PARALİMPİK OKUL GÜNLERİ

IPC tarafından hayata geçirilen “Paralimpik Okul günleri” projesinde temel düşünce okullarda spor derslerinde engelli spor ve sporcularını tanıtmak ve engelli bireylerin büyük bir azimle elde ettikleri başarıları ön plana çıkartıp, farkındalık yaratmaktır.

Bilindiği üzere okullar daha iyi bir geleceği oluşturmanın temellerini atmak için ideal ortamlardır. Çocuklar, önyargıları doğuştan getirmez ve beslemezler. Onlar için ‘Engellilik’ yetişkinlerin sık sık negatif anlamlarda kullandığı gibi değildir. Sadece yapabilmek. O halde, sağlıklı değerlerin ve tarafsız değerlendirmelerin, farklılık yaratmanın, farklı yeteneklerin kabul edilmesine erken yaşlardan başlanabilir. 

Spor ise, günümüzde modern toplumları daha aktif ve ilerlemeye açık hale getiren en etkili destektir. Eğer bu genel anlamda toplum için doğru ise sporu engelli insanlar için de dikkate alabiliriz.Bu projenin amacı, engellilik ve paralimpik oyunları konusunda okul çağı çocuk ve gençlerini bilgilendirmek ve yaşantısal farkındalık yaratmaktır. 

Projenin  ülkemizde uygulanması için öncelikle engellilik konusunda toplumca yeterli bilgi sahibi olmadığımız gerçeğinden yola çıkmak gerekliydi. Bu nedenle POG projesini iki bölüm halinde hazırladık.

 1. Bölümde öğrencilere  engellilik nedir? Nasıl oluşur? Ve engelli bireylerin günlük yaşamlarındaki zorluklar nedir? Konularını içeren bir interaktif sunum yapılır.

2. bölümde ise spor salonunda öğrencilere tekerlekli sandalye, golbol topu vs. gibi araçlarla çeşitli oyunlarla  empati yaratmayı hedefleyen aktivitelerden oluşturulmuştur. Bu sayede engeli olmayan öğrenciler, oyunlar eşliğinde engellilik konusunda  hissederek, empati yaparak durumun farkına varmaktadırlar.

TMPK Eğitim Komitesi Paralimpik Okul Günleri organizasyonu yurt dışı örnekleri incelenmiş ve ülkemiz şartlarına uygun hale getirilerek bugünkü uygulamalara temel oluşturmuştur.

İlk olarak MEB e sunulan taslak proje  bakanlık onay vermiş ve İstanbul da pilot uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmıştır.

İlk uygulama 2011 öğretim yılında 1. Pilot bölge olarak seçilen Anadolu yakasındaki 20 İlk Öğretim Okullarında TMPK eğitim komitesince yetiştirilen formatör öğretmenler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Uygulamanın tüm paydaşlar tarafından beğenilmesi sonucunda  Avrupa yakasında 40 İlk öğretim okulu ile projeye devam edilmiştir.

Takip eden öğrenim yıllarında projeye aralıklı olsa da devam edilmiş olup bugüne kadar  İstanbul Anadolu yakasındaki tüm orta eğitim kurumlarında ve Avrupa yakasında 60 orta eğitim okullarında yaklaşık 600.000 öğrenciye ulaşılmıştır. 

2014 yılında Uluslararası İlham Projesi dahilinde paydaş kurumlardan Unicef ile birlikte yaptığımız çalışmalar esnasında  “Paralimpik Okul Günleri” uygulamamız  büyük beğeni almış ve Unicef bu projeyi desteklemeyi teklif etmiş ve önerilerimiz üzerine uygulamanın bilinçlendirme bölümünün içeriğini betimleyen bir animasyon film yaptırılmıştır.  Bu filmde engellilik konusunu anlatan PARCAN ve PARSU karakterleri öğrencilerimiz tarafından büyük bir beğeni toplamışlardır.

Uluslararası İlham Projesi kapsamında Unicef ile birlikte pilot bölge olarak seçilen Ankara, Trabzon ve Mersin de yerel yöneticilerin de katkılarıyla  belirli orta eğitim kurumlarında Paralimpik Okul Günleri uygulanmıştır. 

Devam edecek olan Projemiz de hedefimiz  ülkenin tüm okullarına erişmektir.