GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Posta

DUYARLI OLALIM

Sevgili okuyucularım, bu hafta da sizlerle engelliler camiasını ilgilendiren haberleri paylaşmaya devam ediyoruz.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Açıklaması

19 Kasım 2007 tarihli ‘’ Çengelli İğne ‘’ köşemizde hasta bir okuyucumuzun mektubuna yer vermiştik. Okuyucumuzun eşine verilen kan ve kan ürünlerinin tasdikli ve onaylı belgelerini 9 Ağustos’da Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderdiğini , ancak ‘’ Yoğunluk var, ödenek yok ‘’ gibi cevaplar aldığını yazmıştık. İlgili kurumdan gelen açıklamada 9 Ağustos tarihinde teslim alınan belgelerde ‘’ Hastanın sağlık karnesi bilgileri ve banka hesap numarasının eksik olduğu tespit edilmiş ve 24.10.2007 tarihinde eksik evrakların tamamlanması istenmiştir ‘’ deniyor.

Teşekkür ve eleştiri

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ na yazının yayınlandığı gün gönderdiği açıklama için teşekkür ediyoruz. Anlayamadığımız , 9 Ağustos ‘ ta başvuran bir emekli sigortalının eksik bilgileri olduğunun başvuru tarihinden itibaren tam 1,5 ay sonra kendisine bildirilmesi.

Yaptığımız araştırmada , kurumun personelinin çok yoğun olduğunu , bu aksamalara rastlandığı söylendi. İşte burada bir itirazımız var. Hele böyle ani kanama ihtimaline karşı kan ürünleri satın alan ve kişinin maaşının karşılığı olan harcamaları bu kurumumuzdan alması için , bırakın almayı , eksik evrakların belirtilmesi için 1,5 ay geçmemeli. Çokça bahsettiğimiz Avrupa Standartları’nda böyle bir geçikme olsa, o kurum yasalar karşısında bunun hesabını verir. Hatta ilgili bakanın istifasına kadar gider. Ama ülkemizde konuya muhatap olan M.E. gibi kim bilir kaç insanımız aynı dertlerle uğraşmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ na düşen de ‘’ Personel az, personelimiz yoğun ‘’ gibi mazeretlerin arkasına saklanmak yerine , bir an önce sağlıkla ilgili bu konunun çözülmesi için çaba harcamasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na

Yüzde 100 görme engelli bir öğrencimiz engelliler için açılmış memur sınavlarının en iyi şekilde amacına ulaşılabilmesi için bazı konuların dikkate alınmasını istiyor. Ve ekliyor : ‘’ Şu an kadrolu memur olma hakkımın illegal yollarla elimden alındığı kanaatindeyim. ‘’

Okuyucumuz , adam kayırmacılığı olduğunu söylüyor. Bize göre haklı olabilir. Bu ülkede adam kayırmacılığı nerde yok ki işe alınma sınavlarında olmasın ! Ama bu kişiye göre değişen bir yorumdur. Bu konuda fazla bir şey yazıp söylemek doğru değil.Lise mezunu

Okuyucumuz , lise mezunu öğrencilere , üniversite mezunu öğrencilerden daha fazla kontenjan ayrılmasından yakınıyor ve ‘’ Eğitimli olan üniversitesi mezunlarının bir nebze de olsa ikinci plana atılmasıdır. Bu kontenjanların eşitlenmesi veya eğitimi yüksek olan öğrencilere daha fazla kontenjan ayrılması gerektiği kanaatindeyim. Bu da toplumun engellilere olan bakış açısını iyi yönde etkileyecektir ‘’ diyor.

Kırsal kesim Okuyucumuz ‘’ Bu sınavlar kamuoyuyla yeterince paylaşılmadığı için kırsal kesimde , taşrada yaşayan yetenekli engelli vatandaşlarımızın haberi olmamakta ve bu sınavlara katılamamaktadır ‘’ diye mektubuna son vermiş. İşte , Kayseri Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Sercan Özyürt ‘un dilekleri böyle. Bundan sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimlerine kalmış.

Altı Nokta Körler Derneği

28 Nisan 2003 tarihinde bu sütunlarda Altı Nokta Körler Derneği’nin düzenlediği bir eşya piyangosundaki yolsuzluk iddialarını dile getirmiş, yapılan bir takım yanlışlıkları ortaya koymuştuk. Bir çok benzeri dernekte olduğu gibi , böyle yazılarımız üzerine hemen mahkemeye başvurulup manevi tazminat davaları ve hatta ceza davaları açılıyor. Burada da öyle olmuştu.

Dava düştü

Yaklaşık 3,5 yıl süren dava , sonunda lehimize sonuçlandı. Bir başka ifade ile davanın açılmamış sayılmasına karar verildi ve karar da kesinleşti. Nedeni ise, aynı konudaki benzeri bir yazı için , yerel mahkeme tarafından verilmiş olan kararın Yargıtay tarafından lehimize bozulmasıdır.

Yasal yolları zorlayan – yasalara karşı gelenler

Bağlı bulundukları dernekten kişisel çıkarlar sağlayan , kamuoyunu istismar eden , bir çok düzgün çalışan engelli derneğine , kendileri ile aynı kefeye koydurmak yoluyla zarar veren dernek yöneticilerine bir tavsiyemiz var.

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi’nin de son zamanlarda üzerinde durduğu gibi , engelli ( kendileri de engelli olan bu insanlar) istismar ederek şahsi çıkar sağlamasınlar. Toplumun gözünde kurunun yanında , yaşın da yanmasına neden olmasınlar.

Bu sütunlarda yazılan her benzer yazının belgeleri vardır. Yazılı şahit ifadeleri vardır. Biz kimseye durup dururken laf atmayız. Benzeri birtakım davaların sonuçlanmasına da çok az kaldı. Onları da yakında sizlere bu sütunlardan duyuracağız.

GÜZEL SÖZ

Sahip olduğunuz tek alet çekiç ise, her seyi çivi olarak görmeye başlarsınız.

Moslov