GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
IPC Üyeleri Yeni IPC Tüzüğünü Genel Kurulda Onayladı
| Genel

IPC Üyeleri Yeni IPC Tüzüğünü Genel Kurulda Onayladı

Uluslararası Paralimpik Komite (IPC), 11 Aralık, Cumartesi günü gerçekleşen Genel Kurulda, Paralimpik Hareketin yönetimsel yapısının, sürekli değişen spor resminde yerini sağlamlaştırmak için yeterince güncel, öncü ve güçlü olduğunu kabul eden yeni bir tüzüğü onayladı.

Çevrimiçi gerçekleşen 20.IPC Genel Kurulunda, oyların çoğunluğu ile kabul edilen yeni Tüzük sonrasında katılımcılar geniş bir yelpazede, 2018 Nisan ayında anons edilmiş olan IPC yönetim yapılandırmaları ile ilgili konsültasyonda bulundular.

REHBER KURALLAR

Yeni IPC Tüzüğünün odaklandığı kilit prensipler şu şekilde;

Özellikle Paralimpik Hareketteki liderliği, Paralimpik Oyunlardaki denetimi ve Ulusal Paralimpik Komiteler (NPC), Uluslararası Federasyonlar (IF), Engelli Sporları Uluslararası Organizasyonlar (IOSD), Bölgesel Organizasyonlar ve sporcular bazında, toplumdaki Para Spor anlayışında kapsayıcılığı destekleyen ‘Amaç’ maddesi yanında, kategorilerin düzenlendiği ‘Üyelik’; karar mekanizmasında tüm IPC üyelerinin daha geliştirilmiş bir şekilde katılımını sağlayacak olan ‘Kapsamlı İletişim’; yine IPC’nin tüm seviyelerinde sporcuların daha geniş katılımını sağlayacak olan ‘Geliştirilmiş Sporcu İletişimi’; yöneticilerin etkinliğini açıklığa kavuşturan ‘Görev Netliği’; IPC’nin stratejik öncelikleri ile uyumlanmak üzere çalışmalar yapacak olan ‘Uyum Komiteleri’; tüm dünya bölgelerinden katılımın ve cinsiyet eşitliğinin dengede olacağı, ‘Yetenekli ve Çeşitli Üyeler’; ‘Bütünlük Standartları’ ve ‘Şeffaflık’.

KİLİT DEĞİŞİKLİKLER

Bu dokuz ana prensiple aynı doğrultuda olan IPC Tüzüğündeki kilit değişiklikler şunları içeriyor:

  • 10 IPC Sporunun, 2026 sonu itibariyle IPC’den ayrılacak. Bu süreci başarıyla yönetmek ve sporların başarısının devamını sağlayabilmek adına, Dünya Para Spor Ünitesi adında yeni bir dahili bölüm kurulacak. Bu kuruluş, kendi Yönetim Kurulu ve personeli ile operasyonel olarak IPC’den bağımsız olacak.
  • IPC üyeliği ile ilgili olarak Bölgesel Organizasyonlar, Genel Kurullara katılarak konuşma hakkına sahip olmaya devam edecekler ancak Yönetim Kurulu görevleri için aday gösterme veya oy verme hakkına sahip olmayacaklar.
  • Ulusal Paralimpik Komiteleri devlet müdahelesinden korumak adına Komitelere ek yaptırımlar getirilecek.
  • Üyeliğin bir şartı olarak, tüm üyelerin kendi karar-verme mekanizmalarını formüle etmesi aktif sporcuların da görüşlerine yer vermeleri önerildi.
  • Çeşitli IPC organlarında, adaylıkları değerlendirmek adına bir Adaylık Paneli oluşturulacak.

Bu süreçte teklif edilen değişiklikler, 12 Aralık, Pazar günü yapılan Kurul seçimlerinde, yeni tüzüğün bir parçası olarak ileri sürülmedi. Aynı Genel Kurulda, tüzüğün yeniden düzenlenmesi ve Kurul üyelerinin bu yeni düzenlemeyi baz alarak seçilmesi yasal olarak mümkün olmadığından, bu değişiklik teklifleri ileri tarihe ertelenerek, 2025 seçimlerinden önce, 2023 IPC Genel Kurulunda oylanacak. Bu tarihten önce yapılacak tek bir değişiklik, IPC Sporcuları Konseyi’nin İlk Yardımcı-Başkanının, Kurul üyesi olarak, Sporcu Konseyi Başkanı Jitske Visser ile birlikte dahil edilmesi olacak. İlk Yardımcı-Başkan, IPC Sporcuları Konseyi üyeleri tarafından, Pekin 2022 Paralimpik Kış Oyunları’nda seçilecek.

YENİ ÜYELER KABUL EDİLDİ

Cumartesi günü IPC Genel Kurulunda ayrıca, dört yeni üye onaylandı ve karşılamaları yapıldı. Bu üyeler;

NPC Costa Rica, NPC Eritrea, NPC Eswatini ve Amerika Bölgesel Paralimpik Komitesi.

Yeni üyelerin yanında IPC Genel Kurulunda şu ülkelerin de üyeliklerinin sonlandırılmasına karar verildi;

“Asociacion Deportiva Comite Paralimpico Integral” (eski Costa Rica Ulusal Paralimpik Komitesi), Comité Paralympique et Sportif Djiboutien (Djibouti Ulusal Paralimpik Komitesi) ve Sudanese Paralympic Committee for Sport of the Disabled (Sudan Paralimpik Komitesi).