NEDEN BİR ENGELLİ BAKANLIĞI KURULMALIDIR?

NEDEN BİR ENGELLİ BAKANLIĞI KURULMALIDIR?

Bir toplum, en dezavantajlı bireylerine sağladığı imkanlarla ölçülür. Türkiye’de bir ‘Engelli Bakanlığı’nın kurulması, bu anlayışın somut bir ifadesi olacaktır. Devletimizin, özellikle 2000’li yıllardan sonra
başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, engelli hakları konusunda devrimsel kararları hayata geçirdiği ve bir öncesi-sonrası hikayesi yazdığı aşikar. Bu kazanımların hepsi bizlerin de gözleri önünde gerçekleşti. Tüm engelliler, engelli bireylerin aileleri ve toplum tüm kazanımların farkında. Artık bu kazanımları daha da ileriye götürme zamanı geldi. Mevcut kazanımların daha ileriye götürülmesinin diğer bakanlıklardan yükler alınarak ortaya çıkacağına inanıyoruz.

Yüzde 15’in temsilinin hayata geçmesi gerekiyor Dünya nüfusunun yüzde 15’i engelli bireylerden oluşuyor, Türkiye’nin de bu oranı yansıtması muhtemel. Engelli bireylerin toplumun önemli bir kesimini oluşturduğu düşünüldüğünde, bu büyük bir nüfus demografik gerçeğini temsil eder. Bu kesimin ihtiyaçlarını karşılamak ve haklarını güvence altına almak gerekiyor. Hali hazırda bunu yapan kurumlarımızı da asli meselelerine odaklanmalarını sağlayacak bir fikirdir

Engelli Bakanlığı. Engelli bireylerin eğitimde daha fazla desteklenmeleri, özel ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarına erişimlerinin sağlanması; vatandaşlarımız ve toplumumuz için çok önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor.

Engelli bireylerin eğitimdeki başarıları, onların toplumda daha fazla katılımını sağlayacak ve kariyer olanaklarına erişimini artıracaktır.

Sosyal dışlanma ile mücadele

Bakanlığın odak noktasının engelliler ve onların sorunları olacak olması devletimizin zamanını, enerjisini ve hatta kaynaklarını da doğru kullanmasına önemli bir teşvik olabilir. Engelli bireylerin sosyal dışlanma ve yoksulluk riskini azaltmak, onların yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal eşitliği güçlendirmek için bu fikri dile getiriyoruz. Bu bakanlık; ekonomik destek programları ve istihdam fırsatları oluşturarak, engelli bireylerin daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalarını sağlayabilir. Engelli bireylerin toplumun bir parçası olarak güçlü bir şekilde katılmaları, sosyal dışlanma ile mücadelede önemli bir adım olacaktır.

İş dünyasına entegre edilmeli

Türkiye’de engelli bireylerin iş gücüne katılım oranının düşük olması, onların ekonomik bağımsızlık ve toplumsal entegrasyonu açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Engelli bireylerin iş gücüne daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak, iş yerlerinde uygunluk ve erişilebilirlik önlemlerini desteklemek
için ifade ediyoruz ki bu bakanlık; engelli bireyleri iş dünyasına entegre etmek için çeşitli
teşvikler ve istihdam programları geliştirebilir. Engelli bireylerin meslek sahibi olmaları ve
iş hayatına aktif bir şekilde katılmaları, toplumun genel refahını artırabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile omuz omuza verme zamanı

Türkiye’deki eğitim sistemi, engelli bireylerin özel ihtiyaçlarına yeterince cevap verememektedir. Engelli bireylerin eğitimde eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak, özel ihtiyaçlarının karşılanmasını desteklemek amacıyla bir Engelli Bakanlığı’nın kurulması önemlidir. Bu bakanlık, engelli bireylere özel eğitim programları ve destek hizmetleri sunabilir. Engelli bireylerin eğitimde başarılı olmalarını desteklemek, onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olabilir.

Eğitimde eşitlik, toplumun her kesimi için daha adil bir gelecek oluşturabilir. Sağlıktan ulaşıma, spor faaliyetlerine katılımlarından sosyal hizmet politikalarına kadar birçok meselede
ilgili bakanlıklarla ortak çalışmalar gerçekleştirecek bir Engelli Bakanlığı sosyal devlet anlayışımızın
en önemli nişanelerinden birisi olacaktır.

Önemli bir adım

Engelli bireyler, toplumda karşılaştıkları ayrımcılık ve ön yargıyla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu bireyler, genellikle fiziksel veya zihinsel farklılıkları nedeniyle yanlış algılar, ayrımcılık ve dışlanma ile karşılaşabilmektedir. İş hayatında, eğitimde, toplu taşıma araçlarında ve günlük yaşamın birçok alanında engelli bireylere yönelik ön yargılar, onların toplumsal hayatta eşit bir şekilde yer almalarını engelleyebilmektedir. Bu durum, engelli bireylerin potansiyellerini tam anlamıyla kullanmalarını ve katılımlarını kısıtlamaktadır. Bu ayrımcılık ve önyargı sorunlarına karşı etkili bir çözüm olarak Engelli Bakanlığı’nın kurulması büyük önem taşımaktadır. Engelli Bakanlığı, engelli bireylerin haklarını korumak, toplumda farkındalık oluşturmak ve engellilik konusundaki ön yargıları azaltmak için kapsamlı politikalar geliştirebilir.

Aynı zamanda, engelli bireylerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, toplu taşıma ve diğer alanlarda
eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütebilir. Engelli Bakanlığı’nın kurulması, toplumun engelli bireylere karşı daha anlayışlı ve kucaklayıcı bir yaklaşım benimsemesine katkı sağlayarak, ayrımcılıkla mücadelede önemli bir adım olabilir.