kredi kartı borcu sorgulama vakıfbank kredi kartı borç sorgulama yapı kredi kartı borç sorgulama
ÇALIŞTAY RAPORU

 

 

 Oynayabilir miyiz? Çalıştayı

 

18 Mart 2014

DEDEMAN OTEL/ İSTANBUL

 

2010 yılından bu yana Uluslararası İlham Projesi kapsamında birlikte çalışan UNICEF ve TMPK teknik kapasitelerini ve uzmanlıklarını bir araya getirerek çeşitli projeler  geliştirdiler ve uyguladılar. Bu işbirliği kapsamında yürütülen projelerden  biri de Uluslararası İlham Projesi’nin pilot illeri olan Trabzon , Ankara ve  Mersin’de   düzenlenen “Engellilik ve Paralimpik” odaklı çalıştaylar oldu. Yerel yönetimler, kamu kurumlarından yetkililer, STK temsilcileri, yerel spor kulüpleri ve medyanın davet edildiği bu çalıştaylarda, illerdeki mevcut durumun tespiti ve sorunlara çözüm önerileri ele alındı.

 

Bu il çalıştaylarında ortaya çıkan tablo  şöyle oldu:

Öncelikle Türkiye’deki engelli nüfusun tam sayısı bilinmemektedir. Bunun en büyük nedeni de Türkiye İstatistik Kurumu'nun  (  TÜİK ) bu alanda kesin sonuca ulaşılacak sağlıklı bir çalışma yapmamasıdır.   Kentlerdeki fiziksel koşulların yetersizliği, mimari altyapıdaki sorunlar engellileri evlerine hapsetmektedir. Bu nedenle obezite başta olmak üzere kilo problemleri ve yetersiz fiziksel aktiviteye bağlı çeşitli sağlık sorunları yayın olarak görülmektedir.  Çocuk ve genç engellilerde de durum farklı değildir. Son yıllarda ilgili yasalarda yapılan değişiklikler ve artmaya başlayan bilinçle birlikte kentlerde engellilere yönelik yapılan düzenlemeler ise çoğu zaman uzman görüşü alınmadan  yapıldığından engelliler için   fayda sağlamak yerine , çoğu zaman  tehlike yaratmaktadır.   Okullardaki fiziksel yetersizlikler de çocuk ve genç engelliler için ayrı bir sorun oluşturmaktadır.

Engellilere hizmet verecek sağlık ve rehabilitasyon merkezlerindeki fiziksel yetersizliklerde engellilerin karşılaştığı diğer bir sorunu oluşturmaktadır.

Belirtilen bu yetersizliklere ek olarak spor alanlarındaki fiziksel yetersizlikler spor alanında engellilerle çalışacak eğitici, uzman ve benzeri kimselerin sayılarının azlığı gibi sorunlar engelli çocukların sosyal hayata katılma , eğitim olanaklarından, spor ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarında önemli engeller ortaya çıkarmaktadır.

 Bu amaçla, yukarıda belirtilen Trabzon, Ankara ve Mersin' de düzenlenenlerden sonra , 18 Mart 2014 tarihinde İstanbul Dedeman Oteli'nde engelli ergen ve gençlerin toplumsal hayata katılımı ,engellilerin spor ve fiziksel etkinliklere erişim, engellilik  ve erişim olanakları ile engellilik ve mevcut düzenlemeler konularının tartışıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir.

Uluslararası İlhan Projesi içerisinde yer alan çalıştayların sonuncusu olan bu toplantıyla kurumsal boyutta ‘hak temelli yaklaşım’ konusunda bilinç artımı sağlamak ve çalıştayda ele alınan  konuların , kurumların çalışma programlarında yer alması ;  Ayrıca Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin  bu bağlamda ilgili kurum, STK ve kişilerle olan bağlantı ve iletişiminin güçlendirilmesi ve yeni işbirlikleri için teşvik edici olması amaçlanmıştır.

1 gün süren  çalıştay  , yarım gün süren   panel ve yarım gün süren grup çalışmaları şeklinde yapılmıştır.  Bunlardan panel çalışması sabah -  öğle arası ,  grup çalışmaları ise öğleden sonra gerçekleşmiştir. 

 

 

ÇALIŞTAY GÜNDEMİ

 

09.30 – 10.00      Açılış Konuşmaları (UNICEF, TMPK)

10.00 – 10.15      Sunum - Uluslararası İlham Projesi (Ayşegül Oğuz

                            Goodman)

10.15 –10.30       İl Çalıştayları ile İlgili Değerlendirme (Berrin Altınöz/   

                            TMPK Genel SEKRETER Yard. Ve TESYEV Genel Müdürü  )

10.30 – 10.45      Ara

10.45 – 12.00      Panel Oturum 

İbrahim Gümüşdal-TMPK Genel Sekreteri,

Doç.Dr. Yaşar Tatar - Marmara Üniversitesi BESYO )

Doç. Dr. Nurettin Konar- İstanbul Üniversitesi BESYO) 

Elçin Er-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Daire Başkanı,

Abdullah Güven- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri,  

12.00 – 12.30      Öğleden sonra oturumu hakkında bilgilendirme

12.30 – 13.30      Öğle Yemeği

13.30 – 14.30      Grup Çalışması– Mevcut Durum Tespiti

14.30 – 15.30      Grup Çalışması–Beklentiler ve Öneriler

15.30 – 15.45      Ara

15.45 – 16.45      Sunum

16.45 – 17.30      Toparlama ve Kapanış

şeklinde belirlenmiştir.

 

Belirlenen gün ve tarihte yukarıdaki gündem maddelerinin görüşüldüğü çalıştay; Unicef İletişim Danışmanı  Ayşegül Oğuz Goodman  ‘ın konuşması ile başladı.

‘’  Biz bu projeye başlarken - 4 sene önce 7 ortak kuruluşla  yola çıktık. Bunlar MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı kamuyu temsilen; TMPK, UNICEF,TMOK ve BRITISH COUNSIL ‘ dur.  Bu kurum ve kuruluşların her birinin aynı teknik bilgisi ve uzmanlığı bulunmaktadır. Bu durum proje içinde bir çok çalışma konusunun ortaya çıkmasını sağladı. Bu projede 3 pilot il belirlendi. Bunlar Trabzon, Ankara ve Mersin’ dir. Her ilden 5'er ilköğretim okulu ve 3 ‘ er  yetiştirme yurdu projedeki çalışmalara katıldılar.  

Uluslararası İlham Projesi , Londra 2012 Olimpiyat ve Paralimpik oyunları kapsamında  uluslararası bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlatıldı.  Türkiye ile birlikte  20 ayrı ülkede uygulandı. Projenin temel ilkeleri aynı olmakla birlikte , her ülkenin kendi özel koşullarına göre farklı çalışmalar yapıldı.

Türkiye’de , çocukların spor ve fiziksel etkinlikler aracılığıyla okulda daha fazla kalmalarını sağlayacak çalışmalar yaptık. Proje katılımcılarından MEB‘in 12 Milyon çocuğa ulaşıyor olması projenin kapsamının genişlemesini ve çok sayıda okula ulaşmasını sağladı. Ayrıca engellilerin bu projelerde yer almaları çok önemli idi. Projenin amaçlarından bir de engellilerin hayatında bir  fark yaratmaktı.

Proje 4 ana başlıkta uygulandı. Proje kapsamında modeller, eğitim materyalleri geliştirildi. Geliştirilen bu materyallerin kullanıldığı çeşitli eğitimler yapıldı. Farkındalığı artıracak çalışmalar yapıldı. Hazırlanan çeşitli Videolar kullanıldı. Örneğin kısa animasyon filmi olan  PARSU ve PARCAN çok başarılı bir çalışma oldu.

Belirlenen İllerde çalıştaylar yapıldı.  Bu çalıştaylardan her birinde neler yapılabileceği tartışıldı. Bunların sonuncusu olan İstanbul’daki bu çalıştayda da  daha geniş ve daha kapsamlı bir tablo ortaya çıkacaktır.

Proje kapsamındaki çalışmaların kimlere ulaştığı ile ilgili bilgiler ise şu şekildedir:

13-17 yaş grubundaki çocuklarda geçmiş seneler de sayı 30 genç iken, Mart 2014 de  200 genç;

17-18 yaş grubundaki  üniversiteli gençlerde  geçmiş senelerde sayı 9 ilde 100  spor gönüllüsü iken, şu anda 800 spor gönüllüsü;

60 okulda yapılan Paralimpik Okul Günleri’nde  eğitim alan öğrenci ve öğretmen sayısı Ankara’ da  1600,Mersin’de  1640, Trabzon’da  1733 şeklinde olduğu görülmektedir.

Proje kapsamında Paralimpik Okul Günlerindeki  fiziksel etkinlik kartlarının ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu çalışmada beden eğitimi dersinde engelli  ve engelli olmayan çocukların birlikte spor yapmaları sağlandı.  Fiziksel etkinlik kartları   MEB tarafından Türkiye'deki tüm ilk öğretim okullarında kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Kartların , Bakanlık tarafından basımı ve dağıtımı halen sürümektedir.

Çok teşekkür ediyorum ve sözü İbrahim Gümüşdal'a bırakıyorum.’’ Şeklinde bir konuşma yaptı.

Daha sonra söz alan ve sabah ki oturumların başkanlığını yapan TMPK Yönetim Kurulu Üyesi ( Genel Sekreter ) İbrahim Gümüşdal söz aldı . İbrahim Gümüşdal ‘’ Proje kapsamında 3 pilot ilde çalıştaylar yapıldı ve çok güzel sonuçlar alındı. Bu çalıştaylar ile ilgili TMPK Eğitim Komisyonunda görevli Ali Bahadır, Nihal Bapir ve Ahmet Çetin tarafından bir rapor hazırlandı. İstanbul’daki bu çaılştayın sonuçları ile hazırlanan bu rapor birleştirilerek daha faydalı bir çalışma ortaya çıkarılacaktır.

3 pilot ilde yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan sonuçları Berrin Altınöz özetleyecektir’’ şeklinde bir konuşma yaptı.

İbrahim Gümüşdal'dan sonra söz alan TMPK Yönetim Kurulu Üyesi ( Genel Sekreter Yardımcısı)  ve TESYEV Genel Müdürü Berrin Altınöz '' Uluslar arası ilham projesi  kapsamındaki çalıştaylar Trabzon, Ankara, Mersin illerinde yapıldı. Bu çalıştaylar  UNİSEFF ve TMPK işbirliği ile gerçekleştirildi. Buradaki amaç karar mekanizmasındaki kurumların ve STK’ların farkındalıklarını saplamak , engellilerin sorunlarına çözüm önerileri getirilmesidir.  Bu seminerlerde engelliler ve paralimpikle ilgili bilgiler verildi. Bilindiği gibi toplumda paralimpik kavramı hala bilinmemektedir. Bu konu ile ilgili önemli bir etkinlik yapıldı ,bu da paralimpik okul günleridir. Özellikle okullarda çocuklara bunların anlatılması son derece önemlidir. Bu çalışmalar son derece önemlidir ve yaygınlaştırılmalıdır. Aslında bu çalıştaylarda ele alınan konular herkesin bildiği başlıca sorunlardır. Çalıştaya katılanlardan alınan en önemli bilgilerden biri mimari alanda yaşanan sorunlardır . Büyük şehirlerde bazı gelişmeler olsa da küçük şehirlerdeki eksiklikler çok daha fazladır.  Engellilerin dışarı çıkmaları , alışverişe , sinemaya, tiyatroya gitmeleri ve Eğitim imkanlarından yararlanmaları da oldukça zor olmaktadır. Bu durum engellilerin sokakta fazla görülmemelerine neden olduğundan engelli sayısının fazla olduğunu duyan insanlar buna oldukça şaşırmaktadır.Bu durum Avrupa ülkelerinde çok farklıdır.Oldukça fazla sayıda engelli sokağa çıkabilmekte ve bir çok imkandan yararlanabilmektedir.Bu ülkelerdeki engellilerin sokağa çıkabilme özgürlüğü çok ileri düzeydedir.Yine bu ülkelerdeki engellilerin özgüvenleri oldukça gelişmiştir.Bir süre Yaşadığım Londra'da bu durumlara çoğu kez tanık oldum.Yakın zaman da bizim de bu seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum.Sağlık hizmetlerine ulaşmakta engelliler için çok ciddi bir sorun oluşturmaktadır.Örneğin engellilik oranının belirlenmesin de aynı kişinin  farklı hastanelerden alınan raporlarda engellilik oranları arasında çok ciddi farkların ortaya çıkması yaşanan sorunların önde gelenlerinden birisidir.Engellilerin kullandığı araç gereçlerin bulunması ve bunların kullanılmasında da ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu araç gereçlerin kullanılmasında bilinçsizce hareket edildiği çok sık görülmektedir. Rehabilitasyon merkezlerinin denetimsiz olarak çalışması ve bu alandaki yetersizlikler de önemli sorunlardan biridir.Engellilerin istihdamı konusunda da ciddi sorunlar yaşanmaktadır.Her ne kadar son dönemlerde yapılan düzenlemelerle caydırıcılık artırılsa da engelli çalıştırmayla ilgili sağlıklı ve kabul edilebilir bir çözüme ulaşılamamıştır.Bankalar ve noterlerde görme ve işitme engellilerin yaşadıkları ;zihinsel engellilerin özellikle diş hekimle yaşadıkları engellilerin spor faaliyetlerine katılmaları her ne kadar bazı gelişmeler olsa da üniversitelerde bu alandaki eksiklikler yine engelliler için büyük sorunlar oluşturmaktadır. Burada özellikle zihinsel engellilerin  diş tedavisi ile ilgili diş hekimleri odası ile TESYEV'in yaptığı çalışma oldukça iyi sonuçlar ortaya çıkarmıştır.Bu zamana kadar yapılan çalıştaylarda emniyet müdürlükleri , esnaf odaları gibi kurum ve kuruluşlardan kendi alanları ile ilgili çok güzel çözüm önerileri gelmiş ve bunlar değerlendirmeye alınmışır. Engelli çocuğu olan ailelerin çocukları ile ilgili duyduğu kaygılar da oldukça önemlidir.Eğitim alanındaki planlamaların eksikliği ve bu konudaki çalışmaların bilinçsiz bir şekilde yapılması yine ciddi sorunlardan biridir.Bu sorunlara çözüm önerisi olarak BESYO’ larla işbirliğinin artırılması,antrenörlükle ilgili özel eğitim programlarının yapılması,yolların ve trafik ışıklarının görme engellilere göre düzenlenmesi,mimarlarla ve karayolları genel müdürlükleriyle çalışmalar yapılması ve yaşanan sorunlarının özellikle kamu spotları hazırlanarak topluma duyurulmasının gerekli ve önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Berrin Altınöz’den sonra söz alan oturum başkanı İbrahim Gümüşdal ‘’Engelliler ile ilgili sorunlar ele alındığında bilinenlerin yanı sıra en önemli sorunun toplumun engellilere bakış açısı ve toplumda engellilerle ilgili yerleşik algıların olduğu görülmektedir.

Örneğin, yol kenarında engelli ve engelsiz 2 kişi taksi beklediğinde engellinin önünden durmadan geçerken, engelsiz kişilerin önünde taksilerin durması ; yada toplumun engellilere muhtaç veya neredeyse dilenci gözüyle bakması gibi.

Toplumdaki bu bakış açısı ve ön yargının ortadan kaldırılması gerekir. Aksi halde gerek yasal düzenlemeler gerek mimari ve benzeri diğer alanlarda yapılacak düzenlemeler hiçbir işe yaramayacaktır. Bu algının değişmesi için sosyal  ve görsel medyanın etkisi çok büyüktür.

Eğitim her alanda olduğu gibi bu alanda da son derece önemlidir. TMPK VE TESYEV Yönetim Kurulu Başkanı  Yavuz Kocaömer'in gazete yazılarında sürekli vurguladığı  Almanya ilk öğretim okullarında okutulan  ‘’ Sen , Ben  ve Diğerleri ‘’ bunun en güzel örneğidir.

Uluslararası Paralimpik Komitesi’ nin önerdiği ve bazı ülkeler tarafından da uygulanan Paralimpik Okul Günleri adlı çalışmanın incelenmesi sonucunda  TMPK Eğitim Komisyonu tarafından ülkemiz koşullarına uygun bir Paralimpik Okul Günleri projesi hazırlandı. Milli  Eğitim Bakanlığı’ nın da olumlu yaklaşmasıyla bu proje önce  İstanbul ‘ da 5 , daha sonra 40 ilk okulda uygulandı ; Bu şekilde yaklaşık 20000 öğrenciye ulaşılmış ve çok başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu proje ile ilgili ayrıntılar Paralimpik Türkiye Dergisinde uzun uzun yer almıştır.

Okullarda engelli çocukların beden eğitimi derslerine katılımlarının sağlanması ve engelli sporları alanında çalışacak eğitici yetiştirilmesi son derece önemlidir. Türkiye’de engelli öğrencilerin beden eğitimi dersinde raporlu olmaları , ancak örneğin Almanya da engelli öğrencilerin beden eğitimi derslerine katılımlarının sağlanması fırsat eşitliğini göstermesi bakımından önemli bir karşılaştırmadır.

Engelli ve engelleri olmayanların , özelliklede çocukların bir arada bulunmalarını sağlayacak düzenlemeler çok önemlidir.

Çevre düzenlemesi , mimari düzenlemeler ve her türlü planlamalarda engelliler dikkate alınmalı ve bu yapılırken bir yanlışlığa neden olmamak için konuyu bilenlere danışılmalı ve buna göre uygulamalar yapılmalıdır’’ şeklinde konuştu.

İbrahim Gümüşdal’ dan sonra söz alan MARMARA ÜNİVERSİTESİ ‘nden (BESYO )  Doç.Dr Yaşar Tatar  “Tüm Engellileri tekmiş gibi algılamamak gerek. Tıp doktoruyum ve uzun yıllardır engellilerle çalışıyorum. Engellilerin sporla uğraşması ve fiziksel olarak daha aktif olabilmeleri için özenli ve dikkatli bir çalışma yapılması gerekiyor. Öncelikle psikolojik bir hazırlık yapılmalı. Uygun antrenör belirlenmeli. Sporcu tarafından kullanılması gereken ilaçlar iyi bilinmeli (çünkü bu ilaçların bazıları doping etkisi yapabiliyor).Her takımın doktoru yok, ama her takımın antrenörü var. Dolayısıyla antrenör çok iyi donanımlı olmalı.

Muayene çok önemli. Sporu yapan engellinin sorununu tam tespit etmek, hali hazırda kullandığı ve spor yaparken kullanması gereken ekipmanın doğru olduğundan emin olmak gerek. Doğru kişi doğru branşa yönlendirilmeli. Antrenörlere 15 günlük kursla verilen sertifika çok yanlış ve de tehlikeli. Engelli sporu antrenörleri yeterli donanıma sahip değil. Bu da zaman zaman hayati tehlike bile yaratıyor. Buna bir de ‘yaşam koçluğu’ eklendi son yıllarda. Elim hatalar yapılıyor. Sporcu yaralanmaları, kullanılan ekipmana alerji vb. çok önemli noktalar. Her bir engelli sporcunun ihtiyacı ve karşılaşacağı riskler farklı. Bunları iyi belirlemek gerek.

TESYEV engellilere düzgün ve doğru sandalye dağıtımında çok başarılı çalışmalar yürütüyor ‘’  şeklinde. konuştu.

Yaşar Tatar’dan sonra söz alan İstanbul Üniversitesi ‘nden ( BESYO)  Doç.Dr.  Nurettin Konar "Hayat bir bütündür yani engellileri ve engelli olmayanları hayatın her alanında birlikte değerlendirmek gerekir.Bu şekilde sorunları daha sağlıklı ve kalıcı çözümler bulunabilir.Engelliler sporu ilk kez 2008 spor şurasında ele alındı.Burada engelli sporları komisyonları oluşturuldu.Yapılan çalışmalar da üç önemli konu belirlendi.Bunlar engelliler için erişilebilir spor tesislerinin,engelli sporlarında kullanılacak araç gereçlerin ve engellilere spor yaptıracak eğiticilerin olmayışı konularıydı.Spor eğitimin içindedir .Eğitim bir bütün olarak düşünüldüğün de spor onun ayrılmaz bir parçasıdır.Engelli ve engelsiz çocuklar bir arada oynayabilmeli ve spor yapabilmelidir. MEB'in kaynaştırma eğitim çalışmaları önemlidir. Engelli sporları okul sporları, kulüp sporları ve elit sporlar şeklinde oluşturulmalıdır.Engelli sporlarında eğitici yetiştirmekte en önemli görev üniversitelere düşmektedir.Eğitici yetiştirmeye başlamadan önce bu eğiticilere yönelik eğitim programının belirlenmesi gerekmektedir.Ancak böyle bir şey halen yapılamamaktadır" şeklinde konuştu.

Nurettin Konar’ dan sonra söz alan  Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı  Elçin Er ‘’ Öncelikle yaptığımız tüm çalışmaların çerçevesini kısaca hatırlatmak istiyorum.İnsan Hakları Evrensel beyannamesi,birleşmiş milletler engelli kişilerin hakları sözleşmesi,anayasamız ve 5378 sayılı çerçeve engelliler yasamızdan bahsetmek istiyorum.

Bizim yaptığımız tüm çalışmalarda yasal dayanağımız ve asıl bakış açımızı oluşturmayı sağlayan yasal düzenlemelerdir.Birleşmiş Milletler engelli kişilerin hakları sözleşmesi çok önemli çünkü iç hukukumuz üzerine olan bir sözleşmedir ve taraf devletler yükümlülükler vermektedir.

Yapmalıyızlar çok fazladır. Bireysel olarak yapmak zorunda olduklarımızla devlet olarak yükümlülük  altında girdiğimiz çokça çalışma bulunmaktadır. Bu sözleşmeyi incelerseniz sayfamızda da bulabilirsiniz taraf devletler olarak tüm yükümlülüklerimiz de sadece belirtilmektedir.Burada da önemli bir faaliyet kültürel yaşama ,dinlenme,boş zaman aktiviteleri ve spor faaliyetlerine katılım konusunda zaten devlet olarak bir taahhütte bulunmuş durumdayız uluslararası çerçeve de.

5378 sayılı yasamızda madde 33 ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı görev ve teşkilatı hakkındaki kanuna bir madde eklenerek özellikle engellilerin spor yapabilmelerini içeren bir madde eklendi ki engellilik alanındaki spor çalışmalarında önemi böylelikle vurgulanmış oldu.

Ayrıca 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar kuruluş hükmündeki kararname olan Bakanlık görevlerimiz arasında da engelli ve yaşlılara yönelik koruyucu,önleyici,eğitici ,geliştirici rehberlik ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek de görevlerimiz arasındadır.

Bu dönemki çalışmalarımızdan da bahsetmek istiyorum.

Türkiye’de resmi  olarak ‘hak temelli’ yaklaşım benimsenmiştir. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların da Türkiye için bağlayıcılığı vardır.

Ulusal bir veritabanı oluşturabilmek için çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu bağlamda işbirliği içinde. 2 yıla yakın bir zamandır yürütülen çalışma sonlanmak üzere. Buna ek olarak doktorlar artık provizyon desteği almaya başlayacakları için çalışmaları rahatlayacak. Sağlık kurumları raporlarını elektronik ortamda verebilecek. Bu şekilde de farklı kurumlardan farklı rapor sonuçları çıkması sorunu ortadan kalkacak. Özellikle engelliliğin tanımlandığı ve oranının belirlendiği durumlarda yaşanan karmaşa da ortadan kalkmış olacak. Bu bağlamdaki pilot uygulama Hacettepe Üniversitesi’nde başladı.

‘Dâhiliyet’ kavramı Türkiye’de devletçe de benimsenen yaklaşım. Ek olarak 0-18 yaş arasında artık ‘engellilik’ kavramı kullanılmıyor. Çocuklar etiketlenmiyor.

Rehabilitasyon merkezlerinde hem fiziksel koşullar hem de çalışan profillerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üniversitelerle ve STK’larla aktif işbirliği içinde. Anadolu Üniversitesi ile yapılan bir çalışmayla zihinsel engelli çocuğu olan ailelere yönelik bir modül geliştirildi. Yakında kamuoyu ile paylaşılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı  ve Kalkınma Bakanlığı ortak bir çalışma gerçekleştirecek EDES kapsamında. Böylece engellilik ve spor odaklı projelere hibe sağlanacak. Bakanlık yerel yönetim ve STK’larla daha sıkı işbirliği hedefleniyor.

İllerde, erişilebilirlik tespit formları var. Her bir kamu binasının engelliler için erişilebilirlikten sorumlu bir yetkilisi var. Konuyla ilgili bilgi bakanlık web sayfasından edinilebiliyor.

Bakanlık ayrıca ‘ana akımlaştırma’ kavramına inanıyor. Yani herkes hizmeti herkesi düşünerek geliştirmeli ve uygulamalı.

ÖSYM Engelliler Sınav Birimi’ni kurdu. Sınava girecek engelli öğrencilere ihtiyaç duydukları hizmeti sunuyorlar.

Elçin Er’den sonra söz alan  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri  Abbullah Güven ''Eğitim oldukça önemlidir, eğitimin tüm süreçlerinin eğitim kurumlarındaki fiziksel yeterliliğin , eğitim alanlarına erişimin ,yani eğitimle ilgili her şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. erişilebilirlik de yine oldukça önemlidir. Buradaki erişilebilirlik her alanı yani yollardan, trafik ışıklarına , eğitim ve sağlık kurumlarından bilgiye erişime kadar her şeyi kapsamaktadır. Ayrıca engellilerin öz güvenini geliştirmek , mevzuatla düzenlemeler yapmak ve tüm bunlardan başka engelliler alında çalışanları , engellilerin ailelerini ve kendilerini bilinçlendirmek son derece önemli ve gereklidir'' şeklinde konuştu.

Abdullah Güven’den sonra söz alan Sabah oturumunun Başkanı  İbrahim Gümüşdal "Engellilerin her alanda eşit olması onların gerek sivil toplum örgütlerinde gerek iş hayatının çeşitli alanlarında yönetici pozisyonuna gelmeleri son derece önemlidir.Bunun yapılabilmesi için gereken en önemli şey ise engellilere fırsat eşitliği ve eğitim olanaklarının  sağlanmasıdır. Engellilerin toplumdan beklentileri toplumda kabul edilir olmak; zaten engelliliklerinin getirdiği bir çok sıkıntılar varken bir de kendileri dışındaki etkenlerden kaynaklanan engellerle karşılaşmamak ;yaşamın her alanında karşılarına çıkan engellerin kaldırılması ve bunların hepsinden de önemlisi her alan da eşit olduklarının kabul edilmesidir.Engellilerin zorlama ile değil aldıkları eğitim bakımından tercih edilir kişiler olmaları nedeniyle çalışma hayatına katılmaları bunun gerçekleşmesi için de başta eğitim olmak üzere her alandaki engellerin kaldırılıp fırsat eşitliğinin sağlanması topluma düşen en önemli görevdir" şeklinde sabah oturumunun kapanış konuşmasını yaptı.

Çalıştayın ikinci bölümü olan öğleden sonraki oturumda çalıştaya katılanlar 3 gruba ayrıldılar.Oluşturulan 3 gruba;

 1. Ergen ve genç engellilerde spor ve fiziksel aktivitelere katılım
 2. Ergen ve genç engellilerde hizmetlere erişim olanakları
 3. Engellilik ve mevcut yasal düzenlemeler
 4. Yaşam alanlarında ve kentlerde yukarıdaki tüm bu başlıklar bağlamında koşulların analiz edilmesi

şeklinde 4 soru  soruldu.

Katılımcılar bu sorulara;

              GRUP I

NO

NE

KİM

ZAMANLAMA

1

1A) ENGELLİLER İÇİN SPOR SALONLARININ UYGUN OLMAMASI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI , YEREL YÖNETİMLER VE STK'LAR

1,5 YIL İÇERİSİNDE BÖLGEDE BULUNAN SPOR SALONLARININ %50'Sİ, 1,5 YIL İÇERİSİNDE TAMAMININ DÜZELTİLMESİ GEREKLİDİR.

2

1B) MEVCUT SALONLARIN ENGELLİLER TARAFINDAN YETERLİ DÜZEYDE KULLANILAMAMASI

MEB, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI,GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI , YEREL YÖNETİMLER VE STK'LAR

3 AY İÇERİSİNDE

3

1C) ENGELLİLER SPOR EĞİTİMİNDE YETERLİ KAPASİTEDE VE SAYIDA EĞİTMEN BULUNMAMASI

ÜNİVERSİTELER, MEB VE GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI, TÜM ENGELLİ SPOR FEDERASYONLARI

1 YIL

4

1D) BESYO MÜFREDATINDA ENGELLİLERE YÖNELİK DÜZENLEME VE UYGULAMA ALANLARININ OLUŞTURULMASI

ÜNİVERSİTELERİN SPOR BÖLÜMLERİ (BESYO)

2 YIL

5

ENGELLİ AİLELERİNİN ENGELLİ SPORUNA BAKIŞ AÇILARININ POZİTİF OLMAMASI

DEVLET KURUMLARININ AR-GE VE PROJELER BİRİMLERİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, STK'LAR, BASIN, SOSYAL MEDYA, SAĞLIK BAKANLIĞI

1 YIL

6

2A) ENGELLİLERİN YAŞAMA DAHİL OLABİLMELERİ İÇİN YAŞAMSAL ERİŞİM DÜZEYİNİN YETERSİZLİĞİ (TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI, HASTANELER,  RAMPALAR, IŞIKLANDIRMALAR, KAPILAR, TRAFİK İŞARETLERİ, BANKAMATİKLER)

TÜM YEREL YÖNETİMLER, TÜM BAKANLIKLAR

2 YIL

7

KRONİK HASTALIKLAR, GEÇİCİ ENGELE SAHİP OLANLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRABİLMEK İÇİN REKREATİF FIRSATLARIN YARATILMAMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI, ÖZEL VE DEVLET HASTANELERİ

1 YIL

8

3A) YAŞAMI SÜRDÜREBİLMEK İÇİN ELZEM OLAN ENGELLİ ARAÇ VE GEREÇLERİNİN AVRUPA STANDARTLARINDAKİ GİBİ SGK KAMSAMINDA OLMAMASI (BEYAZ BASTON VE GÖZ PROTEZLERİ VB.)

SAĞLIK BAKANLIĞI, AİLE VE POLİTİKALAR BAKANLIĞI, SGK

1 AY

 

 

GRUP 2

NO

NE

KİM

ZAMANLAMA

1

MERKEZİ VE YEREL YÖNETİCİLERİN, TOPLUMUN VE AİLENİN ENGELLİLİK KONUSUNDA BİLİNÇSİZLİĞİ VE EĞİTİMSİZLİĞİ , ENGELLİYİ KORUMAYA ALMASI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLER, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURUMSAL DİYALOG VE UZMAN BİR EKİP TARAFINDAN YÖNLENDİRMELER YAPILMALI

PROJE hazırlanması 2 ay, duyurulması 2 ay, uyugulanması 1 yıl

2

TÜM SPOR TESİSLERİNİN HER  ENGELLİ GRUBU TARAFINDAN KULLANABİLECEĞİ HALE GETİRİLMESİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLERİN VE SPOR KLÜPLERİNİN YETKİLİLERİ

1-1,5 YILDA İYİLEŞTİRME

3

BEDENSEL ENGELLEMELER İÇİN SPOR TESİSLERİ İÇİNE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ OLUŞTURULMALI (Doktor, fizyoterapist, antrönör ve  özel eğitimci)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLERİN VE SPOR KLÜPLERİNİN YETKİLİLERİ

1-1,5 YIL

4

TÜM SPOR TESİSLERİNİN HER  ENGELLİ GRUBU TARAFINDAN ÜCRETSİZ  KULLANABİLİR OLMASI AÇISINDAN SAATLERİN BELİRLENMESİ (YÜZME HAVUZLARI V.B.)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLERİN VE SPOR KLÜPLERİNİN YETKİLİLERİ

6 AY

5

BEDEN EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN VE HEKİMLERİN ENGELLİLERE YARDIMCI OLABİLMELERİ İÇİN ENGELLİLİK VE RUH HALİ KONUSUNDA KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ ALMALARI ZORUNLU OLMALI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMELİ

1 YIL

6

BASIN-YAYININ ENGELLİLER KONUSUNDA TOPLUMU BİLİNÇLENDİRİCİ YAYINLAR VE PROGRAMLAR HAZIRLAMASI

TÜM MEDYA KURULUŞLARININ (ULUSAL VE YEREL)

 

7

ENGELLİLERİN SPORA TEŞVİKİ KONUSUNDA YEREL YÖNETİMLER BÜNYESİNDE KOMİSYONLARIN KURULMASI VE ÇALIŞMALARININ DENETLENMESİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMELİ

 

 

 

GRUP 3

 

 1. A- Engellilerde Tanılama nasıldır? Uygulamaya nasıl yansımalıdır?
 2. A- Malzeme ile ilgili zorluklar…
 3. A- Genç engellilerin aktiviteye katılımları önemlidir.
 4. A- Okulların spor salonları işleyişe geçmelidir, uygun şartlarda…
 5. A-Ailelerin ve çocukların spor aktivitelerine katılımı oldukça zor
 6. A-Engelli ailesinin çocuğunun engelli olduğu halde spor yapabileceğine inanmaması
 7. A-Ailenin çocuğunun spor yapmasına inanması gerekli
 8. A-Tesislerin SPOR dışında kullanılması
 9. A-Paralimpik sporcu seçiminde yetenek seçimi yapılmaması
 10. A-Hareket gelişimin engelli bireylere katkısı ve yaşam kalitesi nasıl olmalı?
 11. A-Duyu-bütünleme gibi ek katkı sağlayacak eğitimlerin özel değil tüm toplumun alabileceği durumun oluşturulması
 12. A-Spor eğitimini gerçekleştirecek, elemanların yetiştirilmesi, temel spor eğitimin ücretsiz yapılması
 13. A-Görme engelli gibi engellilerin futbolu ile ilgili özellikle ilgili
 14. A-Engelli sporcular için psikolojik desteğin eksikliği
 15. A-ENGELLİ GRUPLARININ (GÖREME-İŞİTME-BEDENSEL ) ENGELLİKLERİYLE İLGİLİ TOPLUMSAL MADURİYETLERİNİN OLUŞMAMASI İÇİN TEK BİR GRUBUN OLUŞMASI GEREKMEKTEDİR. Örğütlenmenin oluşması gerekmektedir.
 16. B- Engellilerle ilgili park alanlarının tüm engel Gruplarına uygun hale getirilmelidir
 17. B-Uygun rekreasyon alanları oluşturulmalıdır. Ayrım yapmadan, kaynaştırmayla…
 18. B-Ekipman açısından PROTEZ gibi, Gazi olunca ayrıcalıklar var böyle mi OLMALI?
 19. B- Spor salonlarının konumları
 20. B- Hakların bilinmesi: katılımın teşvik edilmesi kapsamak ve dahil edilmesi
 21. B- Arz ve taleplerin belirlenmesi
 22. B- Arz ın getirdiği yükümlülükler nelerdir Hukuki anlamda?
 23. B-Yaşam alanları düzenlenmemektedir. Ulaşım zorlukları düşünülürse, durum oldukça zor
 24. B-Engellilerin evde oturtulması,
 25. C-Engellilerle ilgili kamu spotlarının oluşmaması
 26. C-Yasal düzenlemelerin uygulanmasında eksikler var?
 27. C-Ayrımcılık bağlamında dikkat edilmeli
 28. C-Mevzuat anlamında eksiklikler var
 29. C-Engelli haklarından yararlanabiliyor mu?
 30. C-Mecliste görme engelli olduğu halde görme engellilere yönelik hizmetlerin yapılmamış olması
 31. D-Üniversitelerde bölümlerin olması gerekiyorken, üniversitelerin yaklaşımları nasıl olmalı
 32. D-Rehabilitasyon merkezlerinin denetimi nasıl olmalı?
 33. D- Engelli ve engelsiz bireylerin birlikteliği nasıl olmalı? Beraber olmalı… Yaklaşımlardaki açıklıklar nelerdir?

cevaplarını verdiler. Ve verilen cevaplar tüm katılımcılara sunuldu.ve çalıştay bu şekilde kapandı.

 

Sonuç:

Yukarıdaki  ve proje kapsamında yapılan bu zaman kadarki tüm çalışmalardan , engellilerin mevzuattaki eksiklikler , sağlık , eğitim , spor , mimari düzenlemeler, toplumsal hayata katılım , çalışma hayatı , fırsat eşitliği ve benzeri bir çok alanda temel nitelikte sorunların bulunduğu görülmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik, özellikle son dönemde bazı adımlar atılmış ise de  bunların yeterli olmadığı , hatta bazen başka sorunlar ortaya çıkardığı da yine görülmektedir. Bunun en önemli nedenleri , sorunların çözümü ile ilgili bilimsel temelli bir yaklaşımın benimsenmemesi , uzmanların ve engellilerin görüşlerinin alınmaması, engellilerin  yapılacak düzenlemelerde karar alma mekanizmalarına katılımlarının sağlanmaması şeklinde sayılabilir.

Ayrıca ,  toplumun engelli insanlara bakış açısı toplumda yerleşik önyargılar ve her şeyin temelinde olduğu gibi eğitim eksikliği de diğer nedenlerdendir.

Bu sorunların çözümü ile ilgili karar alma mekanizmasında bulunan kişi ve kurumların , engellilerin sorunlarının çözümü ile ilgili bilimsel bir yaklaşımı benimsemeleri , gerek mevzuat , gerek mimari , gerek sağlık, eğitim , spor ve sosyal alanlardaki diğer düzenlemelerde engellileri mutlak surette dikkate almaları , düzenlemeler yapılırken uzmanların ve engellilerin tüm süreçlere katılımının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca, toplumdaki engelli ve engelliliğe bakış açısının değiştirilmesi ve var olan ön yargının kaldırılması için her türlü eğitim ve iletişim imkanlarının kullanılması sağlık , eğitim, spor, toplumsal hayat ve çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliğinin sağlanması yine önemli çözüm yollarındandır.

Tüm bunların planlanması için ise , engelliler ve konu ile ilgili uzmanların da katılacağı  , yaptırım gücü de bulunan kamu kurumlarının oluşturulması ayrıca tavsiye edilmektedir. 

Çalıştay raporları  pilot illerdeki ilgili kurumlarla sunulacak ve onların görüş ve önerileri alınarak çözümler için öngörülen süreçlerin başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır.

 

08.05.2014

cheap nike jerseys cheap jerseys louboutin outlet karen millen outlet cheap nhl jerseys cheap christian louboutin mbt shoes outlet louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet
Copyright © 2011 Türkiye Milli Paralimpik Komitesi
Hattat Halim Sok. No:13 Kat:1 Balmumcu, Beşiktaş / İstanbul - Türkiye
Tel : 0(212) 347 93 35 - 347 95 29 | Fax : 0(212) 347 97 19 | info@tmpk.org.tr
Bu site, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından yönetilmektedir. Tüm hakları Türkiye Milli Paralimpik Komitesine aittir.
Sitede bulunan bilgi, görsel malzeme vb. ticari olmayan amaçlarla ve kaynak göstererek kullanılabilir. Site içeriği, başka amaçlarla ve izin almadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
louboutin outlet cheap jerseys cheap nike nfl jerseys Cheap Moncler Black Friday Sale 2015 lululemon cyber monday 2015 wholesale authentic nfl jerseys cheap nhl jerseys china moncler outlet black friday 2015 north face oakley black friday cyber monday north face deals cheap mlb jerseys wholesale nhl jerseys for sale herve leger dresses sale Herve Leger Outlet cheap replica soccer jerseys cheap jerseys from china cheap jerseys factory wholesale nba jerseys Buy Lululemon headbands Black Friday lululemon black friday 2015 Louboutin Cyber Monday Sale Louboutin Black Friday canada Lululemon Cyber Monday Deals 2015 Moncler Jackets Black Friday Sale Lululemon having Black Friday Sale wholesale nike nfl jerseys cheap mlb jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping lululemon black friday wholesale jerseys china lululemon black friday 2015 wholesale jerseys wholesale jerseys free shipping