GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Milliyet

ÖZERK FEDERASYONLAR

T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü`ne bağlı 57 spor federasyonundan neredeyse tamamına yakını özerkleşti. Son 6 ayla 1 yıl arasında çeşitli federasyonlardaki gözlemlerimize göre, özerklik, hem devlet kurumları, hem de özerk federasyonlar için henüz emekleme safhasında. Öncelikle ana çerçeve statüsünde değiştirilmesi gereken en önemli husus, özerk federasyonlardaki denetim kurulunun kuruluş şekli. Bugünkü statüye göre federasyon başkanlığına aday olan kişi, aynı zamanda 3 denetleme kurulu üyesini de aday gösteriyor. Yani, istenirse “ahbap- çavuş” ilişkisine son derece uygun bir ortam. Federasyon başkanı adayı 3 yakınını, arkadaşını (başka türlüsü olması mümkün değil) denetleme kuruluna seçecek, sonra o insanlarda o arkadaşlarını, o yakınlarını denetleyecekler. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir denetleme sistemi olduğunu düşünmüyoruz.

Almanya örneğiAlmanya`dan örnek vermek gerekirse, oradaki federasyonlar Spor Bakanlığı olmadığı için, İçişleri Bakanlığı`na bağlıdır. Yıllık bütçelerini oradan alırlar. Ancak denetleme kurullarında muhakkak Maliye Bakanlığı`ndan veya İçişleri Bakanlığı`ndan denetçiler bulunur. Devlet olarak hem finasmanı sağlayacaksınız, hem de sonra bunun kontrolünü parayı teslim ettiğiniz insanların eline bırakacaksınız. Şimdi kimse kalkıp da “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü`nün müfettişleri bu federasyonları denetliyor” demesin. Yılda bir kere yapılan denetim farklıdır, her ay yapılacak iç denetim çok daha farklıdır. Öncelikle bu maddenin değiştirilmesi gerekir. İkinci husus; bir federasyon başkanı seçildikten 6 ay sonra, delegelerin yüzde 40`ı bir araya gelip imza toplayıp, seçimleri yenileme isteme hakkına sahipler. Böyle bir konunun olması gerekli ama 6 ay çok kısa bir süredir. Hangi federasyon olursa olsun, yeni seçildikten sonra 6 ayda ancak bir takım konulara girebilir. Dolayısıyla bunun da en az 1, hatta 1,5 yıla çıkarılması gerekir. Üçüncü ve en önemli husus ise; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü`nün özerk federasyonlar konusunda kendisini eski otoriter alışkanlıklarından kurtarmasıdır. Bu da zaman ve eğitime bağlı bir konudur.