GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Milliyet

YANLIŞ ÇIKARILAN YASA

Geçtiğimiz haftalarda bu sütunda 24 Haziran 2008 tarihinde çıkan “Başarılı sporculara aylık bağlanması ile devlet sporcusu unvanı verilmesi hakkında” ile ilgili yasanın giriş maddesinin “Paralimpik spor branşlarının Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kabul edilenleri” gibi komik, dünya gerçeklerine uymayan bir şekilde düzenlendiğini yazmıştık. Aynı yasa, işitme engelli sporcuları ise tamamıyla dışlamış durumda. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Baş Hukuk Müşaviri Zubeyt Aydın’a defalarca anlattık. Daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bir çok kez rica ettik. “Engelliler sporunun dünyadaki uygulamaları konusunda bir seminer düzenleyin, gerekirse yurt dışından insanları çağırın, biz de gelip dilimizin döndüğü kadar anlatalım”dedik. Bu husus Özürlüler Yasası’nın 33’üncü maddesi gereği olmasına rağmen, hiç kimse ilgilenmedi. Sonuçta da böyle çarpık, uygulaması haksızlıklara yol açacak, dünya gerçekleriyle bağdaşmayan bir yasa ortaya çıktı. Hazırlanırken Baş Müşavir Zübeyt Aydın’a telefonda tüm bilgileri vermemize rağmen yine de derdimizi anlatamadık. Zaten kendisi de Spor Şurası hazırlık toplantısında, engelli sporunun spor olmadığını, sosyal bir olgu olduğunu da çekinmeden söyledi. Sanki engelliler sporunu bilirmiş gibi! Bay Zübeyt maalesef bilmediğini bilmiyor. Bırakın onu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nde engelliler sporunu bilen kaç kişi var ? Genel Müdür Vekili Sayın Yunus Akgül‘ün artık bu konuda yeni bir çalışma yapması ve bunu sadece kendine bağlı Hukuk Müşavirliğine değil, bu konuda bilgisi olan hukukçuların ve ilgili kişilerin de katılacağı bir komiteye görev vermesinin zamanı gelip geçmektedir. Aksi halde önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak haksızlıkların vebali bu yasayı hazırlayanların boynuna olacaktır.