GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Milliyet

SAYIN GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZ

Spor Genel Müdürlüğü’nün, 2005 yılında yürürlüğe giren “Engelliler Yasası”nın 33. maddesi ile ilgili size bilgi verdiğini hiç zannetmiyoruz. Bu bakımdan, adı geçen yasanın ilgili maddesini aşağıya alıyoruz.

Madde 33: 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2’nci maddesine (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) bendi eklenmiş ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak”

2006 yılında, zamanın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin’in önderliğinde (TESYEV) Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı, Vakıfbank, Halkbank, Spor Toto bir araya gelerek bir fon oluşturup, yasanın hiç değilse bir süre sorunlardan uzaklaşmasını sağlamış idi.

Daha sonra yasa maddesini uygulamak bakımından Spor Genel Müdürlüğü tarafından hiçbir şey yapılmadı.

Bizler, bireyler olarak yasalara karşı geldiğimiz zaman, hukuk sistemi içinde bir suçumuz varsa cezalandırılıyoruz. Acaba Spor Genel Müdürü hakkında yasalara aykırı davranmaktan suç duyurusu hakkımız var mı? Şimdi Spor Genel Müdürlüğü kalkıp da “Geçen sene şu kadar spor kulübüne bu kadar maddi yardımda bulunduk” demesin. Konular birbirinden farklı. Özellikle tekerlekli sandalye sporlarında faaliyet gösteren kulüplerimiz, malzeme bakımından zor durumda. Spor Genel Müdürlüğü’nün geçen yıl dağıttığı 70 adet spor sandalyesi ülkemizdeki ihtiyacın sadece yüzde 10’u dur.

Bilgilerinize arz olunur.