GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Milliyet

SAYIN NİMET ÇUBUKÇU’YA SORULAR

Yavuz Kocaömer Milliyet

1.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Özürlüler Yasası”nın 33cü maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüe şu sorumlulukları yüklemektedir: Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda, ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak. Yasa çıktıktan sonra 12 spor kulübü bulundukları illerdeki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüklerine yazı ile başvurarak malzeme ihtiyaçlarını belirtmişlerdir. Bunlardan çoğunluğu yazılara cevap vermemiş, bazıları da veremeyeceklerini belirtmiştir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüde yaptığımız araştırmada, yetkililer bütçeleri olmadığı için bu yasa maddesini uygulayamayacaklarını Maliye Bakanlığıdan talep ettikleri ek bütçenin de verilmediğini belirtmişlerdir. Sayın Bakanım, yasanın bu maddesi uygulanacak mıdır ? Uygulanacaksa ne zaman uygulanacaktır ? Yayınlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe giren bir yasanın uygulanmaması, buradan doğan sorumlulukların yerine getirilmemesinin bir yaptırımı var mıdır ? Yasanın bu maddesinin uygulanmayışından kim sorumludur ? Bu madde yasaya konurken gerekli mali araştırma yapılmış mıdır ? Örneğin Türkiyede kaç engelli spor kulübü olduğu, bunların hangi branşlarda yarıştığı, malzeme ihtiyaçlarının ne olabileceği, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüün kadrolarının yasa maddesinde adı geçen bilgileri verebilmek için gerekli eğitime sahip olup olmadıkları gibi .Bunların yanı sıra Özürlüler İdaresi Başkanlığıın, Görme Engelliler Spor Federasyonu ile imzaladığı protokol çerçevesinde bugüne kadar neler yapılmıştır?