GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Posta

Altı Nokta Körler Derneği

Altı Nokta Körler Derneği Posta

Yavuz Kocaömer Posta

Altı Nokta Körler Derneğiin genel sekreteri şimdi de bizi takmış kafasına belli ki.

\ Bölücü Kocaömer \Türkiye Körler Federasyonuun Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı , Altı Nokta Körler Derneği Genel Sekreteri, Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfıda Kültür Merkezi Binasıdan Sorumlu Genel Koordinatör, Altı Noktanın Sesi Dergisi Yazı Kurulu Üyesi ve Ankara Barosua kayıtlı avukat, Emekli Öğretmen Turhan İçli, Altı Nokta Körler Derneğiin 184 numaralı sesli dergisinde\ Özürlüler İdaresi Başkanı Mehmet Aysoya açık mektup\ başlıklı yazısında şöyle diyor : \ Engelliler alanında son derece az tanınan, varsa katkıları bir hayli sınırlı bulunan Yavuz Kocaömer adlı bir kişi doğrudan veya dolaylı olarak 4 dalda ödüle layık bulunmuştur. Bu kişi ( yani beni kastediyor) engelli örgütleri arasında taraf tutarak ve olanaklarını bir silah gibi kullanarak Türkiye Körler Federasyonu ve Altı Nokta Derneği gibi bazı örgütleri karşısına alıp , bunlar hakkında karalama kampanyaları yaparken , bazı örgütlere ( Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Görmeyenler Kültür ve Birleştirme Derneği gibi ) hak etmedikleri halde göklere çıkarttığı için engelliler alanında BOZUCU ve BÖLÜCÜ bir rol oynamaktadır.\

Beni siz yargılayın Altı Nokta Körler Derneği yönetimi kendisine karşı gelenleri ve eleştirenleri sevmez. Onların demokrasi anlayışında eleştiri olduğunda ,derneğin yönetimine karşı bir hareket olduğunda , yapılacak iş basittir. Hemen bir karalama kampanyası başlatılarak ilgili kurullar harekete geçirilir ve o üyeler derhal dernekten atılır. Bu güne kadar bu konuda yazılanlar bir kitap doldurur. Eh , bizi de üyesi olmadığımız dernekten atacak halleri yok ya … Hırslarını yenemeyerek işte böyle çirkin ve seviyesi tartışılır bir şekilde konuşacaklar. Benim ne kadar BOZUCU ve BÖLÜCÜ olduğumu en doğru şekilde sizler değerlendirirsiniz. Beni yargılamak Turhan İçliye düşmez .

Hasım olmakAltı Nokta Körler Derneği ve Körler Federasyonu ile ilgili eleştirilerimizden sonra yaptığımız telefon görüşmesinde Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Suha Sağlam \ Yavuz Bey, bunları böyle medyada tartışmak doğru değil. Aramızda oturup konuşalım. Birbirimize hasım olacağımıza birlikte hareket edelim \ demişti. Çünkü onların mantelitesinde kendilerini eleştiren hasımdır, rakiptir, kötü niyetlidir. Onlar her şeyin doğrusunu yaparlar , her şeyi en iyi onlar bilir.Hatırlayacaksınız, bir süre önce Hayri Köselerin yazısından sonra bir açıklama göndermişlerdi. Biz de açıklamayı kısaltarak yayınlamıştık. Oysa daha sonra gelen bilgilere göre gördük ki açıklamalardaki bazı hususlar tam bilgileri içermiyor.

Hatırlayalım5 Ocak 2004 tarihinde Halil Köseler Altı Nokta Körler Derneği yöneticilerinin Dernekler Kanunua aykırı olarak belli bir dönem maaş aldıklarını ileri sürmüştü. Buna karşılık Altı Nokta Körler Derneği gönderdiği açıklamada bunun dernekler kanununa aykırı olmadığını belirterek , geçmişte böyle bir iddianın İçişleri Bakanlığıca da ileri sürüldüğünü, fakat \ 5. İdare Mahkemeside açılan dava sonucunda sayın mahkemenin oy birliği kararıyla söz konusu uygulamanın dernekler kanununa aykırı olmadığı yargısına ulaştığını , üstelik Altı Nokta Körler Derneği gibi büyük bir örgütün profesyonel emek olmaksızın yönetilmeyeceğine hükmetmiştir\ dedi. Biz de bunu böyle yayınladık. Bunu okuyan okurlar da gerçekten bu davanın sonuca ulaştığını düşünerek , belki de Halil Köseleri ve köşemizde yer verdiğimiz için de bizi ayıpladılar.

Gerçek öyle mi ? Oysa Altı Nokta Körler Derneğiin bu açıklaması gerçekleri tam olarak yansıtmıyor. Danıştay 10cu dairesi , 5. İdare Mahkemesiin aldığı kararı ( esas no 2003 / 3 005-104 ) sayılı kararı ile durdurmuştur. Yani daha sade bir ifadeyle Altı Nokta Körler Derneği henüz bu davayı kazanmamıştır. Şu anda yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve yeniden yargılama yapılacaktır. Ayrıca bu konuda yine Danıştay 10cu dairesinin bir başka dernek ile ilgili verdiği kesinleşmiş karar mevcuttur. Altı Nokta Körler Derneğiin yönetim kurulunda ve başında bir çok kıymetli avukat mevcuttur. Böyle bir emsal kararın ne anlama geleceğini kendileri daha iyi bilirler. Bizim üzerinde durduğumuz gazetemize bir açıklama göndererek kamuoyunu eksik bilgilendirmeleridir.

Amacımız Amacımız, ne bazı kendini bilmezlerin söylediği gibi bölücülük yapmak, ne de bir süre öncesine kadar başında bulunduğumuz TESYEV Vakfıı ön plana çıkarmaktır. Bu ülkede artık her konuda olduğu gibi, engelliler konusunda da işlerin dürüstçe ve doğru olarak yapılması gerekmektedir. Böyle kelime oyunlarıyla bir yere varılamaz. Altı Nokta Körler Derneğiin körler camiasına yaptığı hizmetler hiçbir zaman yadsınamaz. Ama son senelerde yapılanları anlatmaya, açılan davaları yazmaya değil böyle bir sütun , bir gazetenin tamamı yetmez. Daha önce yazdıklarımız da kimseyi suçlamak için değil, kamuoyunu bilgilendirmek amacını taşımaktır. Bunun ötesi sadece boş laftan ibarettir.  

sonu