GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE
| Posta

TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 Şubat 2010 tarihinde Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin bilgi talebi üzerine bir yazı göndererek hukuki gerekçeleri sıralayarak belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazın kira süresinin uzatılmayacağını ve tahliye edilmesi gerektiğini belirtiyor. ‘’ Kamu menfaati ‘’ Dikkatimizi çeken , Başkan adına Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren tarafından imzalanan bu yazı şöyle sona eriyor : ‘’ Bu nedenle yukarıda belirtilen imara aykırı yapılaşmaların olması, temerrüte düşülmesi, Sayıştay denetim raporları ve buna mukabil taşınmazda yapılan faaliyetlerin bu dernekten faydalananlar açısından kamu hizmet ve etkinliğinin değerlendirilmesi sonucunda tahliyesinin ‘’kamu menfaatine‘’ olduğu açıkça görülmektedir. Buradan anlaşılan , Derneğin faaliyetlerinin sona erdirilmesinin ( hukuki gerekçeler hariç ) kamu menfaatine olduğu belirtiliyor. Açıklanmalı ! Türkiye Kas Hastalıkları Derneği 1978 yılında, yani 32 yıl önce Prof. Dr. Çoşkun Özdemir öncülüğünde kurulmuş bir sivil toplum örgütü. 1991 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan kiralanan arsa üzerinde, derneğin üyeleri ve hayırsever vatandaşlar tarafından 3 katlı bir dernek binası yaptırılıyor. Fizik tedavi ve mesleki Rehabilitasyon Ünitesi, toplantı salonu, bileşim kütüphanesi gibi birimleri olan dernek binasında Sağlık Bakanlığı’nın ve yerel yönetimlerin yapmakta yetersiz kaldığı hizmetleri kamuya yarar sağlayacak şekilde ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirildiği bizzat dernek tarafından belirtiliyor. Bu arada dernek 2006 yılında kalan 6.240 TL’lık kira borcunu da belediyenin göstereceği hoşgörüye güvenerek ödenmediğini belirtiyor. Ve daha sonra bu sorumluluğu tahliye yazısı gelince yerine getirildiği anlaşılıyor. 32 senelik bir derneğin, kamu kurumunun hoşgörüsüne sığınarak birkaç yıl kiranın ödenmemesi ayrıca tartışılacak bir konu. Sorun nerede ? Üzerinde durduğumuz nokta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘nin yazısında, yapılan hizmetleri kamu menfaatine uygun görmediği alamı çıkıyor. Bu konunun açıklanması gerekir. Eğer, gerçekten 32 yıllık bir dernek kamu menfaatine uygun hizmetler vermiyorsa, bunların kanıtlanması ve belki de başka yaptırımlara gidilmesi gerekir. Ancak hal böyle değil ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu bina ve arsa üzerinde ne yapacağını kamuoyuna açıklamalı. Akla gelen bir soru da, 2006 yılının kirası 4 sene ödenmiyor da, niçin İstanbul Büyükşehir Belediyesi elinde geçerli bir yıl süreli kira sözleşmesi bulunmasına rağmen 4 sene beliyor ? Bir başka konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Türkiye Has Hastalıkları Derneği’ne gönderdiği yazıda şöyle bir ifadeye yer veriyor : ‘’Gerektiğinde de mülkiyetimizde bulunan mevcut taşınmazda sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliğine gidilerek bu konudaki duyarlılık başkanlığımıza sergilenecektir.’’ Madem İstanbul Büyükşehir Belediyesi , mülkiyetinde bulunan taşınmazda bu faaliyet kamu yararına uygunluğu tescillenmiş bir dernek tarafından yürütülüyor da, niçin sivil toplum örgütleri şeklinde genel bir ifade kullanılıyor ? Dolayısıyla durum bir hayli karışık. Belediyenin bir iddiası da, ilgili dernekten hangi somut konularda hizmet verildiği sorusuna cevap alamadığı yönünde. Sonuç Ortada bir anlaşmazlık var. Sadece karşılıklı yazılan yazıları değerlendirerek bir sonuca varmak bizim açımızdan da mümkün değil. Kendisiyle , gerçi yıllardır görüşmedik ama, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Kadir Topbaş’la 35 sene öncesinden, bir de kısa dönem askerlik beraberliğimiz var. Ogünlerden beri tanıdığımız, insani değerleri ağır basan Kadir Topbaş, eminiz yarın yine bu sütunlarda kendisine bu konudaki tarafsızlığını göstererek bizlere, kendisine teşekkür etme fırsatını verecektir. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tahliye kararını durdurduğunu duyduk, ama teyit ettiremedik. Eğer gerçekten tahliye kararı durduruldu ise, gerekçesinin de kamuoyu tarafından bilinmesi gerekir!

DUYURU Bu köşe ile ilgili yorumlarınızı www.tesyev.org sitesinden `Yazarlarımız` bölümüne tıklayarak yapabilirsiniz.

GÜZEL SÖZ Kendi kendimizin altında kalmamalıyız ki cemiyetin üstüne çıkalım. / Necip Fazıl Kısakürek