GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Posta

TEMİZ TOPLUM

Yavuz Kocaömer Posta

Ülkemizin son zamanlarda temiz toplum olma yolunda gösterdiği çabalar hepinizin malumudur. Ekonomide, politikada, emniyet güçlerinde ve diğer benzeri kuruluşlarda bu çabalar sürerken, siz engelli dostlarımızın da yapacakları çok şeyler var.

Üyesi olduğunuz, içinde bulunduğunuz engelliler derneklerini, engelliler spor kulüplerini ve bu konuda kurulmuş olan vakıfları ciddi bir şekilde denetlemeniz gerekmektedir. Bunun yanında, hiçbir derneğe veya kuruluşa üye olmayan bir engelli vatandaşımız da olabilirsiniz. O zaman da yapacağınız, çevrenize biraz daha dikkatle bakmak olacaktır. Bu gözlemlerinizde, çalışmalarını doğru bulmadığınız, sadece kendilerini düşünen dernek yöneticilerini saptadığınız zaman belli bir tepkiyi göstermek zorundasınız.

Bugün ülkemizde engelli olmayan bir takım insanlar, engelli insanlarımızın sırtından para kazanmak ve onları istismar ederek bir yerlere gelebilmeye çalışmaktadır. Bu gibi insanlara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir. Zira, böyle davranışlar ortaya çıktıkça, insanlarimizin engelliler konusundaki görüşleri değişmekte, onları topluma hiçbir şey vermeyen, sadece isteyen ve bunu yaparken de insanların duygularını istismar eden, kendi kişisel menfaatlerini ön plana çıkaran insanlar olarak görmektedirler. Bu bakımdan, bu gibi durumlarda sizler sesinizi yükseltmek zorundasınız.

Engellinin engeli

Kendi izlenimlerimizden biliyoruz. Gezdiğimiz birçok Anadolu kentinde valiler, belediye başkanları, kaymakamlar çoğunlukla aynı şeylerden şikayet etmektedir. Bu da, aynı yöredeki birden fazla engelli derneğinin, her gün bu devlet yetkililerine başvurarak bazı isteklerde bulunmasıdır. Böyle olunca da, görevini yapmaya çalışan yetkililer çoğu zaman ortada kalmakta, saşırmakta, kime nasıl yardım edeceklerini bilemez duruma gelmektedir. Bunu önlemenin yolu, aynı yöredeki birkaç derneğin birleşmesi, dernek yöneticilerinin kişisel hırslarını, kişisel çıkarlarını bir kenara bırakarak daha güçlü bir şekilde, daha olumlu bir çalışmaya yönelmeleridir. Çevremizdeki bu tip insanları sizler çok iyi tanırsınız. Meydanı onlara bırakırsanz hiçbir sonuç alamazsınız. Bu bakımdan, demokratik haklarınızı kullanınız. Üye değilseniz, bu derneklere üye olunuz. Sizleri istismar eden, kendi menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyen insanları demokratik yollarla bu görevlerinden uzaklaştırınız. Böylece yalnız engelliler camiaısına değil, içinde yaşadığımız topluma da büyük katkınız olacaktır. Ve ondan sonra, bugünkü engelli yaşamını engelleyen koşulların kaldırılması için devlet kapılarında başınız dik, alnınız açık olarak isteklerinizi dile getirmeniz mümkün olacaktır. Bu istekler de, inaniyoruz ki, bugünkünden daha fazla ciddiye alınacak ve böylece sizler de daha iyi yaşam koşullarına kavuşmuş olacaksınız.

Siyah çelenk

Özellikle görme engelli dostlarımız politik bakımdan çesitli gruplara ayrılmışlar ve haksızlığa uğradıklarına inandıklarında veya bir isteklerini dile getirmek konusunda ilgili makamın kapısına siyah bir çelenk bırakmayı adet haline getirmişlerdir. Çelenk bırakmakla hiçbir yere ulaşılmaz. Yapılacak iş, kısır çekişmeleri bırakarak birlikte hareket etmek, devletten her şeyi beklemek yerine, onu temsil eden insanlara öneriler götürmektir. Hiçbirimizin unutmaması gereken bir mesaji tekrarlayalım. Vermeden almak sadece Allah’a mahsustur. Dolayısıyla biz engelliler camiası olarak, bir yandan vermesini ögrenirken, bir yandan da isteklerimizi kabul edilebilir bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde ortaya koymak zorundayız.