GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE

IPC YÖNETSEL DEĞİŞİKLİKLER TASLAĞI

BAŞKANIN MESAJI

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Yönetim Kurulu adına, IPC yönetiminin yeniden düzenlenmesiyle ilgili bu Öneri’yi sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Paralimpik Hareket’e dahil olan herkes, IPC’nin dünya lideri bir spor örgütü olarak kalmasını istiyor ve bu istek en yoğun biçimde IPC Yönetim Kurulu tarafından hissediliyor.

IPC’nin ilk 30 yılında eşi benzeri görülmemiş şekilde büyümesinin ve başarılarının haklı gururunu yaşıyoruz. Kurul olarak Paralimpik Hareket’in potansiyelini tamamen açığa çıkarmakta ve gelecekte de büyüyüp gelişmeye devam etmek için sağlam bir konuma sahip olmasını sağlamakta son derece kararlıyız.

Denetimin ve hesap verebilirliğin arttığı, bugünün devamlı değişen spor ortamında bunu başarmak amacıyla en iyi ve en güncel spor teşkilat yapılanmalarımızın olması yaşamsal önemdedir.

Güçlü bir şekilde başladığımız için şanslıyız, fakat 2004’te yapılan son yönetim incelemesinden bu yana spor konusunda küresel olarak çok şey değişti ve IPC de 15 yıl öncekine göre çok farklı bir örgüt haline geldi.

IPC, bu yılın başlarında yeni Stratejik Planını yayımladı. Bu plan; Engelli sporları aracılığıyla daha kapsayıcı bir dünya oluşturma vizyonumuzu netleştiriyor ve Paralimpik Hareket’e liderlik etme, Paralimpik Oyunları’nın gerçekleştirilmesini denetleme ve üyeleri destekleyerek Engelli sporcuların sporda mükemmelliğe ulaşmasına olanak sağlama misyonumuzu açıklıyor.

Bu vizyonu ve misyonu gerçekleştirebilmemiz için, teşkilat yapılanması ve karar alma süreçleri düzenlenmeli, daha avantajlı konumda ve dünya lideri olmaları sağlanmalıdır.

Bu belge; 18 ay boyunca IPC üyeleri, sporcular ve kilit paydaşlarla yürütülen istişare ve diyalogların yanı sıra IPC Yönetim İnceleme Çalışma Grubu’nun geliştirme çalışmalarının sonucunda oluşturulmuştur.

Fikirlerinize, sorunlarınıza, endişelerinize, daha fazla dahil olma ihtiyacına ve sporcuların fikirlerinin daha fazla duyulması gerekliliğine yanıt vermeyi amaçladık.

Bu Öneri asla tamamlanmış bir metin değildir. Bir tartışma raporu işlevi görmeli ve bir yıl daha istişare ve diyaloglar için başlangıç noktası olarak değerlendirilmelidir.

Bu Öneri’nin hazırlanması için bugüne dek yaptığı çalışmalardan dolayı IPC Yönetim İnceleme Çalışma Grubu’na, ayrıca bu belgenin yayımlanmasından önce ve sonra paylaştığı geribildirimler nedeniyle IPC üyelerine teşekkür ederim.

Hepimiz IPC’nin üyelerine en iyi şekilde hizmet eden bir örgüt olmasını istiyoruz. Bu nedenle herkesi bu belgeleri okumaya, yorumda bulunmaya ve Paralimpik Hareket’i 30 yıl daha koruyup büyütmek için bizimle birlikte çalışmaya davet ediyorum.

Andrew Parsons

IPC Başkanı

YÖNETİM İNCELEME ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI’NIN MESAJI

Yönetim İnceleme Çalışma Grubu’nun önerisi üzerine IPC Yönetim Kurulu adına IPC’nin yönetiminde yeniden düzenleme yapılmasıyla ilgili bu öneriyi sunmaktan mutluyum.

Çalışma Grubu, IPC teşkilat yapılanmasının tamamen incelenmesini şart koşan Görev Talimatları ile Ocak 2018’de kurulmuştur.

Çalışma Grubu sporcular, Ulusal Paralimpik Komiteleri  (NPC’ler),       Uluslararası Federasyonlar (IF’ler), IPC personeli, IPC Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız spor teşkilat uzmanları dahil olmak üzere farklı üyelerden oluşmaktadır.

Çalışma Grubu’nun üyeleri şu kişilerden oluşur: Başkan olarak ben, Duane Kale; Başkan Yardımcısı Maria Clarke (Spor Avukatı ve Spor Teşkilat Uzmanı); Emmanuelle Assmann (Eski NPC Fransa Başkanı); Xavier Gonzalez (eski IPC İcra Kurulu Başkanı) (Mart 2019’a kadar); Sabrina Ibdnez (Paralimpik Spor Örgütleri Birliği Başkanı ve FEI Genel Sekreteri); Luca Pancalli, (IPC Yönetim Kurulu Üyesi ve NPC İtalya Başkanı); Yerlan Suleimenov (NPC Kazakistan İdari Direktörü); ve Josh Vander Vies (Paralimpik Sporcu, Boccia, Avukat, Kanada).

Çalışma Grubu ayrıca Leen Coudenys, (İdari Asistan), Mike Peters (IPC İcra Kurulu Üyesi) ve Liz Riley (IPC Genel Danışmanı) tarafından desteklenmektedir.

O günden bu yana, şunları gerçekleştirdik:

 • İncelenmesi gereken alanları araştırmak için 30 civarında üye ile ilk örnek anket yapıldı Uluslararası Olimpik Yaz Sporları Federasyonları Birliği’nin (ASOIF) üyesi olmamasına rağmen IPC’yi uluslararası sporlarda uygulanan yönetişim standartlarıyla kıyaslamak için ASOIF iyi yönetişim değerlendirmesini tamamladık.
 • Çalışma Grubu incelemeye yönelik rehber ilkeleri geliştirdi ve kabul etti, incelemenin gerekçeleri ile mantığını tanımladı, hedefleri ve kapsamı belirledi ve incelenecek alanları önerdi.
 • Çalışma Grubu’nun ilkeleri, gerekçeleri ile mantığı, hedefleri, kapsamı ve incelenmesini önerdiği alanlar Haziran 2018’de IPC Yönetim Kurulu’na sunuldu ve kurul bunları tamamen destekledi.
 • Temel alanlar hakkında geri bildirim almak için bugüne dek yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen atölyeler, Eylül 2018’de Madrid, İspanya’da düzenlenen Üye Toplantısı’nda sunuldu.
 • 2018 Üye Toplantısı’nda yapılan kısa bir anket aracılığıyla üyelerle istişarede bulunuldu.
 • Endişelerini belirleyip önerilerini almak üzere IOSD’ler, Bölgesel Paralimpik kuruluşları ve Sporcular Konseyi dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla toplantılar yapıldı.
 • Değerlendirdiğimiz bu geri bildirimi takiben, IPC Yönetim Kurulu’na IPC için en iyi teşkilat yapılanmasını değerlendirmeden önce IPC’nin Amacının ve özellikle IPC’nin bir IF olarak süregelen rolünün incelenmesi önerisinde bulunduk.
 • Bu karara destek olmak amacıyla ve IPC’nin 2019-2022 Stratejik Planının bir parçası olarak, IPC Spor Branşlarının kapsamda tutulmasından, tam bağımsızlığına ve ayrılmasına kadar süregelen yönetimi dahil olmak üzere IPC Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi için birçok alternatif geliştirildi.
 • IPC Yönetim Kurulu bu alternatifleri değerlendirdi ve IPC’nin Amacına ilişkin IPC Spor Branşlarının yönetiminde uzun dönemli rolünü hariç bırakan bir değişiklik önerisinde bulundu. Üyelerin ve ilgili tarafların geri bildirimlerine, coşkularına ve dahil olup katkıda bulunmalarına değer verip bunları dikkate aldık.
 • Ayrıca IPC Yönetim Kurulu, birçok toplantı yaparak yeniden düzenlemenin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla yönetim, karar alma yapısı ve süreçlerle ilgili farklı değişikliklerin yapılmasını tartışıp değerlendirdi.
 • Öneri’nin ilkeleri Ekim 2019’da Bonn’da yapılan IPC Konferansı’nda paylaşıldı.

Bu belge kapsamındaki temel konular, ayrıntılı biçimde açıklanan dokuz ilkede ele alınmıştır.

Bu Öneri, yalnızca istişare amacıyla hazırlanmıştır. Şu anda oylanması amaçlanmamaktadır. IPC’nin gelişerek geleceğe ilerlemesi için bir başlangıç noktası teşkil eder. Bu öneri nihayetinde benimsenir ve yeni IPC tüzüğüne ve yönetmeliklerine dahil edilirse, bundan sonra yapılacak her Genel Kurul toplantısında bu öneriye yönelik değişiklikler teklif edilebilir ve önerinin belirli bölümleri zaman içinde düzeltilebilir ve uyarlanabilir.

Bu öneriyi üyeleriniz ve Paralimpik Hareket’e dahil olan herkesle tartışacağınızı umuyoruz.

Tüzüğe ilişkin değişiklik önerileri Kasım 2020’de yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında oylanmak üzere tamamlanmadan önce, geri bildirimde bulunmanızı bekliyoruz.

Çalışma Grubu adına, IPC’nin büyüyüp gelişmeye devam etmesine verdiğiniz destek için teşekkür ederim.

Öneri hakkındaki görüşlerinizi öğrenmeyi ve amaca uygun bir IPC yaratmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Duane Kale

IPC Başkan Yardımcısı

                                                                    

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ
  • TEMEL İLKELER

11          AMAÇ

27          ÜYELİK

35          GENEL KURUL TOPLANTILARI

41          IPC YÖNETİM KURULU

51          BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCILARI VE İCRA KURULU BAŞKANI, IPC ONUR KURULU

55          KURULUN ALT KOMİTELERİ, KOMİTELERİ VE ÇALIŞMA GRUPLARI

61          DOĞRULUK VE DİSİPLİN

67          ŞEFFAFLIK

71          SÜREÇ VE SONRAKİ ADIMLAR

74          EK 1

 1. GİRİŞ                                                                        

1.1 Bu belge Yönetim İnceleme Çalışma Grubu tarafından önerilen ve IPC Yönetim Kurulu tarafından desteklenen, IPC yönetiminin yeniden düzenlenmesiyle ilgili ilkeleri içerir.

1.2 Üyeler ve Paralimpik Hareket’e dahil olan diğer kişilerle istişare etmek ve bu kişilerden geribildirim almak için hazırlanmıştır. Bu nedenle bu rapor, üyelerin oylaması istenecek nihai öneri değildir.

1.3 Geri bildirimler alındığında, yapılması gereken düzenlemeler değerlendirilip gözden geçirilen öneri dağıtılacaktır.

1.4 Nihai önerinin söz konusu IPC Tüzüğünde değişiklik yapılmasını gerektiren bölümleri, yeni IPC Tüzüğü ve Yönetmeliğine eklenecek ve Aralık 2020’de yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında oylanacaktır.

1.5 Değişiklikler onaylanırsa yeni yapılanma 2021’deki Genel Kurul toplantısından önce büyük oranda yürürlüğe girecek, ayrıca IPC Yönetim Kurulu yeniden düzenlemenin tüm unsurlarının uygulamaya koyulmasını sağlamak için yeni uygulamalar ve prosedürler geliştirip onaylayacaktır.

2. TEMEL İLKELER

2.1 Bu bölüm Öneri’nin temel ilkelerini ve uygulanması durumunda hedeflenen sonuçları içerir.

2.2 Aşağıdaki gibi dokuz temel ilke vardır:

a. Amaç: IPC’nin amacı, özellikle aşağıdakileri gerçekleştirerek, Engelli sporları aracılığıyla topluma dahil olmayı teşvik etmektir.

i. Paralimpik Hareket’e liderlik etme

ii. Paralimpik Oyunları denetleme ve

iii. NPC’leri, IF’leri, Uluslararası Engelli Sporları Örgütlerini (IOSD’ler) , Bölgesel Örgütleri ve sporcuları destekleme.

Yönetilen bir çıkış süreci yoluyla IPC Spor Branşları için uluslararası federasyon rolünü bırakacaktır. Ayrıca Agitos Vakfı’nı yeniden yapılandırarak yönetimini basitleştirecek, faaliyetlerini yeniden IPC’ye devredecek ve böylece Engelli sporlarının daha verimli bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır.

b. Üyelik: IPC Spor Branşları ve Tanınan IF’lerin yanı sıra üye kategorileri ve bunlara yönelik kriterlerde düzenlemeler önerilmiştir. Bölgesel Örgütlerin rolü ve yapısı da açıklanmıştır.

c. Kapsamlı Dahil Olma: Karar alma sürecine dahil olma mekanizmaları iyileştirilerek, tüm IPC üyelerinin ve Paralimpik Hareket’teki diğer kişilerin düzenli olarak ve kapsamlı katılımları sağlanacaktır.

d. Sporcuların Daha Fazla Dahil Olması: Sporcular, IPC’nin tüm düzeylerinde karar alma sürecine daha fazla katılacaktır.

e. Rollerin Netliği: Başkanın, IPC Yönetim Kurulunun ve İcra Kurulu Başkanının görevleri ve prosedürleri etkili ve verimli karar almayı temin ederek sırasıyla liderlik, yönetişim ve yönetim yükümlülüklerinin belirlenmesini sağlamak amacıyla netleştirilecektir.

f. Uyumlu Komiteler: Çeşitli komitelerin ve çalışma gruplarının sayısı, yapısı, terkibi ve görevleri IPC’nin stratejik öncelikleriyle uyumlu hale gelecek şekilde düzenlenecektir.

g. Yetenekli ve Çeşitlilik Gösteren Kişiler: IPC’nin karar alma makamlarında bulunan kişiler yaptıkları görevler için gerekli yeteneklere ve uzmanlığa sahip olmalıdır. Ayrıca Paralimpik Hareket’in zengin doğasını yansıtmalıdırlar, bunun için engelli kişilerin, dünyanın tüm bölgelerinden kişilerin görevlendirilmesine ve cinsiyet dengesinin sağlanmasına öncelik verilmesi gerekir.

h. Doğruluk Standartları: Personelinin ve üyelerinin üstün standartlarda doğruluk ve davranış sergilemeleri ve bu standartları uygulayacak bağımsız organların bulunması gerekecektir.

i. Şeffaflık: Üyeler, sporcular, paydaşlar ve daha geniş kapsamda Paralimpik Hareket için açıklık ve hesap verebilirliğin temin edilmesine yönelik uygulamaya koyulacak yeni IPC uygulamaları ve prosedürleri ile kararların ve karar alma sürecinin daha fazla şeffaf olması.

2.3. Onaylandığı takdirde bu ilkeler IPC Tüzüğünde, İçtüzüğünde (Yönetmelik olarak değiştirilecektir), ilke ve uygulamalarında bu Öneri’de belirtilen çeşitli değişiklikler yoluyla uygulanacaktır.

Aşağıdaki bölümde dokuz ilkenin başarılmasına yönelik reform için önerilen kilit değişiklikler açıklanmaktadır.

3.1 Amaç

KİLİT ÖNERİLER

 • Amaç Değişikliği
 • IPC, IPC Spor Branşlarını yönetmeyi bırakır
 • IPC Spor Branşları için bir IPC İç Biriminin kurulması
 • Agitos Vakfı’nın yeniden yapılandırılması

3.1 Amaç

IPC’nin amacında şu değişiklikler önerilmektedir:

3.1.1. AMAÇ DEĞİŞİKLİĞİ

a. IPC’nin (IPC Tüzüğünde belirtildiği şekilde) mevcut “amacı”, IPC’nin IPC Spor Branşlarını yönetmesine değinen bir ifade içermektedir. IPC bu rolüyle, 10 IPC Sporu için etkin olarak uluslararası federasyondur.1

b. Bu rol ve onu işlevsel hale getirmek için oluşturulan yapı çıkar çatışması algıları, kaynakların kullanılmasında eşitsizlik, IPC spor branşları olanlar ile olmayanlar arasında bir adaletsizlik duygusu ve IPC’nin rolü hakkında soru işaretlerine yol açmakta, tüm bunlar da IPC’nin saygınlığını etkilemektedir.

c. IPC’nin şu anda zamanının ve parasının yaklaşık üçte birini IPC Spor Branşlarına harcaması, bu izlenimleri anlaşılır kılmaktadır. Ancak IPC Spor Branşları, IPC gelirinin yaklaşık %20’sini sağladığından, maliyetler ile faydaların dengelenmesi söz konusudur.

d. IPC’nin Paralimpik Hareket dahilindeki sadece birkaç sporu yönetmesi ve diğerlerini yönetmemesi, IPC’nin kendi temel amacının bir parçası olmayan görevler üstlendiği yönünde bir eşitsizlik algısına ve endişeye yol açmaktadır. Fakat bu sporlar aynı zamanda Paralimpik Oyunlarındaki en yüksek sporcu sayısını temsil etmektedir, bu yüzden bunların başarısı (özellikle atletizmin en geniş kitleye sahip dalları ve yüzme için) Paralimpik Oyunların başarısına doğrudan etki etmektedir ve bu da IPC’nin amacının temel bir parçasıdır.

e. Bu endişeler dikkate alındığında, IPC Spor Branşlarının IPC’den ayrıldıktan sonra gelişebilmeleri için gerekli sistemler ve yapılar oluşturuluncaya kadar bir geçiş dönemi boyunca IPC’nin bunları  idare etmesi ve yönetmesi önerilmektedir.

f. Bu doğrultuda IPC’nin Tüzükte belirtilen amaçları IPC Spor Branşlarının yönetilmesine yapılan mevcut atıf çıkarılarak hedeflerini daha iyi tanımlayacak şekilde aşağıdaki gibi değiştirilecektir:

 • Paralimpik Hareket’e, Engelli sporları yoluyla topluma dahil olmayı desteklemek üzere liderlik etmek
 • Paralimpik Oyunları sahiplenmek, himaye etmek ve gözetmek ve

1 Alp Disiplini Kayak, Atletizm, Biatlon, Kros Kayağı, Dans Sporları, Buz Hokeyi, Halter, Atıcılık, Snowboard, Yüzme.

NPC’leri, IF’leri, IOSD’leri ve Bölgesel   Örgütleri, Engelli sporlarının, yarışmaların, etkinliklerin ve programların geliştirilmesi ve düzenlenmesi ile sporcularının Paralimpik Oyunlara hazırlanması da dahil gelişmeleri için desteklemek.

3.1.2  IPC, IPC SPOR BRANŞLARINI YÖNETMEYİ BIRAKIR

a. Amaçtaki bu değişikliği uygulamaya koymak için, tüm IPC Spor Branşlarının IPC’den ayrılacağı, zorunlu olmayan ancak isteğe bağlı bir hedef tarihin belirlenmesi önerilmektedir. Yaz sporları için bu tarih 2028’in sonu (yani sekiz yıl) ve kış sporları için 2030’un sonu (yani 10 yıl) olacaktır.

b. Ayrıca her bir IPC Sporu, IPC Yönetim Kurulunun belirleyeceği üzere IPC’den ayrılmaları için belirli bir hedef tarihe sahip olacaktır. Her bir IPC Sporunun dikkate alınması gereken farklı sorunları ve kısıtlamaları bulunmaktadır; bu yüzden sabit bir tarihin uygulanması mantıksız ve sporların ayrıldıktan sonra gelişmesi ve varlığını sürdürebilmesi açısından sakıncalı olacaktır. Örneğin bir IPC Sporunun belirli bir tarihte ayrılmaya hazır olması ancak onu devralacak kurumun hazır olmaması gibi nedenlerle hedef tarihe uyulamayabilir.

c. IPC Yönetim Kurulu, IPC Spor Branşlarının her biriyle istişare ederek, “ayrılma planları” olarak bilinen ayrılmanın adımları, zaman çerçevesi ve IPC’nin onlara sunacağı kaynaklar ile destek hakkında karar verecektir. Tüm IPC Spor Branşlarının adımları ve zaman çizelgesi en geç Aralık 2021’e kadar üyelere duyurulmalıdır.

d. Bu zaman çizelgesinde IPC faaliyetlerine olan etki de dikkate alınmalıdır. Örneğin, her bir IPC Sporunun IPC’den ayrılma zamanını kademelendirerek. IPC Spor Branşlarının ayrılmasına yardımcı olmak için  varlıkların        devredilmesi, yükümlülüklerin çözülmesi veya aktarılması, yönetmeliklerin yeniden tasarlanması, toplantılara katılınması, çalışanların devredilmesi vb. gerekli önemli miktarda yasal ve başka türlü destek gerekecektir. IPC’den ayrılmayı destekleyen 10 sporla birlikte, IPC’nin günlük faaliyetleri ve IPC Spor Branşları olumsuz etkilenmeyecek şekilde  bunların dikkatle yönetilmesi gereklidir. IPC Yönetim Kurulu, gerekirse her bir IPC Sporunun IPC’den ayrılma zaman dilimlerinde ayarlama yapabilir.

e. IPC Yönetim Kurulu, bir IPC Sporunun yayımlanmış kriterler karşısında ayrılmaya ve spor üyelikleri ile istişarenin takip edilmesine hazır olup olmadığına karar verecektir (bkz. aşağıdaki paragraf 3.1.3n ve 3.1.3v). IPC Yönetim Kurulu ayrıca her iki yılda bir Genel Kurula ve aradaki yılda  üyelere her bir IPC Sporunun yayımlanmış zaman çerçevesine göre IPC’den ayrılma konusunda kaydettiği ilerlemeyi raporlamalıdır.

f. Bir IPC Sporunun ayrılmaya hazır olup olmadığına karar verirken IPC Yönetim Kurulu, bunu yapmanın kriterlerini geliştirecek ve uygulayacaktır. Bu kriterler, sporun mevcut bir IF’yi birleştirip birleştirmemesine veya kendi bağımsız            kuruluşunu      kurup kurmamasına göre değişebilir. Kriterler geliştirilecektir ancak IPC Yönetim Kurulunun şu alanlarda memnun kalması gerekecektir:

i. Yapı, ör. IPC’nin tüm bölgeleri genelinde minimum sayıda ulusal federasyon

ii. Liderlik, ör. spora liderlik etmek için uygun personelin mevcut olması, strateji, vizyon ve hedeflere sahip olunması

iii. Operasyonlar, ör. sporun tüm yönleri için yeterli personelin bulunması

iv. Mali – ör. yayınlar veya diğer ticari haklar yoluyla bağımsız gelir sağlama becerisi göstermesi

v. Pazarlama + İletişim, ör. kendi marka kimliğinin ve iletişim planlarının bulunması

vi. Yarışma, ör. evrensel olarak cinsiyet eşitliği ve sınıflandırma çeşitliliği açısından yüksek destek ihtiyacı duyan sporcuları da içeren iyi oluşturulmuş bir yarışma takviminin bulunması

vii. Katılım, ör. sporun belirli bir minimum sayıda ülke tarafından yaygın olarak yapılması

viii. Gelişim, ör. sporcular, yetkililer ve koçlar için kariyer yolları ve eğitim fırsatları

ix. Sınıflandırma, ör. spor için yeterli sınıflandırıcının bulunması ve

x. Dopingle mücadele, ör. Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına uygun bir dopingle mücadele biriminin bulunması

g. Bu kriter örnekleri tartışmaya kapalı yönleri, yani sınıflandırma ve yarışmayı içerecektir, ancak bir sporun bağımsızlık kazanmasını önleyecek veya sekteye uğratacak kadar sert olmayacaktır. Amaç, sporun gelişmesini temin ederken bağımsızlığını             elde etmesini sağlamaktır.

h. Bu ayrılma her bir IPC Sporu tarafından:

i. bağımsız    bir    kuruluş    kurarak veya

ii. uygun yapıya sahip mevcut bir IF’ye katılarak veya

iii. birden fazla spor kuruluşunu içerebilecek başka bir örgüte dahil olarak gerçekleştirilecektir.

i. Bu süre boyunca ve sonrasında IPC Spor Branşlarının sürekli başarı ve gelişmeye sahip olması hem sporların kendisi hem de Paralimpik Oyunlarının başarısı için önemlidir. Eşit derecede önemli başka bir nokta ise IPC’nin, IPC Spor Branşlarını kendi kendine yeterlilik ve ayrı bir yapıya geçmeye hazırlık konusunda desteklerken aynı zamanda stratejik önceliklerini yerine getirmeye devam etmesidir.

j. IPC Spor Branşlarının mümkün olan en kısa zamanda bağımsızlığa geçmesi ve mevcut yapıda öne sürülen çatışmaların ve diğer endişelerin en aza indirilmesi için birçok seçenek dikkate alınmıştır. Dikkate alınan tüm seçenekler Ek 1’de gösterilmektedir.

k. IPC Spor Branşlarının bağımsızlık kazanması için bir geçiş olarak en uygun bulunan seçenek, aşağıdaki 3.1.3 paragrafında belirtildiği gibi bir IPC iç birimidir.

l. IPC’nin bir iç biriminin seçilme nedenleri şunlardır:

 • IPC Spor Branşlarının ayrılması için hem bir itici güç hem de destek         mekanizması oluşturmakta, böylece bir taraftan IPC’nin ilerleme kaydedildiğinden ve bir son noktanın bulunduğundan emin olmasını sağlamaktadır; diğer taraftan spor, bağımsız olduğunda kendi başına varlığını ve gelişimini sürdürebilecektir.
 • IPC’den                      operasyonel bağımsızlığı temin etmekte, böylece IPC’nin kendi temel amacına odaklanmasını sağlamaktadır ve her türlü çıkar çatışması algısını (Paralimpik Oyunları programına hangi sporların katılacağına karar verilmesi gibi) ortadan kaldıracaktır
 • bu, önemli masrafları ve karmaşık yasal işlemleri gerektirmeyen,       kolayca kurulabilecek ve ortadan kaldırılabilecek geçici bir yapıdır. Ayrıca zaman içinde, ilgili spor IPC’den ayrıldıkça ölçeği küçültülebilir ve uyarlanabilir
 • sporların gelişmesini ve sadece (şu anda olduğu gibi) müsabaka bölümleri olarak değil, gerekiyorsa           tamamen oluşturulmuş spor örgütleri biçiminde ayrılmasını sağlamaktadır; bu onları geçiş döneminde daha güçlü kılacaktır

3.1.3 3.1.1  IPC SPOR BRANŞLARI İÇİN BİR IPC İÇ BİRİMİNİN KURULMASI

Tüm IPC Spor Branşları için sorumluluğa sahip bir IPC iç bölüm veya biriminin kurulması önerilmektedir. Operasyonel bakımdan IPC’den bağımsız olacak, kendi Kurulu ve personeli bulunacaktır. Dünya Engelli Sporları (WPS) Birimi adı verilecektir.

Bu WPS Biriminin kilit özellikleri şunlar olacaktır:

a. Yasal olarak IPC’nin bir parçasıdır.

b. WPS Birimi için yükümlü olmayı sürdüren IPC Yönetim Kuruluna karşı sorumludur (IPC Yönetim Kurulu hakkında aşağıdaki bölüm 3.4’e bakın).

c. IPC Yönetim Kurulundan (1) sporların süregelen başarısını yönetmek ve (2) her bir spor için “ayrılış planının” uygulanışını izlemek ve ileriye taşımak için aldığı yetkiyle WPS Birim Kurulu tarafından yönetilir.

d. WPS Birim Kurulu, her bir sporun ayrılış planını, stratejisini, operasyon planlarını, bütçelerini, yarışma takvimini, yeterliliklerini vb. geliştirmekten sorumlu olacaktır. IPC Yönetim Kurulu tarafından onaylanan talimatlar ve bütçe çerçevesinde              faaliyetlerini gerçekleştirmesi için kendisine yetki verilecektir (IPC                     Tüzüğüne kaydedilecektir).

e. WPS Birim Kurulu yapısı, IPC’den yasal bağımsızlığı değil de operasyonel bağımsızlığı temin etmek için WPS Biriminin IPC’den ayrılmasını sağlamaktadır. Bu, IPC Spor Branşlarının            yönetişiminin           ve yönetiminin tamamen bu sporlara ve bunların ayrılmaya         geçişine odaklanmasını sağlayacaktır.

f. WPS Birim Kurulunun yapısında şu şekilde beş üyenin bulunması önerilmektedir:

 • IPC Yönetim Kurulunun IPC Yönetim Kurulu tarafından seçilecek iki üyesi (fakat IPC Başkanı değil); bu iki üyenin her biri bir sporun sunulması ve yönetiminde deneyime sahip olmalı ve halihazırda veya önceki dört yılda hiçbir şekilde hiçbir IPC Sporuna katılmamış olmalıdır.
 • IPC Yönetim Kurulu tarafından (bir açık başvuru süreci ve Aday Gösterme Heyetinin önerileri sonrasında) görevlendirilecek olan, sporda güçlü yönetişim deneyimine sahip başka iki bağımsız2 üye; bu iki üyeden biri WPS Birim Kuruluna başkanlık edecektir (IPC Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre).
 • IPC Spor Branşlarının her biri için sporcu komitelerinin tamamı tarafından seçilen bir sporcu temsilcisi (bkz. aşağıdaki paragraf 3.1.3z).

2 Bu bağlamda “bağımsız”, kişinin IPC’de veya IPC Spor Branşlarının herhangi birinde herhangi bir göreve sahip olmaması veya son dört yılda böyle bir görevde bulunmaması anlamına gelmektedir.

g. WPS Birim Kurulunda her cinsiyetten en az iki üye bulunmalıdır.

h. Her bir üyenin görev süresi dört yıldır ve en fazla iki dönem boyunca ya da WPS Birim Kurulu dağılıncaya kadar (IPC Yönetim Kurulunun kararına göre) görev alabilir.

i. WPS Birim Kuruluna ek olarak IPC Tüzüğünde, WPS Birim Kurulunun en azından yılda bir IPC Spor Branşlarının tüm Başkanları için (her bir Başkan kendi sporu tarafından seçilir, bkz. aşağıdaki paragraf 3.1.3o) hep birlikte bir forum düzenlemesi zorunlu olacaktır. Bu Başkanlar forumu, tüm sporları etkileyen konularda WPS Birim Kuruluna danışmanlık sunacaktır ve IPC Spor Branşları IPC’den ayrıldıktan sonra boyutu ve yapısının zaman içinde değişmesine izin verecek kadar gayri resmi yapıda olacaktır.

j. WPS Birim Kurulu, IPC Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen  kendi bütçesine sahiptir. IPC’nin kaynaklarıyla çakışmaması       ve        münhasır sponsorlukların verilmemesi gibi diğer koşullara uyulması kaydıyla IPC dışı sponsorlardan veya başka kaynaklardan gelir elde edebilir.

k. WPS Birim Kurulu, WPS Birim Kuruluna karşı (IPC İcra Kurulu Başkanına karşı değil) sorumlu olan kendi İdari Müdürüne ve kendi bağımsız personeline sahip olur.

l. Pazarlama, iletişim, hukuk, insan kaynakları gibi IPC hizmetlerinden yararlanabilir ancak bu hizmetlerin maliyeti hesaplanmalı ve bütçede ve mali raporlamada açıklanmalıdır. IPC hizmetlerinin kullanılmasında bir çıkar çatışmasının olabileceği durumlarda, onaylanan bütçe dahilinde dışarıdan tedarikçileri de kullanabilir.

m. IPC Spor Branşlarının bağımsız bir spor olarak bir yapı ve personel geliştirmesini ve başka bir kuruma ya da bağımsız bir kuruluşa daha kolay devredilmesini temin etmek için her bir IPC Sporu, hem bir Spor Danışma Komitesine (SAC) hem de bir Spor Teknik Komitesine (STC) sahip olacaktır. SAC, sporun siyasi veya idari kısmı olacaktır. STC, sporun teknik ve operasyonel kısmı olacaktır.

n. Her bir SAC, WPS Birim kurulunun onayıyla sporun ayrılmaya doğru geçişini desteklemekten sorumlu olacaktır. SAC, sporun yönetişim koludur ve WPS Birim Kuruluna müsabaka takvimi, Paralimpik programa katılım için gönderilmesi gerekenler, teknik delegelerin atanması gibi konularda önerilerde bulunarak danışmanlık sunar ve uygun yapıya sahip IF ve spordaki diğer paydaşlar ile ilişkiler kurar. SAC, WPS Birim Kuruluna raporlamada bulunur ve ona karşı sorumludur, ancak Birim Kuruluna ve Birim Kurulundan raporlama İdari Müdür vasıtasıyla koordine edilecektir.

o. Her bir SAC, her bir sporun iki yılda bir düzenlenen genel kurulunda seçilen Başkan tarafından yönetilecektir. Başkanın rolü, bir IF Başkanının rolüne benzerdir. Dışarıdan, sporun baş yöneticisi olarak görülürler. Görevleri, sporun üyeleri ve paydaşlarıyla ilişkilerde bulunarak IPC’den ayrılmaya liderlik etmek ve destek sunmaktır. SAC’lar karar alamaz, hiçbir borç üstlenemez veya IPC’yi ya da sporu herhangi bir taahhüt altına sokamaz. STC’nin personelini veya üyelerini yönetemez ve sporun iç işleyişine veya uygulanmasına dahil olamazlar.

p. WPS İdari Müdürü, her bir Başkan, SAC ve WPS Birim Kurulu arasındaki köprü olacaktır. SAC’ların (Başkan dahil) WPS Birim Kurulu tarafından belirlenen talimatlara ve politikalara uymaları gerekecektir.

q. Her bir spora yönelik SAC genellikle aşağıdaki gibi beş kişiden oluşacaktır:

 • Başkan (sporun iki yılda bir düzenlenen toplantısında seçilir);
 • Sporun iki yılda bir düzenlenen toplantısında seçilen üç üye (her biri farklı bir bölgeden) ve
 • sporun sporcu komitesinden bir sporcu (aşağıdaki paragraf 3.1.3z’ye bakın).

Beş üyenin en az ikisi her bir cinsiyetten olmalıdır.

r. Bir SAC’in her bir üyesinin görev süresi dört yıldır, en fazla iki dönem boyunca veya daha önceyse sporun IPC’den ayrılmasına kadar görev alabilirler. Seçimler sporların her iki genel kurulundan birinde (dört yılda bir) düzenlenecektir.

s. Her bir STC, sınıflandırma dahil sporun operasyonları ve kuralları hakkında yönetimi desteklemek ve ona tavsiyelerde bulunmaktan sorumludur. Komite üyeleri WPS personeliyle birlikte çalışır ve Sporun Müdürüne raporlamada bulunur. STC üyeleri WPS Birim Kurulu tarafından WPS İdari Müdürünün  önerisi üzerine görevlendirilir. Üye sayısı, sporun boyutuna ve taleplerine göre farklılık gösterecektir.

t. Her bir IPC Sporunun adında “Dünya” ve          “Para/Engelli”  sözcükleri bulunacaktır. Her bir IPC Sporu, IPC internet sitesinde kendi sayfasına, IPC Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı şekilde kendine özgü marka ve kimliğe sahip olacaktır.

u. Her bir IPC Sporu her iki yılda bir genel kurul düzenleyecek ve ilgili karar alıcıları, ilgili spordan varsa ulusal düzeyde sorumlu NPC’lerin veya Ulusal Federasyonların (NF’ler) temsilcileri olarak katılmaya davet edecektir.

v. Bu spor genel kurullarının amacı sporun ilerleyişi hakkında raporlamada bulunmak, fikirleri ve önerileri araştırmak ve SAC’a önerilerde bulunmaktır. Genel kurullardaki gündem konuları şunları içerecektir:

 • SAC Başkanının ve SAC’ın seçimle gelen üyelerinin seçilmesi (her ikinci toplantıda/ dört yılda bir);
 • WPS Birim Kurulundan tüm IPC Spor Branşlarının durumu ve sporların tamamını etkileyen diğer konular hakkında rapor;
 • SAC Başkanından önceki yılda sporla ilgili faaliyetler konusunda rapor;
 • Sporun mali durumu ve geleceğe yönelik tahminler hakkında tartışmaya yönelik rapor;
 • Sporun ayrılış planı karşısında ilerleyişin ve öneri için ortaya çıkan her türlü sorunun raporlanması ve görüşülmesi
 • Önceki yılki spor etkinlikleri (ör. Dünya Şampiyonaları) veya yaklaşan etkinlikler hakkında görüşme ve öneri amacıyla raporlama
 • Kural           değişiklikleri            ve sınıflandırmalar dahil sporun teknik konuları hakkında tartışma ve öneriler
 • WPS Birim Kuruluna katkıda bulunmak amacıyla Paralimpik Programındaki etkinlikler ve disiplinler hakkında tartışma ve öneriler ve
 • WPS Birim Kurulu, SAC veya herhangi bir NPC tarafından bildirilen başka konular varsa bunlar hakkında tartışma ve öneriler.

w. IPC Spor Branşlarından birini ulusal düzeyde destekleyen veya yöneten her bir NPC, bu genel kurullara katılmak üzere en fazla iki delege görevlendirebilir ancak sadece bir oya sahip olabilir. Bu toplantılara kimin katılmasının en uygun olacağına NPC karar verecektir ve bu kişiler hem bir NPC temsilcisi hem de bir NF temsilcisi olabilir. Her iki durumda da NPC, kendi delegelerini görevlendirmek ve toplantılara katılımını desteklemekten sorumludur. Bu toplantılar şahsen veya teknoloji kullanılarak (veya bunların ikisi birlikte kullanarak) her bir IPC Sporundan tüm NPC’lerin şahsen veya uzaktan katılmasını temin edecek şekilde düzenlenebilir. Bu toplantıların prosedürleri         Yönetmeliklerde belirtilecektir.

x. Her bir IPC Sporunun iki yıllık toplantısı arasındaki yılda WPS Birim Kurulu (tüm SAC’ların önerisiyle) her sporun NF’lerine ve NPC’lerine yukarıdaki genel kurullara ilişkin paragraf 3.1.3v’de listelenen iş konuları hakkında yazılı bir rapor sunacaktır. Bu rapor IPC Yönetim Kurulu tarafından             önceden onaylanmalıdır.

y. Ayrıca WPS Birim Kurulu, her bir Genel Kurulda tüm IPC üyelerine raporlamada bulunacaktır ve aradaki yılda, tüm IPC Spor Branşları ve bunların ayrılış planları karşısındaki ilerleyişi hakkında yazılı bir rapor sunacaktır. Bu rapor da IPC Yönetim Kurulu tarafından önceden onaylanmalıdır.

z. Her bir IPC Sporunun bir sporcu komitesi bulunacaktır, bunun bir üyesi üyeleri tarafından komite başkanı olarak görevlendirilecektir. Görevlendirilen başkan, kendi sporu için SAC’ın üyesi olacaktır. Her bir sporcu komitesinin üyeleri, sporun her bir Dünya Şampiyonasına katılmış kendi sporcuları tarafından, IPC Sporcu Konseyinin şu andaki seçilme şekliyle aynı şekilde seçilecektir. Ancak, operasyonun ilk yılında WPS Birim Kurulu, niyet beyanları için davette bulunarak bu komitelerde sporcuları görevlendirecektir.

aa. Bu sporcu komiteleri çok  gayri resmi  bir şekilde çalışmaya başlayabilir (ör. teknolojiyi kullanarak) ve zaman içinde evrilerek gelişebilir. Kendi çalışmaları için desteğe sahip olmaları önemlidir, bu yüzden zaman içinde kaynakların temin ve tahsis edilmesi gerekecektir. Ancak bu arada, sporcuların görüşlerinin ve bakış açılarının dinlenmesi önemlidir ve bu nedenle bu mekanizmanın oluşturulması önem taşımaktadır. Bu sporcu komitelerinin kapsamı her bir spordan sporcuların bakış açılarıyla sınırlıdır ve bu nedenle, tüm Paralimpik sporlardaki sporcuların bakış açılarını dikkate alan mevcut IPC Sporcu Konseyinden farklıdır.

bb. IPC Spor komitelerinin her birindeki sporcular hep birlikte, tüm sporcuların spor komiteleri arasından bir kişiyi WPS Birim Kurulunun başkanı olarak seçecektir. Bu kişi, sporlardan birinin sporcular komitesi başkanı olabilir, ancak olması zorunlu değildir.

cc. Her bir IPC Sporu ayrıca kendi topluluğunda başka iletişim araçları ve forumlar oluşturabilir.

IPC Spor Branşlarının hepsi aynı altyapıya ve işlem süreçlerine sahip olacaktır.

ee. Tüzük, İçtüzük (Yönetmelik ile değiştirmiştir) ve IPC Sporcu Sınıflandırma Kuralları ve disiplin süreçleri dahil IPC’nin diğer kuralları IPC Spor Branşlarının her biri için şu anda olduğu gibi geçerlidir.

ff. Bir IPC Sporu (başkanı, SAC  veya STC’si tarafından) ve WPS Birim Kurulu   arasında                        dostça çözülemeyecek herhangi bir anlaşmazlık veya farklılık halinde IPC Yönetim Kurulu ilgili anlaşmazlık veya farklılık hakkında karar verecektir.

gg. Tüm IPC Spor Branşları IPC’den ayrıldıktan sonra, IPC Yönetim Kurulu WPS Birimini lağvedecektir.

hh. IPC Tüzüğünün,  IPC  Yönetim  Kurulunu güçlendirmek amacıyla değiştirilmesi halinde bu değişiklik 30 Eylül 2021 tarihine kadar (2021 Genel Kurulundan önce) tamamlanacaktır. İlk IPC Spor Branşları genel kurulu 2021 yılının ilk altı ayında Eylül 2021’in sonuna kadar görevlendirilen WPS Kurulu ve WPS İdari Müdürüyle düzenlenecektir. Her bir spor için SAC ve STC’nin ve WPS Biriminin diğer tüm boyutlarının Aralık 2021’e kadar uygulamaya           koyulması önerilmektedir.

i. Özetle iç birim, sporları ayrılmaya hazırlarken sorunları ve endişeleri pratik, nispeten hızlı ve maliyet verimli bir şekilde ele alma yoludur. Bu WPS Birimini oluşturmanın, sözleşmelerin, tedarikçilerin vb. devri dahil az miktarda hazırlık masrafları veya hukuki masrafları olacaktır. Bu Öneri ayrıca sporların kendi liderlerini, üyelerini ve kendi kimlik ve süreçlerini oluşturmalarını, böylece bağımsız bir şekilde hareket etmeye hazır hale gelmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, sporlar IPC’den ayrıldıkça WPS Biriminin ölçeği, önemli miktarda (bir miktar masraf ortaya çıkacak olsa da) hukuki veya başka ilgili masraflar olmadan kolaylıkla küçültülebilir.

jj. Önerilen WPS Biriminin yapısı 22 ve 23. sayfalardaki şemalarda gösterilmektedir.

3.1.4 AGİTOS VAKFININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

a. IPC Spor Branşlarının kaldırılmasına geçiş IPC’ye NPC’lerin, IF’lerin, IOSD’lerin, Bölgesel Örgütlerin ve sporcularının Paralimpik Oyunlara hazırlıklarında desteklenmeleri ve Engelli sporunun geliştirilmesi ve düzenlenmesi dahil olmak üzere belirtilen amacındaki tüm unsurlara daha iyi odaklanma fırsatı sağlayacaktır. Bu nedenle, halihazırda Agitos Vakfı tarafından üstlenilen programların tekrar IPC bünyesine alınması ve Agitos Vakfı’nın varlığını sürdürmekle birlikte sadece bir fon üretme aracı olarak sınırlandırılması önerilmektedir.

b. Bu yüzden, Agitos Vakfı faaliyetlerinin Paralimpik Hareket için kaynakların oluşturulması ve bağışlanmasına odaklanacak      şekilde           yeniden yapılandırılması önerilmektedir.

c. Agitos Vakfı’nın mevcut yapısı; Mütevelli Heyeti, geçici İcra Kurulu, İcra Kurulu Başkanı ve operasyon ekipleriyle bazı kaynakların (yönetim ve operasyon seviyelerinde) mükerrer hale gelmesine, stratejilerinin uyumunda verimsizliklere yol açmakta ve üyelerin iki örgütle ilgilenmesini gerektirmektedir. Bu örgütler “tek çatı” altında birleştirildiğinde bu durum daha iyi işler hale getirilebilir ve kaynakların daha verimli kullanılması sağlanabilir. Ayrıca IPC’nin, Bölgesel Örgütlerle birlikte yürüttüğü geliştirme ve üye hizmetlerini birbiriyle daha iyi bağlantılandırmasını sağlayacaktır.

d. Bu durum Agitos Vakfı’nın teşkilat yapılanmasında değişikliklere ve mevcut operasyonların IPC’ye devredilmesine yol açacaktır. Özellikle:

 • IPC Yönetim Kurulu, üyeleri ve sporcularının     gelişimini destekleyecek programların ve hizmetlerin planlanmasını ve stratejisini oluşturma ve izleme sorumluluğunu devralacaktır
 • Agitos Vakfı’nın genel amacı ve yetkisi değişmeyecek, Engelli sporuna kaynak bulmaya ve onu desteklemeye devam edecektir.
 • Agitos Vakfı teşkilat yapılanması iki IPC Yönetim Kurulu üyesinden ve bağımsız bir yatırım ya da bağış toplama uzmanından oluşan bir Mütevelli Heyeti ile sınırlandırılacaktır. Geçici İcra Kurulu sonlandırılacaktır. Mevcut Mütevelli Heyeti’nden daha küçük bir kurula geçilecektir
 • Gelişmeye yönelik strateji ve önceliklerin           uygulanması sorumluluğu İcra Kurulu Başkanının liderliğindeki IPC personeline geçecektir.
 • Agitos Vakfı’nın mevcut operasyonları    IPC’ye devredilecektir. Bu değişiklik, stratejiyle, planlarla uyumu ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

e. Bu değişikliklere yönelik genel bir desteğin olması halinde, bunlar IPC Yönetim Kurulu tarafından, Agitos Mütevelli Heyetinin onayıyla, 2020 yılında IPC Tüzüğü onaylanmadan önce uygulamaya koyulabilir.

3.2 ÜYELİK

KİLİT ÖNERİLER:

 • Üyelik kategorileri ve hakları
 • Üyeliğe kabul / Üyeliğin askıya alınması
 • Üye yükümlülükleri
 • Sporcuların bakış açılarını öğrenme yükümlülüğü
 • IPC yardımı
 • Bölgesel Örgütler

3.2.1   ÜYE KATEGORİLERİ VE HAKLARI

a. IPC’nin ana üyeleri olan NPC’lere daha geniş haklar vermek için üyelik kategorilerinin ayarlanmasına önem gösterilmiş olsa da, sonuç olarak IPC üyeliklerinin mevcut kategorilerinin NPC’ler, IOSD’ler, IF’ler ve Bölgesel Örgütler olarak tutulmasına karar verilmiştir.

b. NPC’ler, lOSD’ler ve IF’ler, Genel Kurullarda her biri bir oy hakkına sahip olmak kaydıyla katılma, söz alma, karar önerme, aday gösterme ve oy kullanma haklarını muhafaza edeceklerdir.

c. Bölgesel Örgütler katılma, söz alma ve karar önerme hakkını saklı tutmaktadır ancak artık Genel Kurullarda oy kullanma hakkına sahip olmayacaklardır (2021 Genel Kurulunda ve sonrasında). Bunun nedeni NPC’lerin zaten doğrudan bir oya sahip olmasıdır; bu yüzden Bölgesel Örgütlerin oyları mükerrer hale gelmektedir.

d. IF kategorisi, kendilerini seçilmiş bir Başkan, Spor Danışma Komitesi ve Spor Teknik Komitesi ile oluşturduklarında IPC Spor Branşlarını da içerecek şekilde genişletilecektir (yukarıdaki paragraf 3.1.3m’den bb’ye dek açıklandığı üzere). Sporun bu bileşenleri oluşturulduktan sonra Genel Kurullara katılma, söz alma, karar önerme ve seçim için aday göstererek oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Her bir SAC’ın başkanı ve en fazla iki üyesi daha (SAC’ın kararına göre) her bir IPC Sporunun delegesi olarak IPC Genel Kurullarına katılma hakkına sahip olacaktır.

e. Bu uzatmanın nedeni, IF’ler gibi IPC Spor Branşlarının da IPC’nin kilit paydaşlarından olmasıdır ve IPC’den ayrılmaya hazırlanma sürecini başlattıklarında IF’ler ile aynı haklara sahip olmalıdırlar.

f. Üyelerin diğer hakları büyük ölçüde değişmeden kalacaktır.

g. Tanınan Uluslararası Federasyonlarda da (oy hakkına sahip üye olmayanlar) değişikliklerin yapılması önerilmektedir. Şu anda Tüzük’te değinilmemektedir ancak statülerinin, haklarının ve yükümlülüklerinin netlik kazanması için değinilmelidir. Ayrıca mevcut kabul kriterleri (IPC’nin politikasında belirlenen) kapsamlıdır ve federasyonun spor gelişimine katkısına odaklanmıştır. Onun yerine bu kategorinin, adlarında “Para/Engelli” sözcüğünü kullanması onaylanan sporları içerecek şekilde veya kendi sporlarıyla bağlantılı olarak veya IPC Sporcu Sınıflandırma Kurallarını kullanmak isteyenlere daraltılması önerilmektedir, çünkü bunların ikisi de IPC’nin malıdır. Başka kriterler de dahil edilebilir, ancak genel amaç, kriterlerin daha sıkı hale getirilmesidir.

h. Tanınan Federasyon olmak için artık ilgili sporun Paralimpik Oyunlar programında yer alması gerekmeyecektir.

i. Tanınan IF’ler Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olacaktır ancak söz alma, karar önerme ve aday gösterme veya oy kullanma hakkına sahip olmayacaklardır.

3.2.2. ÜYELİĞE KABUL / ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

a. Hangi üyelerin IPC’ye kabul edilebileceğine ve üyeliklerinin askıya alınabileceğine ilişkin kriterler, özellikle kolay anlaşılır kriterlerin ve prosedürlerin belirlenmesi amacıyla netleştirilecektir.

3.2.3 ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. NPC’leri devlet müdahalesinden (örneğin siyasi müdahaleden veya NPC’nin operasyonlarına müdahaleden) korumaya yönelik ek yükümlülükler getirilecektir.

b. Üyelerin, sporcu bakımı ve yaşam kalitesine ilişkin yükümlülükleri karşılaması da gerekecektir.

c. Üyelerin Kurulda cinsiyet eşitliğinin (belirli bir tarihe kadar %50) sağlanması dahil minimum yönetişim gerekliliklerini karşılaması ve bu konuda her iki yılda bir, Genel Kurul Toplantısının olduğu yılda raporlamada bulunması gerekecektir.

d. Üyelerin ayrıca IPC üyeliği askıya alınan veya IPC’den atılan hiçbir IPC üyesinin uluslararası, bölgesel veya ulusal düzeyde olması fark etmeksizin hiçbir etkinliğine, faaliyetine müsabakasına katılmaması ve bunlara dahil olmaması zorunlu kılınacaktır.

3.2.4 SPORCULARIN BAKIŞ AÇILARINI ÖĞRENME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

a. Üyeliğin bir koşulu olarak tüm üyelerin karar alma yapılarında sporcuların bakış açılarına yer verilmesini zorunlu kılan resmî mekanizmalara ve bunu sağlayacak karar alma yapısına sahip olmalarının  zorunlu            kılınması önerilmektedir. Bu koşul, bir sporcu komitesine sahip olmayı, Kurul veya İcra Komitesi gibi bir üst karar alma kurumunda sporculara yer verilmesini, sporcu forumlarının düzenlenmesini veya sporculara özel görev pozisyonlarının oluşturulmasını içerebilir ve bunlarla sınırlı değildir. Üyelerin bu koşulu karşılamalarını sağlamak için IPC Yönetim Kurulu tarafından belirleneceği üzere 12 ay veya daha uzun süreli bir geçiş dönemi önerilmektedir.

3.2.5   IPC YARDIMI

a. NPC’nin zorluk çektiği bir noktada, söz konusu zorluğun sporcuları, o örgütün üyelerini veya IPC ya da Paralimpik Hareket’in itibarını doğrudan etkilemesi veya etkilemesinin muhtemel olması halinde IPC’nin (veya onun adına bir görev gücünün) müdahale ederek NPC’yi yönetmesini sağlamaya yönelik yeni bir Tüzük hükmü önerilmektedir. Örneğin, bir NPC’nin iç/ulusal düzeydeki anlaşmazlıklar nedeniyle işlevlerini yerine getirmesi önlendiğinde.

b. Mali güçlükler, siyasi güçlükler (iç veya dış), örneğin devlet müdahalesi veya önemi operasyonel sorunlar bu güçlükler arasında sayılabilir. IPC’nin (veya Agitos Vakfı’nın) itibarı veya kaynakları söz konusu güçlükten etkilenmiyorsa, bu konuda genellikle NPC Kurulunun onayı gerekecektir; itibar veya kaynaklarının etkilenmesi halinde ise IPC Yönetim Kurulu müdahaleyi yönetebilecektir. Bu, IPC’nin bu durumlarda mali destek sağlamak zorunda olduğu anlamına gelmemektedir.

3.2.6 BÖLGESEL ÖRGÜTLER

a. Tüm Bölgesel Örgütlerin3 ayrı tüzel kişilikler ve IPC’nin üyeleri olmasının zorunlu kılınması, Paralimpik Hareket’teki rollerinin, haklarının ve sorumluluklarının netleştirilmesi önerilmektedir. Görev ve sorumlulukların netleştirilmesi halinde Bölgesel Örgütler, NPC’ler ve IPC arasındaki bağlantı daha da güçlenebilir.

b. Şu anda Amerika Kıtaları Paralimpik Komitesi (APC) ayrı bir tüzel kişilik değildir ve yasal statüsü, ilgili hakları ve sorumlulukları net değildir. Ayrıca APC’nin, IPC Spor Branşlarının IPC bünyesinde tutulması nedeniyle görülen çıkar çatışması ve adaletsizlik algılarının aynısının APC için de geçerli olduğu yönünde algılar bulunmaktadır. Bu nedenle ayrı bir tüzel kuruluş olarak oluşturulmalıdır. Bunun kademeli bir şekilde temin edilmesi için 18 aylık bir geçiş dönemi önerilmektedir (yani Santiago’da düzenlenecek 2023 Parapan American Oyunları’ndan sonra).

c. Bölgedeki tüm NPC’lerin kendi bölgelerindeki Bölgesel Örgütün üyeleri olmaya teşvik edilmesi ancak üyeliğin zorunlu tutulmaması önerilmektedir. Bölgesel Örgütler, IPC’nin bir üyesi olarak veya işbirliği ilişkisi üzerinden aynı           bölgede           (Uluslararası Federasyonların kıtasal veya bölgesel kuruluşları gibi) başka kategoriler altında oy kullanma hakkı bulunmayan üyelere sahip olabilir ancak Uluslararası Federasyonların kendileri, Bölgesel Örgütün (oy hakkı bulunan veya bulunmayan) üyesi olamaz.

d. Bölgesel Örgütlerin rolü şu sorumluluklarla netleştirilecektir:

 • IPC ve diğer bölgesel Engelli spor etkinliklerinin, müsabakalarının, programlarının ve faaliyetlerinin bölgede, IPC politikaları ve IPC’nin desteği uyarınca sunulması
 • Ulusal Paralimpik Komitelerinin (NPC) bölgede temsil edilmesi
 • müsabakaların, programların ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve bunlara katılım konusunda NPC’lerin desteklenmesi ve onlara yardımcı olunması ve
 • talep edildiğinde IPC’nin bölgede temsil edilmesi.

e. Bölgesel Örgütlerin hakları ve yükümlülükleri şu şekilde netleştirilecektir:

i. Haklar

 • Genel Kurullara katılma ve oralarda söz alma; ancak IPC Yönetim Kurulundaki seçimle belirlenen görevlere aday gösterme veya oy kullanma hakkı yoktur.
 • IPC üye forumlarına ve toplantılarına katılma
 • Agitos Vakfının veya IPC’nin sunduğu finansman  olanakları için başvurma ve
 • IPC ve ilgili Uluslararası Federasyon (IF) ile istişare içinde bölgesel Engelli müsabakaları oluşturma, bunları gözetme ve yasaklama.

ii. Yükümlülükler

 • IPC, IF’ler ve IOSD’ler ile işbirliği içinde bölgede Engelli sporlarının gelişiminin koordine edilmesi
 • Bölgedeki tüm NPC’ler üye olmaya davet edilmelidir, ancak NPC’ler bu daveti kabul edip etmemeyi seçebilir.
 • Sadece NPC’ler oy hakkına sahip üye olabilir ve diğer hiçbir üye kategorisi oy hakkına sahip olamaz.
 • Her türlü bölgesel Paralimpik  müsabaka için, IPC Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadığı takdirde sadece IPC’nin veya tanınmış Federasyonların üyeleri olan sporların programa katılmasına izin verme (bu onay, dopingin önlenmesi ve sınıflandırma hakkındaki minimum gereksinimleri karşılayan sporlara bağlı olacaktır).
 • IPC Tüzüğü, Yönetmeliği ve IPC’nin diğer tüm kurallarına ve politikalarına uyulması
 • IPC’nin Tüzüğü ile tutarlı bir tüzüğe sahip olunması
 • IPC koşulları uyarınca sadece “Paralimpik” ve “Para” adının kullanılması
 • Bölgede, üye olmak isteyen tüm NPC’ler üyeliğe kabul edilmelidir (bu NPC’nin üyeliği IPC tarafından askıya alınmadığı takdirde);
 • Cinsiyet eşitliği, yayımlanmış yıllık denetimli hesaplar, sporcuların temsili vb. dahil kurulunda ve heyetlerinde minimum iyi yönetişim gereksinimlerini karşılama;
 • IPC’nin NPC’ler ile bağlantıya geçerek Paralimpik Hareket ile ilgili konuları tartışabileceği yıllık bölgesel genel kurul ve forumlar düzenleme.
 • Talep edilirse IPC’nin bölgede temsil edilmesi.

f. Prensip olarak, her bir Bölgede şu anda NPC’lerin sayısı bakımından önemli farklar olduğuna ve bunlar arasındaki kapsam ve kapasite seviyesi farklarına dikkat edilmesi kaydıyla her bir Bölgesel Örgüt orantılı bir miktarda IPC’den birbiriyle aynı seviyede destek almalıdır;

g. IPC ayrıca, IPC ile Bölgesel Örgütlerin çalışmalarını daha iyi entegre etmek için her bir Bölgesel Örgütün Başkanlarının katılımıyla bir yıllık forum ve IPC merkezinde bölgesel personel için buluşma günleri düzenleyecektir.

3.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

KİLİT ÖNERİLER:

 • Genel Kurulun Rolü
 • Genel Kurul prosedürleri

3.3 GENEL KURUL TOPLANTILARI

3.3.1 Üyelerin karar almaya daha geniş kapsamlı katılımını ve IPC Yönetim Kurulu üzerinde denetime sahip olmalarını temin etmek için Genel Kurulun rol ve prosedürlerinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması önerilmektedir.

3.3.2 GENEL KURULUN ROLÜ

a. Genel Kurul, üyelerin toplantısıdır. Belirtilen yetki alanı dahilinde karar almak ve IPC Yönetim Kurulu üzerinde denetime sahip olmak konusunda yüksek yetkiye sahiptir.

b. Genel Kurullar iki yılda bir, çoğu üye için en elverişli yerlerde (büyük uluslararası limanlar gibi) düzenlenecektir. Bu ilke uyarınca IPC Yönetim Kurulu, üyeler ile istişare içinde, Genel Kurul yerlerinin belirlenmesine ilişkin kriterleri geliştirecek ve bu kriterler doğrultusunda toplantı yerlerine karar verecektir.

c. Üyeler her bir Genel Kurulda aşağıdaki konularda karar alır, bu konuları onaylar veya bunlara ilişkin raporları alır:

i. Üyelerin kabulü, üyeliğin askıya alınması (dört yılı geçerse), üyelikten ihraç ve üyeliğin yenilenmesi.

ii. Başkan’ın ve IPC Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyelerinin seçilmesi.

iii. Başkan’ın ve/veya tümüyle Yönetim Kurulunun, güven oyu alamamaları halinde dönemleri sona ermeden önce özel oy çoğunluğuyla görevden alınması. (Herhangi bir Kurul üyesinin görevi kötüye kullanması halinde bu üye, disiplin süreci uyarınca Disiplin Mahkemesinin kararıyla görevden alınabilir, bkz. paragraf 3.8.4).

iv. Önceki mali yıla ait yıllık mali raporun ve denetlenen hesapların onaylanması (not: IPC Yönetim Kurulunun bütçe ve finans yönetimi hakkındaki rolü için Bkz.paragraf 3.4.2b(iv)).

v. IPC Yönetim Kurulunun önerisiyle Denetimin onaylanması.

vi. Paralimpik Oyunlarının en yeni sürümü ve Paralimpik Oyunlarının sonraki sürümü hakkında raporların alınması

vii. Paralimpik Harekete ilişkin stratejik talimatın onaylanması ve buna göre ilerleyişin izlenmesi (not: IPC Yönetim Kurulunun IPC Stratejisini onaylama ve buna göre ilerlemeyi her bir Genel Kurulda raporlamasına ilişkin rolü hakkında Bkz.paragraf 3.4.2b(ii)).

viii. Üyelik ücretinin ve IPC Yönetim Kurulunun bu ücretten feragat edebileceği her türlü kriterin onaylanması.

ix. Tüzükte değişiklik yapılması.

x. Gerekirse IPC’nin tasfiye edilmesi.

3.3.3 GENEL KURUL PROSEDÜRLERİ

Genel Kurula katılım ve ona ilişkin prosedürler hakkında bazı değişikliklerin yapılması aşağıdaki şekilde önerilmiştir:

a. NPC’ler, lOSD’ler ve IF’ler her bir Genel Kurulda en fazla üç delege bulundurma hakkına sahip olacaktır. Bunlardan sadece biri oy kullanma hakkına sahip delege olarak görevlendirilecek, ancak üç delegenin hepsi de Üye adına konuşma hakkına sahip olacaktır.

b. Her bir delege (gerektiği şekilde) NPC, IOSD veya IF tarafından atanmalıdır ve onları görevlendiren kurumda resmi bir göreve sahip olmalı veya aktif sporcu (yani son 12 yılda Paralimpik Oyunlarında yarışmış bir Paralimpik Sporcu) olmalıdır. Bir delege, görevlendiren kurumda yönetim kurulu üyesi ya da çalışan olabilir veya kurul içinde başka bir görevde bulunabilir.

c. Bir NPC, IOSD veya IF; Genel Kurul toplantısına iki delege gönderirse bu delegelerin her biri farklı cinsiyetten olmalıdır. Bir NPC, IOSD veya IF’nin üç delege göndermesi halinde bu delegelerden biri aktif sporcu olmalıdır.

d. Bir üyenin delegesi, başka bir üyenin delegesi olamaz. Vekâleten oy kullanmaya izin verilmeyecektir.

e. Genel Kurula katılıma ilişkin maddi destek/ödenek sağlamak amacıyla delegelerin belirlenen kriterlere göre başvuruda bulunabileceği bir fon oluşturulur.

f. IPC Sporcuları Konseyi’nin tüm üyeleri Genel Kurula katılma ve söz alma hakkına sahip olacak ancak oy kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

g. Her Genel Kurul ile bağlantılı olarak, Paralimpik Hareketin üyeleri ile diğer paydaşları arasında ilgili konuların konuşulması için yüz yüze görüşmelere olanak tanıyan gayri resmi bir forum düzenlenecektir.

h. IPC, her iki yılda bir IPC Sporcuları Forumu düzenlemeyi amaçlayacaktır. Elverişli ve uygun olduğu takdirde, sporcuların gözlemci ve delege olarak Genel Kurula da katılmasını temin etmek için Genel Kuruldan hemen önce veya sonra düzenlenecektir.

i. Maliyetlerin karşılanabilir düzeyde olması ve yapılacak masrafı mazur gösterecek sayıda üye tarafından talep edilmesi halinde tüm Genel Kurullarda İngilizce, Fransızca ve İspanyolca ile diğer dillerde çeviri hizmetleri olacaktır. IPC, şahsen çeviri hizmetlerinin maliyetini azaltmak amacıyla teknoloji yoluyla canlı çeviri konusunu araştıracaktır.

j. Genel Kurullara ek olarak, Genel Kurullar ile Üye Toplantısı arasında Başkanın ve/veya İcra Kurulu Başkanının üyelere gelişmeler hakkında güncel bilgi sunmak ve örgüt tarafından ele alınan konularda görüşlerini almak için telekonferans yoluyla veya teknolojiyi kullanarak düzenli gayri resmi forumlar düzenlemesi önerilmektedir.

3.4 IPC YÖNETİM KURULU

KİLİT ÖNERİLER:
• IPC Yönetim Kurulunun Rolü
• IPC Yönetim Kurulunun Oluşturulması ve
Görevlendirilmesi
• Aday Gösterme Paneli
• Görev Süreleri

3.4 IPC YÖNETİM KURULU

3.4.1 IPC Yönetim Kurulunun görevi, yetkileri, düzenlenmesi ve görevlendirilmesi konusunda birkaç ayarlama önerilmektedir. Bu ayarlamalar şu amaçları taşımaktadır:

a. IPC Yönetim Kurulunun milyonlarca Euro’luk bir işletme olarak IPC’yi yönetmek için gerekli beceri ve uzmanlığa sahip olmasının temin edilmesi.

b. IPC Yönetim kurulu sorumluluklarının (Başkan dahil) İcra Kurulu Başkanının sorumluluklarından daha iyi ayrıştırılması.

c. IPC Yönetim Kurulunun, IPC’nin kilit karar alma organı olarak etkililiğinin artırılması.

d. sporcuların bakış açılarının katkısının artırılması ve e. IPC Spor Branşlarının IPC dışına geçiş döneminde IPC Yönetim Kurulunun ayarlanmış görevinin dikkate alınması.

3.4.2 IPC YÖNETİM KURULUNUN ROLÜ

a. IPC Yönetim Kurulu, IPC’nin yönetiminden sorumlu olmaya ve Genel Kurul’da üyelerin, İcra Kurulu Başkanı’nın veya bağımsız bir organın karar almasını gerektirmeyen tüm konularda sorumlu olmaya devam edecektir.

b. Aşağıdaki konular IPC Yönetim Kurulunun yetkisi dahilinde olacaktır:

i. Genel Kurullar arasında gerekmesi halinde üyelik, geçici kabulün onaylanması, geçici olarak askıya alma (sadece dört yıla kadar, sonrasında askıya almanın devamı için Genel Kurul onayı alınmalıdır) ve üyeliğin geçici yenilenmesi

ii. IPC Stratejik Planı (dört yıl) ve yıllık plan – Stratejik Plana göre ilerlemenin onaylanması, izlenmesi ve bu ilerleme hakkında her bir Genel Kurulda rapor verilmesi

iii. Marka – IPC’nin ve tesislerinin
adlandırılma ve
markalandırılmasının onaylanması
ve izlenmesi

iv. Yıllık bütçe ve dört yıllık mali tahmin – buna göre ilerlemenin onaylanması ve izlenmesi

v. Mali yönetim politikaları ve
prosedürleri – bunların onaylanması

vi. Sözleşmeler ve işlemler – belirli bir parasal sınırın veya hak/yükümlülük değerinin üzerinde olması halinde işlemlerin onaylanması ve bunların uygulamalarının izlenmesi

vii. Önemli işlemler – IPC’nin, varlıklarının üçte birinden fazlasına tekabül eden oranda varlıkları devralması veya elden çıkartması ile ilgili herhangi bir işlemin ya da IPC varlıklarının üçte birinden fazlası üzerinde yükümlülük doğuran veya doğurması muhtemel olan işlemlerin onaylanması ve üyelere raporlanması

viii. Riskler – riskleri yönetme politika ve prosedürlerinin tanımlanması, izlenmesi ve kararlaştırılması

ix. Denetmen – Genel Kurula, Denetim Alt Komitesinin önerisi üzerine bir bağımsız harici denetmenin görevlendirilmesinin önerilmesi

x. Paralimpik Oyunlar – Paralimpik Oyunlardaki
sporlar ve etkinlikler hakkında belirlenen kriterler uyarınca karar verilmesi; Paralimpik Oyunlar Koordinasyon Komisyonu üyelerinin atanması; IPC Spor Branşlarına ilişkin teknik delegelerin atanması ve Oyunlara ilişkin hazırlığın ve Oyunların gerçekleştirilmesinin izlenmesi

xi. Genel Kurula IPC ve Paralimpik Hareket hakkındaki stratejik yönlendirmenin önerilmesi

xii. Personel – İcra kurulu Başkanının atanması, izlenmesi, görevden alınması ve İcra Kurulu Başkanına diğer kilit IPC personeli hakkında görüş sunulması

xiii. Yetkilendirme – IPC Yönetim Kurulu tarafından özel olarak kararlaştırılmasının gerektiği belirtilen ve bu nedenle IPC Yönetim Kurulunun karar alma yetkisini devredemeyeceği durumlarda Başkana ve İcra Kurulu Başkanına verilecek yetkiler hakkında karar verme ve bu yetkilerin kullanılmasını izleme (ancak bu durum IPC Yönetim Kurulunun herhangi bir konuda İcra Kurulu Başkanından öneri istemesini önlemeyecektir)

xiv Kurul alt komiteleri – IPC Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmaları için (Finans, Risk, Denetim gibi) Kurul Alt Komitelerinin görevlendirilmesi, kapsamının ve verilen yetkilerin tanımlanması, izlenmesi, dağıtılması (ayrıca paragraf 3.7’ye bakın)

xv Komiteler- Komiteleri görevlendirme (Aday Gösterme Panelinin önerisi üzerine), kapsamını tanımlama, izleme ve dağıtma (ayrıca paragraf 3.7’ye bakın)

xvi. Yönetmelik (eski adı İçtüzük) – belirtilen yetki alanı dahilindeki veya Tüzük kapsamında gerekli görülen konuları onaylama, değerlendirme ve iptal etme. (Not

 • Yönetmelikler üyeler için geçerli olan veya IPC’nin yetki alanı dışındaki konuları kapsamalıdır; politikalar ise IPC’nin kendi iç konularını kapsamalıdır). IPC Yönetim Kurulu, gerektiğinde ve uygun olduğunda, Yönetmelikleri onaylamadan önce Paralimpik Hareket dahilindeki üyeler, komiteler ve diğer ilgili kurullar ile görüşecek, katkı veya danışmanlık arayacaktır.

xvii. Agitos Vakfı – Agitos Vakfı Tüzüğü kapsamında IPC sorumluluklarının yerine getirilmesi (bu maddenin, bu Teklifte belirtilen potansiyel değişikliklere tabi olduğuna dikkat edilmelidir)

xviii. IPC Spor Branşları – IPC Spor Branşlarının IPC’den geçişinin WPS Birim Kurulunun önerisi üzerine onaylanması ve izlenmesi; ayrıca geçiş dönemi boyunca ihale süreci, yeterlilik kriterleri, program hakkındaki etkinlikler, sınıflandırma kriterleri, sponsorluk veya diğer işlemler dahil IPC Spor Branşları uluslararası etkinliklerinin ve markanın onaylanması veya onaylama yetkisinin yönetime delege edilmesi

xix. Sınıflandırma Temyiz Kurulu (BAC), Disiplin Mahkemesi, Seçim Gözetim Paneli ve Temyiz Mahkemesi gibi bağımsız organların üyelerinin Aday Gösterme Panelinin önerisi üzerine atanmalarının onaylanması

xx. Tüzükte değişikliklerin önerilmesi
ve

xxi. IPC Sporcu Sınıflandırma Kurallarında ve IPC Sağlık Kurallarındaki değişikliklerin uygun istişarenin ardından onaylanması.

c. IPC Yönetim Kurulunun denetim işlevine bir miktar bağımsızlığın temin edilmesi için IPC Yönetim Kurulu, iç denetim işlevlerini yerine getirmesi için bağımsız bir kişi tarafından başkanlık edilen bir denetim komitesine sahip olmalıdır.

d. IPC Yönetim Kurulunun ayrıca yayımlanacak olan aşağıdaki konularda sıkı yazılı politikalara ve prosedürlere sahip olması zorunlu kılınacaktır:

• çıkar çatışmaları
• risk yönetimi prosedürleri
• şirket içi finans ve risk kontrolleri
ve
• malların/hizmetlerin tedariki

3.4.3 IPC YÖNETİM KURULUNUN DÜZENLENMESİ VE ATANMASI

a. IPC Yönetim Kurulunda yeterli becerilerin ve uzmanlığın, cinsiyet dengesinin temin edilmesi ve sporcu bakış açısının daha çok dahil edilmesi için IPC Yönetim Kurulu düzeninin değiştirilmesi (15 üyeye çıkartılması) önerilmektedir:

• Başkan – Genel Kurulda seçilir
(değişiklik yok)
• Dokuz üye – Genel Kurulda seçilir
• Dört üye – IPC Yönetim Kurulu tarafından Aday Gösterme Panelinin önerisi üzerine atanır (aşağıdaki paragraf 3.4.4’e bakın) ve
• Bir sporcu üye – yani Sporcular
Konseyi Başkanı

b. Yukarıdaki 15 üye arasında ikinci bir sporcunun bulunması önerilmektedir, ancak herhangi bir öneri hakkında karara varmadan önce bu pozisyona ilişkin seçenekler (atama mekanizması da dahil) hakkında görüşme sporcularla birlikte Kasım 2019’da IPC Sporcular Forumunda görüşülecektir.

c. IPC Yönetim Kurulunun 15 üyesinin tamamı, atanmış kurul üyeleri ve Sporcular Konseyi Başkanı dahil olmak üzere tam oy hakkına sahip üyelerdir.

d. İlk toplantıda, tam IPC Yönetim Kurulu toplandığında tüm IPC Yönetim Kurulu tarafından Başkanın önerisi üzerine (gizli oyla) iki Başkan Yardımcısı seçilecektir. Atanmış bir IPC Yönetim Kurulu üyesi dahil herhangi bir IPC Yönetim Kurulu üyesi (Sporcular Konseyi Başkanı hariç) bu pozisyonlara seçilebilir. Her bir cinsiyetten bir Başkan Yardımcısı olmalıdır.

e. Başkan ayrıca, IPC Yönetim Kuruluna, Başkanın beklenmedik bir şekilde görevden alınması, istifa etmesi veya ölümü halinde bir sonraki Genel Kurulda yeni Başkan seçilinceye kadar bu iki Başkan Yardımcısından hangisinin vekalete getirilmesi gerektiği hakkında öneride bulunacaktır.

f. İcra Kurulu Başkanı, IPC Yönetim Kurulunun (şu anda olduğu gibi) bir üyesi olmayacaktır ancak IPC Yönetim Kurulunun aksini istememesi halinde tüm IPC Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılacaktır.

Herhangi bir NPC, IOSD veya IF, IPC Yönetim Kurulunda seçilerek gelen pozisyonlara şu özellikleri karşılayan kişileri aday gösterebilir:

i. NPC, IOSD veya IF’nin üyesi
olması veya

ii. Paralimpik Harekette önceden veya halihazırda bir görevde bulunması ve

iii. Ulusal Paralimpik Komitesi’nden (NPC) aday gösterilmesi halinde adayın, NPC’nin ülke vatandaşı veya yasal ikamet sahibi olması veya

iv. Uluslararası Federasyon (IF) veya Uluslararası Engelli Sporları Örgütü (IOSD) tarafından aday gösterilmesi halinde IF veya IOSD’nin NPC’yi önerdiği aday hakkında bilgilendirmesi ve bu adayın, NPC’nin ülkesinde ikamet etmesi.

Bir NPC, IOSD ve IF görev başına sadece bir kişiyi aday gösterebilir.

h. IPC Yönetim Kurulunun tüm müstakbel ve mevcut üyeleri

3.4.4 ADAY GÖSTERME PANELİ

a. Beceri, uzmanlık, cinsiyet dengesi ve bakış açılarının çeşitliliği bakımından her türlü açığın kapatılmasını temin etmek için dört IPC Yönetim Kurulu üyesinin bir Aday Gösterme Panelinin
değerlendirmesinin ardından
görevlendirilmesi önerilmektedir.

b. Aday Gösterme Paneli şu şahıslardan oluşacaktır:

• Başkan
• ve idari faaliyetleri içermeyen görevlerde tecrübeye sahip iki bağımsız şahıs (IPC Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen)

c. Başkan ve seçimle gelen dokuz IPC Yönetim Kurulu üyesi seçildikten sonra, bu seçilen üyeler IPC Yönetim Kurulunun beceri, deneyim ve çeşitlilik (cinsiyet, bölge ve engellilik durumları) bakımından ihtiyaçlarındaki boşlukları değerlendirecek ve bu boşlukları Aday Gösterme Paneli’ne bildirecektir.

d. Ardından Aday Gösterme Paneli atamalı dört pozisyon için ilan verecek, adaylar belirleyecek ve başvuruları değerlendirecektir.

e. Aday Gösterme Paneli, belirlenen kriterlere dayanarak atanan üyeler için başvuruları değerlendirmelidir; bu değerlendirme becerileri, uzmanlığı, cinsiyet dengesini ve üyelerin her bir bölgeden olacak şekilde dağılımı dahil olmak üzere IPC Yönetim Kurulunda bakış açılarının çeşitliliğini içermelidir. Özellikle Aday Gösterme Paneli, IPC Yönetim Kurulunda bütün olarak şunların bulunmasını temin etmelidir:

• 15 IPC Yönetim Kurulu üyesinin en az yedisi bir cinsiyetten olacaktır ve
• en az yedi üye engelli olacaktır.

f. Atama yoluyla üye belirlenen pozisyonların dördü için açık başvuru süreci yoluyla herkes başvurabilecektir. Bağımsız olmaları gerekmeyecektir ve Paralimpik Hareketin içinden veya dışından olabilirler. Bir üyenin onlara ilişkin kefaleti aranmayacaktır ve paragraf 3.4.3(g)’nin gereklerini yerine getirmeleri zorunlu değildir.

g. Aday Gösterme Paneli, seçimden sonraki üç ay içinde değerlendirmesini tamamlamalı ve görevlendirilmiş dört kurul üyesi hakkındaki önerisini IPC Yönetim Kuruluna sunmalıdır.

h. Aday Gösterme Paneli, IPC Yönetim Kuruluna öneride bulunmak amacıyla Komitelere ve aşağıdaki bağımsız organlara ilişkin başvuru davetlerinin yapılması ve alınan başvuruların değerlendirilmesinden de sorumlu olacaktır: Disiplin Mahkemesi, Seçim Gözetim Paneli, Sınıflandırma Temyiz Kurulu (BAC) ve Temyiz Paneli. Ancak Başkan, bağımsız organlara ilişkin Aday Gösterme Paneline başkanlık etmeyecektir çünkü Başkan, bu organların yargı yetkilerine tabi olabilir.

3.4.5 GÖREV SÜRELERİ

a. IPC Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin değiştirilmesi önerilmemektedir; her bir dönem dört yıl olarak ve en fazla üç dönem görev süresi (toplamda en fazla 12 yıl) ile sınırlı olarak devam edecektir.

b. Başkan için, Başkanlık yapılabilecek maksimum dönem sayısında değişiklik önerisi yapılmamıştır; Yönetim Kurulunda geçirilen süre fark etmeksizin, tekrar Başkan olarak seçilme halinde en fazla dörder yıllık üç dönemde görev alınabilecektir. Bunun nedeni, bir kişinin yetkilerini kullanabilmesi için gereken süredir.

c. Sporcular Konseyi Başkanının IPC Yönetim Kurulundaki süresi, o göreve seçildikleri dönem ile sınırlı olacaktır. Bu görev, re’sen yapıldığı için, Sporcular Konseyi Başkanı istifa ettiği veya görev süresi sona erdiği takdirde IPC Yönetim Kurulundaki görevleri de sona erecektir. Sporcular Konseyinin Başkanı olarak görev süresi, Başkanın Sporcular Konseyinin bir üyesi olma hakkına sahip olmayı sürdürmesi kaydıyla dört yıllık iki dönemi aşmayacaktır.

d. Kademelendirilmiş dönem uygulamasının getirilmesi ve böylece IPC Yönetim Kurulu üyelerinin her iki yılda bir seçilmesi veya görevlendirilmesi düşünülmüş, ancak çeşitli nedenlerden ötürü bunun önerilmemesine karar verilmiştir. Bu sebepler arasında, her bir Genel Kurulda daha fazla yönetimi içeren ve diğer konulara yönelik dikkati dağıtabilecek bir seçime ihtiyaç duyulması yer almaktadır. Ayrıca, sürekli yapılan değişikliklerin etkilemeyeceği, birbirine bağlı bir IPC Yönetim Kurulunun temin edilmesi için IPC Yönetim Kurulunun istikrarı ve sürekliliği önemlidir.

3.5 BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCILARI VE İCRA KURULU BAŞKANI

3.5.1 Tüzükte bu pozisyonların görev ve sorumlulukları daha iyi tarif edilecektir.

a. Başkan – Başkan, IPC’nin günlük operasyonlarına dahil olmayacaktır. Başkan, organizasyonun lideri ve halka açık yüzü olacaktır. Başkan:

i. IPC’nin baş temsilcisi olacaktır

ii. IPC Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edecek ve IPC Yönetim Kurulunu yönetecektir

iii. Genel Kurullara başkanlık edecektir

iv. İcra Kurulu Başkanını yönetecek ve destekleyecektir

v. üyeler ile yakın ilişkileri sürdürecektir ve

vi. IOC, sponsorlar, medya, diğer spor organizasyonları, devlet kurumları gibi önemli paydaşlarla ve örneğin STK’lar gibi diğer ilgili örgütlerle yakın ilişkileri sürdürecektir.

b. Başkan Yardımcısı – IPC Yönetim Kurulu Üyesi olarak sahip oldukları görevin yanı sıra, Başkan Yardımcılarının rolü, Başkan tarafından kendilerinden istenen yukarıdaki görevlerden herhangi birini yerine getirmekte Başkanı desteklemek ve ona yardım etmek olacaktır. Ayrıca Başkan’ın herhangi bir nedenle görevlerinden herhangi birini yerine getiremediği durumlarda Başkan’a vekalet edeceklerdir.

c. İcra Kurulu Başkanı – İcra Kurulu Başkanının rolü, IPC’nin operasyonlarını yönetmek olacaktır. Sorumlulukları şunları içerecektir:

i. IPC Stratejisinin geliştirilmesi (IPC Yönetim Kurulu onayına sunmak üzere), Stratejinin uygulanması ve IPC Yönetim Kuruluna bu konuda rapor verilmesi

ii. yıllık planın geliştirilmesi (IPC Yönetim Kurulu onayına sunmak üzere), planın uygulanması ve IPC Yönetim Kuruluna bu konuda rapor verilmesi

iii. yıllık bütçenin ve dört yıllık mali tahminin geliştirilmesi (IPC Yönetim Kurulu onayına sunmak üzere) ve IPC Yönetim Kuruluna bu konuda rapor verilmesi

iv. personelin görevlendirilmesi, izlenmesi ve görevden alınması dahil IPC operasyonlarının ve genel merkezinin yönetilmesi

v. personel ve sistemlerin yönetimine
ilişkin iç politikaların geliştirilmesi (uygun olan yerlerde IPC Yönetim Kurulu onayına sunmak üzere)

vi. sponsorluklar, bağışlar ve diğer gelirler dahil IPC için gelir sağlanması

vii. Oyunların hazırlanması ve gerçekleştirilmesi dahil Paralimpik Oyunların tüm operasyonel yönlerinden sorumlu olunması

viii. gerektiği şekilde Çalışma Gruplarının oluşturulması ve izlenmesi

d. IPC Yönetim Kurulu, IPC Yönetim Kurulunun yetki alanındaki sorumluluklarına ilişkin herhangi bir kararı İcra Kurulu Başkanına delege edemez. İcra Kurulu Başkanı bu konularda önerilerde bulunabilir ancak bu kararlar IPC Yönetim Kurulu tarafından alınmalıdır.

e. Başkanın, Başkan Yardımcılarının ve İcra Kurulu Başkanının görev ve sorumlulukları Yönetmelikler yerine Tüzük’te belirtilecek, böylece IPC Yönetim Kurulunun şu andaki gibi bunları değiştirebilmesinin önüne geçilecektir. Böylece üyeler koruma altına alınacak ve IPC Yönetim Kurulundan sorumluluklarına ilişkin hesap sorabilmeleri sağlanacaktır.

3.5 IPC ONUR KURULU

3.6.1 Yeni Tüzük’ün kabul edilmesiyle birlikte IPC Onur Kurulu’nun lağvedilmesi önerilmektedir. Bu grup, yönetim yetkisine sahip bir kurul olmadığı için yapısı ve unvanı yanlış yönlendiricidir.

3.6.2 Onun yerine IPC Yönetim Kurulu, IPC’nin duruşu ve önemini temsil etmekte liderlik rolü üstlenen elçiler veya destekleyiciler tanımlama seçeneğini araştıracaktır.

3.7 KURULUN ALT KOMİTELERİ, KOMİTELERİ VE ÇALIŞMA GRUPLARI

KİLİT ÖNERİLER:
• Kurulun Alt Komiteleri
• Komiteler
• Çalışma Grupları
• Sporcular Konseyi ve Komitesi

3.7 KOMİTELER VE ÇALIŞMA GRUPLARI

3.7.1 IPC Spor Branşlarının bir Dahili Birime geçişiyle birlikte güncel komite yapısı, yeni IPC Stratejisiyle daha iyi uyum sağlayacak ve IPC Yönetim Kuruluna danışmanlıkta bulunanları (yönetişim seviyesinde) İcra Kurulu Başkanına yardım edenlerden (operasyonlar) daha iyi ayırmayı sağlayacak biçimde düzenlenecektir.

3.7.2 GRUPLARIN ADLARI VE AMAÇLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR:

a. Kurul Alt Komiteleri büyük oranda IPC Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan IPC Yönetim Kurulunun alt komiteleridir. IPC Yönetim Kurulu tarafından kendilerine hazırlık çalışmasını yapma ve IPC Yönetim Kuruluna önerilerde bulunma görevi verilmektedir. Bazı alt komiteler zorunlu ve daimi olacaktır, ancak IPC Yönetim Kurulu, çalışmasına yardımcı olmaları için başka alt komiteleri oluşturabilir veya mevcut olanları lağvedebilir.

b. Komiteler daimidir ve IPC Yönetim Kuruluna önerilerde bulunabilir, ancak yapıları genellikle alt komitelerden daha büyük olacaktır. Farklı bakış açılarını sunmak ve üyeler ile bağlantıyı temin etmeye yönelik bir mekanizma görevi görmek için üyelik içerisinden uzmanları ve kişileri içereceklerdir.

c. Çalışma Grupları İcra Kurulu Başkanına danışmanlık sunar. İcra Kurulu Başkanına (veya İcra Kurulu Başkanı tarafından delege edilen şahıslara) gönüllülük esasında IPC’nin işlerini yerine getirmelerine yardımcı olurlar. Yapıları konuya ve işin kapsamına göre değişecektir, ancak genelde bunlar, İcra Kurulu Başkanı tarafından atanan (ve görevden alınan) yaklaşık beş ila dokuz üyeyi içerecektir. Bunlar daimi veya geçici gruplar olabilir.

3.7.3 KURUL ALT KOMİTELERİ

a. Önerilen Kurul Alt Komiteleri aşağıdaki
tabloda tarif edilmektedir.

b. Kurul Alt Komiteleri genelde, üç veya dört IPC Yönetim Kurulu üyesinden oluşacaktır (IPC Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır); genelde konuya ilişkin bir miktar uzmanlığı olan kişiler olması gerekir. Denetim, Risk ve Finans Alt Komitesine denetim alanında uzmanlığa sahip bağımsız bir kişi başkanlık edecektir (IPC Yönetim Kurulu tarafından atanır).

Alt Komite Açıklama

Denetim, Risk ve Finans

Bu Alt Komite, kendi içinde gerektiği şekilde alt bölümlere ayrılabilir. IPC Yönetim Kuruluna şu konularda tavsiye vermekten sorumlu olacaktır:

 • mali raporlama, iç kontroller ile uyumun izlenmesi, risk tanımlama ve yönetimi, iç ve dış denetim işlevleri ve IPC yönetişim yapısı ile uygulamalarının izlenmesi dahil sorumlulukların gözetimini yürütür ve

yıllık bütçe hazırlığının gözetilmesi ve bütçe karşısında izlenmesi, yıllık bilançoların hazırlanması, IPC Yönetim Kurulunun onayını gerektiren işlemlerde danışmanlık sunulması (İcra Kurulu Başkanı’nın delege ettiği yetki üzerine) dahil IPC’nin mali yönetiminin yanı sıra delege edilen yetkiler, imza yetkilileri vb. gibi finans işlerinin yönetimi ile ilgili iç kontroller ve politikalara ilişkin yenilikler veya değişiklikler hakkında danışmanlık sunulması

İnsan Kaynakları ve

Bordro

IPC Yönetim Kuruluna İcra Kurulu Başkanı’nın istihdam koşulları hakkında danışmanlık sunmaktan, İcra Kurulu Başkanı’nın performansını izlemekten ve değerlendirmekten; diğer kilit personel, IPC’nin operasyonel yapısı ve organizasyonel gelişimi, kültürü, personelin yaşam kalitesi ve bazı iç politikalar hakkında İcra Kurulu Başkanıyla istişarede bulunmaktan sorumludur.

3.7.4 KOMİTELER

a) Önerilen    daimi    Komiteler    aşağıdaki

tabloda tarif edilmektedir

b) IPC Yönetim Kurulu ayrıca zaman zaman kendisine bildirimde bulunması için başka Komiteler oluşturabilir

c) Komitelerin oluşturulma ve atama süreci, yetenekli ve çeşitlendirilmiş kişileri barındırma ihtiyacını yansıtacaktır. NPC’lerden, IF’lerden ve IOSD’lerden Komite üyeliklerine aday göstermeleri istenecektir. Her bir Komite, işin doğasına ve hacmine bağlı olarak normalde 5 ila 15 üyeye sahip olacaktır. Her bir Komite, IPC Yönetim Kurulunun bir üyesi başkanlığında düzenlenecek veya bir üyesini içerecektir. Başkan, Komitenin her toplantısına katılma hakkına sahip olacaktır.

d) Aday Gösterme Paneli, IPC Yönetim Kurulu tarafından Komite üyelerinin aşağıdaki kriterler doğrultusunda görevlendirilmesine yönelik başvuruları değerlendirmekten ve atama önerilerinde bulunmaktan sorumlu olacaktır:

 • Alt Komitenin kendi konu alanında beceri, uzmanlık ve deneyim
 • her bir cinsiyetten %50
 • çeşitliliği temin etmek ve küresel bir bakış açısı sunmak için üye dağılımını tüm bölgelerden ve çeşitli ülkelerden üyeleri içerecek şekilde geliştirmek
 • her beş üyeden en az biri aktif veya kısa süre önce (son 12 ayda) aktif bir Engelli sporcu olmalıdır; bununla sınırlı olmamak kaydıyla Sporcular Konseyinden bir sporcu
KomiteAçıklama
Paralimpik OyunlarParalimpik spor programını tanımlamak için kullanılması gereken kilit ilkelerin geliştirilmesi ve program seçim süreci hakkında IPC Yönetim Kuruluna tavsiye vermekten sorumludur.
Sınıflandırma
Uyumu ve Gözetimi
IPC Yönetim Kuruluna, IPC Sporcu Sınıflandırma Kurallarına uyum hakkında bilgilendirmede bulunmaktan, IPC Sporcu Sınıflandırma Kurallarını sürekli geliştirmekten ve küresel sınıflandırma eğitimi ve anlayışından sorumludur. IF’lerin sınıflandırma sistemleri ile bağlantılı olarak desteklenmesi.
Liderlik ve EşitlikIPC Yönetim Kurulu’na Paralimpik Hareket dahilinde liderlerin geliştirilmesiyle ilgili konularda ve hem Paralimpik Hareket içinde hem de üyeler arasında cinsiyet ve engel eşitliği konularında tavsiye vermekten sorumludur; üyelikle ilgili ilkeler, uygulamalar ve organizasyonel kültürün değerlendirilmesi de buna dahildir
Üyelerin KatılımıIPC hizmetlerinde, programlarında ve üye faaliyetlerinde değişikliklere ilişkin öneriler veya fikirler hakkında IPC Yönetim Kuruluna bilgilendirmede bulunmaktan ve üyeler ile iletişim kanallarından sorumludur.
3.7.5 ÇALIŞMA GRUPLARI
 1. Yönetimi ve personeli desteklemek için önerilen daimi Çalışma Grupları aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.
 • Zaman zaman geçici çalışma grupları da oluşturulabilir. Örneğin şu anda bir Emniyet Çalışma Grubu ve bir İnsan Hakları Çalışma Grubu bulunmaktadır.
 • Çalışma Grupları, İcra Kurulu Başkanı tarafından atanacaktır ve grubun işini yerine getirmek için gerekli boyutta olacaktır. Genelde, üyelerin katılma isteklerini belirtmelerini temin etmek için bir açık davet yapılacaktır. Becerilerin ve uzmanlığın yanı sıra (bunlar görevlendirme için ana gereksinimlerdir) cinsiyet, bölgesel dağılım ve çeşitlilik gibi etmenler de dikkate alınacaktır.
 • Tüm Komitelerin ve Çalışma Gruplarının üyeliği gönüllülüğe bağlıdır, ancak masrafları IPC tarafından politikalar doğrultusunda karşılanacaktır.
3.7..6 SPORCULAR KONSEYİ VE KOMİTESİ

Sporcular Konseyi yapısı, Kasım 2019’da IPC Sporcular Forumu’ndaki sporcular ile değerlendirilecek ve görüşülecektir. Amaç, sporcuların IPC genelinde karar almaya katkıda bulunmasına yönelik  fırsatları artırmaktır. Önerilen yapının detayları Forum’u takiben bildirilecektir

Çalışma GrubuAçıklama
SağlıkYönetime sporcuların tıbbi bakımına ilişkin politika ve prosedürler hakkında bilgilendirmede bulunulması, etkinlik ile ilgili sağlık programlarına yardım edilmesi ve IPC Dopingle Mücadele Kuralları kapsamında gönderilen Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarının değerlendirilmesi.
EğitimYönetime, uzun vadeli Paralimpik eğitimine ilişkin stratejik planın geliştirilmesi, IPC eğitim faaliyetlerine ilişkin politikalar, yönetmelikler ve materyaller hakkında bilgilendirmede bulunulması.
Bilim ve AraştırmaBu gruba ilişkin kesin adlandırma terimleri henüz değerlendirme aşamasındadır.

3.8 DOĞRULUK VE DİSİPLİN

KİLİT ÖNERİLER:

Uygunluk Kriteri

Etik kurallar

Seçim kampanyası kuralları

Disiplin Mahkemesi

Şikayetler ve anlaşmazlıkların çözümü

3.8              DOĞRULUK/DİSİPLİN

Doğruluk işlevlerini hem basitleştirmek hem de şu andakinden daha bağımsız hale getirmek için doğruluk standartlarının artırılması önerilmektedir

3.8.1   UYGUNLUK KRİTERLERİ
 1. Tüm IPC Yetkililerinin, sabıka kaydının bulunmaması, ibra edilmemiş müflis olmaması, görevden alınmış yönetici olmaması, akıl sağlığı sorununun bulunmaması veya soruşturma ya da disiplin işlemlerine tabi olunmaması vb. gibi uygunluk kriterlerini karşılaması gerekecektir.
 • “IPC Yetkilileri”; IPC Yönetim Kurulunun, alt komitelerinin, komitelerinin, çalışma gruplarının üyeleri, personeli (kanunların izin verdiği ölçüde) arasından IPC’yi seçilerek veya atanarak IPC Spor Branşlarının IPC’de bulunduğu süre boyunca temsil eden şahıslar, WPS Birimi Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı ile Spor Danışmanlık Komiteleri ile Spor Teknik Komiteleri üyeleri anlamına gelmektedir.
 • Herhangi bir IPC Yetkilisi pozisyonuna başvurmadan önce başvuru sahipleri, uygunluk kriterleri kapsamında göreve uygun olduklarını şahsen beyan etmelidir. Uygun olmadıklarının tespit edilmesi veya uygunsuz hale gelmeleri durumunda, gerekli soruşturma süreci sonrasında görevden alınabilirler.
3.8.2 ETİK KURALLAR

Mevcut Etik kurallar şu şekilde revize

edilecektir:

 1. Adı, Doğruluk Kuralları olarak değiştirilecektir çünkü etikten daha geniş kapsamlı konuları içermektedir
 • IPC Yetkililerinin uygun hareket etmesi gereken           standartlara     açıklık kazandırılarak şu konularda hükümler dahil edilecektir:
 • hediyeler ve ikramlar
  • müsabakalarda suiistimalin önlenmesi
   • çıkarların beyan edilmesi ve çatışmaların yönetilmesi
   • gizlilik
   • eşitlik ve ayrım gözetmeme;
   • insan haklarının korunması
   • adil seçimler
   • dopingle mücadele
   • itibarın korunması
   • taciz, ayrımcılık ve diğer

suiistimaller vb.

 1. Doğruluk Kuralları, Paralimpik Oyunlar süresi boyunca IPC Yetkilileri ve Paralimpik Oyunların tüm katılımcıları için de geçerli olacaktır. IPC ayrıca, bu dönemin dışında üye temsilcileri üzerinde belirli bir yargı yetkisine sahip olacaktır ve üye kuruluşların, IPC’nin kuralları ile aynı veya daha üstün davranış kurallarına veya eşdeğer kurallara sahip olması yükümlülüğü getirilecektir.
 • IPC ayrıca, iddia edilen suçun ciddi olması veya IPC’nin ve/veya Paralimpik Hareketin adına leke sürme olasılığının bulunması halinde bir NPC’nin, IF’in veya IOSD’nin yetkililerini Disiplin Mahkemesi huzurunda yargılama yetkisine sahip olacaktır.
 • Üye kuruluşların kendileri Doğruluk Kurallarına tabi değildir, ancak NPC’lerin, IF’lerin, IOSD’lerin veya kuruluş vasfını taşıyan diğer üyelerin herhangi bir ihlali, IPC Tüzüğündeki ve geçerli Yönetmelikteki üyeliğin askıya alınması hükümlerine göre ele alınacaktır.


3.8.3  SEÇİM KAMPANYASI KURALLARI
 1. Seçim Kampanyası İçtüzüğü, üyeler tarafından önceden talep edildiği gibi gözden geçirilecektir.
 • Bu gözden geçirmenin kilit hedefleri

şunlardır:

 • modern teknolojinin kullanılması da dahil adayların kampanya yapabilmelerinin en üst düzeye çıkartılması
  • şunlar dahil en yüksek etik standartlara uyumun en üst düzeye çıkartılması:
 • çıkar çatışmasının (beyan edilmemiş) önlenmesi
  • üçüncü               şahısların etkisinin/müdahalesinin sınırlandırılması     (örneğin elçilerin doğrudan temasının olmaması)
   • gizli                  etkilemenin önlenmesi
    • doğrudan ve dolaylı rüşveti/bağışları/taahhütle ri önlemeye yönelik önlemlerin alınması
 • Seçim Komisyonunun (yeni adı Seçim Gözetim Paneli olacak) görevi ve terkibi, bu yeni Seçim Kampanyası kuralları doğrultusunda gözden geçirilecektir.
3.8.1   DİSİPLİN MAHKEMESİ
 1. Mevcut Hukuk ve Etik Komitesinin lağvedilmesi önerilmektedir çünkü hem bir düzenleyici (düzenlemeler hakkında öneride bulunmaktadır) hem de uygulayıcı (bunların ihlali hakkında kararlar almaktadır) işlevi görmektedir. Ayrıca mevcut işlevlerinden bazıları, LEC’in ilk kurulduğundan bu yana önemli oranda genişletilen kurum içi hukuk birimiyle çakışmaktadır.
 • Onun yerine, aşağıdaki gibi iki odaya sahip bir Disiplin Mahkemesinin oluşturulması önerilmektedir (en azından IPC Spor Branşlarının IPC’de kalmaya devam ettiği süre boyunca):
 • IPC Yetkililerinin IPC Tüzüğünü veya herhangi bir Yönetmeliğini ihlal eden davaları dinleyecek ve karara bağlayacaktır
  • herhangi bir IPC Sporundan uluslararası düzeydeki sporcuların ve sporcu destek personelinin spor kurallarını ihlal ettiği davaları dinleyecek ve karara bağlayacaktır. Tüm IPC Spor Branşları IPC’den ayrıldıktan sonra Disiplin Mahkemesinin bu odasının varlığına son verilecektir.
 • Disiplin Mahkemesinin tüm üyeleri IPC’den bağımsız olacaktır. Yani son dört yılda IPC’de herhangi bir sıfatla (bir disiplin veya yargı heyeti ya da benzeri bir görev dışında) hiçbir görevde bulunmamış olmalıdırlar. Aynı ülkeden olmak dahil olmak üzere dava tarafları veya tanıklarından herhangi biriyle herhangi bir bağlantılarının (şahsi veya örgütsel) olduğu hiçbir davaya bakamazlar. Üyeler, yeterliliğe sahip avukatlar olmalı veya spor davalarında uzmanlığa sahip olmalıdır.
 • Bir Başkan da dahil Mahkemede en az beş atanmış üyenin bulunması önerilmektedir. Mümkünse IPC’nin tüm Bölgelerinden üyeler bulunmalıdır. Her bir durumda Başkan, yeterliliğe sahip avukat üyelerden birini veya karmaşık ve önemli davalarda üç üyeyi davayı dinlemesi ve karara bağlaması için görevlendirebilir (bu durumda üç üyeden en az biri yeterliliğe sahip avukat olmalıdır).
 • Disiplin Mahkemesinin üyeleri dört yıllık süreyle görevlendirilecek ve süre en fazla üç dönem için (12 yıl) yenilenebilecektir.     Görevlendirme sürecine bir miktar bağımsızlık getirmek için IPC Yönetim Kurulu tarafından Aday Gösterme Paneli’nin önerisi üzerine görevlendirileceklerdir. Başkan, bu görevlendirmeler için Aday Gösterme Paneli’ne başkanlık etmeyecektir. Disiplin Mahkemesi kendi sekreterliğine sahip olacaktır; bu birimin ve Disiplin Mahkemesi üyelerinin UK Sport Resolutions gibi bağımsız bir organa ihale edilmesi mümkündür.
 • Disiplin Mahkemesinin aldığı kararları, Disiplin Mahkemesi üyeleri ile aynı süreç yoluyla görevlendirilen bağımsız bir IPC Temyiz Mahkemesinde temyize götürme hakkı olacaktır.
 • Sınıflandırma Temyiz Kurulu (BAC), mevcut yargı yetkisiyle var olmayı sürdürecektir. BAC üyeleri IPC’den bağımsız olmalıdır, yani IPC dahilinde hiçbir görevde bulunmuyor veya önceki dört yılda bulunmamış olmalıdırlar. Ayrıca, şu durumlarda bir temyizi dinlemesi ve onun hakkında karara varması için bir BAC üyesi atanamaz:
 1. BAC üyesi, temyiz taraflarından herhangi biri ile aynı ülkeden olduğunda veya
 1. BAC üyesinin önceki dört yılda veya halihazırda, Paralimpik Hareket’te, temyizin konusu olan spor ile doğrudan ilgili bir görevde bulunması.
 • BAC üyeleri, yeterliliğe sahip avukatlar olmalı ya da sınıflandırma veya Engelli sporları alanında önceden deneyime sahip olmalıdır.

Her bir temyiz için BAC Başkanı, üyelerinden birini veya karmaşık ve önemli davalarda üç üyeyi davayı dinlemesi ve karara bağlaması için görevlendirebilir (bu durumda üç üyeden en az biri yeterliliğe sahip avukat olmalıdır).

3.9 ŞEFFAFLIK

 • Şunlar dahil kararların şeffaflık yapısının ve seviyesinin, sonuçlarının ve karar alma sürecinin artırılması önerilmektedir:
a.         Mali hesaplar
 1. Yıllık olarak denetlenen hesaplar IPC internet sitesinde yayımlanacaktır.
 1. Hesaplar IPC Yönetim Kurulunun, İcra Kurulu Başkanının ve IPC Yetkililerinin her türlü harcırah ve mali fayda kaydını içerecektir.
b.        Toplantılar, tutanaklar vb.
 1. Tüm Genel Kurulların gündemi ve tutanakları IPC internet sitesinde yayımlanacaktır. Genel Kurul, IPC Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarının bir takvimi de yayımlanacaktır. Her bir IPC Yönetim Kurulu toplantısının özeti yayımlanacaktır.
 1. Genel Kurulda gizli oyla yapılan seçimler ve oy hakkına sahip üyelerin %25 çoğunluğunun gizli oylama istediği durumlar haricinde tüm oylamalar açık yapılacaktır. Teknolojinin mümkün ve makul maliyetli kılması halinde açık oylama, oylama sonuçlarının ve her bir karar için kimin oy kullandığının oydan hemen sonra gösterilmesi anlamına gelecektir. Bu durum, delegelerin kendi bağlı oldukları NPC, IOSD veya IF karşısında, kullandıkları oya ilişkin mesuliyete sahip olmasını temin etmektedir.
c.         Ödüller
 1. Paralympic Order dahil ödül kriterleri ve süreci, IPC internet sitesinde yayımlanacaktır.
d.        İlan edilen pozisyonlar
 1. IPC Yönetim Kurulu, Komiteler ve personeli dahil IPC’deki tüm pozisyonlar IPC internet sitesi veya diğer alanlar üzerinden halka açık olarak ilan edilecektir.
a.         Fonların dağıtımı
 1. Agitos Vakfı veya IPC üzerinden olanlar dahil geliştirme projelerine yönelik tüm bağışlar yıllık raporda açıklanacaktır. Bu bağışlar ayrıca bağımsız olarak denetlenecek ve raporda doğrulanacaktır.
b.        Üye portalı
 1. Üyelere, genel kamuoyuna açıklanandan daha detaylı bilgilerin açıklanmasını sağlamak için IPC internet sitesinde yalnızca üyelere özel bir portal oluşturulacaktır. Bu ayrıca, danışmanlık için ve üyeler ile sürekli diyalog mekanizması olarak kullanılacaktır.

4. SÜREÇ VE SONRAKİ ADIMLAR

4.1    Maliyet ve kaynaklar
 • Geribildirim
 • Yeni Tüzük ve Yönetmelik
 • Oylama
 • Zamanlama
 • MALİYET VE KAYNAKLAR
 1. Önerilen yeni yapının üyeler tarafından onaylanması halinde işletilmesi için gerekli maliyetler ve kaynaklar hakkında bir değerlendirme yapılmaktadır.
 • GERİBİLDİRİM
 1. IPC Yönetim Kurulu ve Yönetişim Değerlendirmesi Çalışma Grubu, Ekim 2019’daki Genel Kurul sonrasında bu Teklif hakkındaki geribildirimleri toplayacaktır.
 • Bu geribildirimler, Teklifte yapılabilecek değişiklikler için dikkate alınacak ve yapılan değişiklikler duyurulacaktır.
 • YENİ TÜZÜK VE YÖNETMELİK
 1. Nihai Teklifin unsurlarından hepsi olmasa da çoğu IPC Tüzüğü’ne dahil edilecektir. Yepyeni bir tüzüğün tasarlanması öngörülmektedir. Kararlaştırılan yönetişim değişikliklerinin IPC Yönetim Kurulu tarafından             Yönetmelik            yoluyla değiştirilememesini temin etmek için önerilen bu yeni tüzük, mevcut tüzükten daha fazla ayrıntı içerecektir.
 • Bunun sonucunda İçtüzük esasen revize edilecek ve Yönetmelik olarak tekrar adlandırılacaktır. Bu aynı zamanda El Kitabının revize edilmesi ve sadeleştirilmesi, diğer pek çok belge, yönerge, durum açıklamasının ayrılması veya artık gerekmedikleri takdirde kaldırılması için bir fırsat sunacaktır.
 • OYLAMA
 1. Yeni Tüzüğün Aralık 2020’de düzenlenecek bir Olağanüstü Genel Kurul’da oylanması önerilmektedir. Bu durumda, Tüzüğün kabul edilmesi için Genel Kurul’da hazır bulunanların üçte iki çoğunluğunun lehte oy kullanması gerekecektir.
 • ZAMANLAMA
 1. Yeni yapı, onaylandığı takdirde 2021 Genel Kurulu için zamanında yürürlüğe sokulmuş olacaktır.

Yönetmelik, IPC Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılındaki Olağanüstü Genel Kurulu takiben onaylanacaktır. Uygulama ve prosedürlerdeki diğer değişiklikler bir geçiş dönemi boyunca uygulanacaktır

ÖNERİLEN TAKVİM

Ekim 2019

Konferans + GA Teklifinin sunulması ve yayımlanması

Kasım 2019 – Temmuz 2020

Değişiklik Teklifinin görüşülmesi. Agitos, IPC’ye devredebilir

Ekim 2020

EGM bildirisi + Tüzüğün Önerilmesi + Yönetmeliğin duyurulması

Aralık 2020

Tüzük hakkında EGM Oylaması

Şubat 2021

WPS Birimi Kurulunun görevlendirilmesi

1 Mart 2021

IPC Spor Branşları Biriminin oluşturulması

Mart – Haziran 2021

IPC Spor Branşlarının genel kurul düzenlemesi – SAC’ların seçilmesi

Eylül – Kasım 2021 (daha sonra duyurulacak)

IPC Genel Kurulunda yeni Yönetim Kurulu seçimleri

2023

Amerika Kıtaları Paralimpik Komitesi’nin IPC’den ayrılması

GERİBİLDİRİM VE SORULAR

Bu teklif hakkındaki geribildirimlerinizi, görüşlerinizi ve sorularınızı lütfen şuraya gönderin: governance.review@paralympic.org.

EK 1

IPC SPOR BRANŞLARI İÇİN SEÇENEKLER

Aşağıdaki tabloda Çalışma Grubu ve IPC Yönetim Kurulu tarafından IPC Spor Branşları’nın IPC’den ayrılmasına ve IPC’nin diğer işlevlerinden ayrı olarak bir IF işlevi görmesine ilişkin en iyi yollar hakkındaki seçenekler gösterilmektedir.

Seçenek                                            Avantajları                                                             Dezavantajları

 1. Genişletilmiş rol

IPC, IPC Spor Branşları dahil her türlü Engelli sporunu yönetebilir

 • Amaç netliği
  • IPC geliri/kaynakları artar
  • Sporlara ilişkin kaynaklar iyileştirilir
  • Paralimpik olmayan oyunların sporları dahil daha çok spor genelinde eşitlik/adalet
  • IPC’nin daha fazla

uzmanlığa/deneyime sahip olması

 • Düşüşteki sporların güçlendirilmesi
  • Yeni sporların geliştirilmesini sağlar
  • Pek çok durumda bir (birkaç) spor için hem Ulusal Federasyon hem de NPC görevi gören NPC’leri uyumlu hale getirir
 • IPC Yönetim Kurulu, üyelerini dinlemiyor gibi görünmektedir
  • IPC’nin kapasitesi zorlanmaktadır
  • IPC üzerinde hangi sporların ve nasıl katılabileceği hakkında bilinmeyen, örneğin finansal etki
  • Tüm NPC’ler ile uyumlu değildir, bu yüzden NPC’lerden uyum sağlama beklentisi doğurabilir
  • Bazı NPC’lerin önceden takip ettiği bağımsızlığa doğru giden güncel yönetimin tersine çevrilmesi
  • Çatışmalara değinmiyor (Yeni yapı

olmazsa)

 • Sporlar, IPC’nin içinde oldukları

takdirde IPC üyesi değiller

 • Eşitlik/denklik endişeleri devam eder
 • Mevcut Durum

IPC, IPC Spor

Branşlarını             kendi kendine yeter hale gelinceye kadar belirsiz bir süre  boyunca yönetir

 • Amacın daha iyi açıklanması
  • IPC üzerinde bilinen etkisi
  • IPC Spor Branşlarının varlığını

sürdürmesini temin eder

 • Pek çok durumda bir (birkaç) spor için hem Ulusal Federasyon hem de NPC görevi gören NPC’leri uyumlu hale getirir
  • Kendi kendine yetebilmeyi hedefleyen IPC Spor Branşlarının mevcut konumu devam eder
  • Değişiklik olmaması, IPC’nin diğer öncelikleri konusunda sorun yaşamasının önüne geçer
 • IPC Yönetim Kurulu, üyelerini dinlemiyor gibi görünmektedir
  • Bazı NPC’lerin önceden takip ettiği bağımsızlığa doğru giden güncel yönetimin tersine çevrilmesi
  • Hedefin hâlâ sporlar için bağımsızlık arayışı olup olmadığı konusunda tereddütlere yol açabilir
  • Yapıda değişiklik olmadığı takdirde çatışmalar devam eder
  • Sporlar, IPC’nin içinde olduklarında IPC üyesi değiller
  • IPC yönetişimi kapsamında yer almak isteyebilecek olan ancak alamayan sporlara değinmiyor
  • Eşitlik/denklik endişeleri devam eder
 • İç Birim

IPC, IPC bünyesinde bulunan        ancak                                    ayrı yönetişime/yönetime sahip        bir           Birim üzerinden    IPC     Spor Branşlarını yönetir

 • Amaç netliği
  • Çatışmalar azaltılır
  • Ayrı yönetişim/yönetim işlevleri
  • Sporlara özel odaklanma ve uzmanlık
  • Üyelerin dinlendiğini gösterir
  • IPC, hukuki ve fiili “kontrolü” elinde tutar
  • IPC Spor Branşlarının devamlılığı ve aksaklıkların en aza indirilmesi temin edilir
  • Kendi kendine yetebilmeyi hedefleyen IPC Spor Branşlarının mevcut konumu devam eder
  • Aynı şekilde IPC amacının ve yeni sporların temel bir parçası olarak tutularak uygulanması mümkündür
  • Tüzük değişikliği olmadan kurulması mümkündür ve hızla değiştirilmesi daha kolaydır
 • Kuruluş için önemli kaynak gerekir – zaman ve maliyet
 • Birim ve IPC Genel Merkez arasında

mükerrerlik derecesi

 • Bilinmeyen etkileri olabilir
 • Çatışmaların tamamen önlenmemesi
 • Personel arasında “onlar ve biz” duygusunu artırabilir
 • IPC Spor Branşları IPC’nin üyeleri

olmaz

 • Eşitlik/denklik endişeleri devam edebilir
 • Dış Birim

IPC, tamamına sahip olduğu ayrı bir tüzel kuruluş kurar

 • Amaç netliği
  • Çatışmalar azaltılır
  • Ayrı yönetişim/yönetim işlevleri
  • Sporlara özel odaklanma ve uzmanlık
  • Üyelerin dinlendiğini gösterir
  • IPC, hukuki (ancak fiili olmayan) “kontrolü” tutar
  • IPC Spor Branşlarının varlığını

sürdürmesini temin eder

 • Kendi kendine yetebilmeyi hedefleyen IPC Spor Branşlarının mevcut konumu devam eder
 • Spor               branşları               sonunda ayrılmayacaksa dış birim için gereksiz kuruluş maliyetine neden olur
  • Uygulanması zaman alır
  • Bilinmeyen etkileri olabilir
  • Muhtemelen tüzük değişikliği gerektirir
  • Çatışmalar büyük oranda önlenir ama

tamamen önlenmez

 • Spor branşları IPC’nin üyeleri olmaz
  • IPC Spor Branşlarının ayrı bir kuruluşa geçişi sırasında aksamalar görülür
  • Eşitlik/denklik endişeleri devam edebilir
 • Harici spor kuruluşu. IPC Spor Branşları, kendi ayrı üyelik kuruluşunu kurar
 • IPC amacının netlik kazanması (yani IPC Spor Branşları değil)
  • Çatışmalar tamamen ortadan kaldırılır
  • Üyelerin dinlendiğini gösterir
  • Ayrı yönetişim/yönetim işlevleri
  • Sporlara özel odaklanma ve uzmanlık
  • IPC hizmet ve destek yoluyla bir

menfaate sahip olmayı sürdürebilir

 • IPC Spor Branşlarının varlığını sürdürmesi sağlanır – olası yeni ticari menfaatler
  • Gerekli destekle yeni spor branşlarının oluşturulmasını sağlar
  • Spor branşları veya kuruluş (spor branşı adına) IPC’ye üye olabilir
  • Eşitlik/denklik endişelerine son verilebilir (sporlar kendi kendilerine yetebileceği için)
  • IPC’nin yükümlülüğü sınırlıdır
 • Oluşturulması için spor branşı temsilcilerinin zaman ayırıp istek ve liderlik göstermesi gerekir
 • Kuruluş maliyeti yüksektir
 • IPC’nin spor branşları üzerindeki

kontrolü en aza indirilir

 • Bilinmeyen etkileri olabilir
 • Bilinmeyen mali uygulanabilirlik
 • Spor branşları varlığını sürdüremeyebilir, bu durum Paralimpik Oyunları ve Hareketi etkileyebilir
 • IPC tüzüğünde değişiklik gerekir
 • NPC’ler/NF’ler iki uluslararası organın

üyeleridir

 • IPC üzerindeki marka/ticari etki ile ilgili

karmaşa riski

 • IPC Spor Branşlarının ayrı bir kuruluşa geçişi sırasında aksamalar görülür
 • Uygulanması zaman alır
 • IF’ler veya PIF’ler

IPC     Spor     Branşları, belirli bir tarihe kadar ya da belirli bir zaman çerçevesinde                           mevcut uluslararası federasyona (IF veya PIF) dahil olur veya  yeni PIF oluşturur

 • IPC amacının netlik kazanması (yani IPC Spor Branşları değil)
  • Çatışmalar tamamen ortadan kaldırılır
  • Üyelerin dinlendiğini gösterir
  • Tamamlama tarihi belirlenmesi,

tamamlamayı sağlar

 • Gelecek hakkındaki karar spor branşlarına bırakılır (IPC’ye değil)
  • Sporlara özel odaklanma ve uzmanlık
  • IPC hizmet ve destek yoluyla bir menfaate

sahip olmayı sürdürebilir

 • Spor branşları IPC’ye üye olabilir
  • Eşitlik/denklik endişelerine son verilebilir (sporlar kendi kendilerine yetebileceği için)
 • Uzlaşmaya varılması için spor branşı temsilcilerinin zaman ayırıp istek ve liderlik göstermesi gerekir
 • IPC, spor branşları üzerinde çok az

kontrole sahip olur

 • IPC’nin devri desteklemesi/finanse etmesi gerekecektir
 • Spor                branşları               varlığını sürdüremeyebilir, bu durum Paralimpik Oyunları ve Hareketi etkileyebilir
 • IPC tüzüğünde değişiklik gerekir
 • IPC Spor Branşlarının ayrı bir kuruluşa geçişi sırasında aksamalar görülür
 • Uygulanması zaman alır
 • Tüm IPC Spor Branşları için belirli bir tarihin olması, bunlar arasındaki farkların dikkate alınmadığı anlamına gelir

ULUSLARARASIPARALİMPİK KOMİTESİ

ADENAUERALLEE 212-214, 53113 BONN, ALMANYA TEL. +49 228 2097-200, FAX +49 228 2097-209 INFO@PARALYMPIC.ORG, WWW.PARALYMPIC.ORG

© 2019 ULUSLARARASI PARALİMPİK KOMİTESİ – HER HAKKI SAKLIDIR