| Milliyet

SPORLA TANIŞ(II)

Geçen hafta Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 22 ilimizde 7 ve 18 yaş grubuna dahil yaklaşık 3 milyon çocuk ve gencimizin sporla tanıştırılarak, “Yeteneklerinin ortaya çıkması sağlanarak” bu bölgelerimizde sporun teşviki ve yeni yeteneklerin ortaya çıkması konusundaki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü`nün projesinden bahsetmiştik.

Projeye Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüün yanında, Spor – Toto, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Spor Kulüpleri, Ankara Ticaret Odası, Türkiye Kızılay Derneği Başkanlığı, Türk İş Konfederasyon Başkanlığı, Türkiye Borsalar Başkanlığı tarafından değişik araç, gereç ve malzeme yardımlarının yapılması planlanıyor.Ana konumuz olması bakımından, Kızılay Derneği Başkanlığı`nın projede yer alan “Engelli çocuk ve gençlerimize tekerlekli sandalye yardımı” yapacağı cümlesi gözümüze çarptı.

Şimdi soruyoruz: Acaba Kızılay Genel Müdürlüğü sporda kullanılan tekerlekli sandalyeler konusunda bilgi sahibi midir? Bu bir yana, bir tekerlekli spor sandalyesinin bugünkü değerlerle yaklaşık 4 milyar lira olduğunu bilmekte midir? Bu sandalyelerden Doğu ve Güney Doğu bölgelerimize kaç tane armağan edecektir?

Eğer bu illerimizde engelliler sporu yapılacak ise, engelli bu gençlerimize eğitim verecek hocalar ve antrenörler bu bölgede mevcut mudur? Daha da önemlisi, adı geçen illerimizdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlerimiz, bırakın engelliler sporunu diğer spor dallarıyla ne kadar ilgilenmişlerdir? Böylesine büyük, iddialı ve gerçekten Türk sporuna ileriki yıllarda yön verecek bir projeye maddi katkıların yanında bilimsel katkılar kimler tarafından sağlanacaktır?

Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Mehmet Atalayın bir Güney Doğu gezisi sırasında, orada yaşanılanlardan etkilenerek ve haklı olarak hayata geçirdiği bu projenin devamı büyük önem arz etmektedir. Üzülerek belirtmemiz gerekir ki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüün henüz değişikliğe uğramamış hantal yapısı içerisinde bu kadar güzel bir projenin bir süre sonra unutulup rafa kaldırılmasından endişe etmekteyiz.

Bu bakımdan GSGM`nün başkanlığında kurulacak, sivil toplum örgütleri ve federasyonların da katılacağı, üye sayısı az ama iş yapabilecek bir komiteye bu sorumluluğun verilmesi, bize göre en çıkar yol olarak gözükmektedir.