GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Posta

Örnek Kuruluş OFD

Örnek Kuruluş OFD Posta

Yavuz Kocaömer Posta

İstanbul Bakırköy’de 1998 yılında kurulan Omurilik Felçlileri Derneği (OFD) ve etkinlikleri bu haftaki konumuz. Ülkemizdeki binlerce dernek ve vakıftan biri olan Omurilik Felçlileri Derneği, benzeri bir çok kuruluştan farklı. Omurilik felçlilerinin tıbbi, mesleki, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kurulan derneğin şimdiki başkanı ise Ramazan Baş. OFD son derece disiplinli, iyi organize olmuş bir sivil toplum örgütü. Çeşitli konularda bu kadar kısa geçmişleri olmasına rağmen oldukça önemli mesafeler almışlar.

Tıbbi hizmetler

Her zaman önemli bir sorun olan tekerlekli sandalye adaptasyon ünitelerinde verdikleri hizmetlerin yanı sıra, transfer eğitimi ve yatak yaralarından korunma konusunda üyelerini ve ihtiyaç sahiplerini bilgilendirmektedirler. Fizik tedavi ünitesinin yanında kurdukları diş ünitesinden de yararlanılır duruma gelinmiştir. Ayrıca, haftanın belli günlerinde ürolog, psikolog ve psikiyatristler tarafından engelli insanlara gerekli konsültasyonlar yapılmaktadır.

Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Ahmet Bahadırlı’nın özverili çalışmalarıyla kısa bir sürede Bakırköy ‘Engelliler Cenneti’ olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Günümüz dünyasında , Amerika’daki enelliler için kullanılan bu deyim hiç şüphe yok ki kısa bir süre sonra Bakırköy için de kullanılmaya başlanacaktır. Kendisi de bir engelli çocuk sahibi olan Belediye Başkanı, Omurilik Felçlileri Derneği ile yakından ilgilenmekte ve böylece ülkemize örnek olacak bir kuruluşun ortaya çıkmasında büyük katkılarda bulunmaktadır.

Eğitim parkuru

Kurdukları tekerlekli sandalye eğitim parkurunda engelli insanlarımız günlük hayatta karşılaşacakları engellerden nasıl korunacakları, tekerlekli sandalyeleri nasıl kullanacakları konusunda eğitim almaktadır. Bakırköy ilçesindeki şehirsel çevrenin iyileştirilmesi çalışmalarına başlayan dernek, aynı zamanda ülkedeki engellilerle ilgili çeşitli projelere tasarım desteği de vermektedir. Bunun ynı sıra kültür ve sanat konusunda da faaliyetlerini sürdürürlerken, tekerlekli sandalye halk oyunları ekibi de aktivitelerini genişletmiştir.

OFD Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ikinci ligde maçlara katılırken, ülkemizde ilk kez tekerlekli sandalye tenisi de yapılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra çeşitli konularda eğitim hizmetleri veren dernek, sosyal konularda da geri kalmamakta, bowling turnuvalarından tutun da yazlık tatil kampanyalarına kadar çeşitli etkinliklerde yer almaktadır. Temin ettikleri galoş makineleri ile bir yandan galoş üretimine devam ederken, diğer taraftan da tabela, afiş yapımında faaliyet göstermektedirler.

Bu kadar faal ve ciddi bir kuruluş olsalar da dertleri bitmiyor. Dernek Başkanı Ramazan Baş’ın ifadesine göre, en büyük şikayetleri de SSK İstanbul Eğitim Hastanesi’nden. Bilindiği gibi omurilik felçlileri, durumları gereği bir takım tıbbi malzemeyi, örneğin sonda. Ürostobi torbası gibi malzemeleri ömür boyu kullanmak zorundadırlar. Şayet bir omurilik felçlisi ilgili malzemeyi altı-yedi saat süresince kullanmazsa ya da aynı malzemeyi uygun standartlarda kullanmazsa enfeksiyon, üre, kanama gibi hayati tehlike yaratacak risklerle karşı karşıya kalmaktadır.

Ramazan Baş, “SSK da dahil olmak üzere bütün sosyal güvenlik kurumları bu gerçeğin bilincinde olup gerekli malzemeyi sorunsuz vermektedir” diyor. Ancak, anlayamadıkları bir şey var. Bütün başvuru ve uyarılarına karşılık SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığı umursamaz bir tavrın içinde ve keyfi bir uygulamayla, gerekçe göstermeden, malzeme vermiyor.

Sayın Yaşar Okuyan

En son 15 Şubat 2002 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan’a durumlarını, aciliyetini bir yazı ile bildirmişler. Bu güne kadar bu mektuba bir cevap çıkmamış. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Tedavi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (ilgili kurumun ismi aynen böyle) Ekim 2001 tarihinde Omurilik Felçlileri Derneği’ne gönderdikleri bir yazıda, gerekli talimatların verildiğini belirtmiş. Bu yazı da bizzat Tedavi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Bingöl ve Genel Müdür Yardımcısı Hamit Museroğlu tarafından imzalanmış.

Aradan geçen altı ayda sorun çözümlenmeyince bu sefer de Sayın Bakan’a başvurulmuş. İnancımız, bu konularda hassasiyetini bildiğimiz Sayın Okuyan’ın gerekli önlemleri aldıracağı…