GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Posta

Soru-Cevap

Soru-Cevap Posta

Yavuz Kocaömer Posta

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde CNN Türk’te yayınlanan Yavuz Baydar’ın ‘Soru – Cevap’ programına Ak Parti Milletvekili Lokman Ayva ile birlikte konuk olduk. Programı, Yavuz Baydar’ın özenle hazırlanmış soruları ve izleyicilerden gelen sorular yönlendirdi. Esas olarak üzerinde durduğumuz konu, AK Parti hükümetinin engelliler konusunda ne yapacağı idi.

Hükümet programı

Söz bize geldiğinde, parti ve hükümet programlarına konulan hedeflerin her zaman mevcut olduğu, asıl önemli olanın bunların uygulanması gerektiği yönünde görüş bildirdik. Buna karşılık Lokman Ayva aynen şunları söyledi: “Parti ve hükümet programlarında engelliler ile ilgili yazılan hususlar bizlerin taahhüdü anlamına gelir. Bunlar yapılmazsa sözümüzde durmamış oluruz. Yazılanlar rastgele, ulu orta konuşulmuş şeyler değil, düşünülmüş, planlanmış şeylerdir. Ve kesinlikle yapılacaktır.””

Takip edilmeli

Biz de Lokman Ayva’nın bu sözlerine katılıyoruz. Yeni hükümetimizin engelliler konusunda neler yapacağının takipçisi olacağız. Zaten program sırasında da Yavuz Baydar, “Siz de sivil toplum örgütü olarak yapılanları takip etmek mecburiyetindesiniz” dedi. Lokman Ayva, Mayıs ayına kadar engellilerle ilgili mevzuatın biteceğini, ancak bundan sonra medya, basın, sivil toplum örgütleri dahil Türkiye’deki tüm kuruluşların bu mevzuatı takip etmesi ve sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Anayasa değişikliği

Bizce hükümet programının da üstünde, engellilerle ilgili yapılması gereken bir anayasa değişikliği var. Programda da dile getirdiğimiz gibi, önümüzdeki dönemde yapılacak olan anayasa değişikliğinde aşağıdaki maddenin ilave edilmesi, bu konudaki çalışmalara yönlendirici ve zorlayıcı olacaktır. İlave edilmesi gereken madde tek cümleden oluşmaktadır: “Hiç kimse engellerinden dolayı mağdur edilemez.” Benzer bir söylem Alman Anayasası’nın 3. maddesinde mevcuttur. Gerçi Alman toplumuna o anayasanın amir hükmü de yeterli olmamış, yedi yıl süren sivil toplum çalışmaları sonunda nihayet geçen yıl eşitlik yasası çıkmıştır.

Farkı hissettirmek

Yavuz Baydar, Lokman Ayva’ya, “Yeni hükümet farkını hissettirecek mi” sorusunu yönelttiğinde aldığı cevap, “Tabii ki” oldu. “Hatta öyle olacak ki, kaldırıma çıkarken zorluk çeken veya kazaya uğrayan bir engelli, o kaldırımı yaptırmak zorunda olan kurum tarafından tazminat ödemeye mahkum edilecektir.”

Engelli çalıştırma

Programda, 50’den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinin yüzde 3 engelli çalıştırma zorunluluğunun devlet kurumlarında dahi uygulanmadığı da dile getirildi. Programa telefonla katılan bir izleyicinin “Şu anda sadece devlet kuruluşlarının bu yasa dolayısıyla 42 bin engelli daha çalıştırması gerekiyor” demesi, konunun ne kadar çarpıcı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Önce, devlet bu yasayı kendi kurumlarında uygulayacak, sonra sıra özel sektöre gelecek. Örnek olması gereken devlet görevini yerine getirmiyorsa, bu uygulamayı yapmayan özel sektörden nasıl hesap sorulacak?

Sizin gücünüz ne?

Yavuz Baydar, Lokman Ayva’ya, “Sizin bu konuların takibi, uygulanması konusundaki kişisel gücünüz nedir?” diye sorduğunda, aldığı cevap Adalet ve Kalkınma Partisi’nin engelliler konusundaki kararlılığının bir başka örneği idi. Lokman Ayva özetle; “Ben partimizde merkez karar yönetim kurulu üyesiyim. Engellilerle ilgili hazırlanan programlarda yönlendirici olup, görüşlerimizi belirtiyoruz. Bu program benim programım değildir. Partimizin programıdır. Hepimizi bağlar. Yapmazsak, hepimiz sözümüzde durmamış oluruz.”

Umutluyuz

AKP hükümetinin programında “Bedensel ve zihinsel özürleri nedeniyle insanlar arasında ayırım yapılmasına izin verilmeyecektir ilkesi, hükümetimizin özürlülerle ilgili politikasının temelini oluşturacaktır. Bunun gerçekleştirilmesi için her türlü tedbir alınacaktır” deniyor. Umuyoruz ki, bu iddialı söylemler hayata geçirilir. Bunun için de en önemli husus, koordinasyon ve takip olacaktır. Kanımca, fazla aceleci olunmamalı, engellilerle ilgili kendi çalışma alanına giren konularda ilgili bakanlıklar birbirlerinden habersiz uygulamalar yapmamalıdır. Önemli olan husus, engellilerle ilgili alınacak kararların, uygulamaların hayata geçirilmesi, takibi ve gerekirse niçin yapılmadığının hesabının sorulmasıdır. Bu da, bir koordinasyon kurulu, hatta belirlenecek bir kurum tarafından yapılmalıdır. Buna uygun yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Bunun da şu andaki tek adresi, bugüne kadar sadece tavsiye kararları alarak çalışan Özürlüler İdaresi’dir