GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ENGELLERİ NASIL KALDIRILIR?
| Posta

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ENGELLERİ NASIL KALDIRILIR?

İstihdama adil erişim, adil bir toplum için bir ön koşuldur. Ancak, birçok kişi hedeflerine, ihtiyaçlarına ve niteliklerine uygun iş bulmakta zorlanıyor. Bu, özellikle işgücü piyasasına girme ve kariyerlerinde ilerleme konusunda engellerle karşılaşan engelli adaylar için de geçerli. Bu durum etkilenen insanlar için olduğu kadar toplum için de bir sorun. Eksik istihdam ve işsizlik, herkes tarafından taşınan bir dizi finansal ve insani maliyet yaratır. Bunlar arasında artan sosyal destek ve ruh sağlığı hizmetleri ihtiyacı, azalan vergi gelirleri ve vasıflı işçilere erişimin azalması yer alıyor. Bu da genel olarak, toplum refahının azalması anlamına gelir.

Adil erişim gerekiyor

Engelliler için istihdam engellerini kaldırmak çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Bütün bu yaklaşımların temelinde eğitime adil erişim yatar. Gelişmiş ve eğitim seviyesi yüksek ülkelerde MBA (Master of Business Administration/İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) dereceleri, kazançlı ve etkili üst düzey pozisyonlara açılan kapı olarak kabul edilir ve orta düzey yöneticilik işlerine terfi için giderek daha fazla ihtiyaç duyulur. Sonuç olarak, bu programlardaki engellilik engelleri kapsayıcılık için kritik bir zorluk teşkil eder.

Engelli öğrencilere burs

Yukarıda yazdığımız tüm bu konuları, engelli 184 olası/mevcut ve eski MBA öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada incelemişler. Kapsayıcı tasarım ve erişilebilirliği savunan bir kuruluş olan Access To Success’in (Başarıya Erişim) Başkanı Varun Chandak, bu araştırmanın başlatılmasında ve pratik destek sağlanmasında etkili olmuş.

Access To Success hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; geleceğin engelli liderlerinin ve erişilebilirlik teknolojisinin gelişimini destekleyen Toronto merkezli, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Engelli MBA öğrencilerine yıllık 90 bin Kanada doları burs sağlayan ‘Başarıya Erişim Bursu’nu yönetiyorlar. Ayrıca erişilebilirlik, akıl sağlığı ve yaşlanmakta olan teknoloji girişimleri için Kanada’nın ilk hızlandırıcısı olan ATS Labs’ı da işletiyorlar.

Erişilebilir kampüsler ilgi görüyor

Engellilikle ilgili engellerin daha başvuru aşamasında ortaya çıktığını ve mezuniyete kadar akademik deneyimi etkilemeye devam ettiğini tespit etmişler. Bu araştırma, katılımcıların yaşadığı belirli zorlukları ve katılımı iyileştirmeye yönelik önerilerini araştırıyor. Engellilikle ilgili faktörler, bu MBA öğrencilerinin eğitim kararlarını en başından beri etkiliyor.

Pek çok aday, program esnekliği, aşırı kalabalık sınıflar, engelliliğe yönelik algılanan damgalama ve erişilemezlik temelinde belirli programlara başvurmayı düşünmüyor. Katılımcılar, fiziksel olarak erişilebilir kampüslere, kolayca konumlandırılmış konaklama koşullarına ve tanıtım materyallerinde engelli öğrenci veya öğretim üyelerine sahip olarak destek gösteren okullara ilgi duymuş.

Engelle karşılaşmışlar

Bu tercihleri yapan öğrencilerin yarısından fazlası engellerle karşılaşmış. Genel olarak, her üç katılımcıdan biri başvuru sürecinde engellilikle ilgili engellerle karşılaşmış.MBA programlarına giriş için gerekli standartlaştırılmış testlerin erişilebilirliği dikkate değer bir endişe olmuş. Bir programa girdikten sonra, katılımcıların yüzde 57’si engellilik engelleri yaşamış.

İletişim sorunu fazla

En sık bildirilen sorunlar şunlar olmuş:

  • Aşırı talepkar çizelgeler ve son teslim tarihlerinde esneklik olmaması. (Örneğin; bir katılımcıya nöbet geçirmesine rağmen ek süre verilmemiş, diğerinden hastaneden bir sunum yapması istenmiş.)
  • İşitme engeli ve sosyal kaygı nedeniyle sınıf tartışmalarına katılmada zorluk.
  • Profesörler ve akranlarla iletişim sorunları.

Tekerlekli sandalye erişimi yok

Katılımcılar ayrıca erişilemeyen tesisler, erişilemeyen öğrenme materyalleri ve üç saatlik derslerde oturmakta zorluk yaşadıklarını bildirmişler. Üç öğrenciden ikisi konaklamaya ihtiyaç duyduğunu yazmış. Fiziksel erişimde ise katılımcıların kayıtlı derslere veya not alıcılara ihtiyaç duyduğunu ama ulaşmakta zorlandığı da belirtilmiş.

Katılımcılar gerekli okuma materyallerine iyi erişim olamadığından sıkça bahsetmiş. Derslerde video altyazısı genellikle sağlanmamış ve çok sayıda katılımcı tekerlekli sandalye erişilebilirliğinin olmadığını bildirmiş. Son olarak, test ortamları, dikkat dağıtıcı olmayan ayarlara ihtiyaç duyan birçok öğrenci için uygun değilmiş.

Sosyalleşmede zorluk yaşıyorlar

Çoğu MBA programı ağırlıklı olarak grup çalışmasına dayandığından, öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin kalitesini belirlemede akran tutumları önemli. Ankete katılanların yarısından biraz fazlası, engelli olmanın kampüs sosyal hayatlarını olumsuz etkilediğini bildirmiş.

Yaklaşık yüzde 40’ı resmi üniversite sosyal etkinliklerinin dışında bırakıldığını ve yüzde 60’tan fazlası gayri resmi sosyal toplantılardan dışlandığını belirtmiş. Örneğin; tekerlekli sandalye kullanan bir öğrenci, programının sosyal komitesinin, sorun konusunda uyarılmasına rağmen tekerlekli sandalye erişimine uygun olmayan mekanlarda tüm sınıf için üniversite tarafından finanse edilen etkinlikler düzenlediğini bildirmiş.

Engelli öğrenciler daha çok çalışıyor

Access To Success’in bu değerlendirmelerinden sonraki önerileri de çok değerli. “İhtiyaçların geniş bir yelpazesini ve gereken olası düzenlemeleri not ederken, ihtiyaçlarını karşılamak için her bir kişiye bir birey olarak davranmanın önemini görüyoruz.

Bununla birlikte, yoğun zaman baskısı ve esnek olmayan son teslim tarihleri, yüksek etkili, acil değişim için yararlı bir odak noktası olabilecek engeller olarak o kadar sık dile getirildi ki. Tüm bu bilgiler, kurumsal ve kamu hizmeti sektörlerinde ve eğitim ortamlarında faydalı bir şekilde uygulanabilir. Ek olarak, kampüsler engelli dostu hale getirilebilir, böylece özel konaklama yerlerine daha az ihtiyaç duyulur.

Bu çalışma, engelli öğrencilerin programlarında başarılı olmak için çok çalıştıklarını göstermiştir. Ancak mevcut uygulamalar bu hedefe ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Ana hatlarıyla belirtilen konulara daha dikkatli yaklaşarak üniversiteler ve diğer kuruluşlar daha geniş bir yetenek havuzuna ulaşabilir, hedeflerini gerçekleştirebilir ve engellilerin yönetim ve liderlik pozisyonlarına daha adil erişimlerini sağlayabilirler.”

Çabalar takdiri hak ediyor

Evet, bugün sizlerle paylaştığım bu yazı Kanada’da yapılan bir araştırma. Aynı zamanda bir değerlendirme ve öneriler de okuduğunuz gibi sunuluyor. Bu değerlendirmeyi okuduğumda da, bu yazıyı yazarken de ülkemizin geldiği noktaya zaman zaman haksızlık ettiğimi görüyorum. Yeterli mi, diye sorarsanız, büyük harflerle asla değil derim. Ve fakat çabalar takdiri hak ediyor.