GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Milliyet

FEDERASYON BAŞKANLARI (1)

Yavuz Kocaömer Milliyet

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ne bağlı 46 federasyonun, neredeyse tamamına yakını, seçimle gelmiş başkanlar tarafından yönetilir.

Federasyon başkanları genelde, bu sporun içinden yetişmiş veya o spora gönül vermiş gönüllü olarak çalışan insanlardır. İçlerindeki birkaç istisnayı bir kenara koyarsak, hepsi dürüst, bu ülkenin sporuna bir şeyler vermek için çaba gösteren kişilerdir. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki kanunun 4. maddesine göre, Spor Federasyonu Başkanlığı ana hizmet birimlerinin başında gelir. Uygulamada ise bunun tam tersi yaşanır.

Yine aynı yasanın ilgili maddesine göre, yardımcı birimler olarak nitelendirilen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı gibi başkanlıklar veya yine ana hizmet birimleri arasında olan Tesisler Dairesi Başkanlığı, Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı gibi daire başkanlıkları, uygulamada hepsi federasyonların üzerindedir. Çünkü bu teşkilatta katı bir devlet anlayışı hüküm sürmektedir.

Bir federasyon başkanı, yapacağı bir etkinlik ile ilgili bütçesinde ön görülen harcamayı yapabilmek için, çoğu zaman Bütçe Dairesi Başkanlığı ile bağlı olduğu genel müdür yardımcısı arasında mekik dokur. Eğer bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı ile ilişkileri iyi ise işleri kolay yürür. O genel müdür yardımcısı, federasyon başkanına destek olur, yasalar çerçevesinde işlerini süratle çözümlendirir.

Bu yazdıklarımız, bugün görevde bulunan genel müdür yardımcıları, şu veya bu daire başkanı için yazılmıyor. Yıllardır Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nde aynı hava hüküm sürmektedir.

Federasyonlarda önemli bir görev de genel sekreterliktir. Genel sekreterler, her ne kadar federasyon başkanına bağlı ve onun emrinde çalışıp, federasyona hizmet etmek durumda olan devlet memurları iseler de, yine uygulamaya baktığınızda birçok federasyonda bunun tersini görürsünüz. Teşkilat içindeki ilişkileri dolayısıyla genel sekreterlerin bazıları, başkanların önüne çıkarlar. Çünkü genel sekreterler olmadan, o teşkilat içinde hiçbir işin yürümesi mümkün değildir. Bunun böyle olduğunu bilenler de, bu avantajlarını, kendilerini ön plana çıkararak kullanırlar.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de, bu tip genel sekreter davranışlarına uygulamalarıyla bilmeden de olsa destek olur. Bir de görevini layıkıyla yapan ve çalıştığı federasyonun işlerinin düzgün yürümesi için çırpınan genel sekreterler vardır. (Devamı haftaya)