WADA 2024 YASAKLILAR LİSTESİNİ YAYINLADI
| Genel

WADA 2024 YASAKLILAR LİSTESİNİ YAYINLADI

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), WADA Yönetim Kurulu (ExCo) tarafından onaylanan 2024 Yasaklılar Listesini yayınladı, liste 1 Ocak 2024’te yürürlüğe giriyor.

Yayın ayrıca şunları içerir:

  • 2023 Listesine kıyasla 2024 Büyük Değişikliklerin ve Açıklayıcı Notların Özeti; ve
  • WADA’nın sporda potansiyel kötüye kullanımı modellerini tespit etmek için izlemek istediği maddeleri içeren 2024 İzleme Programı.

Liste, Dünya Anti-Doping Kodu’nun (Kod) tüm İmzacıları için zorunlu olan sekiz Uluslararası Standarttan biridir. Hangi maddelerin ve yöntemlerin hem yarışma içinde hem de dışında yasak olduğunu ve hangi maddelerin belirli sporlarda yasak olduğunu belirtir.

WADA Genel Müdürü Olivier Niggli şunları söyledi: “Sporcuları, çevrelerini ve tüm paydaşları, 2024 yılında sporda yasak olan maddelerin ve yöntemlerin farkında olmadan kullanılmasını önlemek için Büyük Değişikliklerin Özetini okumalarını öneriyoruz. Özellikle, dünyadaki tüm Anti-Doping Kuruluşlarından Listeyi ve ilgili belgeleri sporcular, çevreleri ve diğer ilgili paydaşlarla kendi yetki alanlarındaki kişilerle paylaşmalarını rica ediyoruz.

2024 için büyük değişiklikler

2024 için tüm büyük değişiklikler, tramadol ile ilgili aşağıdaki özel bilgiler dahil olmak üzere 2024 Büyük Değişikliklerin ve Açıklayıcı Notların Özetinde belirtilmiştir:

ExCo, uyuşturucu madde tramadolün 1 Ocak 2024’ten itibaren yarışmada yasaklanmasını önerdi. Uygulamadaki gecikme, paydaşların bu değişikliğe uyum sağlamak için yeterli zaman kazanmalarına izin vermek için ek bir yıl sağlamaktı.

Tramadol, WADA’nın İzleme Programında yer alıyordu ve bu program aracılığıyla toplanan veriler, sporda önemli bir kullanım olduğunu gösterdi. Tramadol kötüye kullanımı, fiziksel bağımlılık, opioid kullanımı bozukluğu ve aşırı doz riski ile dünya çapında endişe kaynağıdır ve birçok ülkede kontrollü bir ilaç haline getirilmiştir. WADA tarafından finanse edilen araştırma çalışmaları, Açıklayıcı Notta belirtildiği üzere, tramadolün spor performansını artırma potansiyelini de doğrulamıştır.

Yıllık liste inceleme süreci

WADA, Ocak ayında ilk toplantıyla başlayıp Listenin 1 Ekim’e kadar yayınlanmasıyla sonuçlanan yıllık bir revizyon sürecine öncülük eder.

Bir maddenin veya yöntemin Listeye eklenebilmesi için aşağıdaki üç kriterden en az ikisini karşılaması gerekir:

  • Spor performansını artırma potansiyeli vardır veya spor performansını artırır
  • Sporcular için gerçek veya potansiyel bir sağlık riski oluşturur
  • Sporun ruhunu ihlal eder

Liste yürürlüğe girmeden üç ay önce yayınlanır, böylece sporcular, çevreleri ve diğer paydaşlar herhangi bir değişikliği kendileri öğrenebilirler. Sonuç olarak, sporcular vücutlarında bulunan yasak maddelerden ve kullanıldığı tespit edilen yasak yöntemlerden sorumludur. Sporcu çevresi, suç ortaklığı tespit edilirse Anti-Doping Kuralı İhlalleri için de sorumludur. Bu nedenle, bir maddenin veya yöntemin statüsü hakkında herhangi bir şüphe varsa, tavsiye almak için ilgili Anti-Doping Kuruluşları (Uluslararası Federasyon veya Ulusal Anti-Doping Kuruluşu) ile iletişim kurmaları önemlidir.

Terapötik Kullanım İstisnası Programı

Listede bulunan yasak bir madde veya yöntem kullanmak için geçerli bir tıbbi nedeni olan sporcular için, Uluslararası Terapötik Kullanım İstisnaları Standartında (ISTUE) belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek için Terapötik Kullanım İstisnası (TUE) başvurusunda bulunabilecekleri unutulmamalıdır. TUE Programı, elit sporun zorunlu ve gerekli bir parçasıdır ve sporcular, doktorlar ve anti-doping paydaşları tarafından ezici bir şekilde kabul edilmiştir.