GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE

SINIFLANDIRMA

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) 2015 Sporcu Sınıflandırma Rehberi

Sporcu Sınıflandırması için Kurallar, Politikalar ve Prosedürler

Kasım 2015

Uluslararası Paralimpik Komitesi

Adenauerallee 212-214     Tel. +49 228 2097-200                                                                                www.paralymic.org

53113 Bonn, Almanya      Faks +49 228 2097-209                                                                              info@paralympic.org

©2015 International Paralympic Committee – TÜM HAKLARI SAKLIDIR

İşbu IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğü, ilk olarak 2007 yılında yayınlanan Sınıflandırma Tüzüğünün revize edilmiş sürümüdür. Bu sürüm, IPC Genel Kurulu tarafından 2015 yılında onaylanan revizyonları içermektedir. Revize edilen 2015 IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğü 1 Ocak 2017 tarihinden geçerlidir ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu Tüzüğe uyulması zorunludur.

İçindekiler

İçindekiler…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

Giriş……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 1. Kapsam ve Uygulama…………………………………………………………………………………………………. 4
 2. Paralimpik Sporlarda Sınıflandırmanın tanımı ve amacı………………………………………………. 6
 3. Sınıflandırma Personeli………………………………………………………………………………………………. 6
 4. Sporcu Değerlendirmesi, Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı ataması……………………………………….. 7
 5. İtirazlar ve Temyizler……………………………………………………………………………………………………. 8
 6. Kasıtlı Yanlış Beyan…………………………………………………………………………………………………….. 8
 7. İstihbarat toplama ve soruşturmalar………………………………………………………………………….. 10
 8. Veri depolama ve veri koruma…………………………………………………………………………………… 10
 9. Sınıflandırma Ana Listesi…………………………………………………………………………………………… 10
 1. Eğitim ve araştırma…………………………………………………………………………………………………. 11
 2. Sınıflandırma Sistemlerinde Değişiklikler……………………………………………………………….. 11
 3. Yönetişim, görevler ve sorumluluklar……………………………………………………………………… 12
 4. Uygulama, Uyumluluk ve değişiklikler…………………………………………………………………….. 14
 5. Kodun Yorumlanması……………………………………………………………………………………………… 16

Giriş

Paralimpik Hareketin vizyonu “Paralimpik Sporcuların sportif mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayarak dünyaya ilham ve heyecan kazandırmaktır”. Paralimpik spor dallarında kullanılan eşsiz Sınıflandırma sistemleri bu vizyonun gerçekleştirilmesini desteklemeye yönelik iki kritik işlev görmektedir: (1) Paralimpik sporlarda kimlerin yarışma ve böylece Paralimpik Sporcu olma hedefine ulaşma fırsatını yakalama uygunluğuna sahip olduğunu tanımlamaktadır ve (2) Sporcuları, Engelin etkisini en aza indirmeyi ve hangi Sporcu veya ekibin esasen zafere ulaşacağını sportif mükemmelliğin belirlenmesini sağlamaya yönelik Spor Sınıfları halinde gruplandırmaktadır. Sınıflandırma Sistemleri tarafından sağlanan rekabetçi yapının sadece elit spor dalları için önemli olmakla kalmayıp aynı zamanda Engelli kişilerin Paralimpik sporlara katılmaları için temelleri sağlamlaştırmak için zaruret arz ettiğine dikkat edilmelidir.

Hareket ilk başladığından bu yana Sınıflandırma büyük bir olgunlaşma kaydetmiştir. İlk olarak Sınıflandırma tıbbi değerlendirmeye dayandırılmıştır ve spor dalları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine çok az önem gösterilmiştir. 1980’lerde ve 1990’larda pek çok Sporcu ve Sınıflandırıcı bu eksikliğin farkına vardı ve işlevsel Sınıflandırma Sistemlerinin gelişimi tetikleyerek sportif performansa daha kapsamlı bir şekilde odaklandılar. Bu dönem boyunca yeni Sınıflandırma Sistemlerinin geliştirilmesine rehberlik edecek birleştirici ilkeler bulunmamaktaydı ve Paralimpik spor dalları arasında gelişim oranları çok büyük farklılıklar gösteriyordu. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Yönetim Kurulu, Paralimpik Hareketin geleceğini güvence altına almak için Paralimpik sporların Sınıflandırmaya yönelik daha uyumlu bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu fark etmiştir. Yönetim Kurulu, 2003 yılında Sınıflandırma stratejisini onaylamıştır ve böylece 2007 IPC Sınıflandırma Kuralları ve Uluslararası Standartlar yayınlanmıştır. Bu belge çok büyük oranda spora özgü Sınıflandırma sistemlerinin değerlendirmesi için temel oluşturmaktadır.

Tüzüğün bu revize edilmiş sürümü ilk sürümü ile tutarlıdır; Sporcu Sınıflandırmasının amacını net bir şekilde açıklamayı ve Paralimpik Hareket genelinde Sınıflandırma Sistemlerine güveni sağlayacak politika ve prosedürlerin çerçevesini çizmeyi amaçlamaktadır. Tüzüğün bu sürümü, net ve kullanılması kolay bir dile özel vurguda bulunmakta, böylece Sporcular, neden Sınıflandırmaya katıldıklarını tamamen anlamakta ve Sınıflandırma işlemine aktif katılımları teşvik edilmektedir. Tüzük, Sporcular ve Sınıflandırıcılar en uygun Spor Sınıfını belirlemek için işbirliği içerisinde çalıştıklarında bu Sınıflandırmanın en iyi sonuçları sağladığını savunmaktadır. Tüzük, aynı zamanda Sınıflandırmanın kilit alanlarında özel, operasyonel yönlendirme sağlayan beş Uluslararası Standardı içermektedir.

Teknoloji, eğitim yöntemleri ve sağlık alanındaki ilerlemelerin hızlı gelişimi Sınıflandırma için önemli fırsatlar sağlamaktadır. Tüzüğün bu ikinci sürümünde Paralimpik Hareketin, Sporcuların, Sınıflandırıcıların, idarecilerin ve bilim insanlarının engelleri yöneterek geleceğe dönük Paralimpik Hareket vizyonunu gerçekleştirmeyi sağlayan fırsatları yakalamalarını temin etmeyi amaçlamaktadır.

1        Kapsam ve uygulama

1.1        IPC ve Paralimpik Hareket

1.1.1          IPC, Paralimpik Hareketin küresel idare organıdır. Üyeleri Ulusal Paralimpik Komiteleri (NPC’ler), Uluslararası Spor Federasyonları (IF’ler), Engelliler için Uluslararası Spor Organizasyonları (IOSD’ler) ve Bölgesel Organizasyonlardır. IPC, çeşitli spor dalları için IF görevi görmektedir. IOSD’ler, bazı spor dalları için IF görevi görebilirler.

[1.1.1 hakkında yorum: IPC yönetimi kapsamındaki spor dalları ve üyelik yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler IPC’nin internet sitesinde sunulmaktadır.

Tüzükte ve Uluslararası Standartlarda Ulusal Kurul terimi bir Uluslararası Spor Federasyonunun üye devletine atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Ulusal Paralimpik Komitesi terimi, IPC’nin üye devletlerini tanımlamak için kullanılmaktadır]

 1. IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğü (Tüzük), Paralimpik Hareketin tüm üyeleri ve Uluslararası Spor Federasyonlarının yönetimi altında Uluslararası Müsabakalarda paralimpik spor dallarında yarışan tüm Sporcular için geçerlidir.
 2. Tüzük aynı zamanda Uluslararası Tanınmış Federasyonlar için geçerlidir.

1.2        IPC Sınıflandırma Komitesi

IPC Sınıflandırma Komitesi Tüzük ile ilgili politikaları, yönetmelikleri ve prosedürleri önermekten sorumludur ve IPC Yönetim Kurulu tarafından talep edilen her türlü Tüzük inceleme sürecini koordine eder. IPC Tıbbi ve Bilimsel Direktörü, Tüzük hükümlerinin idaresinden sorumludur. IPC Tıbbi ve Bilimsel Direktörü, kendi inisiyatifindeki şahsa veya şahıslara özel sorumluluklar atayabilir.

1.3        IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğü

Tüzük, Paralimpik Harekette Sınıflandırmanın kendisine dayandırılması gereken temel belgedir. Amacı, Sınıflandırmaya güvenin duyulmasını sağlamak ve çok geniş bir yelpazede Sporcuların katılımını teşvik etmektir. Tüzükte, bu amacı başarmaya yönelik olarak tüm spor dallarındaki ortak politikalar ve prosedürler açıklanmakta ve tüm Paralimpik spor dalları için geçerli ilkeler belirlenmektedir. Standardizasyonun gerektiği yerlerde Sınıflandırma hakkında harmonizasyonun elde edilmesi için Tüzüğün yeterince özgün olması ve diğer alanlarda, ilkelerinin uygulanması bakımından esnekliği sağlayacak kadar yeterince genel olması amaçlanmaktadır.

1.4      Uluslararası Standartlar

Tüzük, Sınıflandırma için teknik ve operasyonel gereksinimler sağlayan Uluslararası Standartlarla desteklenmektedir. Uluslararası Standartlar şunlarla ilgilidir:

■ Uygun Engeller

■ Sporcu Değerlendirmesi

■ İtirazlar ve Temyizler

■ Sınıflandırıcı Personeli ve Eğitimi

■ Sınıflandırma Verilerinin Korunması

Uluslararası Standartlara uyulması zorunludur.

1.5        En İyi Uygulama Modelleri

En İyi Uygulama Modelleri, Sınıflandırma ile ilgili mükemmellik örnekleridir. Paralimpik Hareketin tüm fertleri, En İyi Uygulama Modellerinin tamamını veya belirli kısımlarını benimsemeleri için güçlü bir şekilde teşvik edilmektedirler.

1.6        Sınıflandırma Kuralları

Her bir Uluslararası Spor Federasyonu kendi Sınıflandırma Kurallarına sahip olmalı ve bunları yayınlamalıdır. Sınıflandırma Kuralları, içinde Sınıflandırmanın gerçekleştirildiği spor dalı kuralarının ayrılmaz bir parçasıdır. Spor dalının tüm katılımcıları bir katılım koşulu olarak bu kuralları kabul etmektedir. Kurallar, belirli bir spor dalında fiili olarak uygulanmalarına değinen yönetmelikler, politikalar ve prosedürler ile tamamlanmalıdır.

1.6.1          Sınıflandırma Kuralları şunlarla ilgili hükümleri içermelidir:

■     Uygun Engeller ve Minimum Engel Kriterleri (Uygun Engeller için Uluslararası Standart uyarınca)

■     Sporcu Değerlendirmesi, Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsünün atanması (Sporcu Değerlendirmesine yönelik Uluslararası Standart uyarınca)

■     İtirazlar ve Temyizler (İtirazlara ve Temyizlere yönelik Uluslararası Standart uyarınca)

■     Sınıflandırıcı Personeli ve Eğitimi (Sınıflandırıcı Personeli ve Eğitimi için Uluslararası Standart uyarınca)

■     Veri Koruma (Veri Koruma Sınıflandırması Hakkında Uluslararası Standart uyarınca)

2       Paralimpik Sporlarda Sınıflandırmanın tanımı ve amacı

 • Paralimpik Harekette Sporcu Sınıflandırması (Tüzükte “Sınıflandırma” olarak anılmaktadır) Paralimpik Sporun tanımlayıcı bir özelliğidir. Sporcuların, Engellerinin her bir özel spor dalında veya disiplinde temel hareketlerini ne kadar etkilediğine göre Spor Sınıflarına gruplanması olarak tanımlanmaktadır.
 • Sınıflandırmanın amacı, Paralimpik Spor dalında kimlerin yarışabileceğini tanımlamak ve her bir olayda Uygun Engelin etkisini en aza indirmeyi temin etmektir. Bu amaca ulaşmak için bir Uluslararası Spor Federasyonu geliştirilmeli ve Tüzük ve Uluslararası Standartlara Uygun bir Sınıflandırma Sistemini uygulamalıdır. Sınıflandırma Sistemi özellikle:

2.2.1          Bir Sporcunun ilgili spor dalında yarışmak için Uygun Engele sahip olması gerektiğini açıkça belirtmelidir. Bu Engeller, Uygun Engeller Hakkındaki Uluslararası Standartta belirtilen Uygun Engeller listesine dayanmalıdır.

2.2.2          Bir Sporcunun Uygun Engele sahip olup olmadığını değerlendirmeye yönelik süreçler ve prosedürler belirlenmelidir. Bu süreçler ve prosedürler Uygun Engellere yönelik Uluslararası Standarda uymalıdır.

2.2.3          Her bir Uygun Engel için Minimum Engel Kriterleri belirlenmelidir. Minimum Engel Kriterleri, Uygun Engele ve Sporcu Değerlendirmesine yönelik Uluslararası Standarda uyan ve nesnel bir şekilde değerlendirilebilecek bir şekilde yazılmalıdır.

2.2.4          Sporcuların paralimpik spor veya disiplin için temel teşkil eden özel görevleri ve faaliyetleri gerçekleştirebilme becerilerine göre kendilerine bir Spor Sınıfı atanmasını gerektirmelidir. Spor Sınıflarının atanma işlemi Sporcu Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standarda uygun olmalıdır.

3       Sınıflandırma Personeli

3.1         Bir Uluslararası Spor Federasyonu; Sınıflandırıcı Personeli ve Eğitimi Hakkında Uluslararası Standart uyarınca Uluslararası Spor Federasyonu için Sınıflandırmanın düzenlenmesine, uygulanmasında ve idaresinde kilit bir göreve sahip olacak bir dizi Sınıflandırma Personeli görevlendirmelidir.

 • Uluslararası Spor Federasyonları, kendi Sınıflandırma Kuralları (ve/veya diğer ilgili kurallar) dahilinde tüm Sınıflandırma Personelinin uyması gereken açık bir mesleki davranış standartları kümesine sahip olmalıdır. Bu standartlar, Sınıflandırıcı Personeli ve Eğitimi için Uluslararası Standart uyarınca bir ‘Sınıflandırıcı Davranış Kuralı’ olarak anılmaktadır.
 • Uluslararası Spor Federasyonları, kendi Sınıflandırma Kuralları (ve/veya diğer ilgili kurallar) dahilinde Sınıflandırıcı Davranış Kurallarına uyulmaması ile ilgili şikayetlerin bildirilmesi ve soruşturulması hakkında usuller içermelidir ve bu usullerde, Sınıflandırıcı Davranış Kurallarının herhangi bir ihlali karşısında Sınıflandırma Personeline karşı alınacak disiplin önlemleri de belirtilmelidir.

4         Sporcu Değerlendirmesi, Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı ataması

 • Sporcu Değerlendirmesi, bir Sporcunun Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma Kurallarına göre değerlendirildiği bir süreçtir. Sporcu Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standart uyarınca yapılmalıdır.
 • Her bir Uluslararası Spor Federasyonu, Sporculara Uygun Engeller için Uluslararası Standart uyarınca bir Spor Sınıfının veya Spor Sınıfı Statüsünün atanacağı bir sürecin ve Sporcu Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standardın uygulanmasını sağlayan bir süreç temin etmelidir. Bu süreç, her bir Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma Kurallarında yer alacaktır.
 • Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma Kurallarında bir Spor Sınıfının atanması hakkındaki değerlendirme metodolojisi ve değerlendirme kriterleri detaylandırılmalıdır.
 • Bir Spor Sınıfı, spor dalının Sınıflandırma Kurallarında her bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından tanımlanan bir kategoridir. Bu kategoride Sporcular, özel görevlerini ve spor için temel olan faaliyetleri rekabetçi olmayan bir ortamda yerine getirme becerisine atıfta bulunarak tanımlanan bir kategoridir.
 • Sporcu Değerlendirmesini takiben Uygun Engeller hakkındaki Sporcu Değerlendirmesi ve Uluslararası Standart için Sporcu Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standart uyarınca her bir Sporcuya bir Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsü atanmalıdır.
 • Bir Spor Sınıfının atanmasını takiben Sporcuya bir Spor Sınıfı Statüsü verilmelidir. Spor Sınıfı Statüsü, değerlendirme gereksinimlerini ve İtiraz fırsatlarını belirtmektedir. Sporcu Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standart uyarınca bir Spor Sınıfı Statüsü atanmalıdır.

5         İtirazlar ve Temyizler

5.1         İtirazlar

Bir İtiraz, Sporcunun Spor Sınıfına yönelik gerekçeli bir itirazın sunulması ve sonrasında çözülmesi prosedürüdür. İtirazlar ve Temyizler (İtirazlara ve Temyizlere yönelik Uluslararası Standart uyarınca) yürütülmelidir. Her bir Uluslararası Spor Federasyonu, Uluslararası İtiraz ve Temyiz Standardı uyarınca Sınıflandırma Kurallarına bir İtiraz sürecini dahil etmelidir.

5.2         Temyizler

Temyiz, Sınıflandırma prosedür anlaşmazlıklarının çözülme işlemidir. Temyizler, İtirazlar ve Temyizler Hakkındaki Uluslararası Standart uyarınca yürütülmelidir. Her bir Uluslararası Spor Federasyonu, Uluslararası İtiraz ve Temyiz Standardı uyarınca Sınıflandırma Kurallarına bir Temyiz sürecini dahil etmelidir.

6         Kasıtlı Yanlış Beyan

 • Her bir Uluslararası Spor Federasyonu, Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma Kurallarında Kasıtlı Yanlış Beyan suçlamalarının nasıl tespit edileceği ve yönetileceği hakkındaki prosedürleri sunmalıdır.
 • Sporcu, bir Sınıflandırma Paneline yönelik Uygun Engelin derecesi veya doğası ve/veya Sporcunun becerileri ve/veya kabiliyetleri hakkında kasıtlı yanlış beyanda bulunmamalıdır. Bir Sporcu, Sporcu Değerlendirmesi sırasında Sınıflandırma Panelini aldatmaya teşebbüs ettiği takdirde Kasıtlı Yanlış Beyandan suçludur.
 • Başka herhangi bir hareket veya ihmal nedeniyle becerileri ve/veya kabiliyetleri ve/veya Uygun Engelinin derecesi veya doğası hakkında kasıtlı olarak yanlış beyanda bulunan bir Sporcu, Kasıtlı Yanlış Beyandan suçludur.

[Madde 6.3 hakkında yorum: bir Sporcunun veya Sporcu Destek Personelinin bir Spor Sınıfını etkilediğini bildiği veya etkileyebilecek durumlarda bir değişiklik ile ilgili olarak bir tıbbi bilgilendirmede bulunmaması gibi, Spor Sınıfının atanmasından sonra yanlış beyanı barındıran yanlış beyanları da içermektedir.]

6.4         Sınıflandırma Panelini aldatma veya yanlış yönlendirme maksadıyla değerlendirme sürecini sekteye uğratan, bilgileri gizleyen veya bilerek bunların yapılmasına yardım eden veya başka herhangi bir şekilde Kasıtlı Yanlış Beyanı içeren başka türde bir suça karışan her Sporcu veya Sporcu Destek Personeli Kasıtlı Yanlış Beyandan suçludur.

6.5         Bir Uluslararası Spor Federasyonu bir Sporcuya veya Sporcu Destek Personeline karşı Kasıtlı Yanlış Beyan (veya Kasıtlı Yanlış Beyanı içeren suç) hakkında disiplin işlemlerini başlatması halinde Uluslararası Spor Federasyonu tüm Yarışmalardan geçici men etme cezası uygulayabilir.

 • Bir geçici men etmeye tabi olan bir Sporcu veya Sporcu Destek Personeli, geçici men döneminde Uluslararası Spor Federasyonu tarafından düzenlenen, toplanan, müsaade edilen veya tanınan hiçbir Müsabakaya, etkinliğe veya faaliyete hiçbir sıfatla katılamaz;
 • Geçici men bildirisini alan Sporcu veya Sporcu Destek Personeli, geçici men cezasını her koşulda açık bir şekilde haksız kılan hususlara isnat ederek geçici men cezasının kaldırılması için Uluslararası Spor Federasyonuna başvurabilir.
 • Bir Uluslararası Spor Federasyonu geçici bir men cezası uyguladığı takdirde, Sporcu veya Sporcu Destek Personelinin böyle bir duruşmayı talep etmesi halinde geçici menin uygulandığı tarihten sonra en geç 14 gün içinde hızlandırılmış bir duruşmanın düzenlenebilmesini sağlamalıdır.
 • Kasıtlı Yanlış Beyan suçundan veya Kasıtlı Yanlış Beyanı içeren suç ortaklığından suçlu bulunan bir Sporcu veya Sporcu Destek Personeline uygulanacak sonuçlar aşağıdakilerden bir veya birkaçı olmalıdır: (a) Kasıtlı Yanlış Beyanın meydana geldiği Müsabakadaki tüm etkinliklerden men ve (b) 12 aydan 48 aya kadar belirli bir süre için Müsabakalara katılımın başka bir şekilde yasaklanması veya Sporcu Değerlendirmesi Uygun Değil statüsünün verilmesi.
 • Birden fazla durumda Kasıtlı Yanlış Beyandan ve/veya Kasıtlı Yanlış Beyanı içeren suçtan suçlu bulunan bir Sporcu veya Sporcu Destek Personeline uygulanacak cezalar Sporcu Değerlendirmesi Uygun Değil veya Yarışmalara diğer katılımlardan ömür boyu men cezasına kadar uzanabilir.

6.8         Bir Uluslararası Spor Federasyonu bir Sporcuya veya Sporcu Destek Personeline karşı Kasıtlı Yanlış Beyan ile ilgili disiplin kovuşturması başlattığı takdirde ve bu kovuşturma, Uygun Olmama döneminin uygulanmasıyla sonuçlandığı takdirde bu Uygun Olmama dönemi kabul edilmeli, bu döneme saygı duyulmalı ve bu dönem Tüzüğü tüm İmzalayanlar tarafından uygulanmalıdır.

6.9         Kasıtlı Yanlış Beyan suçundan veya Kasıtlı Yanlış Beyanı içeren suç ortaklığından suçlu bulunan bir Sporcu veya Sporcu Destek Personelini içeren takımlara uygulanacak her türlü sonuç ilgili Uluslararası Spor Federasyonunun iradesine göre olacaktır.

7       İstihbarat toplama ve soruşturmalar

 • Her bir Uluslararası Spor Federasyonu, elde edilen veya alınan Sınıflandırma İstihbaratının güvenli bir şekilde ve gizlilik içinde ele alınmasını temin etmek amacıyla, istihbarat kaynağının doğasını ve istihbaratın toplanma şekillerini ve istihbarat kaynaklarının korunmasını dikkate alın politika ve prosedürlere sahip olmalıdır.
 • Sınıflandırma İstihbaratı, Sınıflandırma Verilerinin Korunması Hakkında Uluslararası Standart uyarınca ele alınmalıdır.

8       Veri depolama ve veri koruma

8.1         Her bir Uluslararası Spor Federasyonu, Sporcu verilerinin saklanmasını ve korunmasını sağlayan süreçlerin ve prosedürlerin uygulanmasını temin etmelidir. Bu süreçler ve prosedürler Sınıflandırma Verilerinin Korunması Hakkında Uluslararası Standart uyarınca düzenlenmelidir..

9       Sınıflandırma Ana Listeleri

 • Sınıflandırma sürecine yardım etmek amacıyla Uluslararası Spor Federasyonları Sporcuların bir Sınıflandırma Ana Listesini tutmalıdır; bu listede Sporcunun adı, cinsiyeti, doğum yılı, ülkesi, Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsü belirtilmelidir. Sınıflandırma Ana Listesinde Uluslararası Müsabakalara katılan Sporcular tanımlanmalıdır.
 • Uluslararası Spor Federasyonları, Sınıflandırma Ana Listelerini ilgili Ulusal Federasyonlarına, ilgili Ulusal Paralimpik Komitelerine ve IPC’ye sunmalıdır.

10   Eğitim ve araştırma

10.1      Eğitim ve farkındalık

Uluslararası Spor Federasyonları Sporcular, Sporcu Destek Personeli ve diğer tüm paydaşlar (medya, izleyiciler) için Sınıflandırma eğitimi ve farkındalık programları uygulamalıdır. Bu programlarda Sınıflandırma Kuralları ve Tüzük ile Uyum tanımlanmalı ve açıklanmalıdır. Uluslararası Spor Federasyonları bu tür eğitim ve farkındalık programlarının sunulmasına Sporcuları dahil etmelidir.

10.2      Sınıflandırma araştırmaları

 1. Uluslararası Spor Federasyonları çok disiplinli bilimsel araştırmalar yoluyla spora özgü Sınıflandırma Sistemleri geliştirmelidir. Bu araştırmalar delillere dayandırılmalı ve Engel ile önemli performans belirleyicileri arasındaki ilişkiye odaklanmalıdır. Sınıflandırma Sistemlerindeki araştırma ve geliştirmeye yardımcı olmayı teşvik etmek için Sporcuların görüşlerine başvurulmalıdır.
 2. Sınıflandırma araştırmaları, uluslararası kabul görmüş etik standartlara ve araştırma uygulamalarına uygun olmalıdır.

11   Sınıflandırma Sistemlerinde Değişiklikler

 1. Uluslararası Spor Federasyonları, Sınıflandırma Sistemlerinde beklenen değişiklikler ve Spor Sınıfı atamasını etkileyebilecek diğer her türlü değişiklik hakkında Ulusal Federasyonlara ve Ulusal paralimpik Komitelerine uygun bildirimde bulunmalıdır. Yukarıda belirtilen taraflara değişikliğin gerekçesi, uygulama için önerilen süre ve varsa her türlü geçiş kuralı sunulmalıdır. Aynı taraflara geri bildirimlerini ve görüşlerini sunma fırsatı tanınmalıdır.
 2. Uluslararası Spor Federasyonları, Spor Sınıfını etkileyebilecek Sınıflandırma Sistemi değişiklikleri veya başka değişiklik(ler) uygulamaya konmadan önce IPC’ye değişikliğin gerekçesini, uygulama için önerilen süreleri, varsa geçici kuralları ve sistem gözden geçirme sürecinin bir parçası olarak başlatılan danışmanlık sürecinin genel özetini sunmalıdır. IPC’ye geri bildirimlerini ve görüşlerini sunma fırsatı tanınmalıdır.

12 Yönetişim, roller ve sorumluluklar

12.1       Uluslararası Paralimpik Komitesi

12.1.1        Uluslararası Paralimpik Komitesinin görevleri ve sorumlulukları şunları içermektedir:

 • Tüzüğün, Uluslararası Standartların ve En İyi Uygulama Modellerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve uygulamalarının izlenmesi.
 • Tüzüğe uyan örnek kuralların geliştirilmesi, sürdürülmesi ve uygulanması.
 • Uluslararası Spor Federasyonları, Engelliler için Uluslararası Spor Organizasyonları ve Ulusal Paralimpik Komiteleri dahil tüm IPC üyelerinin, bir üyelik koşulu olarak Tüzüğe uymalarının gerekli görülmesi.
 • Uluslararası Spor Federasyonlarının ve Ulusal Paralimpik Komitelerinin Tüzüğüne Uyumun izlenmesi.

12.1.2        IPC, üyelerinin Tüzük ve Uluslararası Standartlara Uyumunu temin etmek için şunları içeren uygun önlemleri alacaktır:

 • Sınıflandırma eğitimi ve araştırmalarının teşvik edilmesi, yürütülmesi, işletmeye alınması, finansman aranması ve eşgüdümü;
 • Paralimpik Oyunlar için Tüzüğe uygun Sınıflandırma Kurallarının benimsenmesi ve uygulanması;
 • Uymamaları halinde Uluslararası Spor Federasyonlarının ve Ulusal Paralimpik Komitelerinin finansmanlarının bir kısmının veya tamamının alıkonulması;
 • Tüzüğe Uymayan organizasyonların Paralimpik Oyunlara üyeliklerinin ve katılma haklarının askıya alınması.

12.2       Uluslararası Spor Federasyonları

12.2.1        Uluslararası Spor Federasyonlarının görevleri ve sorumlulukları şunları içermektedir:

 • Uygunluk kriterleri dahil Sınıflandırma Kurallarını Tüzüğe uygun şekilde geliştirmek, uygulamak ve düzenli gözden geçirerek yayınlamak.
 • Üyelerinin Tüzüğe uymalarını sağlamaya ve Tüzüğe uyulmaması durumunun nasıl ele alınacağını belirlemeye yönelik bir politika geliştirmek ve uygulamak.
 • Sınıflandırma eğitimi ve araştırması başlatmak.
 • Bir üyelik koşulu olarak Ulusal Kurullarındaki Sınıflandırma Kurallarının Tüzüğün geçerli hükümleri ile Uyumlu olmasını önermek.
 • Net bir Sınıflandırıcı işe alım, eğitim ve gelişim yolu geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek.

12.3    Ulusal Paralimpik Komiteleri

12.3           Uluslararası Paralimpik Komitesinin görevleri ve sorumlulukları şunları içermektedir:

 • Ulusal Sınıflandırma Kurallarının Tüzüğe uymasını temin etmek ve Tüzüğe Uyulması için önerilerde bulunmak.
 • Üyelerinin Tüzüğe uymalarını sağlamaya ve Tüzüğe uyulmaması durumunun nasıl ele alınacağını belirlemeye yönelik bir politika geliştirmek ve uygulamak.
 • Bir Ulusal Sınıflandırma stratejisinin geliştirilmesini teşvik etmek.

12.4    Sporcu ve Destek Personeli

12.4.1        Sporcuların görevleri ve sorumlulukları şunları içermektedir:

 • Tüzük uyarınca benimsenen tüm geçerli politikalar ve kurallar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uymak. Talep edildiğinde Sporcu Değerlendirmesine katılmak.
 • Uygun Engel ile ilgili yeterli bilgilerin ve tanı delillerinin uygun olan durumlarda temin edildiğinden emin olmak.
 • Sınıflandırma Kuralı ihlalleri ile ilgili her türlü soruşturmada işbirliğinde bulunmak.
 • Kişisel deneyimlerini ve uzmanlığını paylaşarak eğitim ve farkındalık sürecine ve Sınıflandırma araştırmasına etkin bir şekilde katılmak.

12.4.2        Sporcu Destek Personelinin görevleri ve sorumlulukları şunları içermektedir:

 • Tüzük uyarınca benimsenen tüm geçerli politikalar ve kurallar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uymak.
 • Olumlu ve işbirlikçi bir Sınıflandırma tutumu ve iletişimini teşvik etmek için Sporcu değerleri ve davranışları üzerindeki etkilerini kullanmak.
 • Sınıflandırma Sistemlerinin geliştirilmesine, yönetimine ve uygulanmasına yardım etmek.
 • Sınıflandırma ihlalleri ile ilgili her türlü soruşturmada işbirliğinde bulunmak.

13     Uygulama, Uyum ve Değişiklikler

13.1       Tüzüğün ve Uluslararası Standartların Uygulanması

 1. İşbu Tüzük 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir ve Paralimpik Hareketin her bir Uluslararası Spor Federasyonu ve Uluslararası Tanınmış Federasyonu en geç 1 Ocak 2018 tarihine kadar Tüzük İle Uyumlu kurallara sahip olmalıdır.
 2. Tüzüğe Uygun Sınıflandırma Kurallarına sahip tüm üyelerin bir listesi IPC tarafından 1 Ocak 2018 tarihinde yayınlanacaktır.

[Madde 13.1.1-13.1.2 için yorum: Tüzüğün IPC Genel Kurulu tarafından benimsendiği andan itibaren her bir Uluslararası Spor Federasyonu ve Paralimpik Hareketin her bir Uluslararası Tanınmış Federasyonu, bu Tüzüğü dikkate alarak revize edilmiş Sınıflandırma Kurallarını, incelemesi için IPC’ye sunduktan sonra 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere uygulamaya koyabilir.

Her bir üye, en geç 1 Ocak 2018 tarihine kadar IPC tarafından incelenerek onaylanmış Tüzük ile Uyumlu Sınıflandırma Kurallarına sahip olmalıdır. IPC, revize edilmiş Sınıflandırma Kurallarını aldıktan ve inceledikten sonra her bir Uluslararası Spor Federasyonuna ve Uluslararası Tanınmış Federasyona bir Tüzük ile Uyum beyanı yayınlayacaktır.]

 1. Ulusal Kurullar ulusal Sınıflandırma Kurallarını, Uluslararası Spor Federasyonu/Tanınmış Federasyonun kuralları ile, bunların Tüzük ile Uyumlu oldukları kabul edildiğinde uyumlu hale getirmelidir.
 2. Tüzüğün uygulanması sırasında Uluslararası Spor Federasyonunun/Tanınmış Federasyonun IPC tarafından geliştirilen En İyi Uygulama Modellerini dikkate alması önemle tavsiye edilmektedir.

13.2       Tüzük ile Uyumun İzlenmesi

 1. İzlemeyi kolaylaştırmak için her bir IPC üyesi, IPC tarafından talep edildiği şekilde Tüzük ile Uyumunu bildirmeli ve her türlü Uyumsuzluğun nedenlerini açıklamalıdır.
 2. Tüzük ile Uyumsuzluğa ilişkin Açıklamalar dikkate alınabilir ve olağanüstü durumlarda bir geçici uzatma verilebilir.

3       Uygunluk sağlamayan üye, net bir şekilde tanımlanmış sürelere ve Uyum için ölçülebilir hedeflere sahip bir eylem planını IPC Yönetim Kurulunun onayına tabi olmak kaydıyla göndermelidir. Tüzüğe Uyulmaması şunları içerebilecek yaptırımlara yol açmaktadır:

 • Üye aleyhine disiplin işlemleri.
 • Paralimpik Oyunlardan ve IPC’nin yasakladığı diğer tüm etkinliklerden men etme.
 • IPC üyeliğinin askıya alınması.

4       Yaptırımların uygulanması Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından temyize götürülebilir.

13.3       Tüzükte Değişiklikler

13.3.1        IPC Yönetim Kurulu, Tüzüğün evrim ve gelişimini gözetmekten sorumlu olacaktır. Sporcular ve İmzalayanlar bu sürece katılmaya davet edileceklerdir.

13.3.2        Paralimpik Oyunların ve Paralimpik Kış Oyunlarının ardından Tüzük ve Uluslararası Standartlar düzenli olarak gözden geçirilebilir.

13.3.3        IPC Sınıflandırma Komitesi, IPC Yönetim Kurulunun talebi üzerine Tüzükte önerilen değişiklikleri başlatır. Önerileri hem almak ve onlara yanıt vermek hem de Sporcuların, İmzalayanların ve diğer şahısların inceleme ve geribildirimlerini kolaylaştırmak için bir istişare sürecini temin etmelidir.

 1. Tüzükte yapılacak değişiklikler, uygun danışmanlık sonrasında IPC Genel Kurulu tarafından onaylanmalıdır. Uluslararası Standartlarda yapılacak değişiklikler, uygun danışmanlık sonrasında IPC Genel Kurulu tarafından onaylanmalıdır.
 2. IPC, IPC Genel Kurulu tarafından onaylandıktan sonra bir yıl içinde Tüzüğe her türlü değişikliği uygulamalıdır.

13.4    Tüzüğü Kabul Etmekten Vazgeçme

İmzalayanlar, IPC’ye vazgeçme isteklerini altı ay önceden yazılı bildirmek suretiyle Tüzüğü kabul etmekten vazgeçebilirler.

14 Tüzüğün Yorumlanması

 1. Tüzüğün resmi metni IPC tarafından tutulmalı ve İngilizce yayınlanmalıdır.
 2. Tüzük, bağımsız ve özerk bir metin olarak yorumlanmalıdır; IPC’nin mevcut kural ve yönetmeliklerine atıfta bulunularak yorumlanmamalıdır.
 3. Tüzüğün çeşitli kısımları ve maddeleri için kullanılan başlıklar sadece rahatlık sağlaması içindir ve Tüzüğün özünün bir parçası olarak kabul edilmemelidir veya herhangi bir şekilde kendisine atıfta bulundukları hükümlerin dilini etkilemeleri kabul edilmemelidir.
 4. Giriş, Sözlük ve Uluslararası Standartlar Tüzüğün ayrılmaz parçalarıdır.
 5. Tüzüğün ve Uluslararası Standartların çeşitli hükümlerini alıntılayan yorumlar Tüzüğü yorumlamak için kullanılmalıdır.
 6. Tüzük, Tüzüğün bir IPC üyesi tarafından kabul edildiği ve kurallarında uygulandığı tarihten öncesine ait hususlar için geriye dönük uygulanamaz.

EK: SÖZLÜK

Temyiz: Bir Uluslararası Federasyonun Sınıflandırma işlemi sırasında haksız bir karar verdiği yönündeki bir şikayetin karara ulaştırılma yolu.

Sporcu: Sınıflandırma amaçları için uluslararası düzeyde (Uluslararası Federasyon tarafından tanımlandığı şekilde) veya ulusal düzeyde (her bir Ulusal Federasyon tarafından tanımlandığı şekilde) ve şahsın Ulusal Federasyonu tarafından görevlendirildiyse daha alt bir seviyede spor dalına katılan herhangi bir ek şahıs.

Sporcuların Değerlendirilmesi: Bir Sporcunun değerlendirilme süreci, bir Sporcuya bir Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsü atanabilmesi için bir Uluslararası Federasyonun Sınıflandırma Kuralları uyarınca değerlendirilmesi sürecidir.

Sporcu Destek Personeli: Antrenman ve/veya Müsabakaya hazırlanan veya onlara katılan Sporcular ile birlikte çalışan veya onları tedavi eden her türlü koç, antrenör, teknik direktör, tercüman, sporcu temsilcisi, resmi yetkili, sağlık personeli veya yardımcı hekimlik personelidir.

Sınıflandırma: Sporcuların, Engellerinin her bir özel spor dalında veya disiplinde temel hareketlerini ne kadar etkilediğine göre Spor Sınıflarına gruplanması. Bu ayrıca Sporcuların Sınıflandırılması olarak tanımlanmaktadır.

Sınıflandırma İstihbaratı: Sınıflandırma ile ilgili olarak bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından elde edilen ve kullanılan bilgilerdir.

Sınıflandırma Ana Listesi: Bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından sunulan ve kendisine, bir Uluslararası Müsabakaya katılma izni sağlayan bir Spor Sınıfı atanmış Sporcuları belirten bir listedir.

Sınıflandırma Paneli: Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma Kuralları uyarınca Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsünü belirlemek için Uluslararası Spor Federasyonu tarafından atanan bir grup Sınıflandırıcıdır.

Sınıflandırma Personeli: Sporcu Değerlendirmesi ile ilgili olarak bir Sınıflandırma organizasyonunun yetkilisi ile birlikte hareket eden, Sınıflandırıcılar da dahil olmak üzere örneğin idari yetkililer ve benzeri şahıslardır.

Sınıflandırma Kuralı: Sınıflandırma Kuralları ve Yönetmelikleri olarak da anılmaktadır. Sporcu Değerlendirmesi ile bağlantılı olarak bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından benimsenen politikalar, prosedürler, protokoller ve açıklamalardır.

Sınıflandırma Sistemi: Bir Paralimpik spor dalı dahilinde Spor Sınıflarını geliştirmek ve tanımlamak için bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından kullanılan çerçevedir.

Sınıflandırıcı: Bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından bir Sınıflandırma Panelinin üyesi olarak Sporcuları değerlendirmek üzere yetkilendirilen bir şahıstır.

Sınıflandırıcı Davranış Kuralları: Sınıflandırıcılar için bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından belirlenen davranış ve etik standartlarıdır.

Tüzük: Sınıflandırma Tüzüğüdür.

Rekabet: Tek bir yönetim organının bünyesinde düzenlenen bir dizi bağımsız etkinliktir.

Uyumluluk: IPC tarafından tanımlanan Tüzüğün lafzına, ruhuna ve maksadına uyan kuralların, yönetmeliklerin, politikaların ve süreçlerin uygulanmasıdır. Tüzükte (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) “uymak’, ‘uyumlu’ ve ‘uygun olmak’ gibi terimler ‘Uyumluluk’ ile aynı anlama gelmektedir.

Uygun Engel: Uygun Engeller Hakkındaki Uluslararası Standartta detaylandırıldığı üzere paralimpik sporda yarışmak için bir ön koşul olarak tanımlanan bir Engeldir.

Engel: Fiziksel, zihinsel bir engel veya görme engelidir.

Kasıtlı Yanlış Beyan: Sporcu Değerlendirmesi sırasında ve/veya bir Spor Sınıfı atandıktan sonraki herhangi bir zamanda Bir Paralimpik spor dalı ve/veya Uygun Engelin yapısı veya derecesi ile ilgili becerilerin ve/veya kabiliyetlerin varlığı veya kapsamı bakımından bir Uluslararası Spor Federasyonunu veya Ulusal Kurulu (fiilen veya bilgi gizleme yoluyla) yanlış yönlendirme amaçlı kasıtlı bir girişimdir.

Uluslararası Müsabakalar: IPC’nin, bir Uluslararası Spor Federasyonunun veya Önemli bir Müsabaka Organizasyonunun Müsabakaya ilişkin yönetim organlığını üstlendiği ve/veya kendisi için teknik yetkilileri atadığı bir Müsabakadır.

Uluslararası Spor Federasyonları: IPC tarafından kendisine bir paralimpik spor dalı statüsü verilen bir Engele Sahip Sporcular için bir spor dalının dünya çapındaki tek temsilcisi olarak tanınan bir spor federasyonudur. IPC ve IOSD bazı spor dallarında Uluslararası Federasyon (IF) görevi görmektedir.

Uluslararası Standartlar: Tüzüğü tamamlayan ve Sınıflandırmaya yönelik ek teknik ve operasyonel gereksinimler sunan bir belgedir.

IPC: Uluslararası Paralimpik Komitesi.

Büyük Müsabaka Organizatörü: Uluslararası Bir Müsabaka için idari organ görevi gören bir organizasyondur.

En İyi Uygulama Modelleri: IPC tarafından Tüzük ve Uluslararası Standartların uygulanmasına yardım etmek için hazırlanan bir geçici kılavuz belgedir.

Ulusal Kurul: Bir Uluslararası Spor Federasyonunun ulusal üyesi anlamına gelmektedir.

Ulusal Paralimpik Komiteleri: O ülkede veya bölgede bir Engele sahip Sporcuların tek temsilcisi olan IPC’nin ulusal üyesidir. Bunlar, IPC‘nin ulusal üyeleridir.

Paralimpik Oyunlar: Hem Paralimpik Oyunlar hem de Paralimpik Olimpiyat Oyunları için çatı terimdir.

Paralimpik sporlar: Bir Paralimpik programa katılıp katılmamalarına bakılmaksızın Engelli Sporculara yönelik tüm spor dallarıdır. Bu terim, Paralimpik Oyunlar dışındaki diğer tüm spor etkinlikleri için kullanılmaktadır.

Kalıcı: Kalıcı terimi, Tüzükte ve Standartlarda kullanıldığı haliyle çözülmesi olası olmayan, yani ana etkileri ömür boyu süren bir Engeli ifade etmektedir.

İtirazlar Bir Sporcunun Spor Sınıfına yönelik gerekçeli bir itirazın sunulması ve sonrasında çözülmesi prosedürüdür.

İmzalayanlar: Tüzüğü kabul eden ve hem onu hem de Uluslararası Standartları Sınıflandırma Kuralları yoluyla uygulamayı taahhüt eden her türlü organizasyondur.

Spor Sınıfı: Bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından tanımlanan Müsabaka için bir Sporcunun bir spor dalında gerekli özel görevleri ve faaliyetleri gerçekleştirebilme kapsamına atıfta bulunulan bir kategoridir.

Spor Sınıfı Statüsü: Bir Sporcunun Sporcu Değerlendirmesini alması ve/veya bir İtiraza tabi tutulması için gerekebilen kapsamı belirtmek amacıyla bir Spor Sınıfına uygulanan bir tanımlamadır.

Paralympic.org

Uluslararası Paralimpik Komitesi

Adenauerallee 212-214

53113 Bonn, Almanya

Tel. +49 228 2097-200

Faks +49 228 2097-209

info@paralympic.org

www.paralympic.org

©2015 International Paralympic Committee – TÜM HAKLARI SAKLIDIRPhoto ©: Getty Images

İtirazlar ve Temyizler Hakkında Uluslararası Standart

İtirazlar ve Temyizler Hakkında Uluslararası Standart

İtirazlar ve Temyizler Hakkında Uluslararası Standart

Eylül 2016

Uluslararası Paralimpik Komitesi 
Adenauerallee 212-214Tel. +49 228 2097-200www.paralympic.org
53113 Bonn, AlmanyaFaks +49 228 2097-209info@paralympic.org

GİRİŞ

IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğünün (Tüzük) temel amacı Sınıflandırmaya yönelik güveni artırmak ve geniş bir yelpazede Sporcuların gelişmiş düzeyde katılımını sağlamaktır. Tüzükte, bu amacı başarmaya yönelik olarak tüm spor dallarındaki ortak politikalar ve prosedürler açıklanmakta ve tüm Paralimpik spor dalları için geçerli ilkeler belirlenmektedir.

Tüzük, Sporcuların ve diğer Paralimpik paydaşların anladığı ve güvendiği bir şekilde tüm İmzalayanlar tarafından gerçekleştirilecek Sınıflandırmanın özel yönleri için teknik ve operasyonel standartlar sunan Uluslararası Standartlarla tamamlanmaktadır.

Bu Uluslararası Standartlara uyulması zorunludur. İtirazlar ve Temyizler hakkındaki bu Uluslararası Standart, Tüzük ve diğer Uluslararası Standartlarla bağlantılı olarak okunmalıdır.

Amaç:

Tüzük, Uluslararası Spor Federasyonlarının Sporcu Değerlendirmesi sonucunun sorgulanabileceği süreçler (İtiraz) ve Sporcu Değerlendirmesi ve/veya Sınıflandırma prosedürlerinin nasıl sorgulanabileceği (Temyiz) hakkında hükümde bulunmasını gerektirmektedir.

Bu Uluslararası Standart, zorunlu kurallar belirlemektedir.

Tanımlar

İşbu Uluslararası Standartta Tüzükte ve diğer Uluslararası Standartlarda tanımlanan terimler kullanılmaktadır. İşbu Uluslararası Standarda özgü diğer tanımlanmış terimler aşağıdaki gibidir:

Temyiz Kurulu: Temyizlerin görülmesi ve karara bağlanması için Uluslararası Spor Federasyonu tarafından tayin edilen bir kuruldur.

BAC: IPC Sınıflandırma Temyiz Kurulu.

Baş Sınıflandırıcı: Bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından o Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma Kuralları uyarınca özel bir Müsabaka için Sınıflandırma hususlarını yönetmek, idare etmek, koordine etmek ve uygulamak için atanan bir sınıflandırıcıdır.

Değerlendirme Oturumu: bir Sporcunun bir spor dalındaki Minimum Engel Kriterleri ile uyumunun değerlendirilmesi için katılmak zorunda olduğu, bir Sınıflandırma Paneli tarafından düzenlenen ve o Sporcunun o spor dalı için temel özel görevleri ve faaliyetleri gerçekleştirebilme becerisinin kapsamına bağlı olarak Sporcuya bir Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsü atamayı sağlayan oturumdur.

İlk Yarışma: Sporcunun belirli bir Spor Sınıfındaki bir Müsabaka boyunca gerçekleştirilen bir Etkinlikte ilk kez yer aldığı zamanı ifade etmektedir.

Sınıflandırma Başkanı: Bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından o Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma konularını yönetmesi, idaresi, eşgüdümü ve uygulaması için atanan bir şahıstır.

Uluslararası Spor Federasyonu İtirazı: Bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından kendi salahiyeti kapsamındaki bir Sporcu için Sporcu Değerlendirmesinin sonucuna yapılan bir itirazdır.

Ulusal İtiraz: Bir Ulusal Kurul veya bir Ulusal Paralimpik Komitesi tarafından kendi salahiyeti kapsamındaki bir Sporcu için Sporcu Değerlendirmesinin sonucuna yapılan bir İtirazdır.

Müsabakada Gözlem: Sporcunun spor dalına ilişkin özel görevleri ve aktiviteleri gerçekleştirme becerisini bir Uygun engelin etkileme miktarını tespit etmek amacıyla Sınıflandırma Panelinin yürüttüğü değerlendirmesini tamamlayabilmesi için bir Sınıflandırma Paneli tarafından Müsabaka sırasında Sporcunun gözlenmesidir.

İtiraz Edilen Sporcu: Spor Sınıfına itiraz edilen Sporcutir.
İtiraz Edilen Karar: Kendisine itiraz edilen Spor Sınıfı kararı.

İtiraz Belgeleri: İtiraz Formunda İtiraz ücreti ile birlikte sunulan bilgidir.

İtiraz Ücreti: Bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından belirlenen, Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi tarafından bir İtiraz sunulurken ödenmesi gereken ücrettir.

İtiraz Formu: Bir Ulusal Protestonun sunulmasında kullanılan formdur.

İtiraz Paneli: Bir İtiraz sonucunda bir Değerlendirme Oturumunu yürütmek için Baş Sınıflandırıcı tarafından atanan bir Sınıflandırma Panelidir.

Bölüm 1 – İtirazlar

1     Bir İtirazın Kapsamı

1.1 İtiraz, sadece bir Sporcunun Spor Sınıfı ile ilgili olarak yapılabilir. İtiraz, Sporcunun Spor Sınıfı Statüsü ile ilgili olarak yapılamaz.

1.2 Kendisine Spor Sınıfı Uygun Değil ataması yapılan bir Sporcu için bir İtirazda bulunulamaz. O Sporcunun, Sporcu Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standart Uyarınca ikinci bir Sınıflandırma Paneli tarafından otomatik olarak değerlendirilmesi gerekir.

2     İtirazda Bulunmasına İzin Verilen Taraflar

 • İtiraz sadece aşağıdaki kurullardan biri tarafından yapılabilir:
 • bir Ulusal Kurul veya
 • bir Ulusal Paralimpik Komitesi veya
 • bir Uluslararası Spor Federasyonu.

[Madde 2.1 hakkında yorum: Bir Sporcunun İtirazda bulunması için bir fırsat bulunmamaktadır. İtiraz, sadece bir Sporcu adına Sporcunun Ulusal Ulusal Kurulu, Ulusal Paralimpik Komitesi veya bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından yapılmalıdır.}

3      Ulusal İtirazlar

 • Bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından Madde 9.1. uyarınca bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi sadece bir Müsabakada veya Sporcu Değerlendirmesi için ayrılmış bir yerde kendi yönetimine tabi bir Sporcu ile ilgili olarak İtirazda bulunabilir.

[Madde 3.1 hakkında yorum: İtirazlar ve Temyizler Hakkındaki 2007 Uluslararası Standardı kapsamında, Ulusal Kurulların veya Ulusal Paralimpik Komitelerin başka milletlerden Sporculara atanan Spor Sınıfları bakımından İtirazlarda bulunmasına izin verilmekteydi. Bu durum artık geçerli değildir ve Uluslararası Spor Federasyonlarının İtirazda bulunabileceği bir süreç ile değiştirilmiştir. Buna, başka bir milletten bir Sporcuya atanan Spor Sınıfının incelenmesi gerektiğine inanan Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komiteye dayanılarak yapılan İtirazlar dahildir.]

 • Bir Müsabakada Ulusal  Protesto, en geç Müsabakanın sonuna kadar olacak şekilde Uluslararası Spor Federasyonu tarafından belirlenen süreler doğrultusunda yapılmalıdır.
 • Bir Sınıflandırma Paneli tarafından bir Sporcunun Müsabaka Değerlendirmesinde Gözlemden geçmesi gerekirse bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi, İlk Yarışma gerçekleşmeden önce veya gerçekleştikten sonra bir itirazda bulunabilir. İlk Yarışma gerçekleşmeden önce bir İtirazın yapılması halinde Sporcunun, İtiraz çözülünceye kadar yarışmasına izin verilmemelidir.

4      Ulusal İtiraz Prosedürü

 • Bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitenin bir Ulusal İtirazda bulunmak için İtirazın iyi niyetli olduğunu destekleyici delillerle birlikte göstermesi ve bir İtiraz formunu doldurması gerekmektedir. Bu Formun biçimi  Uluslararası Spor Federasyonu tarafından belirlenmelidir ve şunları içermelidir:
 • İtirazda Bulunulan Sporcunun adı ve spor dalı;
 • İtirazda Bulunulan Kararın ayrıntıları ve/veya İtirazda Bulunulan Kararın bir kopyası;
 • İtirazın neden yapıldığı hakkında bir açıklama ve Ulusal Kurulun veya Ulusal Paralimpik Komitenin, İtirazda Bulunulan Kararın kusurlu olduğuna inanmasının gerekçesi;
 • ihlal edildiği iddia edilen özel kurala/kurallara atıf ve
 • İtiraz Ücreti.

[Madde 4.1 hakkında yorum: Bir İtirazın neden yapıldığı hakkında bir açıklama sunulurken Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi, İtirazın iyi niyetli (hüsn-ü niyet) olarak yapıldığını ve destekleyici hiçbir delili bulunmayan salt bir suçlamadan ibaret olmadığını göstermelidir. Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi, bir İtirazda bulunmak için ilgili Uluslararası Spor Federasyonuna bir İtiraz Ücreti ödemelidir.]

 • İtiraz Belgeleri ilgili Müsabakanın Sınıflandırma Başkanına Uluslararası Spor Federasyonu tarafından belirlenen sürelerde teslim edilmelidir. Baş Sınıflandırıcı, İtiraz Belgelerini aldıktan sonra bir İtiraz incelemesi gerçekleştirmelidir ve burada iki olası sonuç bulunmaktadır:
 • Baş Sınıflandırıcı, kendi iradesine göre İtirazın işbu Madde 4’teki İtiraz gereklerini karşılamadığına hükmettiği takdirde İtirazı reddedebilir veya
 • Baş Sınıflandırıcı, kendi iradesine göre İtirazın işbu Madde 4’teki İtiraz gereklerini karşıladığına hükmettiği takdirde İtirazı kabul edebilir.
 • İtirazın reddedilmesi halinde Baş Sınıflandırıcı tüm ilgili tarafları bilgilendirmeli ve mümkün olan en kısa zamanda Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesine yazılı bir açıklama sunmalıdırlar. İtiraz ücreti irat kaydedilecektir.
 • İtirazın kabul edilmesi halinde:
 • İtirazda Bulunulan Sporcunun Spor Sınıfı, İtiraz sonuçlanıncaya kadar değişmemelidir, ancak İtirazda Bulunulan Sporcunun Spor Sınıfı Statüsü halihazırda İncelemede değil ise hemen yürürlüğe girmek kaydıyla İncelemede olarak değiştirilmelidir;
 • Baş Sınıflandırıcı, yeni bir Değerlendirme Oturumu yürütmek için mümkün olan en kısa zamanda, mümkünse İtirazın yapıldığı Müsabaka sırasında Madde 7 doğrultusunda bir İtiraz Paneli görevlendirmelidir.
 • Baş Sınıflandırıcı, tüm ilgili taraflara İtiraz Panelinin düzenleyeceği yeni Değerlendirme Oturumunun tarih ve saatini bildirmelidir.

5      Uluslararası Spor Federasyonu İtirazları

 • Bir Uluslararası Spor Federasyonu, şu durumlarda kendi iradesine göre herhangi bir zamanda kendi yönetimi altındaki bir Atlet ile ilgili bir İtirazda bulunabilir:
 • Bir Sporcuya yanlış Spor Sınıfı atandığını düşünmesi halinde veya
 • Bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi, Uluslararası Spor Federasyonundan bir talepte bulunduğunda.

[Madde 5.1.2 için yorum: Bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi tarafından yapılan bir talep, Uluslararası Spor Federasyonu tarafından belirlenen biçimde olmalıdır. Bu tür hiçbir talep, Uluslararası Spor Federasyonunun bir Uluslararası Spor Federasyonu İtirazında bulunmasını gerektirmez.]

6      Uluslararası Spor Federasyonu İtiraz Prosedürü

 • Bir Uluslararası Spor Federasyonu, bir Uluslararası Spor Federasyonu İtirazında bulunmaya karar verirse, Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma Başkanı, ilgili Ulusal Kurula veya Ulusal Paralimpik Komitesine mümkün olan en yakın fırsatta Uluslararası Spor Federasyonunun İtirazını bildirmelidir.
 • Sınıflandırma Başkanı, ilgili Ulusal Kurula veya Ulusal Paralimpik Komiteye, Uluslararası Spor Federasyonu İtirazının neden yapıldığı ve Sınıflandırma Başkanının bunu hangi dayanağa göre gerekçelendirilmiş gördüğünü belirten bir yazılı açıklama sunmalıdır.
 • Bir Uluslararası Spor Federasyonunun bir İtirazda bulunması halinde:
 • İtirazda Bulunulan Sporcunun Spor Sınıfı, İtiraz sonuçlanıncaya kadar değişmemelidir;
 • İtiraz Edilen Sporcunun Spor Sınıfı Statüsü halihazırda İncelemede değil ise hemen İncelemede olarak değiştirilmelidir.
 • Makul ölçüde mümkün olan en kısa zamanda İtirazı çözmesi için bir İtiraz Paneli tayin edilmelidir.

7      İtiraz Paneli

 • Bir Baş Sınıflandırıcı, Sınıflandırma Başkanı tarafından yetkilendirildiği takdirde Sınıflandırma Başkanının işbu Madde 7’deki yükümlülüklerinden bir veya birkaçını yerine getirebilir.
 • Sporcu Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standartta yer alan bir Sınıflandırma Panelinin atanması hakkındaki hükümler ile tutarlı bir şekilde Sınıflandırma Başkanı tarafından bir İtiraz Paneli atanmalıdır.
 • İtiraz Paneli, Sınıflandırma Panelinin şu tür hiçbir üyesini içermemelidir:
 • Kendisine İtiraz Edilen Kararı veren veya
 • İtirazda bulunan Ulusal Kurul, Ulusal Paralimpik Komitesi veya Uluslararası Spor Federasyonu tarafından (hangisi ilgili ise) aksi kabul edilmediği takdirde İtiraz Edilen Kararın alındığı tarihten önceki 12 ay içinde İtirazda bulunulan Sporcu ile ilgili Sporcu Değerlendirmesinin herhangi bir parçasını yürütmüş olan.

[Madde 7.3 hakkında yorum: Bu kısıtlamalar her türlü çıkar çatışması riskini en aza indirmeye temin etme amacını taşımaktadır. Ancak İtirazda bulunan Ulusal Kurulun, Ulusal Paralimpik Komitesinin veya Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma Panelinin bir parçası olan ve Madde 7.3’te belirtilen şahıslardan birinden şüphe duymaması halinde bu durumu kabul edebilir. Bu, bir İtirazın başka bir şekilde belirli bir Müsabakada çözülemeyeceği durumlarda yararlı olabilir.

 • Sınıflandırma Başkanı, tüm ilgili taraflara İtiraz Panelini tarafından düzenlenmesi gereken Sporcu Değerlendirmesinin tarih ve saatini bildirmelidir.
 • İtiraz Paneli, yeni Sporcu Değerlendirmesini Sporcu Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standart uyarınca yürütmelidir.

İtiraz Paneli, yeni Sporcu Değerlendirmesini yürütürken İtiraz Belgelerine başvurabilir.

 • İtiraz Paneli, bir Spor Sınıfı atamalı ve bir Spor Sınıfı Statüsü tanımlamalıdır. Tüm ilgili taraflar İtiraz Panelinin kararı hakkında Sporcu Değerlendirmesinin ardından en kısa sürede bilgilendirilmelidir.
 • Uluslararası Spor Federasyonları, Sınıflandırma Kurallarında (veya ilgili spor teknik kurallarında) bir Sporcunun bir İtiraz sonrasında Spor Sınıfının değiştirilmesinin

sonuçlar ve ödüller ile ilgili etkilerini belirtmelidir.

 • Bir İtiraz Panelinin hem bir Ulusal İtiraz hem de Uluslararası Spor Federasyonu İtirazı ile ilgili kararı nihaidir. Bir Ulusal Kurul, Ulusal Paralimpik Komitesi veya Uluslararası Spor Federasyonunun başka bir İtirazda bulunma imkânı yoktur. Ancak, işbu Uluslararası Standardın 2. Bölümünde belirtilen koşulların karşılanması halinde İtiraz Panelinin kararı temyize götürülebilir.

[Madde 7.8 hakkında yorum: Madde 7.8, Aynı Müsabakada çok sayıda İtirazın yapılmamasını, örneğin hem bir Ulusal Kurul tarafından hem de sonrasında Uluslararası Spor Federasyonu tarafından İtirazın yapılmamasını temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu kısıtlama, sadece ilgili Müsabakanın süresi boyunca geçerlidir ve gelecekte düzenlenecek Müsabakalarda İtirazda bulunulmasına engel teşkil etmemektedir.]

8      İtiraz Panelinin Bulunmadığı Yerlerde Hükümler

 • Bir Müsabakada bir İtirazda bulunulması halinde ancak o Müsabakada İtirazın çözülmesi mümkün değilse:
 • İtirazda Bulunulan Sporcunun İtiraza tabi Spor Sınıfında, İtiraz kararı beklenirken Spor sınıfı Statüsü İncelemede olarak yarışmasına izin verilmelidir ve
 • İtirazın en kısa zamanda çözülmesini sağlamak için tüm makul adımlar atılmalıdır.

[Madde 8 hakkında yorum: Bu Madde, örneğin, bir İtiraz Paneline katılmaya uygun Sınıflandırıcıların bir çıkar çatışması nedeniyle İtiraz Paneline katılmalarının engellenmesi veya bir Müsabakada sınırlı sayıda Sınıflandırıcının bulunması gibi durumlarda bazen bir İtirazı Müsabaka sırasında çözmenin mümkün olmaması durumunu yansıtmaktadır.  Bu tür durumlarda İtiraz, mümkün olan en yakın zamana kadar ertelenmelidir.

9 Özel Hükümler

 • Bir Uluslararası Spor Federasyonu, işbu Uluslararası Standart ve Sporcu Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standart uyarınca Müsabakadan uzak bir yerde (‘Müsabakanın Yapılmadığı Yerde’) ve zamanda gerçekleştirilecek Sporcu Değerlendirmesinin  bazı veya tüm bileşenleri ile ilgili düzenlemeler yapabilir.
 • Bir Uluslararası Spor Federasyonu, Sporcu Değerlendirmesinin Müsabakanın Yapılmadığı Yerde işbu Uluslararası Standart Uyarınca gerçekleştirildiği durumlarda İtirazların gerçekleştirilebilmesi için İtiraz hükümleri belirlemelidir.

[Madde 9 hakkında yorum: Sporcu Değerlendirmesinin Sadece Müsabakalarda yapılması verimsiz ve maliyetlidir. Sporcu Değerlendirmesinin hem Müsabakalarda hem de Müsabakalar dışında özenle seçilmiş yerlerde yapılabilmesi Sporculara, Uluslararası Spor Federasyonlara ve etkinlik organizatörlerine önemli bir yarar sağlayacaktır. Uluslararası Spor Federasyonları bu tür yerlerde İtirazların yapılabilmesi için İtiraz hükümleri belirlemelidir.]

Bölüm 2 – Temyizler

10 Temyizin Kapsamı

10.1      Temyiz, Sporcu Değerlendirmesi ve/veya Sınıflandırma prosedürlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak resmi bir itirazın sunulması ve sonrasında bu itirazın sonuçlandırılması işlemidir.

11      Temyizde Bulunmasına İzin Verilen Şahıslar

 1. Temyiz sadece aşağıdaki kurullardan biri tarafından yapılabilir:
 1. bir Ulusal Kurul veya
 1. bir Ulusal Paralimpik Komitesi.

12 Temyizler ve Geçerli Kurallar

 1. Bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi, bir Spor Sınıfının ve/veya Spor Sınıfı Statüsünün atanması ile ilgili olarak bir prosedür hatasının meydana geldiğini ve bunun sonucunda Sporcuya yanlış bir Spor Sınıfı veya Spor Sınıfı Statüsü atandığını düşündüğü takdirde Temyiz başvurusunda bulunabilir.
 1. Her bir Uluslararası Spor Federasyonu bir Temyiz Kurulu tayin etmelidir. Her bir Temyiz Kurulu, Temyizi tarafsız bir şekilde dinlemek için uygun beceri ve yeteneklere sahip olan ve hiçbir şekilde Temyizin konusu olan prosedürlerin hiçbirine dahil olmayan en az üç kişiden oluşmalıdır.
 1. IPC’nin Uluslararası spor Federasyonu olarak hareket etmesi gereken sporlar ile ilgili olarak ve Paralimpik Oyunlar ile IPC önemli etkinlikleri sırasında sunulan tüm spor dalları hakkındaki tüm Temyizler ile ilgili olarak Temyiz Kurulu BAC’tır.
 1. Başka herhangi bir Uluslararası Spor Federasyonu, IPC ile bir anlaşmaya tabi olmak kaydıyla, kendi salahiyetindeki Temyizleri çözmek veya kendi Temyiz Kurulunu oluşturmak için BAC’ı Temyiz Kurulu olarak görevlendirebilir.
 1. BAC’ın Temyiz Kurulu olduğu her durumda IPC El Kitabı, Bölüm 1, Madde 2.8 – Sınıflandırma Temyiz Kurulu İçtüzüğü uyarınca bir Temyiz düzenlenmeli ve karara bağlanmalıdır. Diğer tüm durumlarda işbu Uluslararası Standart ve Uluslararası Spor Federasyonunun ilgili kuralları uyarınca bir Temyiz düzenlenmeli ve karara bağlanmalıdır.
 1. Temyiz Kurulu, herhangi bir Spor Sınıfını ve/veya Spor Sınıfı Statüsü kararını örneğin bir Sporcuya yeni bir Spor Sınıfı ve/veya Spor Sınıfı Statüsü atayarak değiştirme, tadil etme veya başka bir şekilde düzeltme yetkisine sahip değildir.
 1. Bir Temyiz Kurulu, bununla sınırlı kalmamak kaydıyla İtiraz prosedürleri dahil başka mevcut çarelerin henüz kullanılmadığının anlaşılması üzerine Temyizi görmeyi reddedebilir.

[Madde 12 hakkında yorum: Temyiz Kurulu için mevcut incelemenin sınırlı kapsamı Temyizin temel bir özelliğidir. Spor Sınıfı ataması bir sportif karardır ve bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından bunu yapmak için yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu kararlar, benzer şekilde yetkilendirilen ve belgelendirilen diğer kişiler tarafından yapılan değişiklikler dışında değiştirilmemelidir. Temyiz kurulu sadece karara varırken bu sürecin Sınıflandırma Kuralları uyarınca yürütülüp yürütülmediğinden emin olmak için karar verme sürecini gözden geçirebilir.

BAC, IPC tarafından Temyizler hakkında karara varacak özel bir anlaşmazlık çözüm organı olarak kurulmuştur. IPC, BAC’ı Temyizler hakkındaki karar organı olarak kullanmak isteyen her Uluslararası Spor Federasyonunun kullanımına, Uluslararası Spor Federasyonu ile IPC arasında Uluslararası Spor Federasyonu tarafından BAC için ödenmesi gereken maliyetler ve ücretler hakkındaki bir anlaşmaya tabi olmak kaydıyla sunabilmektir. IPC, halihazırda IPC El Kitabı, Kısım 1, Bölüm 2.8 – Sınıflandırma Temyiz Kurulu Tüzüğünde belirtilen ve BAC’ın huzuruna getirilen kovuşturmaların yürütülmesi hakkındaki ayrıntılı kuralları uygulamıştır.

IPC, BAC ile ilgili olarak bir Uluslararası Spor Federasyonunun ödemesi gereken masrafların ve ücretlerin ayrıntılarını yayınlayacaktır.

13 Temyiz Kararı

 1. Temyiz Kurulu, duruşma sonrasında ilgili Uluslararası Spor Federasyonu tarafından belirlenen süre içinde herhangi bir Temyizin çözülmesi hakkında yazılı bir gerekçeli karar yayınlamalıdır. Karar, Temyiz Eden Tarafa Davalı ve IPC tarafından sunulmalıdır. Bir Müsabaka ile bağlantılı olarak bir Temyizin yürütülmesi halinde, kararın sonucu müsabakayı düzenleyen komiteye iletilmelidir.
 1. Temyiz Kurulu, temyize götürülen kararı onaylamalı veya iptal etmelidir.
 1. Temyiz Kurulu, yazılı kararında, kendisine isnat edilen delilleri ve bunun sonucunda gereken eylemleri içeren kararının sebeplerini belirten hükmünü yayınlamalıdır.

Kararın iptal edilmesi halinde Temyiz Kurulu, usulde yapılan hatayı/hataları belirtmelidir.

 1. Temyiz Kurulunun kararı nihaidir ve başka bir temyize tabi değildir.

14 Gizlilik

 1. Tüm Temyiz kovuşturmaları gizlidir ve halka açık değildir.

Bölüm 3 – Önemli Müsabakalar Sırasında Uygulama

15 İtirazlar ve Temyizler ile İlgili Geçici Hükümler

 1. IPC, Paralimpik Oyunlar ve başka Müsabakalar kapsamında faaliyet göstermek için bu Uluslararası Standardını tamamlayıcı olarak özel geçici hükümler düzenleyebilir.
 1. Bir Uluslararası Spor Federasyonu, kendi salahiyeti altındaki belirli Müsabakaları yürütmek için işbu Uluslararası Standardı düzenleyeceği özel ve ek hükümlerle destekleyebilir.

Paralimpik Sporlar için Sınıflandırma Modeli Kuralları

Paralimpik Sporlar için Sınıflandırma Modeli Kuralları

2015 IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğü ve ona eşlik eden Uluslararası Standartlar ile uyumlu Model Kuralları

Ocak 2017

Organizasyon ……………………………………………………………………………………………………..

Bölüm Bir: Genel Hükümler……………………………………………………………………………………

1
Kapsam ve Uygulama ……………………………………………………………………………………

2
Görevler ve Sorumluluklar ……………………………………………………………………………..

Bölüm İki: Sınıflandırma Personeli …………………………………………………………………………

3
Sınıflandırma Personeli ………………………………………………………………………………….

4
Sınıflandırıcı Yetkinlikleri, Eğitimi ve Belgelendirilmesi ……………………………………….

5
Sınıflandırıcı Davranış Kuralları ………………………………………………………………………

Üçüncü Bölüm: Sporcuların Değerlendirilmesi …………………………………………………………

6
Genel Hükümler ……………………………………………………………………………………………

7
Uygun Engel ……………………………………………………………………………………………..

8
Minimum Engel Kriterleri ………………………………………………………………………………..

9
Spor Sınıfı ……………………………………………………………………………………………………

10
Tamamlanmamış Sınıflandırma ……………………………………………………………………

Bölüm Dört: Sporcu Değerlendirme ve Sınıflandırma Paneli ……………………………………..

11
Sınıflandırma Paneli …………………………………………………………………………………..

12
Sınıflandırma Paneli Sorumlulukları ………………………………………………………………

13
Değerlendirme Oturumları …………………………………………………………………………..

14
Müsabaka Sırasında Gözlem ……………………………………………………………………….

15
Spor Sınıfı Statüsü …………………………………………………………………………………….

16
Çoklu Spor Sınıfları …………………………………………………………………………………..

17
Bildirim …………………………………………………………………………………………………..

Beşinci Bölüm: Uygun Olmayan Spor Sınıfları ………………………………………………………..

18
Uygun Olmayan Spor Sınıfları ……………………………………………………………………..

Altıncı Bölüm: İtirazlar ………………………………………………………………………………………….

19
Bir İtirazın Kapsamı …………………………………………………………………………………….

20
İtirazda Bulunmasına İzin Verilen Taraflar ……………………………………………………..

21 Ulusal İtirazlar 28

22 Ulusal İtiraz Prosedürü 29

23 [Para Sport] İtirazları 30

24 [Para Sport] İtiraz Prosedürü 30

25 İtiraz Paneli 30

26 İtiraz Panelinin Bulunmadığı Yerlerde Hükümler 31

27 Özel Hükümler 32

28 Protestolar ile İlgili Geçici Hükümler 32

Yedinci Bölüm: Değerlendirme Oturumunda Kusurlu Davranış 33

29 Değerlendirme Oturumuna Katılmama 33

30 Değerlendirme Oturumunun Askıya Alınması 33

Sekizinci Bölüm: Tıbbi İnceleme 35

31 Tıbbi İnceleme 35

Dokuzuncu Bölüm: Kasıtlı Yanlış Beyan 36

32 Kasıtlı Yanlış Beyan 36

Onuncu Bölüm: Sporcu Bilgilerinin Kullanımı 38

33 Sınıflandırma Verileri 38

34 Onay ve İşleme 38

35 Sınıflandırma Araştırması 38

36 Sporculara Bildiri 39

37 Sınıflandırma Verilerinin Güvenliği 39

38 Sınıflandırma Verilerinin İfşası 39

39 Sınıflandırma Verilerinin Muhafaza Edilmesi 39

40 Sınıflandırma Verilerine Erişim Hakları 40

41 Sınıflandırma Ana Listeleri 40

On birinci Bölüm: Temyizler 41

42 Temyiz 41

43 Temyizde Bulunmasına İzin Verilen Şahıslar 41

44 Temyizler 41

45 Temyizler ile İlgili Geçici Hükümler 41

On ikinci Bölüm: Sözlük 42

Ek Bir 48

Fiziksel Engelli Sporcular 48

1 Uygun Engel Türleri 48

2 Asgari Engel Kriterleri 49

3 Değerlendirme Metodolojisi 49

4 Bir Spor Sınıfının Atanması ve Spor Sınıfı Statüsünün Tanımlanması hakkında Değerlendirme Kriterleri 49

Ek İki 50

Görme Engelli Sporcular 50

1 Uygun Engel Türleri 50

2 Asgari Engel Kriterleri 50

3 Değerlendirme Metodolojisi 50

4 Bir Spor Sınıfının Atanması ve Spor Sınıfı Statüsünün Tanımlanması hakkında Değerlendirme Kriterleri 50

Ek Üç 51

Zihinsel Engelli Sporcular 51

1 Uygun Engel Türleri 51

2 Asgari Engel Kriterleri 51

3 Değerlendirme Metodolojisi 51

4 Bir Spor Sınıfının Atanması ve Spor Sınıfı Statüsünün Tanımlanması hakkında Değerlendirme Kriterleri 51

Ek Dört 52

1 Tüm Sporcular için Uygun Olmayan Engel Türleri 52

2 Tüm Sporcular için Temel Sağlık Koşulu Teşkil Etmeyen Sağlık Koşulları 52

Bölüm Bir: Genel Hükümler

1      Kapsam ve Uygulama

Kabul

 1. İşbu Sınıflandırma Kuralları ve Yönetmelikleri işbu belgede ‘Sınıflandırma Kuralları’ olarak anılacaktır. 2015 IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğü ve Uluslararası Standartların gerekliliklerini uygulamak için [Para Sport] tarafından hazırlanmışlardır.
 1. Sınıflandırma Kuralları [Para Sport] tarafından [tarih] tarihinde kabul edilmiştir.
 1. Bu Sınıflandırma Kuralları bir kaç Ek’e atıfta bulunmaktadır. Bu Ekler, Sınıflandırma Kurallarının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
 1. Bu Sınıflandırma Kuralları, [Para Sport] Kurallarının ve Yönetmeliklerinin bir kısmını oluşturmaktadır.
 1. Sınıflandırma Kuralları, Sporcuların Değerlendirilmesine yardımcı olan birkaç Sınıflandırma formuyla desteklenmektedir. Bu formlar [Para Sport]’tan temin edilebilir ve [Para Sport] tarafından zaman zaman değiştirilebilirler.

Sınıflandırma

 1. Şu amaçlarla sınıflandırma yapılmaktadır:
 1. Paralimpik sporda yarışmak için kimin yeterliliğe sahip olduğunu ve dolayısıyla, kimin Paralimpik Sporcu olma hedefine ulaşma fırsatına sahip olduğunu tanımlamak ve
 • Sporcuları, engellilik durumunun etkisini en aza indirecek biçimde ve hangi Sporcu veya ekibin gerçekten zafere ulaşmasını sportif mükemmelliğin belirlemesini sağlayacak biçimde gruplandırmak.

Uygulama

 1. Bu Sınıflandırma Kuralları [Para Sport]’ta kayıtlı ve/veya lisanslandırılmış olan ve/veya [Para Sport]’un düzenlediği, müsaade ettiği veya tanıdığı her türlü Etkinlik veya Müsabakaya katılan tüm Sporcular ve Sporcu Destek Personeli için geçerlidir.
 1. Bu Sınıflandırma Kuralları [Para Sport]’un spor teknik kuralları da dahil ancak onlarla sınırlı olmamak kaydıyla [Para Sport]’un diğer tüm geçerli kuraları ile bağlantılı olarak okunmalı ve uygulanmalıdır. Bu Sınıflandırma Kuralları ile başka kurallar arasında herhangi bir çelişkinin olması halinde Sınıflandırma Kuralları önceliğe sahip olacaktır.

Uluslararası Sınıflandırma

 1. [Para Sport], bir Sporcunun Uluslararası bir Müsabakada yarışmasına sadece o Sporcunun  (Uygun Değil Spor Kategorisi dışındaki) bir Spor Kategorisine ayrılması ve işbu Sınıflandırma Kuraları uyarınca kendisine bir Spor Sınıfı Statüsünün atanması halinde izin verecektir.
 1. [Para Sport], Sporculara bir Spor Sınıfına atanma ve bu Sınıflandırma Kuralları doğrultusunda Tanınan Müsabakalarda (veya [Para Sport]’un tanımladığı başka yerlerde) kendilerine bir Spor Sınıfı Statüsü fırsatları sunacaktır. [Para Sport] bu Tanınan Müsabakaları (veya diğer benzeri yerleri) Sporculara, Ulusal Kurumlara ve Ulusal Paralimpik Komitelerine önceden bildirecektir.

Yorumlama ve Tüzük ile İlişkilendirme

 1. Bir ‘Maddeye’ yapılan bir atıf, işbu Sınıflandırma Kuralarının bir Maddesini, bir ‘Eke’ yapılan bir atıf, işbu Sınıflandırma Kurallarının bir Ekini ifade etmektedir ve Sınıflandırma Kurallarında kullanılan Baş Harfi Büyük terimler, bu Sınıflandırma Kurallarının Sözlük kısmında belirtilen anlamları ifade etmektedir.
 1. Bu Sınıflandırma Kurallarında bir “spora” yapılan atıflar hem bir sporu hem de bir spor dahilindeki bireysel bir disiplini [[Para Sport] ile ilgili örnekler ekleyin] ifade etmektedir.
 1. İşbu Sınıflandırma Kurallarının Ekleri, ikisi de değiştirilebilecek, kendisine ilave yapılabilecek veya [Para Sport] tarafından zaman zaman değiştirilebilecek işbu Sınıflandırma Kurallarının bir parçasıdır.
 1. İşbu Sınıflandırma Kurallarındaki başlıklar yalnızca rahatlık sağlaması açısından kullanılmıştır ve kendisine atıfta bulunulan Madde veya Maddelerden ayrı bir anlama sahip değildirler.
 1. Bu Sınıflandırma Kuralları bağımsız bir metin olarak ancak 2015 IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğü ve ona eşlik eden Uluslararası Standartlar ile tutarlı bir şekilde uygulanacak ve yorumlanacaktır.

2      Görev ve sorumluluklar

 • İşbu Sınıflandırma Kurallarının tüm gereksinimlerine aşinalık kazanmaktan Sporcular, Sporcu Destek Personeli ve Sınıflandırma Personeli şahsen sorumludur.

Sporcu Sorumlulukları

 • Sporcuların görevleri ve sorumlulukları şunları içermektedir:
 • işbu Sınıflandırma Kurallarıyla tesis edilen tüm geçerli politikaları, kuralları ve süreçleri bilmek ve bunlara uymak;
 • iyi niyetli olarak Sporcu Değerlendirmesine katılmak;
 • gerektiğinde Sağlık Koşulları ve Yeterliliğe Sahip Engeller hakkında yeterli bilgilerin [Para Sport]’a sunulmasını ve/veya temin edilmesini sağlamak;
 • işbu Sınıflandırma Kurallarının ihlalleri ile ilgili her türlü soruşturmada işbirliğinde bulunmak ve
 • kişisel deneyimlerini ve uzmanlığını paylaşarak eğitim ve farkındalık sürecine ve Sınıflandırma araştırmasına etkin bir şekilde katılmak.

Sporcu Destek Personelinin Sorumlulukları

 • Sporcu Destek Personelinin görevleri ve sorumlulukları şunları içermektedir:
 1. işbu Sınıflandırma Kurallarıyla tesis edilen tüm geçerli politikaları, kuralları ve süreçleri bilmek ve bunlara uymak;
 • olumlu ve işbirlikçi bir Sınıflandırma tutumu ve iletişimini teşvik etmek için Sporcu değerleri ve davranışları üzerindeki etkilerini kullanmak;
 • Sınıflandırma Sistemlerinin geliştirilmesine, yönetimine ve uygulanmasına yardım etmek ve
 • işbu Sınıflandırma Kurallarının ihlalleri ile ilgili her türlü soruşturmada işbirliğinde bulunmak.

Sınıflandırma Personelinin Sorumlulukları

 • Sınıflandırma Personelinin görevleri ve sorumlulukları şunları içermektedir:
 1. işbu Sınıflandırma Kurallarıyla tesis edilen tüm geçerli politikalar, kurallar ve süreçler hakkında tam iş bilgisine sahip olmak;
 • olumlu ve işbirlikçi bir Sınıflandırma tutumu ve iletişimini teşvik etmek için etkilerini kullanmak;
 • eğitim ve araştırmalara katılım da dahil olmak üzere Sınıflandırma Sistemlerinin geliştirilmesine, yönetimine ve uygulanmasına yardım etmek ve
 • işbu Sınıflandırma Kurallarının ihlalleri ile ilgili her türlü soruşturmada işbirliğinde bulunmak.

Bölüm İki: Sınıflandırma Personeli

3      Sınıflandırma Personeli

 • Sınıflandırma Personeli, bu Sınıflandırma Kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasında temel rol oynamaktadır. [Para Sport], her birinin [Para Sport] için Sınıflandırmanın düzenlenmesinde, uygulanmasında ve idaresinde kilit bir rol oynayacağı birkaç Sınıflandırma Personeli görevlendirecektir.

Sınıflandırma Başkanı

 • [Para Sport] bir Sınıflandırma Başkanı görevlendirmelidir. Sınıflandırma Başkanı, [Para Sport] adına Sınıflandırma konularının yönetimi, idaresi, eşgüdümü ve uygulanmasından sorumlu bir şahıstır.
 • Bir Sınıflandırma Başkanının görevlendirilememesi halinde [Para Sport], başka bir şahsı, hep birlikte bir grup şahsı [ilgili şahsın veya şahıs grubunun Sınıflandırıcı Davranış Kurallarına uymayı kabul etmesi kaydıyla] Sınıflandırma Başkanı olarak hareket etmek üzere görevlendirebilir.
 • Sınıflandırma Başkanının belgelendirilmiş bir Sınıflandırıcı olması gerekmemektedir.
 • Sınıflandırma Başkanı özel sorumlulukları delege edebilir ve/veya özel görevleri atanan Sınıflandırıcılara veya [Para Sport] tarafından yetkilendirilen başka şahıslara aktarabilir.
 • Bu Sınıflandırma Kurallarındaki hiçbir şey Sınıflandırma Başkanının (bir Sınıflandırıcı olarak belgelendirilmesi halinde) aynı zamanda bir Sınıflandırıcı ve/veya Baş Sınıflandırıcı olarak görevlendirilmesine engel teşkil etmemektedir.

Sınıflandırıcılar

 • Sınıflandırıcı, bir Sınıflandırma Panelinin bir üyesi olarak Sporcu Değerlendirmesinin bazı veya tüm bileşenlerini yürütmek için [Para Sport] tarafından resmi yetkili olarak görevlendirilerek belgelendirilen bir şahıstır.

Baş Sınıflandırıcılar

 • Bir Baş Sınıflandırıcı, belirli bir Müsabakaya veya [Para Sport]’un tanımladığı başka bir yere ilişkin Sınıflandırma konularını yönetmek, idare etmek, koordine etmek ve uygulamak için görevlendirilmiş bir Sınıflandırıcıdır. Özellikle, [Para Sport] tarafından Baş Sınıflandırıcının şunları yapması istenebilir:
 • bir Değerlendirme Oturumuna katılması gerekecek Sporcuların tanımlanması;
 • Sınıflandırma Kurallarının Sınıflandırma sırasında düzgün şekilde uygulanmasını temin etmek için Sınıflandırıcıları gözetmesi;
 • [Para Sport] ile istişare içinde İtirazları yönetmesi ve
 • Sınıflandırıcıların Müsabakadaki görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm seyahat, konaklama ve diğer lojistik işlemlerinin düzenlenmesini temin etmek amacıyla ilgili Müsabaka organizatörleriyle iletişimi gerçekleştirmesi.
 • Bir Baş Sınıflandırıcı, uygun yetkinliklere sahip başka Sınıflandırıcılara veya uygun şekilde vasıflandırılmış başka [Para Sport] yetkililerine veya temsilcilerine ve/veya Müsabakanın yerel düzenleme komitesindeki uygun vasıflara sahip şahıslara özel sorumluluklar delege edebilir ve/veya özel görevler aktarabilir.

Stajyer Sınıflandırıcılar

 • Stajyer Sınıflandırıcı, [Para Sport] tarafından resmi eğitim sürecine tabi tutulmakta olan bir şahıstır.
 • [Para Sport], Sınıflandırıcı Yetkinliklerini geliştirmek için bir Sınıflandırma Panelinin gözetimindeki Sporcu Değerlendirmesi birleşenlerinin bir kısmı veya tümüne katılması için bir Stajyer Sınıflandırıcı görevlendirebilir.

4      Sınıflandırıcı Yetkinlikleri, Eğitimi ve Belgelendirilmesi

 • Bir Sınıflandırıcı, [Para Sport] tarafından ilgili Sınıflandırıcı Yetkinliklerine sahip olduğunun belgelenmesi halinde Sınıflandırıcı olarak faaliyette bulunmak üzere yetkilendirilecektir.
 • Sınıflandırıcıların Sınıflandırıcı Yetkinliklerini kazanmalarını ve/veya tutmaya devam etmelerini temin etmek için [Para Sport], Sınıflandırıcılara eğitim ve öğrenim sunmalıdır.
 • [Para Sport], Sınıflandırıcı Yetkinliklerini şeffaf ve erişilebilir bir biçimde belirtmeli ve yayınlamalıdır. Sınıflandırıcı Yetkinlikleri bir Sınıflandırıcının şunlara sahip olmasını içermelidir:
 • bu Sınıflandırma Kurallarını kapsamlı bir şekilde anlama;
 • Sporun/sporların teknik kuralları hakkında anlayış da dahil olmak üzere bir Sınıflandırıcı olarak hareket etmek için belgelendirme arayışında oldukları spor/sporlar hakkında bilgi sahibi olma;
 • Tüzüğü ve Uluslararası Standartları anlama ve
 • [Para Sport] için Sınıflandırıcı olarak hareket edebilmek adına gerekli mesleki vasfa/vasıflara, deneyim seviyesine, becerilere ve/veya yetkinliklere sahip olma. Bunlar, Sınıflandırıcıların şunlardan biri olmasını içermektedir:
 1. [Para Sport]’un kendi münferit iradesine göre kabul edilebilir olarak gördüğü Uygun Engel kategorisi ile ilgili bir alanda sağlık uzmanı, örneğin Fiziksel Engelli Sporcular için hekim veya fizyoterapist; Görme Engelli Sporcular için oftalmolog veya optometrist gibi ve/veya Zihinsel Engelli Sporcular için bir psikolog olarak belgelendirilmek veya
 • yoğun bir koçluk tecrübesine veya belirli spor dalında/dallarında diğer ilgili arka plana veya [Para Sport]’un kendi iradesine göre uygun gördüğü  anatomik, biyomekanik ve spora özgü uzmanlık gerektiren tanınmış ve saygın bir akademik yeterliliğe sahip olmak.
 • [Para Sport], Sınıflandırıcı Yetkinliklerinin değerlendirildiği bir Sınıflandırıcı Belgelendirme süreci oluşturmalıdır. Bu süreç şunları içermelidir:
 • Eğitmen Sınıflandırıcıların belgelendirilmesine yönelik bir süreç;
 • belgelendirme dönemi için kalite değerlendirmesi;
 • standart altı performansın ele alınmasına yönelik olarak iyileştirme ve/veya belgelendirmenin geri çekilmesi seçeneklerini de içeren bir süreç ve
 • Sınıflandırıcıların yeniden belgelendirilmesine yönelik bir süreç.
 • [Para Sport], Stajyer Sınıflandırıcı olmak isteyen şahıslar için geçerli Giriş Seviyesi Kriterlerini belirlemelidir. [Para Sport] Stajyer Sınıflandırıcılara Giriş Seviyesinde Eğitim sunacaktır.
 • [Para Sport] Belgelendirme ve Yeniden Belgelendirme amaçları için Sınıflandırıcılara Sürekli Eğitim sunmalıdır.
 • [Para Sport], bir Sınıflandırıcının şunlar dahil olmak üzere (ancak onlarla sınırlı olmamak kaydıyla) bazı sınırlamalara tabi tutulmasını gerekli görebilir:
 • bir Sınıflandırıcının bir Sınıflandırıcı olarak hareket etmek için belgelendirildiği Engel türüne göre bir sınırlandırma;
 • bir Sınıflandırıcının yürütmek için belgelendirildiği Sporcu Değerlendirmesinin bileşenlerine ilişkin bir sınırlandırma;
 • bir Sınıflandırıcının bir Sınıflandırıcı olarak hareket etmek için yetkilendirildiği Müsabaka düzeyinde bir sınırlandırma;
 • Sınıflandırıcı Belgelendirmesinin geçerli olacağı maksimum süre;
 • Sınıflandırıcı Belgesi, Sınıflandırıcı Yetkinlikleri bakımından belirli sürelerde yeniden değerlendirmeye tabidir;
 • bir Sınıflandırıcı, [Para Sport]’un Sınıflandırıcının gerekli Sınıflandırıcı Yetkinliklerine sahipliği hakkında tatmin olmaması durumunda Sınıflandırıcı Belgesi geçersiz kılınabilir ve/veya
 • Sınıflandırıcı, [Para Sport]’un Sınıflandırıcının gerekli Sınıflandırıcı Yetkinliklerine sahipliği hakkında tatmin olması durumunda Sınıflandırıcı Belgesini yeniden kazanabilir.

5      Sınıflandırıcı Davranış Kuralları

 • [Para Sport]’ta Sınıflandırmanın doğrulu Sınıflandırma Personelinin davranışlarına ve hareketlerine bağlıdır. [Para Sport] bu nedenle ‘Sınıflandırıcı Davranış Kuralları’ olarak adlandırılan bir dizi mesleki davranış standardını benimsemiştir.
 • Tüm Sınıflandırma Personeli Sınıflandırıcı Davranış Kurallarına uymalıdır.
 • Herhangi bir Sınıflandırma Personelinin Sınıflandırıcı Davranış Kurallarına uymadığı bir şekilde hareket etmiş olabileceğine inanan herhangi bir şahıs bu durumu [Para Sport]’a bildirmelidir.
 • [Para Sport], böyle bir rapor alması halinde bu raporu inceleyecek ve uygunsa disiplin önlemleri alacaktır.
 • [Para Sport] bir Sınıflandırıcının fiili, algılanan ve/veya potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olup olmadığına karar verme iradesine sahiptir.

Üçüncü Bölüm: Sporcuların Değerlendirilmesi

6      Genel Hükümler

 • [Para Sport], bu Sınıflandırma Kuralarında Sporculara bir Spor Sınıfının atanması ve bir Spor Sınıfı Statüsünün verilmesi ile ilgili süreç, değerlendirme kriterleri ve metodolojiyi açıklamaktadır. Bu süreç, Sporcuların Değerlendirilmesi olarak adlandırılmaktadır.
 • Sporcuların Değerlendirilmesi, birkaç adımdan ve bu Sınıflandırma Kurallarından oluşmaktadır ve bu nedenle şunlar hakkındaki hükümleri içermektedir:
 • bir Sporcunun spor dalı için Uygun Engele sahip olup olmadığının değerlendirilmesi;
 • bir Sporcunun spor dalı için Asgari Engel Kriterlerini karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi ve
 • Sporcunun ilgili spor dalı için temel teşkil eden özel görevleri ve faaliyetleri yerine getirebilme kapsamına bağlı olarak bir Spor Sınıfının (ve bir Spor Sınıfı Statüsü unvanının) tahsisi (Görme Engelli sporcular haricinde; bu alanda spor dalına özgü değerlendirme kriterleri henüz oluşturulmamıştır ve Sporcuların spor dalına temel teşkil eden özel görevleri ve faaliyetleri yerine getirebilme dereceleri bakımından değerlendirilmelerini gerektirmemektedir)

7      Uygun Engel

 • [Para Sport]’un yönetimindeki bir spor dalında yarışmak isteyen her Sporcu bir Uygun Engele sahip olmalıdır ve bu Uygun Engel kalıcı olmalıdır.
 • İşbu Sınıflandırma Kurallarının Bir, İki ve Üçüncü Eklerinde bir Sporcunun [Para Sport] tarafından yönetilen bir spor dalında yarışmak için sahip olması gereken Uygun Engel(ler) belirtilmektedir.
 • Ek Bir, İki veya Üç’te Uygun engel olarak listelenmeyen tüm Engeller Uygun Olmayan Engel kabul edilmektedir. Ek Dört’te Uygun Olmayan Engellere örneklerini içeren bir liste sunulmaktadır.

Uygun Engelin Değerlendirilmesi

 • [Para Sport] bir Sporcunun Uygun Engele sahip olup olmadığını belirlemelidir.
 • Bir Sporcunun Uygun Engele sahipliğinden emin olmak için [Para Sport], herhangi bir Sporcunun Temel Teşkil Eden Sağlık Koşulunu taşıyıp taşımadığını göstermesini gerekli görebilir. Ek Dört’te Temeldeki Sağlık Koşulları olmayan Sağlık Koşullarının örnekleri listelenmektedir..
 • [Para Sport]’un bir Sporcunun Uygun Engele sahip olup olmadığına karar verme yolları [Para Sport]’un kendi iradesindedir. [Para Sport] bir Sporcunun Uygun Engelinin yeterince belirgin olduğunu kabul edebilir ve bu nedenle Sporcunun Uygun Engelini gösteren bir delile gerek duymayabilir.
 • Bir Sporcunun Uygun Engele sahip olup olmadığını belirleme sırasında [Para Sport], Sporcunun bir Sağlık Sıkıntısına sahip olduğunun farkına varır ve bu Sağlık Sıkıntısı nedeniyle Sporcunun yarışmaya katılmasının güvenli olmayabileceğine veya Sporcunun (veya başka Sporcuların) sağlığı için bir risk bulunduğuna inanırsa, Sporcuyu işbu Sınıflandırma Kurallarının 10. Maddesi uyarınca Tamamlanmamış Sınıflandırma (CNC) olarak tanımlayabilir. Bu tür durumlarda [Para Sport] bu tanımlamayı yapmasının nedenini ilgili Ulusal Kurula ve/veya Ulusal Paralimpik Komitesine açıklayacaktır.
 • Bir Sporcu (yapması istendiği takdirde) [Para Sport]’a aşağıdaki şekilde Tanı Bilgilerini sunmalıdır.
 • İlgili Ulusal Kurul ve/veya Ulusal Paralimpik Komitesi, Sporcunun tescilini tamamladıktan sonra [Para Sport]’a bir Tıbbi Tanı Formu göndermelidir.
 • Tıbbi Tanı Formu İngilizce doldurulmalı ve lisanslı sağlık uzmanı tarafından imzalanmış ve tarih atılmış olmalıdır.
 • Tıbbi Tanı Formu, [Para Sport] tarafından gerekli görülmesi halinde destekleyici Tanı Bilgileri ile birlikte gönderilmelidir.
 • [Para Sport], kendi iradesine göre Tıbbi Tanı Formunun ve/veya Tanı Bilgilerinin eksik veya tutarsız olduğunu düşünmesi halinde bir Sporcudan Tıbbi Tanı Formunu (gerekli destekleyici Tanı Bilgileriyle birlikte) tekrar göndermesini talep edebilir.
 • [Para Sport], bir Sporcunun Tanı Bilgilerini göndermesini talep ettiği takdirde bu Tanı bilgilerini kendisi değerlendirebilir ve/veya değerlendirmesi için  bir Uygunluk Değerlendirme Komitesini Görevlendirebilir.
 • Bir Uygunluk Değerlendirme Komitesi oluşturma ve Tanı Bilgilerini dikkate alma süreci aşağıdaki gibidir:
 • Sınıflandırma Başkanı, ilgili Ulusal Kurula veya Ulusal Paralimpik Komiteye Tanı Bilgilerinin Sporcu adına sağlanması gerektiğini bildirecektir. Sınıflandırma Başkanı, hangi Tanı Bilgilerinin gerektiğini ve hangi amaçlarla gerektiğini açıklayacaktır.
 • Sınıflandırma Başkanı Tanı Bilgilerinin üretilmesine yönelik süreleri belirleyecektir.
 • Sınıflandırma Başkanı, bir Uygunluk Değerlendirme Komitesi görevlendirecektir. Uygunluk Değerlendirme Komitesi, uygunsa, Sınıflandırma Başkanı ve uygun tıbbi yeterliliklere sahip en az iki uzmandan oluşmalıdır. Uygunluk Değerlendirme Komitesinin tüm üyeleri gizlilik taahhütlerini imzalamalıdır.
 • Sınıflandırma Başkanı, Tanı Bilgilerini değerlendirmek için gerekli yetkinliğe sahip olmadığını düşündüğü takdirde Tanı Bilgileri değerlendirmesine katılmayacaktır, ancak Uygunluk Değerlendirme Komitesine yardım edecektir.
 • Mümkün olan her durumda, ilgili Sporcunun şahsına yapılan tüm atıflar ve Tanı Bilgilerinin Kaynağı/Kaynakları Uygunluk Değerlendirme Komitesinden saklanmalıdır. Uygunluk Değerlendirme Komitesinin her bir üyesi Tanı Bilgilerini inceleyecek ve bu bilgilerinin bir Uygun Engel teşkil edip etmediğine karar verecektir.
 • Uygunluk Değerlendirme Komitesi, Sporcunun bir Uygun Engele sahip olduğu sonucuna vardığı takdirde Sporcunun bir Sınıflandırma Panelinde Sporcu Değerlendirmesi doldurmasına izin verilecektir.
 • Uygunluk Değerlendirme Komitesi, Sporcunun Uygun Engele sahip olduğu hakkında ikna olmadığı takdirde Sınıflandırma Başkanı, bu konuda ilgili Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesine yazılı olarak bir karar sunacaktır. Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesine karar hakkında bir yorumda bulunma fırsatı verilecektir ve Uygunluk Değerlendirme Komitesine değerlendirmesi için ek Tanı Bilgileri sunulabilir. Kararın daha sonra revize edilmesi halinde Sınıflandırma Başkanı Ulusal Kurulu veya Ulusal Paralimpik Komitesini bilgilendirecektir.
 • Kararın değiştirilmemesi halinde Sınıflandırma Başkanı, Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesine bir nihai karar yazısı düzenleyecektir.
 • Uygunluk Değerlendirme Komitesi, çoğunluk oyuyla karar verebilir. Sınıflandırma Başkanı, Uygunluk Değerlendirme Komitesinin bir parçası olması halinde, Sporcunun bir Uygun Engele sahip olduğu sonucunu Tanı Bilgilerinin desteklediğini kabul etmemesi halinde herhangi bir kararı veto edebilir.
 • [Para Sport] yukarıda belirtilen işlevlerden bir veya birkaçını bir Sınıflandırma Paneline delege edebilir.

8      Minimum Engel Kriterleri

 • Bir spor dalında müsabaka etmek isteyen bir Sporcu, spor dalına ilişkin ilgili Asgari Engel Kriterlerine uyan bir Uygun Engele sahip olmalıdır.
 • [Para Sport], bir Sporcunun Uygun Engelinin o Sporcunun spor dalı için temel teşkil eden özel görevleri ve faaliyetleri .yerine getirebilme becerisini etkilediğini gösteren Minimum Engel Kriterleri belirlemektedir.
 • İşbu Sınıflandırma Kurallarının Bir, İki ve Üçüncü Eklerinde her bir spor dalı için geçerli Minimum Engel Kriterleri ve bir Sporcunun Minimum Engel Kriterleri ile uyumunun bir Sınıflandırma Paneli tarafından Değerlendirme Oturumunun bir parçası olarak değerlendirileceği süreç belirtilmektedir.
 • Bir spor dalı için Minimum Engel Kriterlerini karşılamayan herhangi bir Sporcuya o spor dalı için Spor Sınıfına Uygun Değil (NE) tanımlaması yapılmalıdır.
 • Bir Sınıflandırma Paneli, bir Sporcunun Minimum Engel Kriterlerine uyup uymadığını değerlendirmelidir. Bu, Değerlendirme Oturumunun bir parçası olarak gerçekleşecektir. Bir Değerlendirme Oturumuna katılmadan önce bir Sporcu, öncelikle [Para Sport]’u Uygun Engelinin bulunduğu konusunda ikna etmelidir.
 • Adapte Ekipmanlarının kullanılması ile ilgili olarak [Para Sport] Minimum Engel Kriterlerini şu şekilde belirlemiştir:
 • Görme Engeli dışındaki diğer Uygun Engeller için Minimum Engel Kriterlerinde Adapte Ekipmanı kullanmanın Sporcunun spor için temel teşkil eden özel görevleri ve faaliyetleri yerine getirebilme becerisinin ne ölçüde etkileneceği dikkate alınmamalıdır.
 • Görme Engeli için, Minimum Engel Kriterlerinde Adapte Ekipmanı kullanmanın Sporcunun spor için temel teşkil eden özel görevleri ve faaliyetleri yerine getirebilme becerisinin ne ölçüde etkileneceği dikkate alınmalıdır.

9      Spor Sınıfı

 • Bir Spor Sınıfı, [Para Sport] tarafından bu Sınıflandırma Kurallarında, Sporcuların bir Uygun Engelin etkisine göre bir spor dalı için temel teşkil eden özel görevleri ve faaliyetleri yerine getirme becerilerine etkisi dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır.
 • Bir spor dalı için Uygun Engele sahip olmayan veya Minimum Engel Kriterlerine uymayan bir Sporcuya Sınıflandırma Kurallarının 18. Madde hükümleri uyarınca o spor için Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) tanımlaması atanmalıdır.
 • Bir spor dalı için Minimum Engel Kriterlerine uyan bir sporcuya bir Spor Sınıfı atanmalıdır (bu Sınıflandırma Kurallarında, Sporcu Değerlendirmesine Katılmakta Başarısızlık ve Sporcu Değerlendirmesinin Askıya Alınması ile ilgili Sınıflandırma Kurallarına tabidir).
 • [Para Sport] tarafından Spor Sınıfı Uygun Değil ataması haricinde (Madde 18.1 uyarınca), bir Spor Sınıfı ataması yalnızca Sporcunun Uygun Engelinin spor dalı için temel teşkil eden özel görevleri ve faaliyetleri etkilemesi ölçüsünde gerçekleştirilen bir değerlendirmeye dayanmalıdır. Bu değerlendirme, önemli görevlerin ve faaliyetlerin tekrarlı gözlenmesine izin veren kontrollü ve rekabetçi olmayan bir ortamda gerçekleşmelidir.
 • Bu Sınıflandırma Kurallarının Bir, İki ve Üçüncü eklerinde bir Spor Sınıfının atanması ve Spor Sınıfı Statüsünün tanımlanması için değerlendirme metodolojisi ve değerlendirme kriterleri belirtilmektedir.

10 Tamamlanmamış Sınıflandırma

 1. Sporcu Değerlendirmesinin herhangi bir aşamasında [Para Sport] veya bir Sınıflandırma Panelinin bir Sporcuya bir Spor Sınıfı atayamaması halinde Sınıflandırma Başkanı veya ilgili Baş Sınıflandırıcı bu Sporcuyu Tamamlanmamış Sınıflandırma (CNC) olarak tanımlayabilir.
 1. Tamamlanmamış Sınıflandırma (CNC) tanımlaması bir Spor Sınıfı değildir ve bu Sınıflandırma Kurallarındaki İtirazlar ile ilgili hükümlere tabi değildir. Ancak [Para Sport] Sınıflandırma Ana Listesinde kullanılmak üzere Tamamlanmamış Sınıflandırma (CNC) tanımlaması kaydedilecektir.
 1. Tamamlanmamış Sınıflandırma (CNC) olarak tanımlanan bir Sporcu [Para Sport]’un spor dalında yarışamaz.

Bölüm Dört: Sporcu Değerlendirmesi ve Sınıflandırma Paneli 11 Sınıflandırma Paneli

 1. Bir Sınıflandırma Paneli, Sporcu Değerlendirmesi bileşenlerinin bazılarının veya tamamının yürütülmesi için bir Değerlendirme Oturumunun parçası olanlar da dahil olmak üzere [Para Sport] tarafından atanan bir grup Sınıflandırıcıdır.

Genel Hükümler

 1. Bir Sınıflandırma Paneli sertifikalı en az iki Sınıflandırıcıdan oluşmalıdır. İstisnai durumlarda bir Baş Sınıflandırıcı, Sınıflandırıcının geçerli bir tıbbi vasfa sahip olması kaydıyla bir Sınıflandırma Panelinin tek bir Sınıflandırıcıdan oluşmasına izin verebilir.
 1. Gerekli sayıda Sertifikalı Sınıflandırıcının yanı sıra bir Eğitmen Sınıflandırıcı bir Sınıflandırma Panelinin bir parçası olabilir ve Sporcu Değerlendirmesine katılabilir.

12 Sınıflandırma Paneli Sorumlulukları

 1. Bir Değerlendirme Oturumunun gerçekleştirilmesinden bir Sınıflandırma Paneli sorumludur. Değerlendirme Oturumunun bir parçası olarak Sınıflandırma Paneli şunları yapmalıdır:
 1. bir Sporcunun spor dalı için Asgari Engel Kriterlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmelidir;
 1. bir Sporcunun spor dalına temel teşkil eden özel özel görevleri ve etkinlikleri gerçekleştirebilme becerisini değerlendirmelidir ve
 1. (gerekirse) Müsabaka Sırasında Gözlemi yürütmelidir.
 1. Değerlendirme Oturumunun ardından Sınıflandırma Paneli, bir Spor Sınıfı atamalı ve bir Spor Sınıfı Statüsü tayin etmeli veya Tamamlanmamış Sınıflandırma (CNC) tanımlamasında bulunmalıdır.
 1. Değerlendirme Oturumu öncesinde, [Para Sport] tarafından bunun bir Sınıflandırma Panelince gerçekleştirilmesi talep edilmediği takdirde bir Sporcunun bir Uygun Engele sahip olup olmadığının değerlendirmesi [Para Sport] tarafından gerçekleştirilmelidir.
 1. Değerlendirme Oturumu, önemli görevlerin ve faaliyetlerin tekrarlı gözlenmesine izin veren kontrollü ve rekabetçi olmayan bir ortamda gerçekleşmelidir.
 1. Düşük zindelik seviyesi, düşük teknik uzmanlık ve yaş gibi başka faktörler de spor dalına ilişkin temel görevleri ve faaliyetleri etkileyebilecek olsa da, Sport Sınıfı ataması bu faktörlerden etkilenmemelidir.
 1. Uygun Olmayan Engele ve Uygun bir Engele sahip bir Sporcu, Uygun Olmayan Engelin Sınıflandırma Panelinin bir Spor Sınıfı atama becerisini etkilememesi kaydıyla Sınıflandırma Paneli tarafından Uygun Engel esas alınarak değerlendirilebilir.
 1. Sporcuya atanan Spor Sınıfı, Ek Bir, İki ve Üç’te belirtilen süreçler doğrultusunda olacaktır.

13 Değerlendirme Oturumları

 1. Bu Madde tüm Değerlendirme Oturumları için geçerlidir.
 1. Sporcunun Ulusal Kurulu veya Ulusal Paralimpik Komitesi, Sporcuların işbu Madde hükümleri ile ilgili görevlerine uymalarını temin etmekten sorumludur.
 1. Sporcular ile ilgili olarak:
 1. Sporcular, bir Değerlendirme Oturumuna katıldıklarında Sporcunun Ulusal Kurulu veya Ulusal Paralimpik Komitesinin bir üyesi tarafından kendilerine refakat edilmesini isteme hakkına sahiptir. Sporcunun reşit olmaması veya Zihinsel Engelinin bulunması halinde Sporcuya refakat edilmelidir.
 1. Sporcu tarafından bir Değerlendirme Oturumunda Sporcuya refakat etmesi için seçilen şahıs Sporcunun Engeline ve spor geçmişine aşina olmalıdır.
 1. Sporcu ve ona eşlik eden şahıs, [Para Sport]tarafından belirtilen Sporcu Değerlendirme Anlaşmasının koşullarını kabul etmelidir.
 1. Sporcu, pasaport, nüfuz cüzdanı, [Para Sport] lisans kartı veya etkinlik akreditasyonu gibi bir belge sunarak Sınıflandırma Panelini ikna edecek şekilde kimliğini doğrulamalıdır.
 1. Sporcu, kendisi için bir Spor Sınıfı atanmasını istediği spor dalına uygun herhangi bir spor kıyafeti veya ekipmanı ile Değerlendirme Oturumuna katılmalıdır.
 1. Sporcu kullandığı her türlü ilacı ve/veya tıbbi cihaz/implantı Sınıflandırma Paneline bildirmelidir.
 1. Sporcu, bir Sınıflandırma Panelinin verdiği tüm makul talimatlara uymalıdır.
 1. Sınıflandırma Paneli ile ilgili olarak:
 1. Sınıflandırma Paneli, bir Spor Sınıfı ataması için gerekli olduğunu düşünmesi halinde bir Sporcunun Uygun Engeli ile ilgili olarak Sporcudan tıbbi belge sunmasını talep edebilir.
 1. Sınıflandırma Paneli, [Para Sport]tarafından aksi öngörülmediği takdirde Değerlendirme Oturumlarını İngilizce düzenleyecektir. Sporcunun bir tercümana ihtiyaç duyması halinde Sporcunun Ulusal Kurulunun bir veya Ulusal Paralimpik Komitesinin bir üyesi tercüman ayarlamaktan sorumlu olacaktır. Yukarıdaki Madde 13.3.1’de belirtilen kişinin yanı sıra tercümanın Değerlendirme Oturumuna katılmasına izin verilmektedir.
 1. Sınıflandırma Paneli, bir Spor Sınıfı ataması için gerekli olduğunu düşündüğü takdirde Sınıflandırma Başkanının ve/veya Baş Sınıflandırıcının kabulüyle herhangi bir aşamada tıbbi, teknik veya bilimsel görüş alabilir.
 1. Madde 13.4.3, uyarınca alınacak her türlü görüşe ek olarak Sınıflandırma Paneli, bir Spor Sınıfı ataması sırasında sadece kendisine ilgili Sporcu, Ulusal Kurul, Ulusal Paralimpik Komitesi ve [Para Sport] tarafından (herhangi bir kaynaktan) temin edilen delilleri dikkate alabilir.
 1. Sınıflandırma Paneli bir Spor Sınıfının atanmasına yardım etmek için video görüntüleri ve/veya başka kayıtlar alabilir, oluşturabilir veya kullanabilir.

14 Müsabaka Sırasında Gözlem

 1. Bir Sınıflandırma Paneli, bir nihai Spor Sınıfı ataması yapmadan ve Sporcuya Spor Sınıfı Statüsünü vermeden önce Sporcunun Müsabaka Sırasında Gözlenmesi Yoluyla Değerlendirme talep edebilir.
 1. Müsabaka Sırasında Gözlem Değerlendirmesinin gerçekleştirilme yöntemleri ve uyulması gereken hususlar Bir, İki ve Üçüncü eklerde belirtilmektedir.
 1. Bir Sınıflandırma Panelinin bir Sporcudan bir Müsabaka Sırasında Gözlem Değerlendirmesinde yarışmasını istemesi halinde Sporcu, Değerlendirme Oturumunun ilk bileşenleri sonuçlandırıldıktan sonra Sınıflandırma Panelinin atadığı Spor Sınıfı ile Müsabakaya katılacaktır.
 1. Müsabaka Sırasında Gözlem Değerlendirmesi tamamlaması istenen Sporcuya bir Takip Kodu: Gözlem Değerlendirmesi (OA) verilecektir. Bu, Müsabaka Sırasında Gözlem Değerlendirmesi boyunca Sporcunun Spor Sınıfı Statüsünün yerine geçecektir.
 1. Müsabaka Sırasında Gözlem Değerlendirmesi İlk Yarışma sırasında gerçekleştirmelidir. Bu bakımdan:
 1. İlk Yarışma, Sporcunun belirli bir Spor Sınıfındaki bir Müsabaka boyunca gerçekleştirilen bir Etkinlikte ilk kez yer aldığı zamanı ifade etmektedir.
 1. Bir Spor Sınıfındaki İlk Yarışma, aynı Spor Sınıfındaki tüm Etkinliklere katılım için geçerlidir.
 1. Bir Takım Sporu dalında yarışan bir Sporcu, bir Müsabakanın ön eleme turlarında İlk Yarışmaya katılmalıdır. İlk Yarışma, Müsabakanın eleme turlarında gerçekleşemez.
 1. Bir Sporcunun:
 1. Müsabakada Gözlem sonrasında İtiraza tabi olması halinde ve
 • aynı Müsabakada ikinci Değerlendirme Oturumunun gerçekleştirilmesi halinde ve
 • İkinci Değerlendirme Oturumu uyarınca Sporcunun Müsabaka Sırasında Gözlemden geçmesi gerektiği takdirde,

Müsabaka Sırasında Gözlem, İtiraz Paneli tarafından Takip Kodu Gözlem Değerlendirmesi (OA) ile Sporcuya atanan Spor Sınıfı dahilindeki bir sonraki fırsatta yer almalıdır.

 1. Sınıflandırma Paneli bir Spor Sınıfı atamalı ve Sporcunun Takip Kodu Gözlem Değerlendirmesini (OA) İlk Görünüm tamamlandıktan sonra (veya bir İtirazın parçası olarak gerçekleştirilen herhangi bir Müsabaka Sırasında Gözlem tamamlandıktan sonra) bir Spor Sınıfı Statüsü tanımlayıp onunla değiştirmelidir. Sporcunun Spor Sınıfında veya Spor Sınıfı Statüsünde bir Müsabaka Sırasında Gözlemin ardından değişiklikler yapıldığı takdirde değişiklikler hemen geçerlilik kazanır.
 1. Bir Sporcunun, İlk Görünüşü sonrasında madalya, kayıt ve sonuçlarında yapılacak değişikliklerin etkisi [Para Sport] Kuralları ve Yönetmeliklerinde açıklanmaktadır.

15      Spor Sınıfı Statüsü

 1. Bir Sınıflandırma Panelinin bir Sporcuya bir Spor Sınıfı ataması halinde, bu Panel aynı zamanda bir Spor Sınıfı Statüsü atamalıdır. Spor Sınıfı Statüsü, Sporcunun Spor Sınıfı bir İtiraza tabi olduğu takdirde Sporcunun gelecekte Sporcu Değerlendirmesinden geçmesinin gerekip gerekmeyeceğini belirtir.
 1. Bir Sporcuya bir Değerlendirme Oturumu sonunda Sınıflandırma Paneli tarafından atanan Spor Sınıfı Statüsü aşağıdakilerden biri olacaktır:
 • Onaylandı (C)
 • İncelenmeli (R)
 • Sabit İnceleme Tarihiyle İncelenmeli (FRD)

Spor Sınıfı Statüsü Yeni

 1. Sporcunun birinci Değerlendirme Oturumuna katılmasından önce Sporcuya [Para Sport] tarafından bir Spor Sınıfı Statüsü Yeni (N) atanır. Spor Sınıfı Statüsü Yeni (N) olan bir Sporcu, [Para Sport]’un aksini belirtmemesi halinde herhangi bir Uluslararası Müsabakaya katılmadan önce bir Değerlendirme Oturumuna katılmalıdır.

Spor Sınıfı Statüsü Onaylanmış

 1. Sınıflandırma Paneli, hem Sporcunun Uygun Engele sahip olduğu hem de Sporcunun spor dalı için temel teşkil eden özel görevleri ve etkinlikleri yerine getirebilme yeterliliği hakkında ikna olduğunda Sporcuya Spor Sınıfı Statüsü Onaylandı (C) verilecektir ve bu statüsü kalıcı olacaktır [Madde 6.2.3’te belirtildiği üzere Görme Engelli Sporcular istisnadır).
 1. Spor Sınıfı Statüsü Onaylandı (C) olan bir Sporcunun başka herhangi bir Sporcu Değerlendirmesinden geçmesi gerekmemektedir (bu Sınıflandırma Kurallarında İtirazlar (Madde 19), Tıbbi İnceleme (Madde 31)  ile ilgili hükümler ve Spor Sınıfı kriterlerindeki (Madde15.7) değişikliklerin hariç olması kaydıyla).
 1. Sadece bir Sınıflandırıcıdan oluşan bir Sınıflandırma Paneli bir Sporcuya Spor Sınıfı Statüsü Onaylandı (C) atamasında bulunamaz ve Sporcuya Spor Sınıfı Statüsü İncelemede (R) ataması yapmalıdır.

Spor Sınıfı Statüsü İncelemede

 1. Sınıflandırma Paneli, Ek Oturumların gerekeceğine inandığı takdirde Sporcuya Spor Sınıfı Statüsü İncelemesi (R) atanacaktır.
 1. Bir Sınıflandırma Paneli, ek Değerleme Oturumlarının gerektiğine yönelik inancını bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Sporcunun kısa süre önce yasaklı veya [Para Sport] tarafından tanınan Müsabakalara katılmış olması, dalgalanma gösteren ve/veya ilerleyen, kalıcı olan ancak istikrarlı olmayan Engelinin/Engellerinin bulunması ve/veya tam kas-iskelet veya spor olgunluğuna erişmemiş olması gibi durumlar dahil çeşitli etmenlere dayandırması gerekecektir.
 1. Spor Sınıfı Statüsü İncelemede (R) olan bir Sporcu, [Para Sport]’un aksini belirtmemesi halinde sonraki herhangi bir Uluslararası Müsabakaya katılmadan önce Sporcu Değerlendirmesinde yarışmalıdır.

Spor Sınıfı Statüsü Sabit İnceleme Tarihiyle İncelemede

 1. Sınıflandırma Paneli, ek Sporcu Değerlendirmesinin gerekeceğine ancak bunun Sabit İnceleme Tarihi olarak tanımlanan belirli bir tarihe kadar gerekmediğine inandığı takdirde Sporcuya Spor Sınıfı Statüsü Sabit İnceleme Tarihiyle İncelemede ataması yapılabilir.
 1. Spor Sınıfı Statüsü Sabit İnceleme Tarihiyle İncelemede (FRD) olan bir sporcunun ilgili Sabit İnceleme Tarihi sonrasındaki ilk fırsatta bir Değerlendirme Oturumuna katılması gerekecektir.
 1. Kendisine Spor Sınıfı Statüsü Sabit İnceleme Tarihiyle İncelemede (FRD) ataması yapılan bir Sporcu bir Tıbbi İnceleme Talebi ve/veya İtiraz uyarınca ilgili Sabit İnceleme Tarihi öncesinde bir Değerlendirme Oturumuna katılamaz.
 1. Sadece bir Sınıflandırıcıdan oluşan bir Spor Sınıfı Statüsü Sabit İnceleme Tarihiyle İncelemede (FRD) atamasında bulunamaz ve Sporcuya Spor Sınıfı Statüsü İncelemede (R) ataması yapmalıdır.

Spor Sınıfı Kriterlerinde Değişiklikler

 1. [Para Sport]’un herhangi bir Spor Sınıfı kriterini ve/veya işbu Kuralların Eklerinde tanımlanan değerlendirme yöntemlerini değiştirmesi halinde:
 1. [Para Sport] Spor Sınıfı Statüsü Onaylandı statüsüne sahip herhangi bir Sporcuya
  1. Spor Sınıfı Statüsü İncelemede (R) ataması yaparak Sporcunun mümkün olan en yakın fırsatta bir Değerlendirme Oturumuna katılmasını talep edebilir veya
 1. [Para Sport], herhangi bir Sporcu için Sabit İnceleme Tarihini kaldırarak Sporcunun mümkün olan en yakın fırsatta bir Değerlendirme Oturumuna katılmasını talep edebilir ve
 1. her iki durumda da ilgili Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi en kısa zamanda bilgilendirilecektir.

16 Çoklu Spor Sınıfları

 1. Bu Madde potansiyel olarak birden fazla Spor Sınıfı ataması yapılması hakkında sahip olan Sporcular için geçerlidir.

Çoklu Uygun Engel

 1. Bedensel ve Görme Engeline, Bedensel ve Zihinsel Engele veya bir Görme Engeline ve zihinsel Engele sahip bir Sporcu bu Uygun Engelleri ile ilgili olarak birden fazla Spor Sınıfına atanma uygunluğuna sahip olabilir. Böyle durumlarda:
 1. Sporcunun Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi, Sporcunun Uygun Engelleri ve bu Engel türleri bakımından Sporcunun birden fazla Spor sınıfına atanma uygunluğu hakkında [Para Sport]’u bilgilendirmeli ve tüm gerekli tıbbi tanı bilgilerini gerektiği şekilde sunmalıdır;
 1. Sporcuya, ilgili Müsabakada veya sonraki Müsabakada birden fazla Engeli ile ilgili her bir Spor Sınıfında bir Değerlendirme Oturumuna katılma fırsatı sunulmalıdır;
 1. Madde 16.2.2’de belirtilen Değerlendirme Oturumları tamamlandığında Sporcu, yarışmak istediği Spor Sınıfını (‘tercih edilen Spor Sınıfı’) seçmelidir. Herhangi bir Spor Sınıfının atanması Müsabakada Gözleme bağlı ise Sporcu, herhangi bir İlk Yarışma öncesinde tercih ettiği Spor Sınıfını seçmelidir;
 1. Spor Sınıfı seçimi tüm geçerli [Para Sport] Kurallarına ve Yönetmeliklerine tabi olacaktır (sınırlı olmamak kaydıyla ekipmanların kullanılması, ekipman ağırlıkları ve rehberlerin kullanılması ile ilgili olanlar dahil) ve
 1. Sporcunun tercih edilen spor Sınıfında yarışmasına izin verilecektir ve Sporcunun tercih edilen Spor Sınıfının detayları yayınlanacaktır.

Fiziksel Engelli Sporcular

 1. Fiziksel Engeli bulunan bir Sporcuya her türlü geçerli [Para Sport] Kurallarına ve Yönetmeliklerine tabi olmak kaydıyla o Fiziksel Engel ile ilgili birden fazla Spor Sınıfı atanabilir.
 1. Bu tür hiçbir sporcuya, ilgili Spor Sınıflarının birleştirilmesi Sporcunun aynı Müsabaka kapsamında bir Etkinlikte oturarak ve diğer Etkinlikte ayakta yarışmasına izin verdiği takdirde birden fazla Spor Sınıfı atanmamalıdır.

Spor Sınıfının Değiştirilmesi

 1. Bedensel ve Görme Engeline, Bedensel ve Zihinsel Engele veya bir Görme Engeline ve zihinsel Engele sahip bir Sporcu tercih ettiği Spor Sınıfını değiştirmeyi şu zamanda talep edebilir:
 1. Sporcunun ilk Değerlendirme Oturumunun tamamlandığı sezonun sonunda veya
 • Paralimpik Yaz veya Kış Oyunları (hangisi geçerliyse) sona erdikten sonra ve bir sonraki sezon başlamadan önce.
 1. Tercih edilen Spor Sınıfını değiştirilmesi [Para Sport]’tan Sporcunun Ulusal Kurulu veya Ulusal Paralimpik Komitesi tarafından talep edilmelidir. Başvuru, [Para Sport]’a Madde 16.5.’tebelirtilen süreler içerisinde gönderilmelidir.
 1. İşbu Madde 16’daki hiçbir husus bir sporcunun herhangi bir zamanda herhangi bir Spor Sınıfı ile ilgili bir Tıbbi İnceleme talebinde bulunmasını engelleyemez.

17 Bildirimler

 1. Sporcu Değerlendirmesinin sonucu, Sporcuya ve/veya Ulusal Kurula veya Ulusal Paralimpik Komitesine bildirilmeli ve Sporcu Değerlendirmesi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda yayınlanmalıdır.
 1. [Para Sport], Sporcu Değerlendirmesini takiben Müsabaka Sırasında Sporcu Değerlendirmesinin sonucunu yayınlamalıdır ve sonuçlar, Müsabaka sonrasında [Para Sport] internet sitesindeki Sınıflandırma Ana Listesi yoluyla sunulmalıdır.

Beşinci Bölüm: “Uygun Olmayan” Spor Sınıfı

18 “Uygun Olmayan” Spor Sınıfı

Genel Hükümler

 1. [Para Sport], bir Sporcunun:
 1. Uyun Olmayan Bir Engele sahip olduğunu veya
 1. Temel Teşkil Eden Sağlık Koşuluna sahip olmadığını

tespit ettiği takdirde [Para Sport], bu Sporcuya Spor sınıfı Geçerli Değil (NE) ataması yapmalıdır.

 1. Bir Sınıflandırma Paneli, Uygun Engele sahip bir Sporcunun bir spor dalı için Minimum Engel Kriterlerini karşılamadığına hükmettiği takdirde o Sporcuya o spor dalı için Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) ataması yapılmalıdır

Uygun Engelin Bulunmaması

 1. [Para Sport], bir Sporcunun Uygun Engele sahip olmadığı tespitinde bulunduğu takdirde o Sporcunun:
 1. bir Değerlendirme Oturumuna katılmasına izin verilmeyecektir ve
 1. Sporcuya, [Para Sport] tarafından Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) atamasında bulunulacak ve Spor Sınıfı Statüsü Onaylandı (C) tanımlaması verilecektir.
 1. Başka bir Uluslararası Spor Federasyonunun, Sporcunun Uygun engele sahip olmaması nedeniyle Sporcuya Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) atamasında bulunması halinde [Para Sport] da, bu Sınıflandırma Kurallarının 7. Maddesinde belirtilen sürece ihtiyaç duyulmaksızın aynı atamayı yapabilir.
 1. Kendisine [Para Sport] veya bir Sınıflandırma Paneli ([Para Sport tarafından görevlendirildiyse] tarafından:
 1. Sporcunun Uygun Olmayan Bir Engele sahip olması veya
 1. bir Temel Sağlık Koşulu olmayan bir Sağlık Koşuluna sahip olması

nedenleriyle Sporcuya Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) ataması yapıldığı takdirde Sporcu, bu kararın ikinci bir Sınıflandırma Paneli tarafından incelenmesini talep etme hakkına sahip değildir ve hiçbir spor dalına katılmasına izin verilmeyecektir.

Minimum Engel Kriterlerine Uyumlu Olmaması

 1. İkinci bir Sınıflandırma Paneli, ikinci bir Değerlendirme Oturumu yoluyla kendisine Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) ataması yapılan herhangi bir Sporcuyu, Sporcunun Minimum Engel Kriterlerine uymadığı yönündeki Sınıflandırma Paneli kararı açısından incelemelidir. Bu inceleme mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır.
 1. İkinci Değerlendirme Oturumunu bekleyen Sporcuya Spor Sınıfı Uygun Değil) NE) ataması yapılacak ve Spor Sınıfı Statüsü İncelemede (R) tanımı verilecektir. Sporcunun söz konusu yeniden değerlendirme öncesinde yarışmasına izin verilmeyecektir.
 1. İkinci Sınıflandırma Paneli, Sporcunun Minimum Engel Kriterlerine uymadığına karar verdiği takdirde (veya Sporcu, Baş Sınıflandırıcı tarafından belirlenen zamanda ikinci bir Değerlendirme Oturumuna katılmayı reddettiğinde) Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) ataması yapılacak ve Sporcuya Spor Sınıfı Statüsü Onaylandı (C) tanımlaması yapılacaktır.
 1. Bir Sporcunun Uygun Olmayan (NE) dışında önceden atanmış bir Spor Sınıfında bir İtirazda bulunması (veya İtiraza tabi olması) ve kendisine bir İtiraz Paneli tarafından Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) atamasında bulunulduğu takdirde Sporcuya ek ve nihai bir Değerlendirme Oturumu sunulmalı ve bu oturumda İtiraz Paneli tarafından yapılan Spor Sınıfı Uygun Değil ataması kararı gözden geçirilmelidir.
 1. Bir Sınıflandırma Panelinin, bir Sporcunun bir spor dalı için Minimum Engel Kriterlerine uymadığı gerekçesiyle Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) atamasında bulunması halinde Sporcu, başka bir spor dalında o spor dalının Sporcu Değerlendirmesine tabi olmak kaydıyla yarışma uygunluğuna sahip olabilir.
 1. Bir Sporcuya Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) atamasında bulunulması gerçekten bir Engel bulunup bulunmadığı hakkında bir hüküm değildir. Sadece Sporcunun [Para Sport]’un spor dalında Sporcu olarak yarışmaya uygun olmadığı yönünde bir kuraldır.

Altıncı Bölüm: İtirazlar

İtirazlar

19Bir İtirazın Kapsamı
19,1İtiraz, sadece bir Sporcunun Spor Sınıfı ile ilgili olarak yapılabilir. İtiraz, Sporcunun Spor Sınıfı Statüsü ile ilgili olarak yapılamaz.
 
19,2İtiraz, kendisine Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) ataması yapılan bir Sporcu ile ilgili olarak yapılamaz.
 
20İtirazda Bulunmasına İzin Verilen Taraflar

İtiraz sadece aşağıdaki kurullardan biri tarafından yapılabilir:

 • bir Ulusal Kurul (bkz. Madde 2122); veya
 • bir Ulusal Paralimpik Komitesi (bkz. Madde 2122); veya
 • [Para Sport] (bkz. Madde 2324).

21 Ulusal İtirazlar

 • Bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi sadece bir Müsabakada veya Sporcu Değerlendirmesi için ayrılmış bir yerde kendi yönetimine tabi bir Sporcu ile ilgili olarak İtirazda bulunabilir.
 • Sporcu Değerlendirmesinin sonucu bir Müsabakada yayınlandığı takdirde (İşbu Sınıflandırma Kuralları Madde 17 uyarınca), bu sonucun yayınlanmasından sonraki bir (1) saat içinde bir Ulusal İtiraz sunulmalıdır. Sporcu Değerlendirmesinin sonucu Müsabaka Sırasında Gözlem sonrasında yayınlandığı takdirde bu sonucun yayınlanmasından sonraki on beş (15) dakika içinde bir Ulusal İtiraz sunulmalıdır.
 • Bir Sınıflandırma Paneli tarafından bir Sporcunun Müsabaka Sırasında Gözlem Değerlendirmesinden geçmesinin gerekli görülmesi halinde bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi İlk Yarışma gerçekleşmeden önce veya gerçekleştikten sonra bir İtirazda bulunabilir. İlk Yarışma gerçekleşmeden önce bir İtirazın yapılması halinde Sporcunun , İtiraz çözülünceye kadar yarışmasına izin verilmemelidir.

22 Ulusal İtiraz Prosedürü

 • Bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitenin bir Ulusal İtirazda bulunmak için İtirazın iyi niyetli olduğunu destekleyici delillerle birlikte göstermesi ve bir İtiraz formunu doldurması gerekmektedir. Bu Form, [Para Sport]tarafından Müsabakada ve [Para Sport] internet sitesi üzerinden temin edilmelidir ve şunları içermelidir:
 • İtirazda Bulunulan Sporcunun adı ve spor dalı;
 • İtirazda Bulunulan Kararın ayrıntıları ve/veya İtirazda Bulunulan Kararın bir kopyası;
 • İtirazın neden yapıldığı hakkında bir açıklama ve Ulusal Kurulun veya Ulusal Paralimpik Komitenin, İtirazda Bulunulan Kararın kusurlu olduğuna inanmasının gerekçesi;
 • ihlal edildiği iddia edilen özel kurala/kurallara atıf ve
 • [Para Sport] tarafından belirlenen İtiraz Ücreti.
 • İtiraz Belgeleri ilgili Müsabakanın Baş Sınıflandırıcısına [Para Sport]tarafından belirlenen sürelerde teslim edilmelidir. Baş Sınıflandırıcı, İtiraz Belgelerini aldıktan sonra [Para Sport] ile istişare içinde bir İtiraz incelemesi gerçekleştirmelidir ve burada iki olası sonuç bulunmaktadır:
 • Baş Sınıflandırıcı, kendi iradesine göre İtirazın işbu Madde 22’deki İtiraz gereklerini karşılamadığına hükmettiği takdirde İtirazı reddedebilir veya
 • Baş Sınıflandırıcı, kendi iradesine göre İtirazın işbu Madde 22’deki İtiraz gereklerini karşıladığına hükmettiği takdirde İtirazı kabul edebilir.
 • İtirazın reddedilmesi halinde Baş Sınıflandırıcı tüm ilgili tarafları bilgilendirmeli ve mümkün olan en kısa zamanda Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesine yazılı bir açıklama sunmalıdırlar. İtiraz ücreti irat kaydedilecektir.
 • İtirazın kabul edilmesi halinde:
 • İtirazda Bulunulan Sporcunun Spor Sınıfı İtirazı sonuçlanıncaya kadar değişmemelidir, ancak İtirazda Bulunulan Sporcunun Spor Sınıfı Statüsü halihazırda İncelemede (R) değil ise hemen İncelemede (R) olarak değiştirilmelidir;
 • Baş Sınıflandırıcı, en kısa zamanda yeni bir Değerlendirme Oturumu gerçekleştirmek için bir İtiraz Paneli atamalıdır. Bu panel, İtirazın yapıldığı Müsabakada veya bir sonraki Müsabakada düzenlenmelidir ve
 • [Para Sport] tüm ilgili taraflara İtiraz Panelinin düzenleyeceği yeni Değerlendirme Oturumunun tarih ve saatini bildirmelidir.

23 [Para Sport] İtirazları

23.1      [Para Sport] şu durumlarda kendi iradesine göre herhangi bir zamanda kendi yönetimi altındaki bir Sporcu ile ilgili bir İtirazda bulunabilir:

23.1.1        Bir Sporcuya yanlış Spor Sınıfı atandığını düşünmesi halinde veya

23.1.2        Bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi [Para Sport]’a belgelendirilmiş bir talepte bulunduğunda. Talebin geçerliliğinin değerlendirilmesi [Para Sport]’un kendi münferit iradesine bağlıdır

24 [Para Sport] İtiraz Prosedürü

 • [Para Sport]’un bir İtirazda bulunmaya karar vermesi halinde Sınıflandırma Başkanı, en yakın fırsatta ilgili Ulusal Kurula veya Ulusal Paralimpik Komitesine bu İtiraz hakkında bilgilendirmede bulunmalıdır.
 • Sınıflandırma Başkanı, ilgili Ulusal Kurula veya Ulusal Paralimpik Komitesine İtirazın neden yapıldığını ve Sınıflandırma Başkanının bunu neden muhik gördüğünün dayanağını içeren yazılı bir açıklama sunmalıdır.
 • [Para Sport]’un bir İtirazda bulunması halinde:
 • İtirazda Bulunulan Sporcunun Spor Sınıfı, İtiraz sonuçlanıncaya kadar değişmemelidir;
 • İtiraz Edilen Sporcunun Spor Sınıfı Statüsü halihazırda İncelemede (R) değil ise hemen İncelemede (R) olarak değiştirilmelidir.
 • Makul ölçüde mümkün olan en kısa zamanda İtirazı çözmesi için bir İtiraz Paneli tayin edilmelidir.

25 İtiraz Paneli

 • Bir Baş Sınıflandırıcı, Sınıflandırma Başkanı tarafından yetkilendirildiği takdirde Sınıflandırma Başkanının işbu Madde 25’teki yükümlülüklerinden bir veya birkaçını yerine getirebilir.
 • Bu Sınıflandırma Kurallarındaki bir Sınıflandırma Panelinin atanması hakkındaki hükümler ile tutarlı bir şekilde Sınıflandırma Başkanı tarafından bir İtiraz Paneli atanmalıdır.
 • İtiraz Paneli, Sınıflandırma Panelinin şu tür hiçbir üyesini içermemelidir:
 • Kendisine İtiraz Edilen Kararı veren veya
 • Ulusal Kurul, Ulusal Paralimpik Komitesi veya [Para Sport] tarafından (hangisi ilgili ise) aksi kabul edilmediği takdirde İtiraz Edilen Kararın alındığı tarihten önceki 12 ay içinde İtirazda bulunulan Sporcu ile ilgili Sporcu Değerlendirmesinin herhangi bir parçasını yürütmüş olan.
 • Sınıflandırma Başkanı, tüm ilgili taraflara İtiraz Panelini tarafından düzenlenmesi gereken Değerlendirme Oturumunun tarih ve saatini bildirmelidir.
 • İtiraz Paneli işbu Sınıflandırma Kuralları uyarınca yeni bir Değerlendirme Oturumu yürütmelidir. İtiraz Paneli, yeni Değerlendirme Oturumunu yürütürken İtiraz Belgelerine başvurabilir.
 • İtiraz Paneli, bir Spor Sınıfı atamalı ve bir Spor Sınıfı Statüsü tanımlamalıdır. Tüm ilgili taraflara İtiraz Panelinin kararı, işbu Sınıflandırma Kurallarının bildirim hükümleriyle tutarlı bir şekilde bildirilmelidir.
 • Bir İtiraz Panelinin hem bir Ulusal İtiraz hem de [Para Sport] İtirazı ile ilgili kararı nihaidir. Bir Ulusal Kurul, Ulusal Paralimpik Komitesi veya [Para Sport] ilgili Müsabakada başka bir İtirazda bulunamaz.

26 İtiraz Panelinin Bulunmadığı Yerlerde Hükümler

 • Bir Müsabakada bir İtirazda bulunulması halinde ancak o Müsabakada İtirazın çözülmesi mümkün değilse:
 • İtirazda Bulunulan Sporcunun İtiraza tabi Spor Sınıfında, İtiraz kararı beklenirken Spor sınıfı Statüsü İncelemede (R) olarak yarışmasına izin verilmelidir ve
 • İtirazın en kısa zamanda çözülmesini sağlamak için tüm makul adımlar atılmalıdır.

27 Özel Hükümler

 • [Para Sport] bir Müsabakadan uzak bir yerde ve zamanda Sporcu Değerlendirmesinin bazı veya tüm bileşenlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri (IPC’nin onayına tabi olması kaydıyla) yapabilir. Böyle bir durumda [Para Sport], ayrıca bir Müsabakadan uzakta gerçekleştirilen herhangi bir Değerlendirme Oturumunda İtirazların ele alınmasını sağlamaya yönelik İtiraz hükümlerini uygulamalıdır.

Önemli Müsabakalar Sırasında Uygulama

28 Protestolar ile İlgili Geçici Hükümler

 • IPC ve/veya [Para Sport] Paralimpik Oyunlar veya diğer Müsabakalar sırasında uygulanacak özel geçici hükümler düzenleyebilir.

Yedinci Bölüm: Değerlendirme Oturumunda Kusurlu Davranış

29 Değerlendirme Oturumuna Katılmama

 • Sporcu, Değerlendirme Oturumuna katılmaktan şahsen sorumludur.
 • Sporcunun Ulusal Kurulu veya Ulusal Paralimpik Komitesi, Sporcunun bir Değerlendirme Oturumuna katılmasını temin etmek için makul adımları atmalıdır.
 • Bir Sporcu bir Değerlendirme Oturumuna katılamazsa Sınıflandırma Paneli, bu durumu Baş Sınıflandırıcıya bildirecektir. Baş Sınıflandırıcı, katılamaması için makul bir açıklamanın bulunduğuna ikna olduğu takdirde ve bir Müsabakada koşulların uygulanabilirliğine bağlı olarak Sporcunun Sınıflandırma Paneli huzurunda başka bir Değerlendirme Oturumuna katılması için tarih ve saati revize edebilir.
 • Sporcu, katılamaması ile ilgili makul bir açıklama sunamadığı takdirde veya Sporcu, ikinci kez düzenlenen Değerleme Oturumuna katılmadığında Spor Sınıfı atanmayacaktır ve Sporcunun ilgili Müsabakada yarışmasına izin verilmeyecektir.

30 Değerlendirme Oturumunun Askıya Alınması

 • Bir Sınıflandırma Paneli, Baş Sınıflandırıcı ile istişare halinde, Sporcuya bir Spor Sınıfı atayamadığı takdirde bir Değerlendirme Oturumunu bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki durumlardan birinde askıya alabilir:
 • Sporcunun işbu Sınıflandırma Kurallarının herhangi bir kısmına uyamaması;
 • Sporcunun Sınıflandırma Paneli tarafından makul olarak gerekli görülen herhangi bir sağlık bilgisini sunamaması;
 • Sınıflandırma Panelinin, Sporcu tarafından açıklanan herhangi bir ilaç ve/veya sağlık prosedürü/cihaz/implant kullanımının (veya kullanmamanın) adil bir şekilde karar verme yeteneğini engelleyeceğine inanması;
 • Bir Değerlendirme Oturumu sırasında Sporcunun, bir Değerlendirme Oturumu sırasında Sınıflandırma Paneli taleplerine uymasını sınırlandırabilen veya engelleyebilen ve Sınıflandırma Paneli tarafından Sporcunun Değerlendirme Oturumunu adil bir şekilde geçirebilmesini etkileyecek bir Sağlık Koşulunun bulunması;
 • Sporcunun Sınıflandırma Paneli ile etkin bir şekilde iletişim kuramaması;
 • Sporcunun, Değerlendirme Oturumunun adil bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyecek bir biçimde Sınıflandırma Personelinin verdiği herhangi bir makul talimata uymayı reddetmesi veya uyamaması ve/veya
 • Sporcunun yeteneklerini temsili Sınıflandırma Paneline sunduğu herhangi bir bilgiye, Değerlendirme Oturumunun adil bir şekilde yürütülmesini engelleyecek ölçüde aykırılık teşkil etmesi.
 • Bir Değerlendirme Oturumunun bir Sınıflandırma Paneli tarafından askıya alınması halinde şu adımlar atılmalıdır:
 • Sporcunun tarafında gerekli görülen bir iyileştirici eylemin askıya alınması veya ayrıntıları ile ilgili bir açıklama Sporcuya ve/veya ilgili Ulusal Kurula veya Ulusal Paralimpik Komitesine sunulacaktır;
 • Sporcunun Baş Sınıflandırıcıyı veya Sınıflandırma Başkanını ikna edecek şekilde düzeltici işlemde bulunması halinde Değerlendirme Oturumu devam ettirilecektir ve
 • Sporcunun belirtilen süre içinde uymaması ve düzeltici işlemde bulunmaması halinde Değerlendirme Oturumu sonlandırılacaktır ve Sporcu, kesin karar verilinceye kadar herhangi bir Müsabakadaki yarışa dahil edilmemelidir.
 • Değerlendirme Oturumu bir Sınıflandırma Paneli tarafından askıya alındığı takdirde Sınıflandırma Paneli Sporcu için işbu Sınıflandırma Kurallarının 10. Maddesi uyarınca Tamamlanmamış Sınıflandırma (CNC) tanımlaması atayabilir.
 • Bir Değerlendirme Oturumunun Askıya Alınması herhangi bir olası Kasıtlı Yanlış Beyanın ek incelenmesine tabi olabilir.

Sekizinci Bölüm: Tıbbi İnceleme

31 Tıbbi İnceleme

 • İşbu Madde, kendisine bir Spor Sınıfı Statüsü Onaylandı (C) veya Sabit İnceleme Tarihli İncelemede (FRD) Spor Sınıfı atanan her türlü Sporcu için geçerlidir.
 • Bir Sporcunun Engelinin yapısı veya derecesi Sporcunun bir spor dalı için gerekli özel görevleri ve etkinlikleri yerine getirme becerisini eğitim düzeylerine, zindelik ve uzmanlık seviyesine atfedilebilir değişikliklerden belirgin bir şekilde ayrılabilecek bir biçimde değiştirdiği takdirde bir Tıbbi İnceleme Talebinde bulunulmalıdır.
 • Sporcunun Ulusal Kurulu veya Ulusal Paralimpik Komitesi tarafından bir Tıbbi İnceleme Talebinde bulunulmalıdır (100€ iadesiz ücret ve her türlü destekleyici belge ile birlikte). Tıbbi İnceleme Talebinde Sporcunun Engelinin nasıl ve ne ölçüde değiştiği ve neden Sporcunun bir spor dalında gerekli özel görevleri ve eylemleri yerine getirme becerisinin değiştiğine inanıldığı açıklanmalıdır.
 • Tıbbi İnceleme Talebi [Para Sport]’a mümkün olan en kısa sürede ulaştırılmalıdır.
 • Sınıflandırma Başkanı, Tıbbi İnceleme Talebinin alınmasından sonra en kısa zamanda Tıbbi İnceleme Talebinin kabul edilip edilmeyeceğine karar vermelidir.
 • Madde 31.2’de  ana hatlarıyla belirtilen bu değişikliklerin farkına varan ancak bunları Ulusal Kurullarının, Ulusal Paralimpik Komitesinin veya [Para Sport]’un dikkatine sunamayan her türlü Sporcu veya Sporcu Destek Personeli olası bir Kasıtlı Yanlış Beyan bakımından incelemeye tabi tutulabilir.
 • Bir Tıbbi İnceleme Talebinin kabul edilmesi halinde Sporcunun Spor Sınıfı Statüsü derhal yürürlüğe girmek üzere İncelemede (R) olarak değiştirilecektir.

Dokuzuncu Bölüm: Kasıtlı Yanlış Beyan

32 Kasıtlı Yanlış Beyan

 • Bir Sporcunun becerileri ve/veya yetkinlikleri ve/veya Uygun Engelinin derecesi veya yapısı hakkında Sporcu Değerlendirmesi sırasında ve/veya bir Spor Sınıfı atandıktan sonra başka herhangi bir noktada kasıtlı olarak yanlış beyanda bulunması (hareketleriyle veya gizleme suretiyle) bir disiplin suçudur. Bu disiplin suçu “Kasıtlı Yanlış Beyan” olarak adlandırılmaktadır.
 • Herhangi bir Sporcunun veya Sporcu Destek Personelinin bir Sporcu, Kasıtlı Yanlış Beyan suçunu işlemesinde yardım etmesi veya Kasıtlı Yanlış Beyanın örtbas edilmesi veya Sporcu Değerlendirmesi sürecinin herhangi bir kısmının tahrif edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla başka bir şekilde Kasıtlı Yanlış Beyanı içeren başka herhangi türde bir suça dahil olması da bir disiplin suçu olarak kabul edilecektir.
 • Kasıtlı Yanlış Beyan ile ilgili herhangi bir suçlama karşısında [Para Sport] tarafından Sporcunun veya Sporcu Destek Personelinin Kasıtlı Yanlış Beyan suçunu işleyip işlemediğine karar vermek için bir duruşma düzenlenecektir.
 • Kasıtlı Yanlış Beyan suçundan veya Kasıtlı Yanlış Beyanı içeren suç ortaklığından suçlu bulunan bir Sporcu veya Sporcu Destek Personeline uygulanacak sonuçlar aşağıdakilerden bir veya birkaçı olacaktır:
 • Kasıtlı Yanlış Beyanın meydana geldiği Müsabakadaki tüm etkinliklerden ve Sporcunun yarıştığı sonraki tüm Müsabakalardan men edilme;
 • Spor Sınıfı Uygun Değil (NE) ataması yapılması ve Sabit İnceleme Tarihli İncelemede (FRD) Spor Sınıfı Statüsünün 1 ile 4 yıl arasında değişen bir süre için tanımlanması;
 • tüm spor dallarında 1 ile 4 yıl arasında değişen bir süre için Müsabakalara katılımın askıya alınması ve
 • adlarının ve askıya alma süresinin yayınlanması.
 • Birden fazla durumda Kasıtlı Yanlış Beyanda bulunmaktan ve/veya Kasıtlı Yanlış Beyana suç ortaklığı etmekten suçlu bulunan her sporcuya dört yıl ile ömür boyu arasında değişen süreler için Sabit İnceleme Tarihi Statüsünü içeren Spor Sınıfı Uygun Değil durumu tahsis edilecektir.
 • Birden fazla durumda Kasıtlı Yanlış Beyanda bulunmaktan ve/veya Kasıtlı Yanlış Beyana suç ortaklığı etmekten suçlu bulunan her Sporcu Destek Personeline dört yıl ile ömür boyu arasında değişen süreler için herhangi bir Müsabakadan men cezası verilecektir.
 • Başka bir Uluslararası Spor Federasyonunun bir Sporcu veya Sporcu Destek Personeline karşı Kasıtlı Yanlış Beyan bakımından disiplin kovuşturması başlatması ve bunun o Sporcu veya Sporcu Destek personeli için sonuçlar doğurması halinde bu sonuçlar kabul edilecek, bunlar tanınacak ve [Para Sport] tarafından uygulanacaktır.
 • Kasıtlı Yanlış Beyan suçundan veya Kasıtlı Yanlış Beyanı içeren suç ortaklığından suçlu bulunan bir Sporcu veya Sporcu Destek Personelini içeren takımlara uygulanacak her türlü sonuç [Para Sport]’un iradesine göre olacaktır.
 • İşbu Sınıflandırma Kuralları uyarınca [Para Sport] tarafından alınan her türlü disiplin işlemi Sınıflandırma Tüzüğünün geçerli Temyiz Kurulu uyarınca kararlaştırılmalıdır.

Onuncu Bölüm: Sporcu Bilgilerinin Kullanımı

33 Sınıflandırma Verileri

33.1      [Para Sport] sadece ilgili Sınıflandırma Verilerinin Sınıflandırmayı yürütmek için gerekli kabul edilmesi halinde Sınıflandırma Verilerini İşleyebilir.

33.2      [Para Sport] tarafından İşlenen tüm Sınıflandırma Veriler doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır.

34     Onay ve İşleme

34.1      Madde 34.3’e tabi olmak kaydıyla [Para Sport], Sınıflandırma Verilerini sadece Sınıflandırma Verilerinin kendisi ile ilgili olduğu Sporcunun onayı ile İşleyebilir.

34.2      Bir Sporcu onay veremediği takdirde (örneğin Sporcunun reşit olmaması nedeniyle) yasal temsilcisi, vasisi veya görevlendirilen diğer temsilcisi onun adına onay vermelidir.

34.3      [Para Sport] sadece Ulusal Kanunlar uyarınca izin verildiği takdirde Sınıflandırma Verilerini ilgili Sporcunun onayı olmadan İşleyebilir.

35     Sınıflandırma Araştırmaları

 • [Para Sport] bir Sporcunun Araştırma Amaçları için Kişisel Bilgilerini vermesini talep edebilir.
 • Kişisel Bilgilerin [Para Sport] tarafından Araştırma Amaçları için kullanımı bu Sınıflandırma Kuralları ve tüm geçerli etik kullanım gereksinimleri ile tutarlı olmalıdır.
 • Bir Sporcu tarafından [Para Sport]’a temin edilen Kişisel bilgiler yalnızca ve münhasıran Araştırma Amaçları için kullanılmalıdır ve başka hiçbir amaç için kullanılmamalıdır.
 • [Para Sport], Sınıflandırma Verilerini Araştırma Amaçları için sadece ilgili Sporcunun açık onayı ile kullanabilir. [Para Sport]’un Sporcu tarafından Araştırma Amaçları için sunulan herhangi bir Kişisel Bilgiyi yayınlamak istemesi halinde [Para Sport], bunu yapmak için yayınlamadan önce Sporcunun onayını almalıdır. Yayın, Kişisel Bilgilerinin kullanılması için onay veren herhangi bir Sporcunun tanımlanmamasını sağlayacak şekilde anonimleştirildiği takdirde bu kısıtlama geçerli olmayacaktır.

36     Sporculara Bildirim

36.1      [Para Sport] Sınıflandırma Verileri sunan bir Sporcuyu şu konularda bilgilendirmelidir:

36.1.1        [Para Sport]’un Sınıflandırma Verilerini topladığı ve

36.1.2        Sınıflandırma Verilerini toplamanın amacı ve

36.1.3        Sınıflandırma Verilerinin tutulacağı süre.

37     Sınıflandırma Verilerinin Güvenliği

 • [Para Sport] şunları yapmalıdır:
 • fiziksel, organizasyonel, teknik ve diğer önlemleri kullanarak Sınıflandırma Verilerinin kaybolmasını, çalınmasını veya izinsiz erişimi, imhasını, kullanılmasını, değiştirilmesini veya açıklanmasını önlemek için uygun güvenlik önlemlerini uygulayarak Sınıflandırma Verilerini korumalıdır ve
 • Sınıflandırma Verilerinin kendisine sunulduğu diğer tüm şahısların bu Sınıflandırma Verilerini Sınıflandırma Kuralları ile tutarlı bir şekilde kullanması için makul adımları atmalıdır.
38Sınıflandırma Verilerinin İfşası
    
38.1 [Para Sport], Sınıflandırma Verilerini, ilgili açıklamanın başka bir Sınıflandırma Organizasyonu tarafından yürütülen Sınıflandırma ile ilgili olması ve/veya açıklamanın geçerli Ulusal Kanunlar ile tutarlı olması halleri dışında başka Sınıflandırma Organizasyonlarına açıklayamaz.
   
38.2 [Para Sport] Sınıflandırma Verilerini başka şahıslara sadece ilgili açıklamanın işbu Sınıflandırma Kurallarına uygun olması ve Ulusal Kanunlarda izin verilmesi halinde açıklayabilir.
39Sınıflandırma Verilerinin Muhafazası
 • [Para Sport], Sınıflandırma Verilerinin sadece toplanma amaçları için gerektiği sürece muhafaza edilmesini temin etmelidir. Sınıflandırma Verilerinin artık Sınıflandırma amaçları için gerekmemesi halinde bu veriler silinmeli, imha edilmeli veya kalıcı olarak isimsizleştirilmelidir.
 • [Para Sport] Sınıflandırma Verileri ile ilgili muhafaza etme süreleri ile ilgili yönetmelikler yayınlamalıdır.
 • [Para Sport] Sınıflandırıcıların ve Sınıflandırma Personelinin Sınıflandırma Verilerini sadece Sporcu ile ilgili Sınıflandırma görevlerini gerçekleştirmek için muhafaza etmelerini sağlayan politikalar ve prosedürler uygulamalıdır..

40     Sınıflandırma Verilerine Erişim Hakları

 • Sporcular [Para Sport]’tan şunları talep edebilir:
 • Kendileriyle şahsen ilgili [Para Sport] Süreçleri Verilerinin bulunup bulunmadığı hakkında bir teyit ve tutulan Sınıflandırma Verilerinin açıklaması;
 • [Para Sport] tarafından tutulan Sınıflandırma Verilerinin bir kopyası ve/veya
 • [Para Sport] tarafından tutulan Sınıflandırma Verilerinin düzeltilmesi veya silinmesi.
 • Yukarıda sözü edilen bilgiler bir Sporcu tarafından veya Sporcu adına bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi tarafından talep edilebilir ve uygun bir süre içinde talep edilmelidir.

41 Sınıflandırma Ana Listeleri

 • [Para Sport], Sporcuların bir Sınıflandırma Ana Listesini tutmalıdır; bu listede Sporcunun adı, cinsiyeti, doğum yılı, ülkesi, Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsü belirtilmelidir. Sınıflandırma Ana Listesinde Uluslararası Müsabakalara katılan Sporcular tanımlanmalıdır.
 • [Para Sport], [Para Sport] internet sitesinde tüm ilgili Ulusal Kurullara Sınıflandırma Ana Listesini sunmalıdır.

On birinci Bölüm: Temyiz

42 Temyiz

42.1      Temyiz, Sporcu Değerlendirmesi ve/veya Sınıflandırma prosedürlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak resmi bir itirazın sunulması ve sonrasında bu itirazın sonuçlandırılması işlemidir.

43      Temyizde Bulunmasına İzin Verilen Şahıslar

 • Temyiz sadece aşağıdaki kurullardan biri tarafından yapılabilir:
 • bir Ulusal Kurul veya
 • bir Ulusal Paralimpik Komitesi.

44 Temyizler

 • Bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi bir Spor Sınıfının ve/veya Spor Sınıfı Statüsünün atanması ile ilgili olarak bir prosedür hatasının meydana geldiğini ve bunun sonucunda Sporcuya yanlış bir Spor Sınıfı veya Spor Sınıfı Statüsü atandığını düşündüğü takdirde Temyiz başvurusunda bulunabilir.
 • Sınıflandırma Temyiz Kurulu, Temyizlerin çözülmesi için yetkili kurul görevi görecektir.
 • Geçerli BAC Kanunları uyarınca temyizde bulunulmalı ve temyiz çözülmelidir.

45 Temyizler ile İlgili Geçici Hükümler

 • IPC ve/veya [Para Sport] Paralimpik Oyunlar veya diğer Müsabakalar sırasında uygulanacak özel geçici hükümler düzenleyebilir.

On ikinci Bölüm: Sözlük

Adapte Ekipmanı: Sporcuların özel ihtiyaçlarına uyarlanan ve müsabaka sırasında katılımı kolaylaştırmak ve/veya sonuca ulaşmak için Sporcular tarafından kullanılan araçlar ve aparatlardır.

Temyiz: [Para Sport]’un Sınıflandırma işlemi sırasında haksız bir karar verdiği yönündeki bir şikayetin karara ulaştırılma yolu.

Sporcu: Sınıflandırma amaçları için uluslararası düzeyde ([Para Sport] tarafından tanımlandığı şekilde) veya ulusal düzeyde (her bir Ulusal Federasyon tarafından tanımlandığı şekilde) ve şahsın Ulusal Federasyonu tarafından görevlendirildiyse daha alt bir seviyede spor dalına katılan herhangi bir ek şahıs.

Sporcuların Değerlendirilmesi: Bir Sporcunun değerlendirilme süreci, bir Sporcuya bir Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsü atanabilmesi için bu Sınıflandırma Kuralları uyarınca değerlendirilmektedir.

Sporcu Destek Personeli: Antrenman ve/veya Müsabakaya hazırlanan veya onlara katılan Sporcular ile birlikte çalışan veya onları tedavi eden her türlü koç, antrenör, teknik direktör, tercüman, sporcu temsilcisi, resmi yetkili, sağlık personeli veya yardımcı hekimlik personelidir.

BAC: IPC Sınıflandırma Temyiz Kurulu.

Baş Sınıflandırıcı: [Para Sport]tarafından bu Sınıflandırma Kuralları uyarınca özel bir Müsabaka için Sınıflandırma hususlarını yönetmek, idare etmek, koordine etmek ve uygulamak için atanan bir sınıflandırıcı.

Sınıflandırma: Sporcuların, Engellerinin her bir özel spor dalında veya disiplinde temel hareketlerini ne kadar etkilediğine göre Spor Sınıflarına gruplanması. Bu ayrıca Sporcuların Sınıflandırılması olarak tanımlanmaktadır.

Sınıflandırma Verileri: Bir Sporcu ve/veya bir Ulusal Kurul ve/veya başka herhangi bir şahıs tarafından Sınıflandırma ile bağlantılı olarak bir Sınıflandırma Organizasyonuna sunulan Kişisel Bilgiler ve/veya hassas Kişisel Bilgiler .

Sınıflandırma İstihbaratı: Sınıflandırma ile ilgili olarak bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından elde edilen ve kullanılan bilgilerdir.

Sınıflandırma Ana Listesi: [Para Sport] tarafından kullanıma sunulan, kendisine bir Spor Sınıfı atanan ve Spor Sınıfı Statüsü tanımlanan bir listedir.

Tamamlanmayan Sınıflandırma: Sporcu Değerlendirmesine başlayan ancak bunu Para Sport’u ikna edecek şekilde tamamlamayan bir Sporcuya yapılan atamadır.

Sınıflandırma Organizasyonu: Sporcu Değerlendirmesi sürecini yürüten ve Spor Sınıfları atayan ve/veya Sınıflandırma Verilerini tutan herhangi bir organizasyondur

Sınıflandırma Paneli: Bu Sınıflandırma Kuralları uyarınca Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsünü belirlemek için [Para Sport] tarafından atanan bir grup Sınıflandırıcıdır.

Sınıflandırma Personeli: Sporcu Değerlendirmesi ile ilgili olarak bir Sınıflandırma Organizasyonunun yetkilisi ile birlikte hareket eden, Sınıflandırıcılar da dahil olmak üzere örneğin idari yetkililer ve benzeri şahıslardır.

Sınıflandırma Kuralları Sınıflandırma Kuralları ve Yönetmelikleri olarak da anılmaktadır. Sporcu Değerlendirmesi ile bağlantılı olarak [Para Sport] tarafından benimsenen politikalar, prosedürler, protokoller ve açıklamalardır.

Sınıflandırma Sistemi: bir Paralimpik spor dalı dahilinde Spor Sınıflarını geliştirmek ve tanımlamak için [Para Sport]tarafından kullanılan çerçevedir.

Sınıflandırıcı: [Para Sport] tarafından bir Sınıflandırma Panelinin üyesi olarak Sporcuları değerlendirmek üzere yetkilendirilen bir şahıstır.

Sınıflandırıcı Belgelendirmesi: [Para Sport]’un bir Sınıflandırıcının belgelendirme veya lisansları alması ve bulundurmaya devam etmesi için gerekli özel Sınıflandırıcı Yetkinliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirirken uygulaması gereken süreçlerdir.

Sınıflandırıcı Yetkinlikleri: [Para Sport]’un bir Sınıflandırıcının [Para Sport] yönetimindeki spor dalı/dalları için Sporcu Değerlendirmesini yürütmekte yetkin kabul edilmesi için gerekli gördüğü yetkinlikler ve kabiliyetlerdir.

Sınıflandırıcı Davranış Kuralları: Sınıflandırıcılar için [Para Sport]tarafından belirlenen davranış ve etik standartlarıdır.

Tüzük: 2015 Sporcu Sınıflandırma Tüzüğü olup şu konular hakkındaki Uluslararası Standartları da içermektedir: Sporcu Değerlendirmesi, Uygun Engeller, İtirazlar ve Temyizler, Sınıflandırıcı Personeli ve Eğitimi ve Sınıflandırma Verilerinin Korunması.

Müsabaka: Tek bir yönetim organının bünyesinde düzenlenen bir dizi bağımsız etkinliktir.

Uyumluluk: IPC tarafından tanımlanan Tüzüğün lafzına, ruhuna ve maksadına uyan kuralların, yönetmeliklerin, politikaların ve süreçlerin uygulanmasıdır. Tüzükte (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) “uymak’, ‘uyumlu’ ve ‘uygun olmak’ gibi terimler ‘Uyumluluk’ ile aynı anlama gelmektedir.

Sürekli Eğitim: [Para Sport]’un yönettiği spor dalında/dallarında Sınıflandırıcılık bilgilerini ve becerilerini korumak ve/veya geliştirmek amacıyla [Para Sport] tarafından daha üst seviyede bilgi ve uygulama becerilerinin sunulmasıdır.

Tanı Bilgileri: [Para Sport]’un Uygun bir Engel veya Temel Sağlık Koşulu bulunup bulunmadığını değerlendirebilmesini sağlayan tıbbi kayıtlar ve/veya diğer her türlü belgedir

Uygun Engel: İşbu Sınıflandırma Kurallarında detaylandırıldığı üzere paralimpik sporda yarışmak için bir ön koşul olarak tanımlanan bir Engeldir.

Uygunluk Değerlendirme Komitesi: Bir Uygun Engelin bulunup bulunmadığını varlığını değerlendirmek için oluşturulan bir geçici kuruldur.

Giriş Kriterleri: Sınıflandırıcı olmak isteyen şahıslar için uzmanlık veya deneyim seviyeleri ile ilgili olarak [Para Sport] tarafından belirlenen standartlardır. Örneğin hepsi de Sporcu Değerlendirmesinin tamamını veya özel kısımlarını yürütmekle ilgili vasıflara ve yeteneklere sahip eski sporcular veya teknik direktörler, spor bilimciler, beden eğitimi öğretmenleri ve sağlık personeli olabilir.

Giriş Seviyesinde Eğitim: [Para Sport] tarafından yönettiği spor dalında/dallarında bir Sınıflandırıcı olarak göreve başlamak için gerekli temel bilgi ve uygulama becerileridir.

Değerlendirme Oturumu: bir Sporcunun bir spor dalındaki Minimum Engel Kriterleri ile uyumunun değerlendirilmesi için katılmak zorunda olduğu, bir Sınıflandırma Paneli tarafından düzenlenen ve o Sporcunun o spor dalı için temel özel görevleri ve faaliyetleri gerçekleştirebilme becerisinin kapsamına bağlı olarak Sporcuya bir Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsü atamayı sağlayan oturumdur. Bir Değerlendirme Oturumu, Müsabaka Sırasında Gözlemi içerebilir.

Etkinlik: Tek bir yarış, maç, oyun veya tek bir spor müsabakası.

İlk Yarışma: Bir Sporcunun belirli bir Spor Sınıfındaki bir Müsabaka boyunca gerçekleştirilen bir Etkinlikte ilk kez yer aldığı zamanı ifade etmektedir.

Sabit İnceleme Tarihi: Kendisine bir Sabit İnceleme Tarihli Spor Sınıfı Statü İncelemesinin atanmasından önce Sporcunun bir Tıbbi İnceleme Talebi ve/veya İtiraz uyarınca gereken haller dışında bir Değerlendirme Oturumuna katılmasının gerekmeyeceği belirlenmiş bir tarih.

Sınıflandırma Başkanı: [Para Sport] tarafından Sınıflandırma konularının [Para Sport] için yönetilmesi, idaresi, eşgüdümü ve uygulanması için [Para Sport] tarafından atanan bir şahıs.

Sağlık Koşulu: Bir patoloji, akut veya kronik hastalık, rahatsızlık, yaralanma veya travma.

Engel: Fiziksel, Zihinsel bir Engel veya Görme Engeli.

Zihinsel Engel: Onsekiz (18) yaşından önce ortaya çıkan ve kavramsal, sosyal ve işlemsel uyum becerilerinde görülen zihinsel işlev veya uyumsal davranış kısıtlamalarıdır.

Kasıtlı Yanlış Beyan: Sporcu Değerlendirmesi sırasında ve/veya bir Spor Sınıfı atandıktan sonraki herhangi bir zamanda Bir Paralimpik spor dalı ve/veya Uygun Engelin yapısı veya derecesi ile ilgili becerilerin ve/veya kabiliyetlerin varlığı veya kapsamı bakımından bir Uluslararası Spor Federasyonunu veya Ulusal Kurulu (fiilen veya bilgi gizleme yoluyla) yanlış yönlendirme amaçlı kasıtlı bir girişimdir.

Uluslararası Müsabakalar: IPC’nin, bir Uluslararası Spor Federasyonunun veya Önemli bir Müsabaka Organizasyonunun Müsabakaya ilişkin yönetim organlığını üstlendiği ve/veya kendisi için teknik yetkilileri atadığı bir Müsabakadır.

Uluslararası Spor Federasyonu: IPC tarafından kendisine bir paralimpik spor dalı statüsü verilen bir Engele Sahip Sporcular için bir spor dalının dünya çapındaki tek temsilcisi olarak tanınan bir spor federasyonudur. IPC ve Engelliler Spor Dalları için Uluslararası Teşkilatlar bazı spor dalları için Uluslararası Spor Federasyonluğu görevi görmektedir.

Uluslararası Standartlar: Tüzüğü tamamlayan ve Sınıflandırmaya yönelik ek teknik ve operasyonel gereksinimler sunan bir belgedir.

IPC: Uluslararası Paralimpik Komitesi.

Belgelendirmenin Sürdürülmesi: Bir Sınıflandırıcı olarak yetkinliğin sürdürülmesi için gerekli gelişmiş eğitim, öğrenim ve pratiktir.

Büyük Müsabaka Organizatörü: Uluslararası Bir Müsabaka için idari organ görevi gören bir organizasyondur.

Tıbbi Tanı Formu: bir Ulusal Kurulun veya Ulusal Paralimpik Komitesinin, bir Sporcunun Sporcu Değerlendirmesinden geçmesi için sunması gereken ve gerekirse Sporcunun Sağlık Koşulunu tanımlayan bir formdur.

Tıbbi İnceleme: Bir Sporcu Engelinin doğasında veya derecesindeki bir değişmenin, Sporcuya atanan her türlü Spor Sınıfının doğruluğunu değiştirmeden emin olmak gerçekleştirilmesi gereken Sporcu Değerlendirmesi bileşenlerinden bir kısmı veya tamamını [Para Sport]’un tanımlama sürecidir.

Tıbbi İnceleme Talebi: Bir Sporcu ile ilgili bir Tıbbi İncelemenin yapılması için Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi tarafından yöneltilen taleptir.

En İyi Uygulama Modelleri: IPC tarafından Tüzük ve Uluslararası Standartların uygulanmasına yardım etmek için hazırlanan bir geçici kılavuz belgedir.

Ulusal Kurul: Bir Uluslararası Spor Federasyonunun ulusal üyesi anlamına gelmektedir.

Ulusal Kanunlar: Bir Sınıflandırma Organizasyonu için geçerli ulusal veri koruma ve gizlilik kanunları, yönetmelikleri ve politikaları.

Ulusal Paralimpik Komiteleri: O ülkede veya bölgede bir Engele sahip Sporcuların tek temsilcisi olan IPC’nin ulusal üyesidir. Bunlar, IPC’nin ulusal üyeleridir.

Ulusal İtiraz: Bir Ulusal Kurul veya bir Ulusal Paralimpik Komitesi tarafından kendi yönetimine tabi bir Sporcu için yapılan bir İtirazdır.

Müsabaka Dışında Yer: [Para Sport] tarafından Sporculara Spor Sınıfı ataması ve Spor Sınıfı Statüsü tanımlamasının yapılacağı, [Para Sport] tarafından belirtilen [Müsabaka yeri dışındaki] herhangi bir yer veya konum.

Müsabaka Sırasında Gözlem: Sporcunun spor dalına ilişkin özel görevleri ve aktiviteleri gerçekleştirme becerisini bir Uygun engelin etkileme miktarını tespit etmek amacıyla Sınıflandırma Panelinin yürüttüğü değerlendirmesini tamamlayabilmesi için bir Sınıflandırma Paneli tarafından Müsabaka sırasında Sporcunun gözlenmesidir.

Paralimpik Oyunlar: Hem Paralimpik Oyunlar hem de Paralimpik Olimpiyat Oyunları için çatı terimdir.

Kalıcı: Kalıcı terimi, Tüzükte ve Standartlarda kullanıldığı haliyle çözülmesi olası olmayan, yani ana etkileri ömür boyu süren bir Engeli ifade etmektedir.

Kişisel Bilgiler: Bir Sporcuya atıfta bulunan veya onunla doğrudan ilgili her türlü bilgidir.

Fiziksel Engel: bir Sporcunun sportif faaliyetlerini biyomekanik olarak gerçekleştirmesini engelleyen, ataksi, atetoz, hipertoni, kas gücünde azalma, pasif hareket menzilinde azalma, uzuv eksikliği, bacak uzunluğu farkı ve boy kısalığını içeren Engeldir.

İşlem/İşleme: Kişisel Bilgilerin ve/veya hassas Kişisel Bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, saklanması, kullanılması veya açıklanması.

İtiraz Edilen Sporcu: Spor Sınıfına itiraz edilen Sporcudur.

İtiraz Edilen Karar: Kendisine itiraz edilen Spor Sınıfı kararı.

İtiraz Belgeleri: İtiraz Formunda İtiraz ücreti ile birlikte sunulan bilgidir.

İtiraz Ücreti: [Para Sport] tarafından belirlenen, Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi tarafından bir İtiraz sunulurken ödenmesi gereken ücrettir.

İtiraz Formu: Bir Ulusal Protestonun sunulmasında kullanılan formdur.

İtiraz: Bir Sporcunun Spor Sınıfına yönelik gerekçeli bir itirazın sunulması ve sonrasında çözülmesi prosedürüdür.

İtiraz Paneli: Bir İtiraz sonucunda bir Değerlendirme Oturumunu yürütmek için Baş Sınıflandırıcı tarafından atanan bir Sınıflandırma Panelidir.

Yeniden belgelendirme: Bir Sınıflandırıcının özel Sınıflandırıcı Yetkinliklerini sürdürüp sürdürmediğini [Para Sport]’un değerlendirmesi işlemidir.

Tanınan Müsabaka: [Para Sport] tarafından yasaklanan veya onaylanan bir Müsabakadır.

Araştırma Amaçları: Engelin her bir özel spor dalındaki temel faaliyetlere etkisi ve bu tür aktivitelerde yardımcı teknolojinin etkisi dahil Paralimpik Hareket dahilinde spor dallarının geliştirilmesine ilişkin konuların araştırılmasıdır.

İmzalayanlar: Tüzüğü kabul eden ve hem onu hem de Uluslararası Standartları Sınıflandırma Kuralları yoluyla uygulamayı taahhüt eden her türlü organizasyondur.

Spor Sınıfı: [Para Sport]tarafından tanımlanan Müsabaka için bir Sporcunun bir spor dalında gerekli özel görevleri ve faaliyetleri gerçekleştirebilme kapsamına atıfta bulunulan bir kategoridir.

Spor Sınıfı Statüsü: Bir Sporcunun Sporcu Değerlendirmesini alması ve/veya bir İtiraza tabi tutulması için gerekebilen kapsamı belirtmek amacıyla bir Spor Sınıfına uygulanan bir tanımlamadır.

Takım Sporu: bir Müsabaka sırasında oyuncuların değiştirilmesine izin verilen bir spordur.

Takip Kodu Gözlem Değerlendirmesi (OA): bir Sporcuya verilerek Müsabaka Sırasında Gözlem tamamlanıncaya kadar Sporcunun Spor Sınıfı Statüsünün yerine geçen bir tanımlamadır.

Temeldeki Sağlık Koşulu: Uygun Bir Engele yol açabilen bir Sağlık Koşuludur.

Görme Engeli: göz yapısının, optik sinirlerin veya optik yolların veya merkezi beyinde görme merkezinin Sporcunun görüşünü olumsuz yönde etkileyen bir Engelidir.

Ek Bir

Fiziksel Engelli Sporcular

1Uygun Engel Türleri 
  
Uygun EngelSağlık Koşullarının Örnekleri
  
Kas Gücünde Azalma 
Kas Gücünde Azalma ile karşılaşan Sporcular, hareket etmek veya güç üretmek için kaslarını isteyerek germe kabiliyetini azaltan veya ortadan kaldıran bir Sağlık Koşuluna sahiptir.Kas Gücünde Azalmaya yol açabilen Temeldeki Sağlık Koşulu örnekleri arasında omurilik zedelenmelerini (tam veya kısmi, tetra veya parapleji veya paraparezi), kas distrofisi, post-polio sendromu ve spina bifida yer almaktadır.
 
Uzuv Eksikliği 
Uzuv Eksikliğine sahip sporcuların kemiklerinde veya eklemlerinde bir travma sonucu total veya kısmi eksiklik bulunmaktadır.Uzuv Eksikliğine yol açabilen Temeldeki Sağlık Koşulu örnekleri şunları içermektedir: travmatik ampütasyon, hastalık (örneğin kemik kanseri nedeniyle ampütasyon) veya konjenital uzuv eksikliği (örneğin dismeli).
Bacak Boyu Farkı 
Bacak Boyu Farkına sahip Sporcuların iki bacağının boyu birbirinden farklıdır.Bacak Boyu Farkına yol açabilen Temeldeki Sağlık Koşulu örnekleri arasında şunlar yer almaktadır: uzuv büyümesinin konjenital veya travmatik bozukluğu ve dismeli.
Boy Kısalığı 
Boy Kısalığına sahip sporcuların üst uzuvlarındaki, alt uzuvlarındaki ve/veya gövdelerindeki kemikler yeterince uzamamıştır.Boy Kısalığına yol açabilen Temeldeki Sağlık Koşulu örnekleri arasında akondroplazi, büyüme hormonu disfonksiyonu ve osteogenesis imperfekta yer almaktadır.
Hipertoni 
Hipertoniye sahip sporcular merkezi sinir sisteminin hasar görmesi nedeniyle kas geriliminde bir artışa veya kasın gerilme kabiliyetinde azalmaya sahiptirler.Hipertoniye yol açabilen temeldeki Sağlık Koşulu örnekleri arasında serebral palsi, travmatik beyin yaralanması ve inme yer almaktadır.
Ataksi    
Ataksiye sahip sporcular merkezi sinir sisteminin hasar görmesine bağlı koordinasyonsuz hareketlere sahiptir.Ataksiye yol açabilen temeldeki Sağlık Koşulu örnekleri arasında serebral palsi, travmatik beyin yaralanması, inme ve multipl skleroz yer almaktadır.
Atetoz 
Atetozlu Sporcular sürekli olarak yavaş istemsiz hareketler gösterirler.Atetoza yol açabilen temeldeki Sağlık Koşulu örnekleri arasında serebral palsi, travmatik beyin yaralanması ve inme yer almaktadır.
Pasif Hareket Açıklığında Azalma 
Pasif Hareket Açıklığında Azalmaya sahip sporcular bir ya da daha çok eklemlerinde pasif hareket sınırlaması veya eksikliğine sahiptir.Pasif Hareket Menzilinde Azalmaya yol açabilen Temeldeki Sağlık Koşulu örnekleri arasında artirogripoz ve kronik eklem immobilizasyonundan veya bir eklemi etkileyen travmadan kaynaklanan kontraktür yer almaktadır.
 • Minimum Engel Kriterleri
 • Değerlendirme Metodolojisi
 • Bir Spor Sınıfının Atanması ve Spor Sınıfı Statüsünün Tanımlanması hakkında Değerlendirme Kriterleri
Ek İki
Görme Engelli Sporcular
1 Uygun Engel TürleriSağlık Koşullarının Örnekleri
Görme EngeliGörme Engeline yol açabilen Temeldeki Sağlık Koşulu örnekleri arasında retinitiz pigmentoza ve diyabetik retinopati yer almaktadır
Görme Engelli Sporcular göz yapısının, optik sinirlerin veya optik yolların veya beynin görme merkezinin zarar görmesinden kaynaklanan görme yetisinin tamamen veya kısmen yitimiyle karşılaşmaktadır.
2 Minimum Engel Kriterleri

Görme Engelli Sporcular için Minimum Engel Kriterleri Sporcunun görme engelinin düzeltmiş durumuna dayanılarak belirlenmiştir. Görme Engeline sahip Sporcular için yaklaşım farkı bu Sporcular için Sınıflandırmanın tarihsel bağlamı dahilinde görülmelidir. Bu yaklaşım, görsel keskinlik için tıbbi tanı bağlamında kullanılan ‘en iyi düzeltme’ değerlendirmesidir.

 • Değerlendirme Metodolojisi
 • Bir Spor Sınıfının Atanması ve Spor Sınıfı Statüsünün Tanımlanması hakkında Değerlendirme Kriterleri

Ek Üç

Zihinsel Engelli Sporcular 1 Uygun Engel Türleri

Uygun Engel

Zihinsel Engel

Zihinsel Engele sahip Sporcular zihinsel işlevlerinde ve adaptif davranışlarında gündelik yaşam için gerekli kavramsal, sosyal ve pratik adaptif becerileri etkileyen bir kısıtlamaya sahiptir. Bu Engel 18 yaşından önce mevcut olmalıdır.

 • Minimum Engel Kriterleri
 • Değerlendirme Metodolojisi
 • Bir Spor Sınıfının Atanması ve Spor Sınıfı Statüsünün Tanımlanması hakkında Değerlendirme Kriterleri

Ek Dört

1      Tüm Sporcular için Uygun Olmayan Engel Türleri

Uygun Olmayan Engel örnekleri arasında, bunlarla sınırlı olmaksızın şunlar yer almaktadır:

 • Ağrı;
 • İşitme engeli;
 • Kas tonus azalması;
 • Eklemlerin hipermobilitesi;
 • Stabil olmayan omuz eklemi, bir eklemin tekrarlayan çıkığı gibi eklem instabilitesi;
 • Kas dayanıklılığında azalma;
 • Motor refleks fonksiyonlarında azalma;
 • Kardiyovasküler fonksiyonlarda azalma;
 • Solunum fonksiyonlarında azalma;
 • Metabolik fonksiyonlarda azalma ve
 • Tikler ve kişiye özgü haller, stereotipler ve motor perseverasyon.
 • Tüm Sporcular için Temel Sağlık Koşulu Teşkil Etmeyen Sağlık Koşulları

Bazı Sağlık Koşulları bir Uygun Engele yol açmamaktadır ve Temeldeki Sağlık Koşulu değildirler. Bir Sağlık Koşuluna sahip olan (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yukarıdaki Eklerden birinde, Ek Birde, Ek İkide ve/veya Ek Üçte listelenen Sağlık Koşullarından biri dahil) ancak bir Temeldeki Sağlık Koşulu bulunmayan bir Sporcu Paralimpik spor dallarında yarışmaya uygun olmayacaktır.

Esasen ağrıya yol açan, esasen yorgunluğa yol açan, esasen eklem hipermobilitesine veya hipotoniye yol açan veya esasen doğası itibariyle psikolojik veya psikosomatik olan Sağlık Koşulları Uygun Engele yol açmamaktadır.

Esasen ağrıya yol açan Sağlık Koşullarının örnekleri arasında miyofasiyal ağrı-disfonksiyon sendromu, fibromiyalji veya kompleks bölgesel ağrı sendromu yer almaktadır.

Esasen yorgunluğa yol açan bir Sağlık Koşulunun bir örneği kronik yorgunluk sendromudur.

Esasen hipermobiliteye veya hipotoniye yol açan bir Sağlık Koşulunun bir örneği Ehlers-Danlos sendromudur.

Doğası itibariyle esasen psikolojik veya psikosomatik olan Sağlık Koşullarının örnekleri konversiyon bozukluklarını veya travma sonrası stres rahatsızlığını içermektedir.

Sınıflandırıcı Personeli için Uluslararası Standart ve Eğitim

Eylül 2016

Uluslararası Paralimpik Komitesi 
Adenauerallee 212-214Tel. +49 228 2097-200www.paralympic.org
53113 Bonn, AlmanyaFaks +49 228 2097-209info@paralympic.org

GİRİŞ

IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğünün (Tüzük) temel amacı Sınıflandırmaya yönelik güveni artırmak ve geniş bir yelpazede Sporcuların gelişmiş düzeyde katılımını sağlamaktır. Tüzükte, bu amacı başarmaya yönelik olarak tüm spor dallarındaki ortak politikalar ve prosedürler açıklanmakta ve tüm Paralimpik spor dalları için geçerli ilkeler belirlenmektedir.

Tüzük, Sporcuların ve diğer Paralimpik paydaşların anladığı ve güvendiği bir şekilde tüm İmzalayanlar tarafından gerçekleştirilecek Sınıflandırmanın özel yönleri için teknik ve operasyonel standartlar sunan Uluslararası Standartlarla tamamlanmaktadır.

Bu Uluslararası Standartlara uyulması zorunludur. Sınıflandırıcı Personeli ve Eğitimine yönelik bu Uluslararası Standart, Tüzük ve diğer Uluslararası Standartlarla bağlantılı olarak okunmalıdır.

Amaç:

Sınıflandırıcı Personeli ve Eğitim Hakkındaki Uluslararası Standardın amacı Sınıflandırıcı görevlendirme, eğitim, belgelendirmesi ve yeniden belgelendirmesi için prosedürlerin ana hatlarını belirlemektir.

Tanımlar

İşbu Uluslararası Standartta Tüzükte ve diğer Uluslararası Standartlarda tanımlanan terimler kullanılmaktadır. İşbu Uluslararası Standarda özgü diğer tanımlanmış terimler aşağıdaki gibidir:

Sınıflandırıcı Belgelendirmesi: Uluslararası Spor Federasyonunun bir Sınıflandırıcının belgelendirme veya lisansları alması ve bulundurmaya devam etmesi için gerekli özel Sınıflandırıcı Yetkinliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirirken uygulaması gereken süreçlerdir.

Sınıflandırıcı Yetkinlikleri: Uluslararası Spor Federasyonunun bir Sınıflandırıcı için gerekli gördüğü nitelikler ve beceriler Uluslararası Spor Federasyonu yönetimindeki spor dalı/dalları için Sporcu Değerlendirmesini yürütmekte yetkin kabul edilmesi için gerekli gördüğü yetkinlikler ve kabiliyetlerdir.

Sürekli Eğitim: Bir Uluslararası Federasyonun yönettiği spor dalında/dallarında Sınıflandırıcılık bilgilerini ve becerilerini korumak ve/veya geliştirmek amacıyla bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından daha üst seviyede bilgi ve uygulama becerilerinin sunulmasıdır.

Giriş Kriterleri: Sınıflandırıcı olmak isteyen şahıslar için uzmanlık veya deneyim seviyeleri ile ilgili olarak bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından belirlenen standartlardır.

Örneğin hepsi de Sporcu Değerlendirmesinin tamamını veya özel kısımlarını yürütmekle ilgili vasıflara ve yeteneklere sahip eski Sporcuları veya teknik direktörleri, spor bilimcileri, beden eğitimi öğretmenlerini ve sağlık personelini içerebilir.

Giriş Seviyesinde Eğitim: Uluslararası Spor Federasyonu tarafından yönettiği spor dalında/dallarında bir Sınıflandırıcı olarak göreve başlamak için gerekli temel bilgi ve uygulama becerileridir.

Belgelendirmenin Sürdürülmesi: Bir Sınıflandırıcı olarak yetkinliğin sürdürülmesi için gerekli gelişmiş eğitim, öğrenim ve pratiktir.

Yeniden belgelendirme: Bir Sınıflandırıcının özel Sınıflandırıcı Yetkinliklerini sürdürüp sürdürmediğini Uluslararası Spor Federasyonunun değerlendirmesi işlemidir.

1      Genel Hükümler

 1. Sınıflandırma Personeli, Sınıflandırma Kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasında temel rol oynamaktadır. Sınıflandırıcılar, her bir spor dalının, Tüzüğün ve Uluslararası Standartların özel gereksinimleri doğrultusunda Sporcu Değerlendirmesinden sorumlu olan Uluslararası Spor Federasyonu yetkilileridir.
 1. Uluslararası Spor Federasyonları kendi Sınıflandırma Kuralları dahilinde Sınıflandırıcıların işe alınması, eğitimi, öğretimi, belgelendirilmesi ve yeniden belgelendirilmesi için net ve şeffaf bir sürece sahip olmalıdır.
 1. Bu süreç şunları içermelidir:
 1. Giriş Kriterleri:
 1. Yeniden belgelendirme dahil Sınıflandırıcı Belgelendirmesinin alınması ve sürdürülmesi için gerekli eğitim ve öğretim modu;
 1. Sınıflandırıcı Yetkinlikleri;
 1. Sınıflandırıcı Belgelendirmesi ve
 1. Sınıflandırıcı Davranış Kuralları.

2      Sınıflandırma Personeli

 • Bir Uluslararası Spor Federasyonu, aşağıda belirtildiği şekilde Sınıflandırma Personelini atamalıdır:

Sınıflandırıcılar

 • Bir Sınıflandırıcı, bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından Sporcu Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standart uyarınca Sınıflandırma Panelinin bir üyesi olarak Sporculari değerlendirmesi için yetkilendirilen bir şahıstır.
 • Bir Uluslararası Spor Federasyonu, Sınıflandırıcı olarak belgelendirilecek şahıslar bakımından Giriş Kriterlerini belirlemelidir.
 • Sınıflandırıcılar Sporcu Değerlendirmesinin tamamını veya belirli kısımlarını ilgili Uluslararası Spor federasyonunun Sınıflandırma Kuralları doğrultusunda yürütmek için gerekli yetkinlik ve vasıflara sahip eski Sporcular veya koçlar, spor bilim insanları, beden eğitimi öğretmenleri ve sağlık uzmanları olabilirler.

[Madde 2.4: Her bir Uluslararası Spor Federasyonu, Sınıflandırıcıların bu gereksinimleri şeffaf ve net bir hale getirmek için sahip olması gereken vasıfları ve yetkinlikleri belirler. Bazı sporlar, özel tıp uzmanlığı gerektirirken, bir kısmı ise özel spor deneyimi ve bir kısmı da her iki uzmanlığın birleşimini gerektirecektir.

Sınıflandırma Panelleri

 • Bir Sınıflandırma Paneli, Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma Kuralları uyarınca Spor Sınıfı ve Spor Sınıfı Statüsünü belirlemek için Uluslararası Spor Federasyonu tarafından atanan bir grup Sınıflandırıcıdır.

Sınıflandırma Başkanı

 • Sınıflandırma Başkanı, bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından o Uluslararası Spor Federasyonu için Sınıflandırma konularının yönetimi, idaresi, eşgüdümü ve uygulanmasından sorumlu olarak atanan bir şahıstır.
 • Bir Sınıflandırma Başkanının görevlendirilememesi halinde bir Uluslararası Spor Federasyonu, başka bir şahsı, bir grup şahsı [ilgili şahsın veya şahıs grubunun Sınıflandırıcı Davranış Kurallarına uymayı kabul etmesi kaydıyla] Sınıflandırma Başkanı olarak hareket etmek üzere görevlendirebilir.
 • Sınıflandırma Başkanı, belgelendirilmiş bir Sınıflandırıcı olmadığı takdirde ilgili spor dalında deneyimli Sınıflandırıcılar ile yakın işbirliği içinde çalışmalıdır.
 • Sınıflandırma Başkanı özel sorumlulukları delege edebilir ve/veya özel görevleri atanan Sınıflandırıcılara veya Uluslararası Spor Federasyonunun başka yetkililerine ve temsilcilerine aktarabilir.
 • Sınıflandırma Başkanı, bir Sınıflandırıcı olarak belgelendirildiği takdirde bir Sınıflandırıcı ve/veya baş Sınıflandırıcı olarak da atanabilir.

Baş Sınıflandırıcı

 • Baş Sınıflandırıcı, bir Uluslararası Spor Federasyonu tarafından o Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırma Kuralları uyarınca özel bir Müsabaka için Sınıflandırma hususlarını yönetmek, idare etmek, koordine etmek ve uygulamak için atanan bir sınıflandırıcıdır.
 • Bir Baş Sınıflandırıcı, başka Sınıflandırıcılara veya başka Uluslararası Spor Federasyonu yetkililerine veya temsilcilerine ve/veya Müsabakanın yerel düzenleme komitesindeki şahıslara özel sorumluluklar delege edebilir ve/veya özel görevler aktarabilir.

Stajyer Sınıflandırıcılar

 • Stajyer Sınıflandırıcı, o Uluslararası Spor Federasyonu için bir Sınıflandırıcı olmak üzere resmi eğitim sürecine tabi tutulmakta olan bir şahıstır.
 • Bir Uluslararası Spor Federasyonu, belgelendirme edinmek amacıyla gerekli Sınıflandırıcı Yetkinliklerini geliştirmek için bir Sınıflandırma Panelinin gözetimindeki Sporcu Değerlendirmesi birleşenlerinin bir kısmı veya tümüne katılması için bir Stajyer Sınıflandırıcı görevlendirebilir.

3      Sınıflandırıcı Eğitimi

 • Sınıflandırıcıların Sınıflandırıcı Yetkinliklerini kazanmalarını ve/veya tutmaya devam etmelerini temin etmek için Uluslararası Spor Federasyonu Sınıflandırıcılara eğitim ve öğrenim sunmalıdır.
 • Uluslararası Spor Federasyonları, Sınıflandırma Kuralları Giriş Seviyesi Eğitimlerini ve ileri düzey eğitim ve Sınıflandırıcılarının Belgelendirmelerinin Sürdürülmesi için gerekli Sürekli Eğitimi nasıl sağlayacaklarını belirlemelidirler.
 • Uluslararası Spor Federasyonlarının ulusal Sınıflandırma eğitimi amacıyla Ulusal Kurullara veya Ulusal Paralimpik Komitelerine Sınıflandırıcı öğrenim ve eğitim kaynaklarını mevcut hale getirmeleri önerilmektedir.

4      Sınıflandırıcı Yetkinlikleri

 • Uluslararası Spor Federasyonları, Sınıflandırma Kuralları dahilinde Sınıflandırıcı Yetkinliklerinin net bir açıklamasına sahip olmalıdırlar.
 • Sınıflandırıcı Yetkinlikleri bir Sınıflandırıcının şunlara sahip olmasını gerektirmelidir:
 • ilgili spor dalı Sınıflandırma Kurallarını kapsamlı bir şekilde anlama;
 • ilgili spor dalının ve kurallarının anlaşılması;
 • Tüzüğü ve Uluslararası Standartları anlama ve
 • ilgili Uluslararası Spor Federasyonu tarafından Sınıflandırıcının Sporcu Değerlendirmesi Hakkında Uluslararası Standart uyarınca Sporcu Değerlendirmesini yürütmek için sahip olması gereken uzmanlıkların ve diğer beceri ve yetkinlik seviyesine sahip olma.

5      Sınıflandırıcı Belgelendirme Süreci

 • Sınıflandırıcı Belgelendirmesi, bir bireyin belirli bir spor dalında Sınıflandırıcı Yetkinliklerini kazanmasını sağlayan süreçtir.
 • Sınıflandırıcı Belgelendirmesi şunları içermelidir:
 • Eğitmen Sınıflandırıcıların belgelendirilmesine yönelik bir süreç;
 • bir belgelendirme dönemi için kalite değerlendirmesi;
 • standart altı performansın ele alınmasına yönelik olarak iyileştirme ve/veya belgelendirmenin geri çekilmesi seçeneklerini de içeren bir süreç;
 • Sınıflandırıcıların yeniden belgelendirilmesine yönelik bir süreç ve
 • faal olmayan Sınıflandırıcılara yönelik bir süreç.
 • Uluslararası Spor Federasyonları, Sınıflandırıcı Belgelendirmesi için Sınıflandırma Kurallarında bir hüküm belirtmelidir.

[Madde 5.3: Bir Uluslararası Spor Federasyonu, Sınıflandırıcılar için belgelendirme veya lisanslandırma seviyelerine ve her biri için gerekli yetkinliklere karar verebilir.]

 • Bir Uluslararası Spor Federasyonu, Sınıflandırıcı Belgelendirmesinin sınırlı olmamak kaydıyla şunlar dahil bazı sınırlamalara tabi tutulmasını gerekli görebilir:
 • bir Sınıflandırıcının bir Sınıflandırıcı olarak hareket etmek için belgelendirildiği bedensel, zihinsel veya görme engelinin türü hakkında bir sınırlandırma;
 • bir Sınıflandırıcının yürütmek üzere belgelendirildiği tıbbi veya teknik gibi Sınıflandırma bileşenlerine yönelik bir sınırlandırma;
 • bir Sınıflandırıcının bir Sınıflandırıcı olarak hareket etmek için belgelendirildiği Müsabaka veya etkinlik düzeyinde bir sınırlandırma;
 • Sınıflandırma Belgelendirmesinin sadece belirli bir süre için geçerli olması;
 • Sınıflandırıcı Belgelendirmesi, Sınıflandırıcı Yetkinlikleri bakımından belirli sürelerde yeniden değerlendirmeye tabi tutulmalıdır;
 • bir Sınıflandırıcı, Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırıcının gerekli Sınıflandırıcı Yetkinliklerine sahipliği hakkında tatmin olmaması durumunda Sınıflandırıcı Belgesi geçersiz kılınabilir ve/veya
 • Sınıflandırıcı, Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırıcının gerekli Sınıflandırıcı Yetkinliklerine sahipliği hakkında tatmin olması durumunda Sınıflandırıcı Belgesini yeniden kazanabilir.

6      Sınıflandırıcı Davranış Kuralları

 • Paralimpik spor dalında Sınıflandırmanın doğrulu Sınıflandırma Personelinin mesleki davranışlarına ve hareketlerine bağlıdır. Uluslararası Spor Federasyonları kendi Sınıf Kurallarında tüm Sınıflandırma Personelinin bir Sınıflandırıcı veya Stajyer Sınıflandırıcı olarak hareket ederken uyması gereken net bir davranış ve etik standartlar kümesine sahip olmalıdır. Bu standartlar ‘Sınıflandırıcı Davranış Kuralları’ olarak anılmaktadır.
 • Uluslararası Spor Federasyonları kendi Sınıflandırma Kurallarında tüm Sınıflandırma Personelinin ilgili Sınıflandırma Davranış Kurallarına uymak zorunda olduğu hükmüne yer vermelidir.
 • Her bir Uluslararası Spor Federasyonunun Sınıflandırıcı Davranış Kuralları, Sınıflandırıcıların şunları yapmasını şart koşmalıdır:
 • Uluslararası Spor Federasyonu Etik Tüzüğüne uymaları;
 • tüm Sporcular için Spor Sınıfının ve Spor Sınıfı Statüsünün belirlenmesinde tarafsız değerlendiriciler olarak hareket etmeleri;
 • görevlerini tüm Sporcular için nazikçe, saygıyla, yetkinlikle, tutarlı ve nesnel bir şekilde gerçekleştirmeleri;
 • Sporcu Değerlendirmesi bilgilerinin gizliğini Sporcu Değerlendirmesi Hakkındaki Uluslararası Standart uyarınca korumaları;
 • Sınıflandırma Verilerinin Korunması için Uluslararası Standarda uymaları;
 • her türlü fiili çıkar çatışmasını, çıkar çatışması algısını veya potansiyelini beyan etmeleri ve
 • bir Müsabakada Sınıflandırma Personeli olarak görevleriyle çelişen başka görev ve sorumlulukları üstlenmemeleri.

[Madde 6.3.7 için yorum: Sınıflandırıcılar, Sınıflandırıcılık görevini üstlendikleri Müsabakalarda başka görev ve sorumlulukları üstlenmekten kaçınmalıdır. Örneğin bir Sınıflandırıcı, Sınıflandırıcı olarak görev aldığı bir Müsabakada hakemlik veya başka bir sportif görev türünde bir teknik görev üstlenmemelidir. Benzer şekilde, Sınıflandırıcılar sahip oldukları herhangi bir şahsı veya mesleki ilişkin resmi bir karar alma veya değerlendirmede bulunma kabiliyetlerini etkilediği algısına veya etkileme olasılığına yol açabilecek olan önceden mevcut her türlü şahsi veya mesleki ilişkilerini beyan etmelidirler.

 • Uluslararası Spor Federasyonları ayrıca Sınıflandırıcı Davranış Kurallarına, Uluslararası Spor Federasyonunun kendi iradesine göre bir sınıflandırıcının fiili, algılanan ve/veya potansiyel çıkar çatışmasına sahip olup olmadığını belirlemesini sağlayan bir hüküm de içermelidir.

[Madde 6.4 hakkında yorum: Uluslararası Spor Federasyonları, Uluslararası Spor Federasyonunun kendi görüşüne göre bir fiili, algılanan ve/veya potansiyel çıkar çatışmasına yol açabilecek kişisel veya mesleki ilişkiler içinde bulunan Sınıflandırıcıları görevlendirmeme veya Sınıflandırıcı görevlendirmelerini geri çekme hakkına sahiptir.

 • Uluslararası Spor Federasyonları, kendi Sınıflandırma Kuralları dahilinde Sınıflandırıcı Davranış Kurallarına uyulmaması ile ilgili şikayetlerin bildirilmesi ve soruşturulması hakkında usuller içermelidir ve bu usullerde, Sınıflandırıcı Davranış Kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Sınıflandırıcılara karşı alınacak disiplin önlemleri de belirtilmelidir.

Sınıflandırma Verilerinin Korunması Hakkında Uluslararası Standart

Eylül 2016

Uluslararası Paralimpik Komitesi
Adenauerallee 212-214 Tel. +49 228 2097-200 www.paralympic.org
53113 Bonn, Almanya Faks +49 228 2097-209 info@paralympic.org

GİRİŞ

IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğünün (Tüzük) temel amacı Sınıflandırmaya yönelik güveni artırmak ve geniş bir yelpazede Sporcuların gelişmiş düzeyde katılımını sağlamaktır. Tüzükte, bu amacı başarmaya yönelik olarak tüm spor dallarındaki ortak politikalar ve prosedürler açıklanmakta ve tüm Paralimpik spor dalları için geçerli ilkeler belirlenmektedir.

Tüzük, Sporcuların ve diğer Paralimpik paydaşların anladığı ve güvendiği bir şekilde tüm İmzalayanlar tarafından gerçekleştirilecek Sınıflandırmanın özel yönleri için teknik ve operasyonel standartlar sunan Uluslararası Standartlarla tamamlanmaktadır.
Bu Uluslararası Standartlara uyulması zorunludur. Sınıflandırma Verilerinin Korunmasına yönelik bu Uluslararası Standart, Tüzük ve diğer Uluslararası Standartlarla bağlantılı olarak okunmalıdır.

Amaç

Tüzük, Sporcuların Sınıflandırma Verilerini Sınıflandırma Organizasyonlarına vermelerini gerektirmektedir. Sporcular ayrıca Sınıflandırma Organizasyonlarının Sınıflandırmayı geliştirmelerine yardım etmek için bazı ek verileri vermelerini onaylayabilir. Sınıflandırma Verilerinin Korunmasına ilişkin Uluslararası Standardın amacı, Sınıflandırma Organizasyonlarının Sınıflandırma Verilerini yasal yükümlülükleri doğrultusunda tutarlı bir şekilde kullanmalarını temin etmektir.

Tanımlar

İşbu Uluslararası Standartta Tüzükte ve diğer Uluslararası Standartlarda tanımlanan terimler kullanılmaktadır. İşbu Uluslararası Standarda özgü diğer tanımlanmış terimler aşağıdaki gibidir:

Sınıflandırma Verileri: Bir Sporcu ve/veya bir Ulusal Kurul ve/veya bir Ulusal Paralimpik Komite ve/veya başka herhangi bir şahıs tarafından Sınıflandırma ile bağlantılı olarak bir Sınıflandırma Organizasyonuna sunulan Kişisel Bilgiler ve/veya Hassas Kişisel Bilgiler.

Sınıflandırma Organizasyonu: Sporcu Değerlendirmesi sürecini yürüten ve Spor Sınıfları atayan ve/veya Sınıflandırma Verilerini tutan herhangi bir organizasyondur.

Ulusal Kanunlar: Bir Sınıflandırma Organizasyonu için geçerli ulusal veri koruma ve gizlilik kanunları, yönetmelikleri ve politikaları.

Kişisel Bilgiler: Bir Sporcuya atıfta bulunan veya onunla doğrudan ilgili her türlü bilgidir.

İşlem/İşleme: Kişisel Bilgilerin ve/veya hassas Kişisel Bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, saklanması, kullanılması veya açıklanması.

Araştırma Amaçları: Engelin her bir özel spor dalındaki temel faaliyetlere etkisi ve bu tür aktivitelerde yardımcı teknolojinin etkisi dahil Paralimpik Hareket dahilinde spor dallarının geliştirilmesine ilişkin konuların araştırılmasıdır.

1 Genel Hüküm

1.1 Sınıflandırma Organizasyonları geçerli Ulusal Kanunlarına bakılmaksızın işbu Uluslararası Standarda uymalıdır.

[Madde 1 hakkında yorum: İşbu Uluslararası Standart, veri korumasına yönelik tüm Sporcuların sınıflandırıldıkları sırada ilgili Sporcunun nerede sınıflandırıldığında bakılmaksızın bekleyebilecekleri bir minimum veri koruma standardı uygulamaktadır. Bir Sınıflandırma Organizasyonu işbu Uluslararası Standartta belirlenenleri aşan gereksinimleri içeren veri koruma kanunlarına sahip bir ülkede faaliyet gösteriyorsa Sınıflandırma Organizasyonu, hem Uluslararası Standarda hem de daha yüksek ulusal yükümlülüklere uymalıdır.]

2 İşlenebilen Sınıflandırma Verileri

2.1 Sınıflandırma Organizasyonları sadece ilgili Sınıflandırma Verilerinin Sınıflandırmayı yürütmek için gerekli kabul edilmesi halinde Sınıflandırma Verilerini İşleyebilir.

2.2 Sınıflandırma Organizasyonları tarafından İşlenen tüm Sınıflandırma Verileri doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır.

[Madde 2 hakkında yorum: Sınıflandırma Verilerinin kişisel ve hassas yapısı dikkate alındığında Sınıflandırma Organizasyonları bunu İşlerken dikkatli davranmalıdır. Bir Sporcu tarafından sunulan Sınıflandırma Verilerinin Sınıflandırmayı yürütmek için gerekliliği konusunda bir Sınıflandırma Organizasyonunun emin olmaması halinde Sınıflandırma Organizasyonu bu Sınıflandırma Verilerini İşlememelidir.}

3 Onay ve İşleme

3.1 Madde 3.3’e tabi olmak kaydıyla Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verilerini sadece Sınıflandırma Verilerinin kendisi ile ilgili olduğu Sporcunun onayı ile İşleyebilir.

[Madde 3,1 hakkında yorum: Sporcu onayı, genellikle bir Sporcu Değerlendirmesi onay formunu, Uluslararası Spor Federasyonu Uygunluk Tüzük Formunu veya başka bir sözleşmeyi imzalayan Sporcu tarafından sağlanmaktadır.

3.2 Bir Sporcu onay veremediği takdirde (örneğin Sporcunun reşit olmaması nedeniyle) yasal temsilcisi, vasisi veya yetkili başka bir temsilcisi onun adına onay vermelidir.

[Madde 3,2 hakkında yorum: Bir Sporcunun ‘yetkili temsilcisi’, o Sporcunun yasal temsilcisi veya vasisi açıkça kabul ettiği takdirde o Sporcu görevlendirmesinin bir üyesi olabilir.]

3.3 Sınıflandırma Organizasyonları sadece ilgili Sınıflandırma Organizasyonunun Ulusal Kanunları uyarınca izin verildiği takdirde Sınıflandırma Verilerini ilgili Sporcunun onayı olmadan İşleyebilir.

[Madde 3,3 hakkında yorum: Onay alınmadan Sınıflandırma Verilerinin İşlenmesinin gerektiği durumlar olabilmektedir. Bunun bir örneği, Sporcunun potansiyel kusurlu hareketlerinin incelenmesi bağlamında olabilir. Bu tür durumlarda Sınıflandırma Organizasyonları, onaysız tüm Sınıflandırma Verilerinin İşlenmesinin ilgili Ulusal Kanunlar ile tutarlı olmasını temin etmek için özen göstermelidir.]

4 Sınıflandırma Araştırmaları için Geçerli Hükümler

4.1 Sınıflandırma Organizasyonları bir Sporcunun onlara Araştırma Amaçları için Kişisel Bilgilerini ve/veya hassas Kişisel Bilgilerini sunmalarını talep edebilir.

4.2 Kişisel Bilgilerin ve/veya Hassas Kişisel Bilgilerin Araştırma Amaçları için Sınıflandırma Organizasyonları tarafından kullanımı Sınıflandırma Organizasyonu için geçerli olanlar dahil ancak onlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu Uluslararası Standart ile ve tüm geçerli etik kullanım gereksinimleri ile tutarlı olmalıdır.

4.3 Bir Sporcu tarafından Sınıflandırma Organizasyonlarına temin edilen Kişisel Bilgiler ve/veya hassas Kişisel Bilgiler yalnızca ve münhasıran Araştırma Amaçları için kullanılmalıdır ve o Sınıflandırma Organizasyonu tarafından başka hiçbir amaç için kullanılmamalıdır.

4.4 Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verilerini Araştırma Amaçları için sadece ilgili Sporcunun açık onayı ile kullanabilir. Sınıflandırma Organizasyonlarının Sporcu tarafından Araştırma Amaçları için sunulan herhangi bir Kişisel Bilgiyi ve/veya hassas Kişisel Bilgiyi yayınlamak istemesi halinde Sınıflandırma Organizasyonları, bunu yapmak için yayınlamadan önce Sporcunun onayını almalıdır. Yayın, Kişisel Bilgilerinin ve/veya hassas Kişisel Bilgilerinin kullanılması için onay veren herhangi bir Sporcunun tanımlanmamasını sağlayacak şekilde anonimleştirildiği takdirde bu kısıtlama geçerli olmayacaktır.

[Madde 4 hakkında yorum: Araştırma, spor dalında Sınıflandırmanın gelişimi için hayati önem taşımaktadır ve Sporculardan Sınıflandırma Organizasyonlarına Sınıflandırma Verilerini sunmaları istenecektir. Bu tür tüm kullanımlar bu Uluslararası Standarda uygun olmalıdır ve özellikle Araştırma Amaçlarıyla bağlantılı olarak sunulan hiçbir Kişisel Bilgi ve/veya hassas Kişisel Bilgi Sporcu Değerlendirmesiyle ve bir Spor sınıfının atanması ile bağlantılı olarak kullanılmamalıdır.]

5 Sporculara Bildirim

5.1 Sınıflandırma Organizasyonları Sınıflandırma Verileri sunan bir Sporcuyu şu konularda bilgilendirmelidir:

5.1.1 Sınıflandırma Verilerini toplayan Sınıflandırma Organizasyonunun kimliği ve

5.1.2 Sınıflandırma Verilerini toplamanın amacı ve

5.1.3 Sınıflandırma Verilerinin tutulacağı süre.

[Madde 5,1 hakkında yorum: Sınıflandırma Organizasyonları Sporcuları bilgilendirmenin en etkili yoluna karar verebilir. Bu, Sporculara Sınıflandırmada kullanılan internet siteleri veya sosyal medya üzerinden veya standart formlar ve şablonlar üzerinden iletilen bildiriler biçiminde olabilir. Bireysel veya kişiselleştirilmiş bildirim gerekmemektedir.]

6 Sınıflandırma Verilerinin Güvenliği

6.1 Sınıflandırma Organizasyonları şunları yapmalıdır:

6.1.1 fiziksel, organizasyonel, teknik ve diğer önlemleri kullanarak Sınıflandırma Verilerinin kaybolmasını, çalınmasını veya izinsiz erişimi, imhasını, kullanılmasını, değiştirilmesini veya açıklanmasını önlemek için uygun güvenlik önlemlerini uygulayarak Sınıflandırma Verilerini korumalıdır ve

6.1.2 Sınıflandırma Verilerinin kendisine sunulduğu diğer tüm şahısların bu Sınıflandırma Verilerini bu Uluslararası Standart ile tutarlı bir şekilde kullanması için makul adımları atmalıdır.

7 Sınıflandırma Verilerinin İfşası

7.1 Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verilerini, ilgili açıklamanın başka bir Sınıflandırma Organizasyonu tarafından yürütülen Sınıflandırma ile ilgili olması ve/veya açıklamanın geçerli Ulusal Kanunlar ile tutarlı olması halleri dışında başka Sınıflandırma Organizasyonlarına açıklayamaz.

[Madde 7,1 hakkında yorum: Bir Sınıflandırma Organizasyonu, özellikle Müsabakalar ile bağlantılı olarak Sınıflandırma ile ilgili bilgileri başka bir Sınıflandırma Organizasyonu ile karşılıklı alıp verebilmeyi isteyebilir. Bu durum sadece bilgileri alan Sınıflandırma Organizasyonunun bu Uluslararası Standarda uyması halinde gerçekleşebilir. Uluslararası Spor Federasyonu Sporcu onay formlarının çoğu bu tür bir alıp verme iznini içermektedir. İçermemesi halinde, bu onay formlarının Sınıflandırma Bilgilerinin alınıp verilmesi hakkında onayı içerecek şekilde revize edilmesi önerilmektedir.

7.2 Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verilerini başka şahıslara sadece ilgili açıklamanın işbu Uluslararası Standarda uygun olması ve Ulusal Kanunlarda izin verilmesi halinde açıklayabilir.

[Madde 7.2 hakkında yorum: Bir Sınıflandırma Organizasyonunun örneğin Önemli bir Müsabaka Düzenleyicisi gibi başka bir şahıs ile Kişisel Bilgileri paylaşması halinde bu paylaşımı sadece ilgili Sporcuyun önceden onay vermesi halinde (örneğin Müsabakaya giriş koşullarının bir parçası olarak bunun kabul edilmesi veya İşlemeye geçerli Ulusal Kanunlar altında izin verilmesi halinde bu paylaşım gerçekleşebilir.]

8 Sınıflandırma Verilerinin Muhafaza Edilmesi

8.1 Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verilerinin sadece toplanma amaçları için gerektiği sürece muhafaza edilmesini temin etmelidir. Sınıflandırma Verilerinin artık Sınıflandırma amaçları için gerekmemesi halinde bu veriler silinmeli, imha edilmeli veya kalıcı olarak isimsizleştirilmelidir.

8.2 Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verileri ile ilgili muhafaza etme süreleri ile ilgili yönetmelikler geliştirmeli ve yayınlamalıdır.

[Madde 8.2 hakkında yorum: Sınıflandırma Organizasyonları, o veriler için bir Sınıflandırma ihtiyacı olduğu sürece Sınıflandırma Verilerini muhafaza edebilir. Sınıflandırma Organizasyonları net ve anlaşılabilir veri muhafazası bakımından yönetmelikleri ve uygulamaları geliştirmelidir. Bunlar, bir spor dalından emekli olan Sporcular bakımından Sınıflandırma Verilerinin muhafaza edilmesi hakkında net politikaları içermelidir.

8.3 Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırıcıların ve Sınıflandırma Personelinin Sınıflandırma Verilerini sadece Sporcu ile ilgili Sınıflandırma görevlerini gerçekleştirmek için muhafaza etmelerini sağlayan politikalar ve prosedürler uygulamalıdır.

[Madde 8.3 hakkında yorum: Kendisine bir Spor Sınıfı atanacak Sporcular için Sporculardan önemli miktarda Sınıflandırma Verisi toplanmaktadır. Bu Sınıflandırma Verileri, Sporcu Değerlendirmesinden sorumlu Sınıflandırma Organizasyonu tarafından atanan Sınıflandırıcılara sunulacaktır. Bu Sınıflandırma Organizasyonu, bireysel Sınıflandırıcıların bu Sınıflandırma Verilerini sadece Sınıflandırıcı olarak üstlendikleri görevleri ile bağlantılı olarak kullandıklarından ve özellikle Sporcu Değerlendirmesi tamamlandıktan sonra hiçbir Sınıflandırma Verisini kendilerinin muhafaza etmediğinden emin olmalıdır. Sporcu Değerlendirmesi sırasında Sınıflandırıcılar tarafından yazılı veya elektronik olarak alınan, üretilen veya derlenen her türlü not, yorum, video kaydı veya kayıt dahildir. Örneğin Sınıflandırıcılar, kişisel dizüstü bilgisayarları veya başka türlü depolama aygıtları üzerinde kayıtlı Sınıflandırma verisi bulundurmamalıdır. Bu tür tüm veriler, Madde 8 ile tutarlı olması halinde Sınıflandırma Organizasyonu tarafından tutulabilirler.]

9 Sınıflandırma Verilerine Erişim Hakları

9.1 Sporcular bir Sınıflandırma Organizasyonundan şunları talep edebilir:

9.1.1 Kendileriyle şahsen ilgili Sınıflandırma Organizasyonu Süreçleri Verilerinin bulunup bulunmadığı hakkında bir teyit ve tutulan Sınıflandırma Verilerinin açıklaması;

9.1.2 Sınıflandırma Organizasyonu tarafından tutulan Sınıflandırma Verilerinin bir kopyası ve/veya

9.1.3 Sınıflandırma Organizasyonu tarafından tutulan Sınıflandırma Verilerinin düzeltilmesi veya silinmesi.

9.2 Yukarıda sözü edilen bilgiler bir Sporcu tarafından veya Sporcu adına bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi tarafından Madde talep edilebilir ve bu talep Madde 9.1 uyarınca uygun bir süre içinde karşılanmalıdır.

[Madde 9.1 hakkında yorum: Sınıflandırma Organizasyonları, Sporculara Sınıflandırmanın bir parçası olarak kullandıkları Sınıflandırma Verilerinin ayrıntılarını Sporculara sunabilmelidir. Genel olarak bir Sınıflandırma Organizasyonu bu tür bir ‘erişim talebini’ makul olan en kısa sürede yanıtlamalı

Sınıflandırma Verilerinin Korunması Hakkında Uluslararası Standart

Eylül 2016

GİRİŞ

IPC Sporcu Sınıflandırma Tüzüğünün (Tüzük) temel amacı Sınıflandırmaya yönelik güveni artırmak ve geniş bir yelpazede Sporcuların gelişmiş düzeyde katılımını sağlamaktır. Tüzükte, bu amacı başarmaya yönelik olarak tüm spor dallarındaki ortak politikalar ve prosedürler açıklanmakta ve tüm Paralimpik spor dalları için geçerli ilkeler belirlenmektedir.

Tüzük, Sporcuların ve diğer Paralimpik paydaşların anladığı ve güvendiği bir şekilde tüm İmzalayanlar tarafından gerçekleştirilecek Sınıflandırmanın özel yönleri için teknik ve operasyonel standartlar sunan Uluslararası Standartlarla tamamlanmaktadır.

Bu Uluslararası Standartlara uyulması zorunludur. Sınıflandırma Verilerinin Korunmasına yönelik bu Uluslararası Standart, Tüzük ve diğer Uluslararası Standartlarla bağlantılı olarak okunmalıdır.

Amaç

Tüzük, Sporcuların Sınıflandırma Verilerini Sınıflandırma Organizasyonlarına vermelerini gerektirmektedir. Sporcular ayrıca Sınıflandırma Organizasyonlarının Sınıflandırmayı geliştirmelerine yardım etmek için bazı ek verileri vermelerini onaylayabilir. Sınıflandırma Verilerinin Korunmasına ilişkin Uluslararası Standardın amacı, Sınıflandırma Organizasyonlarının Sınıflandırma Verilerini yasal yükümlülükleri doğrultusunda tutarlı bir şekilde kullanmalarını temin etmektir.

Tanımlar

İşbu Uluslararası Standartta Tüzükte ve diğer Uluslararası Standartlarda tanımlanan terimler kullanılmaktadır. İşbu Uluslararası Standarda özgü diğer tanımlanmış terimler aşağıdaki gibidir:

Sınıflandırma Verileri: Bir Sporcu ve/veya bir Ulusal Kurul ve/veya bir Ulusal Paralimpik Komite ve/veya başka herhangi bir şahıs tarafından Sınıflandırma ile bağlantılı olarak bir Sınıflandırma Organizasyonuna sunulan Kişisel Bilgiler ve/veya Hassas Kişisel Bilgiler.

Sınıflandırma Organizasyonu: Sporcu Değerlendirmesi sürecini yürüten ve Spor Sınıfları atayan ve/veya Sınıflandırma Verilerini tutan herhangi bir organizasyondur.

Ulusal Kanunlar: Bir Sınıflandırma Organizasyonu için geçerli ulusal veri koruma ve gizlilik kanunları, yönetmelikleri ve politikaları.

Kişisel Bilgiler: Bir Sporcuya atıfta bulunan veya onunla doğrudan ilgili her türlü bilgidir.

İşlem/İşleme: Kişisel Bilgilerin ve/veya hassas Kişisel Bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, saklanması, kullanılması veya açıklanması.

Araştırma Amaçları: Engelin her bir özel spor dalındaki temel faaliyetlere etkisi ve bu tür aktivitelerde yardımcı teknolojinin etkisi dahil Paralimpik Hareket dahilinde spor dallarının geliştirilmesine ilişkin konuların araştırılmasıdır.

1      Genel Hüküm

 1. Sınıflandırma Organizasyonları geçerli Ulusal Kanunlarına bakılmaksızın işbu Uluslararası Standarda uymalıdır.

[Madde 1 hakkında yorum: İşbu Uluslararası Standart, veri korumasına yönelik tüm Sporcuların sınıflandırıldıkları sırada ilgili Sporcunun nerede sınıflandırıldığında bakılmaksızın bekleyebilecekleri bir minimum veri koruma standardı uygulamaktadır. Bir Sınıflandırma Organizasyonu işbu Uluslararası Standartta belirlenenleri aşan gereksinimleri içeren veri koruma kanunlarına sahip bir ülkede faaliyet gösteriyorsa Sınıflandırma Organizasyonu, hem Uluslararası Standarda hem de daha yüksek ulusal yükümlülüklere uymalıdır.]

2      İşlenebilen Sınıflandırma Verileri

 • Sınıflandırma Organizasyonları sadece ilgili Sınıflandırma Verilerinin Sınıflandırmayı yürütmek için gerekli kabul edilmesi halinde Sınıflandırma Verilerini İşleyebilir.
 • Sınıflandırma Organizasyonları tarafından İşlenen tüm Sınıflandırma Verileri doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır.

[Madde 2 hakkında yorum: Sınıflandırma Verilerinin kişisel ve hassas yapısı dikkate alındığında Sınıflandırma Organizasyonları bunu İşlerken dikkatli davranmalıdır. Bir Sporcu tarafından sunulan Sınıflandırma Verilerinin Sınıflandırmayı yürütmek için gerekliliği konusunda bir Sınıflandırma Organizasyonunun emin olmaması halinde Sınıflandırma Organizasyonu bu Sınıflandırma Verilerini İşlememelidir.}

3      Onay ve İşleme

 • Madde 3.3’e tabi olmak kaydıyla Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verilerini sadece Sınıflandırma Verilerinin kendisi ile ilgili olduğu Sporcunun onayı ile İşleyebilir.

[Madde 3,1 hakkında yorum: Sporcu onayı, genellikle bir Sporcu Değerlendirmesi onay formunu, Uluslararası Spor Federasyonu Uygunluk Tüzük Formunu veya başka bir sözleşmeyi imzalayan Sporcu tarafından sağlanmaktadır.

 • Bir Sporcu onay veremediği takdirde (örneğin Sporcunun reşit olmaması nedeniyle) yasal temsilcisi, vasisi veya yetkili başka bir temsilcisi onun adına onay vermelidir.

[Madde 3,2 hakkında yorum: Bir Sporcunun ‘yetkili temsilcisi’, o Sporcunun yasal temsilcisi veya vasisi açıkça kabul ettiği takdirde o Sporcu görevlendirmesinin bir üyesi olabilir.]

 • Sınıflandırma Organizasyonları sadece ilgili Sınıflandırma Organizasyonunun Ulusal Kanunları uyarınca izin verildiği takdirde Sınıflandırma Verilerini ilgili Sporcunun onayı olmadan İşleyebilir.

[Madde 3,3 hakkında yorum: Onay alınmadan Sınıflandırma Verilerinin İşlenmesinin gerektiği durumlar olabilmektedir. Bunun bir örneği, Sporcunun potansiyel kusurlu hareketlerinin incelenmesi bağlamında olabilir. Bu tür durumlarda Sınıflandırma Organizasyonları, onaysız tüm Sınıflandırma Verilerinin İşlenmesinin ilgili Ulusal Kanunlar ile tutarlı olmasını temin etmek için özen göstermelidir.]

4      Sınıflandırma Araştırmaları için Geçerli Hükümler

 • Sınıflandırma Organizasyonları bir Sporcunun onlara Araştırma Amaçları için Kişisel Bilgilerini ve/veya hassas Kişisel Bilgilerini sunmalarını talep edebilir.
 • Kişisel Bilgilerin ve/veya Hassas Kişisel Bilgilerin Araştırma Amaçları için Sınıflandırma Organizasyonları tarafından kullanımı Sınıflandırma Organizasyonu için geçerli olanlar dahil ancak onlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu Uluslararası Standart ile ve tüm geçerli etik kullanım gereksinimleri ile tutarlı olmalıdır.
 • Bir Sporcu tarafından Sınıflandırma Organizasyonlarına temin edilen Kişisel Bilgiler ve/veya hassas Kişisel Bilgiler yalnızca ve münhasıran Araştırma Amaçları için kullanılmalıdır ve o Sınıflandırma Organizasyonu tarafından başka hiçbir amaç için kullanılmamalıdır.
 • Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verilerini Araştırma Amaçları için sadece ilgili Sporcunun açık onayı ile kullanabilir. Sınıflandırma Organizasyonlarının Sporcu tarafından Araştırma Amaçları için sunulan herhangi bir Kişisel Bilgiyi ve/veya hassas Kişisel Bilgiyi yayınlamak istemesi halinde Sınıflandırma Organizasyonları, bunu yapmak için yayınlamadan önce Sporcunun onayını almalıdır. Yayın, Kişisel Bilgilerinin ve/veya hassas Kişisel Bilgilerinin kullanılması için onay veren herhangi bir Sporcunun tanımlanmamasını sağlayacak şekilde anonimleştirildiği takdirde bu kısıtlama geçerli olmayacaktır.

[Madde 4 hakkında yorum: Araştırma, spor dalında Sınıflandırmanın gelişimi için hayati önem taşımaktadır ve Sporculardan Sınıflandırma Organizasyonlarına Sınıflandırma Verilerini sunmaları istenecektir. Bu tür tüm kullanımlar bu Uluslararası Standarda uygun olmalıdır ve özellikle Araştırma Amaçlarıyla bağlantılı olarak sunulan hiçbir Kişisel Bilgi ve/veya hassas Kişisel Bilgi Sporcu Değerlendirmesiyle ve bir Spor sınıfının atanması ile bağlantılı olarak kullanılmamalıdır.]

5      Sporculara Bildirim

 • Sınıflandırma Organizasyonları Sınıflandırma Verileri sunan bir Sporcuyu şu konularda bilgilendirmelidir:
 • Sınıflandırma Verilerini toplayan Sınıflandırma Organizasyonunun kimliği ve
 • Sınıflandırma Verilerini toplamanın amacı ve
 • Sınıflandırma Verilerinin tutulacağı süre.

[Madde 5,1 hakkında yorum: Sınıflandırma Organizasyonları Sporcuları bilgilendirmenin en etkili yoluna karar verebilir. Bu, Sporculara Sınıflandırmada kullanılan internet siteleri veya sosyal medya üzerinden veya standart formlar ve şablonlar üzerinden iletilen bildiriler biçiminde olabilir. Bireysel veya kişiselleştirilmiş bildirim gerekmemektedir.]

6      Sınıflandırma Verilerinin Güvenliği

 • Sınıflandırma Organizasyonları şunları yapmalıdır:
 • fiziksel, organizasyonel, teknik ve diğer önlemleri kullanarak Sınıflandırma Verilerinin kaybolmasını, çalınmasını veya izinsiz erişimi, imhasını, kullanılmasını, değiştirilmesini veya açıklanmasını önlemek için uygun güvenlik önlemlerini uygulayarak Sınıflandırma Verilerini korumalıdır ve
 • Sınıflandırma Verilerinin kendisine sunulduğu diğer tüm şahısların bu Sınıflandırma Verilerini bu Uluslararası Standart ile tutarlı bir şekilde kullanması için makul adımları atmalıdır.

7      Sınıflandırma Verilerinin İfşası

 • Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verilerini, ilgili açıklamanın başka bir Sınıflandırma Organizasyonu tarafından yürütülen Sınıflandırma ile ilgili olması ve/veya açıklamanın geçerli Ulusal Kanunlar ile tutarlı olması halleri dışında başka Sınıflandırma Organizasyonlarına açıklayamaz.

[Madde 7,1 hakkında yorum: Bir Sınıflandırma Organizasyonu, özellikle Müsabakalar ile bağlantılı olarak Sınıflandırma ile ilgili bilgileri başka bir Sınıflandırma Organizasyonu ile karşılıklı alıp verebilmeyi isteyebilir. Bu durum sadece bilgileri alan Sınıflandırma Organizasyonunun bu Uluslararası Standarda uyması halinde gerçekleşebilir. Uluslararası Spor Federasyonu Sporcu onay formlarının çoğu bu tür bir alıp verme iznini içermektedir. İçermemesi halinde, bu onay formlarının Sınıflandırma Bilgilerinin alınıp verilmesi hakkında onayı içerecek şekilde revize edilmesi önerilmektedir.

 • Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verilerini başka şahıslara sadece ilgili açıklamanın işbu Uluslararası Standarda uygun olması ve Ulusal Kanunlarda izin verilmesi halinde açıklayabilir.

[Madde 7.2 hakkında yorum: Bir Sınıflandırma Organizasyonunun örneğin Önemli bir Müsabaka Düzenleyicisi gibi başka bir şahıs ile Kişisel Bilgileri paylaşması halinde bu paylaşımı sadece ilgili Sporcuyun önceden onay vermesi halinde (örneğin Müsabakaya giriş koşullarının bir parçası olarak bunun kabul edilmesi veya İşlemeye geçerli Ulusal Kanunlar altında izin verilmesi halinde bu paylaşım gerçekleşebilir.]

8      Sınıflandırma Verilerinin Muhafaza Edilmesi

 • Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verilerinin sadece toplanma amaçları için gerektiği sürece muhafaza edilmesini temin etmelidir. Sınıflandırma Verilerinin artık Sınıflandırma amaçları için gerekmemesi halinde bu veriler silinmeli, imha edilmeli veya kalıcı olarak isimsizleştirilmelidir.
 • Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırma Verileri ile ilgili muhafaza etme süreleri ile ilgili yönetmelikler geliştirmeli ve yayınlamalıdır.

[Madde 8.2 hakkında yorum: Sınıflandırma Organizasyonları, o veriler için bir Sınıflandırma ihtiyacı olduğu sürece Sınıflandırma Verilerini muhafaza edebilir. Sınıflandırma Organizasyonları net ve anlaşılabilir veri muhafazası bakımından yönetmelikleri ve uygulamaları geliştirmelidir. Bunlar, bir spor dalından emekli olan Sporcular bakımından Sınıflandırma Verilerinin muhafaza edilmesi hakkında net politikaları içermelidir.

 • Sınıflandırma Organizasyonları, Sınıflandırıcıların ve Sınıflandırma Personelinin Sınıflandırma Verilerini sadece Sporcu ile ilgili Sınıflandırma görevlerini gerçekleştirmek için muhafaza etmelerini sağlayan politikalar ve prosedürler uygulamalıdır.

[Madde 8.3 hakkında yorum: Kendisine bir Spor Sınıfı atanacak Sporcular için Sporculardan önemli miktarda Sınıflandırma Verisi toplanmaktadır. Bu Sınıflandırma Verileri, Sporcu Değerlendirmesinden sorumlu Sınıflandırma Organizasyonu tarafından atanan Sınıflandırıcılara sunulacaktır. Bu Sınıflandırma Organizasyonu, bireysel Sınıflandırıcıların bu Sınıflandırma Verilerini sadece Sınıflandırıcı olarak üstlendikleri görevleri ile bağlantılı olarak kullandıklarından ve özellikle Sporcu Değerlendirmesi tamamlandıktan sonra hiçbir Sınıflandırma Verisini kendilerinin muhafaza etmediğinden emin olmalıdır. Sporcu Değerlendirmesi sırasında Sınıflandırıcılar tarafından yazılı veya elektronik olarak alınan, üretilen veya derlenen her türlü not, yorum, video kaydı veya kayıt dahildir. Örneğin Sınıflandırıcılar, kişisel dizüstü bilgisayarları veya başka türlü depolama aygıtları üzerinde kayıtlı Sınıflandırma verisi bulundurmamalıdır. Bu tür tüm veriler, Madde 8 ile tutarlı olması halinde Sınıflandırma Organizasyonu tarafından tutulabilirler.]

9      Sınıflandırma Verilerine Erişim Hakları

 • Sporcular bir Sınıflandırma Organizasyonundan şunları talep edebilir:
 • Kendileriyle şahsen ilgili Sınıflandırma Organizasyonu Süreçleri Verilerinin bulunup bulunmadığı hakkında bir teyit ve tutulan Sınıflandırma Verilerinin açıklaması;
 • Sınıflandırma Organizasyonu tarafından tutulan Sınıflandırma Verilerinin bir kopyası ve/veya
 • Sınıflandırma Organizasyonu tarafından tutulan Sınıflandırma Verilerinin düzeltilmesi veya silinmesi.
 • Yukarıda sözü edilen bilgiler bir Sporcu tarafından veya Sporcu adına bir Ulusal Kurul veya Ulusal Paralimpik Komitesi tarafından Madde talep edilebilir ve bu talep Madde 9.1 uyarınca uygun bir süre içinde karşılanmalıdır.

[Madde 9.1 hakkında yorum: Sınıflandırma Organizasyonları, Sporculara Sınıflandırmanın bir parçası olarak kullandıkları Sınıflandırma Verilerinin ayrıntılarını Sporculara sunabilmelidir. Genel olarak bir Sınıflandırma Organizasyonu bu tür bir ‘erişim talebini’ makul olan en kısa sürede yanıtlamalıdır.]