GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Milliyet

Belediyeler ve Spor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Faaliyetlerinin Denetimi ve Özerk Federasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi” konusunda yaptığı çalışmaları tamamlayarak geçtiğimiz ay raporunu Cumhurbaşkanlığı katına sundu. İlginç saptamaların yer aldığı bu rapordaki öneriler tartışılıp uygulandığı takdirde Türk sporuna büyük fayda sağlayacağına eminiz. Belediye ve Özel İdarelerle ilgili ise spor konusunda raporda şu görüşlere yer verildi: – Belediye ve İl Özel İdarelerine spor tesisi yapımı, bakımı ve işletmesi ile ilgili görevlerin verilmesi, – Belediye ve İl Özel İdarelerine amatör spor faaliyetlerini ve amatör spor kulüplerini destekleme görevlerinin verilmesi gerektiği ve bu çerçevede, – Belediye ve Özel İdarelerin müsabaka düzenleme yetkilerine son verilmesi, – Belediye ve İl Özel İdarelerinin doğrudan ya da dolaylı şekilde amatör ve / veya profesyonel kulüp kurmalarının yasaklanması, – Belediye ve İl Özel İdarelerinin profesyonel kulüplere doğrudan ya da dolaylı yardım yapmasının engellenmesi, – Amatör spor faaliyetleri ve kulüplerine belediye ve il özel idarelerinin yaptıkları bağış ve yardımların açıklanması ve bu suretle şeffaflığın temin edilmesi gerektiği ve bu hususun kamu tüzel kişiliğine sahip tüm kurum ve kuruluşlar ile kamu şirketleri olan belediye şirketleri ve kamu iktisadi teşekkülleri için de geçerli hale getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Geç kalındı Özellikle Belediyelerin amatör veya profesyonel spor kulübü kurmaları ve müsabaka düzenlemelerinin biran önce yasaklanması ülkede sporun gelişmesinde çok önemli bir adım olacaktır. Zira belediyelere bağlı spor takımları doğrudan belediyeden destek alırken, aynı il veya ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin desteklenme ihtimali de ortana kalkmaktadır. Ayrıca belediyelerin bir spor kulübüne sahip çıkmaları, siyasetin spora girmesinin ilk adımlarından biri olmaktadır. Burada isim vererek kimseyi suçlamak istemeyiz. Ancak spordaki bu çarpıklıkların biran evvel düzeltilmesi, ülkemizin spor geleceğine önemli katkıda bulunacaktır.