GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE

SPONSORLUK YASASI

Yavuz Kocaömer Fanatik

Son zamanlarda engelli spor kulüplerimiz başvurarak, “Bize sponsorluk yasasının bir fotokopisini gönderin, bulamıyoruz. Kulübümüz için sponsor bulduk. Bu yasaya göre neler yapacağız” diye sormaktadırlar. Kendilerine, ülkemizde kapsamlı bir sponsorluk yasası olmadığını anlatmaya çalıştığımızda aldığımız cevaplar hep aynı oldu; “İyi de, bunu gazeteler yazdı. Sayın Spordan Sorumlu Bakanımız, -Bu yasa çıktı ya artık gözüm açık gitmez- dedi. Şimdi siz bize, -Bizim işimize yarayacak böyle bir yasa yok- diyorsunuz.

Öncelikle şunu belirtelim. Ülkemizde Sponsorluk Yasası başlığı altında bir yasa yok. Gerçi bir kısım spor yazarlarımız okuyup araştırmadan, ‘Sponsorluk Yasası’ başlıklı yazılar yazıp, yapılan bir devrimden bahsettiler. Ama gerçek hiç de öyle değil.

‘Sponsorluk Yasası’ diye bahsedilen, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un değiştirilmesiyle ilgili bir kanuna yapılan bir ilavedir. ‘Sponsorluk Yasası’ başlığı altında bir yasa olmadığı gibi, yukarıda adı geçen kanunda böyle bir paragraf yoktur. Bu yasa Meclis’ten çıkarken son anda ek madde 3’e (ki bu madde ulusal ve uluslar arası yarışmalarda üstün başarı göstermiş sporcuların ödüllendirilmesi ile ilgilidir) şu paragraf ilave edilmiştir:

“Genel Müdürlüğün. Gençlik ve spor hizmet faaliyetlerini desteklemek amacıyla özel ve tüzel kişiler sponsorluk yapabilirler. Sponsorların uluslararası resmi spor organizasyonları ile Genel Müdürlükçe uygun görülen spor tesisi için yapacakları ayni veya nakdi harcamalar; gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunlarına göre gider sayılır. Sponsorlukla ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.”

Yani, Batı’da uygulanan ‘Ferdi Sporlar’daki bir sporcunun desteklenmesi veya bir spor kulübüne belli masraflarını üstlenmek için sponsorluk yapma bu paragrafa göre söz konusu değildir.

Örneğin, bir firmanın, bir spor kulübü için araç-gereç temin etmesi, yapacağı seyahat masraflarını karşılaması, sporcuların geçiminin temini ile ilgili masraflara ortak olması, bunların karşılığında yapacağı harcamaları gelir veya kurumlar vergisi kanununa göre vergisinden düşmesi mümkün değildir.

NE İŞE YARAR?

Bu yasa, şu anda yarım kalan tesislerin tamamlanması için harcama yapacak olan kişi ve kurumlara bu masraflarını vergilerden düşme olanağı vermektedir. Böylece, belki de yıllardır politik nedenlerle temeli atılmış, yarım bırakılmış, böylece bir tesis mezarlığına dönüşen, yarım kalan yapıların tamamlanması olanağı ortaya çıkacaktır.

Öte yandan, uluslararası yarışmalarda sponsor olmak isteyenler, bu konudaki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün çıkarttığı yönetmeliğe uygun davranırlarsa bu masraflarını gider olarak yazabileceklerdir.

NETİCE

Toparlarsak,

1- Türkiye’de ‘Sponsorluk Yasası’ isminde bir yasa yoktur.

2- Bir kanuna son anda ilave edilen ek maddelerin bir paragrafı olan bu düzenleme, Türk sporunun Batılı anlamda sponsorluk ihtiyacını karşılamaktan son derece uzaktır.

Bundan sonra yapılması gereken, bir sistem içinde, devletin vergi gelirlerini azaltmadan yeni bir düzenlemeye gitmektir. Bunun da yolları vardır.