I’m Possible

I’M POSSIBLE YEREL AKTİVASYON REHBERİ

İÇERİK

 1. Özet
 2. Ulusal Paralimpik Komiteler
 3. Kit
 4. Okul katılımına dikkat çekme ve teşvik etme
 5. Ödül ve takdir
 6. Program takibi ve geri bildirim
 7. Okullar için fikirler
 1. ÖZET

I’mPOSSIBLE küresel bir eğitim programıdır ve Agitos Vakfı tarafından geliştirilmiş ve finanse edilmiştir. Paralimpik Hareketin vizyonunu ve değerlerini gençler arasında yaymak amaçlı geliştirilmiştir. Ulusal Paralimpik Komiteler (NPC) kendi ülkelerinde programı okullarda ve gençlik kulüplerinde uygulayarak programın başarılı olmasına destekte bulunabilirler. Bu rehber, NPC’lere programın bir özetini ve projede yer almanın NPC’lere ve faydalarını sunar. I’mPOSSIBLE ayrıca Uluslararası Federasyonlar (IF) ve Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar Organizasyon Komiteleri (OCOG) tarafından da uygulanabilir.

I’mPOSSIBLE Hakkında

Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin (IPC) vizyonu daha dahil edici bir toplum oluşturmak ve para atletlerin sportif mükemmelliğe erişmesine, ilham vermesine ve heyecan uyandırmasına olanak tanımaktır.

Para atletlerin ilham verici hikayeleriyle I’mPOSSIBLE aşağıdakileri hedeflemektedir:

 • Gençlere, azim, cesaret ve ilhamla birlikte hayatlarındaki imkansızı başarabileceklerini göstermek.
 • Öğrencilerin engelli insanlara karşı tutum ve algılarına meydan okumak ve daha dahil edici ve adil bir toplumun oluşmasına yardımcı olmak.

Bu doküman, Öğretmen eğitimi sunumu ve rehberi, Küresel İletişim Kiti ve Uygulayıcılar için takip rehberiyle desteklenmektedir.

Kimler için?

Program, öğretmenlerin 6-18 yaş aralığındaki öğrencilerle kullanması için tasarlanmıştır. Öğrencilere Paralimpik değerleri ve para sporları tanıtan kullanımı kolay ders fikirleri sağlamaktadır. Okullarda ve gençlik programlarında dahil etmeyi teşvik eden bir araç olarak kullanılabilir.

NPC’ler nasıl katılabilir?

I’mPOSSIBLE’ın Japon versiyonu IPC’nin önceki Başkanı Sir Philip Craven ve proje partnerleri Mitsunori Torihara (Japonya Paralimpik Komitesi) ve Yasushi Yamawaki (Nippon Vakfı Paralimpik Destek Merkezi) tarafından Şubat 2017’de Tokyo’da başlatılmıştır.

NPC’ler, programı kendi ülkelerinde uygulayarak ve okulları dahil ederek I’mPOSSIBLE’ın başarılı olmasını sağlayabilirler. NPC’ler projenin kaynaklarına Agitos Vakfından erişebilirler. Kaynakları tercüme etmek, kültürel olarak uygun olacak şekilde uyarlamak ve üniteler için tek bir durum çalışmasıyla milli sporcuların ön plana çıkarılmasından oluşan faaliyet alanı bulunmaktadır. Projenin, aşağıdakilerden biri ya da kombinasyonu aracılığıyla yerel duruma uygun olacak şekilde sistematik bir dağıtım planı olmalıdır:

 • Kaynakların indirilebileceği online bir platform (öğretmenlerin iletişim bilgilerini almak için öğretmen kaydını gerekli kılan bir platform).
 • Kaynakların basılı olarak postayla dağıtımı.
 • Öğretmen eğitimi seminerleri aracılığıyla dağıtım.

Öğretmen Eğitimi Sunumu, öğretmenlere ve genç liderlere programla ve nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili olarak eğitim verilmesi için kullanılabilir.

Programın etkisiyle ilgili olarak okullardan/öğrencilerden veri toplanması için yerinde bir süreç olması önemlidir. Bununla ilgili olarak bu dokümanda bulunan “Değerlendirme” bölümüne bakınız.

 • ULUSAL PARALİMPİK KOMİTELER (NPC)

NPC’ler için yararları?

Algıları değiştirme: Okullar, topluluklarının Paralimpik Hareketin vizyonu ve değerleriyle sıkı bağlar kurmasını sağlayacak ve böylece engellilere karşı olan algılara ve tutumlara meydan okuyacaktır.

Yeni sporcuları belirleme imkânı: NPC’ler tarafından olası para sporcuların yetenek tespiti için etkinlikler yapılabilir.

Para sporların halk tarafından daha anlaşılır olması: Şampiyonalardaki seyirci sayısının artışını beraberinde getirir.

Sporcu elçilerinin ön plana çıkması: Yerel para sporcu elçilerinin I’mPOSSIBLE’ı temsil etmesi ve para sporların ülkedeki her seviyede savunulması.

Sponsorluk/Partnerlik: Proje, sponsorları okullar ve öğrenciler için sponsorlu festivaller, eğitimler ve etkinlikler aracılığıyla aktif olarak Paralimpik Harekete bağlayacak kanallar sağlamaktadır.

Hükümetler için yararları?

Dahil edici politika taahhütlerini yerine getirmek: Örnek; BM Engelli Hakları Sözleşmesi (30.madde)

Engellilerin fiziksel aktivitesinin arttırılması

Para sporun profilinin yükseltilmesi

Engellilere karşı olan tutumların değişmesi

 • KİT

Kit, Paralimpik değerler, para sporlar ve para atletlerin ilham verici başarıları aracılığıyla kullanımı kolay ders planlarından oluşur. Öğretmenlerin, 6-18 yaş aralığındaki öğrencilerle kullanması için tasarlanmıştır. 6-8, 9-12, 13-15 ve 16-18 yaş aralıkları için farklı kaynaklar dahil edilmiştir.

Kaynaklar, ilköğretim okulları için 15 ünite, ortaöğretim için 10 esnek üniteden oluşan Öğretmen El Kitabını içermektedir. Üniteler, Paralimpik değerler ve para sporlar olmak üzere 2 temadan oluşmaktadır. Ayrıca, üniteleri destekleyen 6 tane ilham verici film bulunmaktadır. 45 dakikalık her ünite aşağıdakileri içermektedir;

 • Öğretmeni destekleyen ve kullanımı kolay kaynaklar
 • Para atletlerle ilgili aktiviteler, sınavlar, meydan okumalar, PowerPoint sunumları ve hikayeler
 • Engelli insan algısına meydan okuyan tartışma soruları

Çoğu ünite kalem, pastel boya, kâğıt, tahta gibi temel kaynaklara gerektirmektedir. İnternet ve dijital cihazlara erişim projenin ve dolayısıyla öğrenmenin potansiyelini artırmakta olup gereklilik bulunmamaktadır.

İLKÖĞRETİM İÇİN 15 ÜNİTE

1.Tema: Paralimpik Değerler

ÜniteBaşlıkHedef
1Paralimpik Oyunlar nedir?Paralimpik Hareketin neden ve nasıl geliştiğine dair farkındalık kazanmak
2Paralimpik değerlerParalimpik değerler hakkında bilgi edinmek
3Okulumuzdaki değerlerParalimpik değerler hakkında bilgi edinmek
4Kendimle gurur duyuyorumBireysel farklılıklara dair farkındalık kazanmak
5Bir Paralimpik sporcu şehre geliyorErişilebilirlikle ilgili tecrübe edinmek

2.Tema: Para Sporlar

ÜniteBaşlıkHedef
1Para Sporlar nedir ve nasıl oynanır?Farklı para sporlar ve uyarlamalara karşı farkındalık kazanmak.
2Oturarak voleybol para sporunu oynayalımYeni bir para sporu tecrübe edinmek
3Goalball para sporunu oynayalımYeni bir para sporu tecrübe edinmek
4Boccia para sporunu oynayalımYeni bir para sporu tecrübe edinmek
5Para Atletizmi deneyelimYeni bir para sporu tecrübe edinmek
6Karbon fiber protezli sporcularParalimpik sporcuların tecrübeleri hakkında bilgi edinmek.
7Yeni bir para spor oluşturalımYeni bir para sporu tecrübe edinmek
8Her şey yetenekle ilgili. Engelli sporculara dikkatleri çekmekParalimpik sporcuların tecrübeleri hakkında bilgi edinmek.
9/10Yerel Organizasyon Komiteleri ve Ulusal Paralimpik Komitelerinin, yaklaşan etkinlikler için yerel Paralimpik sporcuları, kültürel mirasları ve/veya belirli özellikleri sergilemek amacıyla 2 ilave ünite geliştirmeleri teşvik edilmektedir (Örneğin; maskot, meşale, logo, tesisler).

İlave üniteler I’mPOSSIBLE online platformunda mevcuttur.

ORTAÖĞRETİM İÇİN 10 ÜNİTE

1.Tema: Paralimpik Değerler

ÜniteBaşlıkHedef
1Paralimpik HareketiParalimpik Hareketin nasıl geliştiğine dair farkındalık kazanmak
2Paralimpik DeğerlerParalimpik değerler hakkında bilgi edinmek
3Paralimpian’ı yapan nedir?Para sporcuların deneyimleri hakkında bilgi edinmek.
4Herkes için dahil etmeBireysel farklılıklara dair farkındalık kazanmak
5Erişilebilirlik durumuErişilebilirliğe dair tecrübe elde etmek

2.Tema: Para Sporlar

ÜniteBaşlıkHedef
1Yeni bir para spor oluşturalımBireysel farklılıklara dair farkındalık kazanmak
2Oturarak voleybol para sporunu oynayalımFarklı para sporlar ve uyarlamalara karşı farkındalık kazanmak.
3Goalball para sporunu oynayalımFarklı para sporlar ve uyarlamalara karşı farkındalık kazanmak.
4Boccia para sporunu oynayalımFarklı para sporlar ve uyarlamalara karşı farkındalık kazanmak.
5Para Atletizmi deneyelimFarklı para sporlar ve uyarlamalara karşı farkındalık kazanmak.

İlave üniteler I’mPOSSIBLE online platformunda mevcuttur.

 • OKUL KATILIMINA DİKKAT ÇEKME VE TEŞVİK ETME

Proje, NPC’lerin okulların dikkatini çekmesi ve projeye dahil etmesi için pek çok imkân sunmaktadır. Örneğin; yarışmalar, teşvik ödülleri vb. uygulamalar okullar için etkili bir motivasyon kaynağı olup NPC’ler, okulların katılımını teşvik edecek benzersiz ve heyecan uyandıran ödüller sunmalıdır.

a.Program başlangıcı

 • Okullar, programa kayıt olduktan hemen sonra küçük bir ödül alma şansıyla başlayabilir.
 • Programın başlangıcı için para sporcular okullara davet edilir. Medyanın da davet edildiği bir açılış düzenlenir. Para sporcular ilham verici konuşmalar yapar ve öğrenci ve öğretmenlerle birlikte uygulamalı etkinliklerde yer alır.
 • Para sporcular video mesaj kaydedebilir ve program açılışında okul bu videoları kullanabilir.
 • I’mPOSSIBLE ve yerel paydaşları desteklemede Küresel İletişim Kiti’nden (Global Communication Kit) yararlanılabilir. Kit, basın bülteni, önerilen sosyal medya mesajları, sosyal medya tasarım şablonları ve farklı kanallar aracılığıyla paydaşlarla iletişime geçmek için kılavuzlar içermektedir.
 • Sosyal medyanın nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgiler kitte yer almaktadır.

b.Program esnasında

 • Yaklaşan para spor etkinliği için heyecan verici meydan okumalar sunulur. Örneğin; maskot tasarlanıp isim verilebilir, posterler yapılabilir ve okulların neden katılması gerektiğiyle ilgili kısa film çekilebilir.
 • Projenin etkinlikleriyle ilgili olarak öğrenciler website içeriği oluşturmak için davet edilir. Örneğin; para spor yaparken çekilen fotoğraflarını göndermeleri istenebilir. Okulların katılımı için teşvikler sunulur.
 • IPC’ye düzenli olarak programla ilgili güncelleme yapılır, fotoğraflar vb. gönderilir. Okullar direkt olarak I’mPOSSIBLE websitesine içerik yükleyebilir. https://www.paralympic.org/ImPOSSIBLE
 • Okul iletişim bilgilerinin alınması için online form hazırlanır (öğretmen isimleri, yaş grupları, okul adı, okul adresi ve e-mail adresi gibi). Böylece program kaynakları dijital olarak okullarla paylaşılabilir.
 • I’mPOSSIBLE’la bağlantılı olarak belirli yarışmalar ve etkinlikler dahil edin.

Birincil kaynaklar

1.Tema: Paralimpik değerler

ÜniteBaşlıkGörev
1Paralimpik Oyunlar nedir?“Paralimpik Oyunlar: Egçmiş ve Günümüz” powerpoint sunumunda Paralimpik Oyunlarla ilgili bilgiler içeren quiz veya bulmaca hazırla
2Paralimpik değerlerParalimpik değerleri sınıfta, okulda ve yerel toplulukta göstermek için kitle iletişim aracı kullan – yazı, fotoğraf, çizim vb.
3Okulumuzda Paralimpik değerlerSınıfın “değerler tablosunun” fotoğrafını gönder (ünite çalışmalarının bir parçası)
4Okul erişilebilir mi?Okulun, evin ve yer topluluğun erişilebilirliğiyle ilgili kısa videolar derle.

2.Tema: Para sporlar

ÜniteBaşlıkGörev
5Yeni bir para spor oluşturalımSağlanan kalıpları kullanarak yeni bir para spor oluştur
6Karbon fiber protezli sporcularÜnite çalışmalarının bir parçası olarak yapılan protezleri fotoğrafla ve gönder.
7Engelli sporculara dikkatleri çekmekÜlkedeki Paralimpik umutlarla ilgili görüntüler, posterler, kitapçıklar, dokümanlar, dergiler ve gazete makaleleri, bloglar ve kısa hikayeler oluştur

c.Program/okul dönemi sonunda

 • Katılımı ve başarıyı tanıyan sertifika, plaket, kupa sağla.
 • Yerel okulları, etkinliği bir Paralimpik sporcuyla beraber kutlamak için davet et.
 • Okulların yaptıkları işleri sergileyebilecekleri yerel para spor festivali düzenle.
 • Aileleri, medyayı, yönetimdeki saygın kişileri/yetkilileri, para sporcuları bireysel/sınıf olarak ödüllerin alındığı okullardaki etkinlik gösterilerine davet et.
 • Programı anlatan fotoğraflar ve başarı belgeleriyle Agitos’a geri bildirimde bulun.
 • ÖDÜL VE TAKDİR

NPC’ler uygunluklarına bağlı olarak teşvik ödülleri verebilir. Ödül seçenekleri aşağıdakileri içerebilir:

 • Programı görünür kılan, katılımı ve başarıyı belgeleyen sertifika/plaket veya kupa
 • Para sporcuların posterleri (mümkünse imzalı posterler)
 • Okulda/para spor etkinliğinde veya video aracılığıyla para sporcularla görüşme/konuşma imkânı
 • Bölgesel ya da ulusal para spor etkinliğine gençleri misafir olarak davet etmek.
 • Para sporcuyla film yapma imkânı
 • Öğrencilerin işlerini bölgesel/ulusal etkinliklerde veya web sitede, tanıtım materyallerinde, gazetelerde ve medyada kullanmak.
 • Medya röportajıyla başarıyı tanımak.
 • Markalı veya imzalı ürünler hediye etmek (anahtarlık, matara, tişört vb.)
 • PROGRAM TAKİBİ VE GERİ BİLDİRİM

Projeyi uygulayan tüm ülkelerin program takibi aktivitesi yürütmesi gerekmektedir. Böylece, Agitos Vakfı programın küresel anlamda ve ülke bazında ne kadar etkili olduğuna dair veri elde edebilir. Projenin ülke temsilcisi verilerin yıllık olarak toplandığından ve Agitos’la paylaşıldığından sorumludur.

Beklenen Sonuçlar

Agitos, proje aracılığıyla başarıyı hedefleyen birtakım çıktılar ve kısa/uzun vadeli etkileri oluşturmuştur.

Teslimi mümkünGösterge
Etkiler
1: Öğrenciler ve öğretmenler Paralimpik Hareketi daha iyi anlamıştırÖğrencilerin %…..’si Paralimpik Hareketi daha iyi anlamıştır.
Öğretmenlerin %…..’si Paralimpik Hareketi daha iyi anlamıştır.
2: Öğrenciler ve öğretmenler dahil etmeyi daha iyi anlamıştırÖğrencilerin %…..’si dahil etmeyi daha iyi anlamıştır.
Öğretmenlerin %…..’si dahil etmeyi daha iyi anlamıştır.
Çıktılar
1: Öğrenciler ve öğretmenler I’mPOSSIBLE programına katılırKatılan okul sayısı:
Öğrenci sayısı:
Öğretmen sayısı:
I’mPOSSIBLE aracılığıyla para sporları tecrübe eden insan sayısı:
2: Öğretmenler kiti faydalı bulurÖğretmenlerin %…..’si kiti faydalı olarak oylamıştır.

Nicel veri toplama

Agitos, beklenen etkilere karşı gerçekleştirilen ilerlemeyi ölçmek amacıyla program takip aracı olarak anket hazırlamıştır. Proje uygulaması okulda tamamlandıktan sonra veri toplama işlemi yürütülmelidir. Öğretmen anketi zorunlu olup öğrenci anketi zorunlu değildir fakat önemle tavsiye edilir.

Proje temsilcisi, Agitos tarafından sağlanan excel veri tabanı kalıbına verileri işleyerek Agitos’a sağlamakla sorumludur. Rakamsal veriler yıllık rapora girilmeli ve excel olarak Agitos’la paylaşılmalıdır (i-am-possible@agitosfoundation.org). Ülkelerden elde edilen veriler Agitos tarafından derlenip katılımcı ülkelerle paylaşılacaktır.

Nitel veri toplama

Nitel veri toplama zorunlu değildir. Fakat eğer katılan ülkelerin kaynakları varsa ve yapma niyeti bulunuyorsa nitel veri toplama işlemi yürütülebilir. Bu noktada Agitos, metodoloji ve anahtar sorular konusunda destek sağlayabilir. NPC’lerin okullardan, öğrencilerden, öğretmenlerden, gönüllülerden ve sporculardan fotoğraf, video vb. referansları IPC’yle paylaşması teşvik edilmektedir.

Raporlama

Agitos’a yıllık rapor sunmak zorunluluktur. Rapor taslağı daha sonra sağlanacaktır.

 • OKULLAR İÇİN FİKİRLER

I’mPOSSIBLE esnek bir program olarak tasarlanmış olup, okullara ve diğer gençlik kurumlarına uyarlanabilir. Okullar, kaynak ve zamanlarını göz önünde bulundurarak aşağıda bahsedilmiş olan uygulama fikirlerini kullanabilirler. Etkinlikler, beden eğitimi, sosyoloji, coğrafya, edebiyat, sağlık eğitimi derslerinde yapılabilecek şekilde müfredatlar arası olarak tasarlanmıştır.

Tam Program

 • 1.Tema ile başlanır ve başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra 2.Tema’yla devam edilir. Ünitelerin çoğu iki veya daha fazla aktivite içermektedir ve yaklaşık olarak 45 dakikada bitmektedir. Aktiviteleri bir derste bitirme gerekliliği bulunmamakta olup öğretmenler, daha detaylı ve derinlemesine olacak şekilde yalnızca bir aktiviteye ağırlık verme kararını verebilir.
 • Aktivite fikirleri, öğrencilerin ilgilerini öğrenmek için başlama noktası olarak görülmelidir. Kendi sorularını ve meraklarını takip etmeleri, kendi sorularına cevaplar bulmaları, aktiviteler ve araştırmayı istedikleri temalar önermeleri teşvik edilmektedir.

Esnek Yaklaşım

 • İki temadan ve ünitelerden etkinlikler ve dersler seçilir ve öğretilir. Paralimpik değerler temasından en az bir ünite ve Para sporlar temasından da en az bir ünitenin ele alınması önerilmektedir.
 • Eğitim dönemi/yılı boyunca uygun zamanlarda bir kereye mahsus ders veya ders serileri yapılması (kısa veya uzun dönem)
 • Müfredatta yer alan diğer derslerde daha çok araştırmalarını teşvik edecek tek dersler yapılması. Örneğin; herhangi bir derste yabancı ülkelerle ilgili ünitelerde “Paralimpik Oyunlar nedir?” ünitesiyle bağlantı kur. Öğrencilerden, konu hangi ülkeyse o ülkenin para sporlar ve para atletleriyle ilgili araştırma yapmasını iste. Paralimpik Oyunlarda yer alıp almadıklarını ve daha fazlasını araştırmaya teşvik et.
 • I’mPOSSIBLE derslerine derinlemesine göz at ve diğer alanlarda daha fazla öğrenmeyi beraberinde getirecek fikirleri kullan. Örneğin; dünyadaki veya herhangi bir ülkedeki ilham verici insanlarla ilgili ünitelerde Para atletlerin ilham verici hikayelerini oku, hayatlarını ve elde ettikleri başarıları araştırmalarını teşvik et.
 • Eşitlik, dahil etme ve çeşitlilik konularında, algılara meydan okumak ve engellilere karşı yaklaşımı değiştirmek için öğretmen ders planında yer alan bazı I’mPOSSIBLE tartışma konularını dahil et.

Etkinlik Haftası

 • Bir haftayı I’mPOSSIBLE’la ilgili etkinlikler için ayır. Haftayı I’mPOSSIBLE olarak adlandır ve kaynaktan dersler serisini işle.
 • Tek seferlik quizler, turnuvalar veya yarışmalar yap. Hikayelerini paylaşmaları ve etkinliklere katılmaları için para sporcuları davet edebilirsin. Okuldaki herkesi dahil et, aileleri, topluluk üyelerini ve bölgedeki diğer engellileri davet et.

Paralimpik Değerler

 • Odak noktası Paralimpik değerler olan bir etkinlikte öğrenmeyle sonuçlandır.
 • Gençler için günlük hayatta değerleri gösterecek ve sertifikaların, ödüllerin sunulmasıyla kutlanacak yollar bul. Toplulukları okula davet et ve gençlerden Paralimpik değerler hakkında konuşmalarını iste.
 • Paralimpik değerleri gösteren bir yerel topluluk projesiyle yardım et.

Spor Festivalleri

 • Öğrencilerin, I’mPOSSIBLE programı boyunca öğrendikleri para sporlar turnuvalar veya yarışmalarda yer alabilecekleri pasa spor festivalleri veya günleri düzenleyecek öğrenmeyi sonuçlandır. Örneğin; oturarak voleybol turnuvası düzenle. Değerleri veya ilham verici performanslar sergileyen takım/bireyleri sertifika ve çeşitli ödüllerle ödüllendir.
 • Para spor festivallerine yerel okullardan çocukları davet et ve içlerinde engelli olanları da uyarlanmış oyunlara ve etkinliklere dahil et.

AMAÇ

I’mPOSSIBLE, Paralimpik değerleri ve Paralimpik Hareketin vizyonunu tüm dünyadaki gençlere yaymak için kurulmuş ve Uluslararası Paralimpik Komite’nin (IPC) bir geliştirme kolu olan Agitos Vakfı tarafından geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Katılım eğitimi yoluyla ve Paralimpik değerleriyle I’mPOSSIBLE, genç insanların engelli bireyleri nasıl algıladığını değiştirmeyi ve buna meydan okumayı, böylece topluma daha fazla dahil olabilen bir topluluk oluşturmayı amaçlıyor.

İMKANSIZDAN ‘BEN OLABİLİRİM’E

‘I’mPOSSIBLE’ ismi, Sochi 2014 Paralimpik Kış Oyunlarında yaşanan ikonik bir andan esinlenmiştir. Kapanış Seremonisi süresince, ‘Impossible’ (İmkansız) kelimesi stadyumun üst kısmında belirerek akmaya başladı. Paralimpik Kürek şampiyonu Alexey Chuvasev, harflerin en üst kısmına ulaşmak ve ‘I’ ile ‘m’ harfleri arasında bir kesme işareti koyup, kelimeyi ‘I’mPOSSIBLE (Ben Olabilirim) e çevirmek ve insanların istedikleri her şeyi başarabileceklerini dünyaya göstermek için 15 metre yukarı tırmandı.

GENÇ ÖĞRENCİLER

I’mPOSSIBLE, genç insanların Paralimpik değerleri kullanarak hayatlarında imkansız gibi görünen şeyleri başarabilecekleri gerçeğine gözlerini açmayı amaçlamaktadır: Cesaret, Kararlılık, İlham ve Eşitlik.